Velká Merlinova mystická předpověď na květen 2015 pro všechna znamení

 
BERAN (21.3. – 20.4.): (hvězdy-ryby-srdce-hora-kniha)

Pro berany bude květen měsícem lásky, flirtu, zamilovanosti, spokojenosti, radosti, ale také možných zásnub nebo svateb, protože dovrní kartou je „SRDCE“. Mnozí si ujasní své srdeční záležitosti, začnou se poohlížet po novém protějšku, nebo vnímat nově vzniknuvší vztah. Láska,láska a zase láska, pro berany ústřední téma, cituplnost, hloubka, ale také tvrdohlavost a blokovaná líska bude hrát svůj prim. Více ale také budou naslouchat své intuici, city