Velká Merlinova mystická předpověď na leden 2015 pro všechna znamení

 
BERAN (21.3. – 20.4.):

Pro berany bude leden měsícem pozvání, seznamování, projevů přízně, přátelství, lásky, ale i flirtování, sympatií a náklonnosti, neboť jejich dvorní kartou jsou „KVĚTINY“. Dočkat se mohou milých pozvání nebo návštěv, srdečných přátelství, gentlemanství, ale i kulturních akcí nebo umění. Nový rok pro ně začne příznivě, snadno se mohou zamilovat nebo podlehnout jisté vášni nebo flirtu, budou společenští, přátelštější a komunikativnější. Pro nezadané berany, které trápilo osamělé srdce, nebo se báli projevit své skutečné pocity jsou tu vyhlídky na nové vztahy a novou lásku, přátelské vztahy se mohou posunout do vztahů partnerských, ale i zadaní berani budou vystavováni zkouškám v podobě flirtů nebo krátkých afér, nebo jistých dobrodružství, opatrní by jen měli být na určitý egoismus nebo lásku s omezeními. Neměli by plést skutečně city s lichocením nebo koketérií. Všude tam, kde převládaly hádky nebo sváry či sporu, bude pomalu docházet k usmíření, ke klidu zbraní, ale pamatujte berani, toto období může být jen přechodné, vše záleží na vašem přístupu, pozor na tvrdohlavost.

 

BÝK (21.4. – 21.5.):

Pro býky bude leden měsícem určitého zastavení, samostatnosti, borcení starých předsudků, názorů, s výzvou k překonávání překážek, ale také určitým egoismem, autoritářstvím, ambicí nebo rozchodů, neboť jejich dvorní kartou je „VĚŽ“. Především samostatnost přinese býkům jistý úspěch, připravit se mohou na vyřizování úředních záležitostí, ale také na nevyzpytatelnost úředních osob. Také budou řešit otázky týkající se rodiny, jejich postavení nebo úlohy v ní, vyplout může na povrch jisté tajemství nebo do této doby utajovaná aféra, připravit se budou muset na jisté konfrontace nebo vysvětlování. Rodina je pro býky velmi důležitou součástí, budou se snažit o harmonii, štěstí, o překonání úzkoprsosti. Měli by se více snažit neprosazovat sami sebe, ale být empatičtí ke druhým. Nezadaným býkům může být v tomto měsíci odhaleno jisté tajemství, někdo jim projeví své city, bude o usilovat o jejich přízeň. Skutečná síla po pomalém rozjezdu se projeví až ke konci měsíce, tady se mohou býci dočkat jistého štěstí a spokojenosti.

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.):

Pro blížence bude leden měsícem o životě, životní cestě, rozhodnutích a zdraví, energii a životní síle, ale také o určité zatvrzelosti, nudě a jednotvárnosti, stereotypu a trpělivosti, neboť jejich kartou je „STROM.“ Vyrovnat se budou s určitými zdravotními obtížemi, nachlazeními ale také se svým životem, starostmi o zdraví druhých, který se pro mnohé může točit v neustálém kruhu. Pozor by si měli dát především v polovině měsíce na hektičnost, vnitřní neklid a nevyrovnanost, na povrch totiž mohou vylézat otázky, které pro blížence souvisí se strachem, nebo něčím co dlouhou dobu neřešili. Měli by především najít způsob, jak zharmonizovat svůj život, vyvarovat se přílišné hektičnosti, ale také zbytečných a nesmyslných hádek nebo diskusí. Opatrní by měli být také na jisté pomluvy, nebo nesrovnalosti v rodině, mohou se objevit skryté problémy, odhalené nevěry, ale i uvědomění si toho, jak důležitým aspektem je právě rodina. Ve vztazích, respektive těch partnerských také může být v lednu pěkně rušno, na téma se dostanou finance, nebo smlouvy, uzavřené v minulém roce, hrozí tu jisté problémy. Pozor také na přechodné horečky, které jsou symbolem potlačeného vzteku nebo vzdoru.

 

RAK (22.6. – 22.7.):

Pro raky bude leden měsícem přicházejících změn, posunů vpřed, těhotenství, cestování, něco bude do jejich životů přicházet, neboť jejich dvorní kartou jsou „ČÁPI“. Raci s novým rokem jakoby projdou svými vlastními duševními proměnami, dojde tak k odhození určitých předsudků, postojů nebo názorů, nicméně ale také je bude tento měsíc provázet jistá nervozita a neklid, protože do poslední chvíle nemusí tušit, odkud vlastně daná změna přijde. Budou tak vystaveni i různým zkouškám netrpělivosti, provázet je mohou citové výkyvy, tvrdohlavost nebo budou muset v jisté záležitosti unést notnou dávku duševní tíhy. Přesto jsou pro ně ale všechny změny v tomto měsíci důležité, opatrní by jen měli být na to, že změny mohou přinést i jisté mrzutosti, ale i změny negativní jsou pro ně důležitou součástí jejich cesty. Ženy račice by měly přijmout, že v mnohém blokují nebo si vystavují překážky vlastně sami, také i díky tomu, že příliš neukazují své skutečné pocity, ale také sami přinesou jisté změny do života svých blízkých, partnerů nebo do svého okolí. Jsou citlivé a nadcházející změny mohou vnímat dříve než ostatní.

 

LEV (23.7. – 22.8.):

Pro lvi bude leden měsícem transformace, vyjití z krize, zlomem, vyvrcholením krize, ale také ukončováním toho, co je v životě nepotřebné, šokem, odpoutáváním se od toho, co je tlačí dolů, neboť jejich dvorní kartou je „RAKEV“. Pravděpodobně budou prožívat jisté starosti s láskou nebo churavějící srdce z lásky neopětované, někde dokonce může dojít k ukončení lásky nebo vztahu, nicméně naopak nezadaní lvi nebo lvice se mohou konečně s novým rokem zamilovat, a to prakticky kdekoliv, v jejich blízkosti je totiž jistá tajná láska, která k nim dorazí, i přesto, že pro ně může bát ještě chvíli skrytou. Znovu jakoby zažehnou své srdíčko, nicméně ať už to bude přicházet tak či tak, jde o proces pochopení skutečné lásky. Ve vztazích tak dojde k zásadní proměně, k ukončení dlouhodobého nebo déletrvajícího problému. Také by lvi měli být opatrní na jistá zdržení, při cestování nebo cestách, rozhodnout se mohou na posledních chvíli odcestovat i přesto, že jejich cíl cesty nebude předem znám. V zaměstnání budou livi také prožívat určité změny, mohou si uvědomit, že s novým rokem nastal čas změn, že jim práce může více škodit na zdraví než naplňovat, že něco není tak jak má být, přesto jim ale svitne naděje nebo paprsek štěstí na zlepšení daných situací.

 

PANNA (23.8. – 22.9.):

Pro panny bude leden měsícem o přátelství, ochraně, opoře, důvěře, spolehlivosti, poctivosti, ale také o spřízněnosti, upřímnosti, neboť jejich dvorní kartou je „PES“. Dočkat se mohou cestování s přáteli nebo k nim, stejně tak jako i do jejich domovů mohou zavítat přátelé a poctít je příjemnou návštěvou. Také je pro panny leden návratů přátel, o kterých si mysleli, že nadobro zmizeli z jejich životů, čekají je nové začátky, i když pro ně mohou být v jistém směru obtížné, naučit se mají větší zodpovědnosti a do života se jim také může navrátit přítel z minulých životů. Budou mít více příležitosti na různá setkání, akce, pozvání prostě všude tam, kde mohou sdílet vše společné s přáteli. Také ale budou již v prvním měsíci řešit svou karmickou a osudovou cestu, uvědomění si provázanosti svých minulých činů a životů s druhými a to především se svými ratolestmi,stejně tak jako je může čekat nebo jim náhle do cesty vstoupí nečekaná cesta nebo malé trápení. Panny budou velmi společenské, odhodí svou příznačnou kritiku a na chvíli se stanou středem veškerého dění kolem nich.

 

VÁHY (23.9. – 23.10.):

Pro váhy bude leden měsícem zamilovanosti, přicházející lásky, ale i flirtu, srdečnosti, spokojenosti, prostě všeho co těší srdce, neboť jejich dvorní kartou je „SRDCE“. Ti, kteří si měli ještě v loňském roce prožít jisté utrpení nebo osamocení v lásce náhle jakoby procitnou ze sna, do života jim totiž může nenadále vstoupit osudová láska, která je může takříkajíc zaskočit, vystaveni tak budou jistému rozhodnutí pro lásku nebo z lásky, starosti najednou jakoby sami odezní. Stejně tak jako se u vah rozplynou déletrvající starosti započaté v minulosti. V polovině měsíce mohou mít pocit, že stojí na své pomyslné křižovatce, že již nejde o to vrátit se zpět, ale vydat se po nových cestách, tou nejlepší a úspěšnou cestou, karmicky je jim úspěch pro tento měsíc předurčen, stejně tak ale jako jim do života může vstoupit uznání, budou se díky své váhavosti muset vyrovnat s určitými citovými výkyvy, pochopí, že aby dosáhli svého vnitřního štěstí, budou se muset vydat intuitivně správnou cestou a také by se měli připravit na důležitý osudový telefonát nebo osudové rozhodnutí. Od nich se totiž bude odvíjet jejich další cesta v následujících měsících. Díky těmto rozhodnutím budou schopni najít to správné a nejlepší řešení.

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.):

Pro štíry bude leden měsícem určitých nejasností, problémů nebo nepříjemností, neklidu, strachu, nejistoty nebo nestálosti, neboť jejich dvorní kartou jsou „MRAKY“. Nicméně vždy se ale bude jednat o momentální situace, připravit by se měli na jisté pomluvy nebo klepy buď o druhých nebo o nich samotných. Stejně tak do jejich života může zasáhnout nepříjemný telefonát, zmatení nebo momentální bezúspěšnost, všechno je ale ukryto kdesi v hloubi samotných štírů, jsou sice intuitivní, ale příliš si vše berou osobně, proto mohou tento měsíc trpět žaludečními obtížemi, citovými výkyvy nebo depresivními stavy, i přesto, že je kolem poloviny měsíce čeká úspěch. Opatrní by měli být také na přílišnou hektičnost, starosti o zdraví a dvojitou ztrátu, která je může v tomto měsíci potkat, stejně tak jako dvojité uznání. Dozvědět se také mohou jisté citlivé informace, které měli zůstat tajemstvím, někteří štíři ale také v sobě nosí svá tajemství, týkající se někoho v jejich okolí, mohou zápasit sami se sebou zda sdělit tato tajemství či nikoliv. Pro štíry studenty je tu ale pozitivní zpráva, v tomto měsíci se jim po stránce studijní bude opravdu dařit, stejně tak jako pracující štíry čeká jistý úspěch nebo dosáhnutí nějakého cíle.

 

STŘELEC 23.11. – 21.12.):

Pro střelce bude leden měsícem sebepoznání, sebepřijetí, uvědomění si svých hodnot, skutečných pocitů, vnitřní krásy a především se bude točit kolem žen, ať už střelkyň nebo u mužů střelců ohledně dam jejich srdce, neboť jejich dvorní kartou je „DÁMA“. Žena, symbol plodnosti, krásy, lásky a něžnosti. Žena jako symbol rodiny a tepla domova. Ženy střelkyně, především ty nezadané budou mít v tomto měsíci kolem sebe plno ctitelů nebo tajných obdivovatelů. Muži střelci si zase budou více všímat žen kolem sebe, svých partnerek, manželek nebo matek. Budou navazovat obě pohlaví tohoto znamení srdečná přátelství nebo vztahy, více se projeví jejich silné pouto k rodině, naplněná láska, vášeň a srdečnost, ale také mohou sklouznout do nečekaných dobrodružství, flirtů, utajovaných vztahů nebo afér. Každého v tomto znamení významně ovlivní nějaká žena, její postoje, rady nebo názory, budou obohacujícím přínosem. Stejně tak jako i naplněná láska bude provázet střelce v tomto prvním měsíci.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.):

Pro kozorohy bude leden měsícem komunikace,korespondence v jakékoliv podobě, zpráv, novinek, telefonátů, ale i povrchnosti, přechodnosti nebo něčeho co má jen krátké trvání, neboť jejich dvorní kartou je „DOPIS“. Očekávat tak mohou jistá pozvání, malou pozornost nebo se dočkají určitého sdělení nebo důležité informace. Jistá záležitost, která se pro ně v loňském roce nemusela vyvíjet zrovna slibně najednou nabere zcela jiný směr a stane spěšně završenou nebo vyřešenou. Také budou kozorozi hýřit důvtipnými nápady, kreativitou a plodnou pracovní činností. Do života jim zasáhne důležitá zpráva, která zjedná jasno v určitých nedorozuměních, připravit se mohou na pořádání domácího večírku nebo k nim zavítá příjemná návštěva, přinášející důležité novinky. Dalším tématem bude domov, zkrášlování, úklid nebo jisté úpravy, dům bude pro kozorohy především zárodkem štěstí stejně tak jako i jejich rodina. Těm kozorohům, kteří delší dobu marně hledali nové zaměstnání nebo očekávali jistý úspěch svitne naděje na zlepšení situace, zjednají si jasno v práci, nebo se rozhodnout pro podnikatelskou dráhu. Vše co se k nim v tomto měsíci donese nebo co se dozvědí, jim bude prospěšné v následujících měsících.

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.):

Pro vodnáře bude leden stejně jako pro štíry měsícem určitých nejasností, problémů nebo nepříjemností, neklidu, strachu, nejistoty nebo nestálosti, neboť jejich dvorní kartou jsou „MRAKY“. Pozor by si měli dávat především na nepřehledné situace, falešné osoby, negativní společnost nebo alkohol. Stejně tak by se měli vyvarovat jisté falešné společnosti, žárlivosti nebo falešné srdečnosti. Díky svým chytrým vnuknutím budou vždy o krok napřed, čekají je kulturní nebo společenské akce jako plesy, divadlo nebo kino. V lásce by také měli být opatrní, může se v ní totiž objevit jistá vypočítavost, závist nebo faleš. V polovině měsíce se ale jakoby karta obrátí, do života nezadaným vodnářům může vstoupit skutečná a hluboká láska, u zadaných zavládne klid ve vztazích, urovnání sporů a nastolí se porozumění, harmonie a dočkat se tak mohou i jistého nečekaného uznání ve společnosti nebo pracovním kolektivu právě díky jejich nápadům a vnuknutím.

 

RYBY (21.2. -20.3.):

Pro ryby bude leden měsícem závazků, slibu, spojení, sjednocení,naplnění, stálosti, ale také spolehlivosti, nebo něčeho co se neustále děje znovu a znovu, neboť jejich dvorní kartou je „PRSTEN“. Pro některé ryby to nebude zrovna příjemný měsíc, může dojít k ukončování déletrvajících nefunkčních vztahů, k prohlubování partnerských krizí, k diskusím nebo hádkám. Mnohé ryby budou mít pocit, že do nového roku nevstoupily zrovna nejšťastněji, že se jejich život jakoby neustále opakuje znovu a znovu. Měli by to ale brát jako určitou výzvu, budou vystavení jistým překážkám, kterým se mají postavit, jejich energie jakoby by byla v nějakém útlumu, stejně tak ale budou mít více starostí ohledně svého zdraví, hrozí ztráta hlasu, prudké hádky podlomené zdraví nebi určitá nucena pauza k přehodnocení jejich postojů a názorů na vztahy i život. Pokud to nebudou chtít přijmout, bude jim jakoby něco v uzdravení bránit, neměli by se snažit jít proti proudu života silou, více by měli vnímat určité zastavení jako přínos pro ně samotné, protože jedině pochopením se mohou odpoutat od toho, na čem lpěli nebo co se snažili umělě udržovat. Nastává pro ně čas odpoutání a vydání se po nových cestách….

 

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. 
Zdroj: http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama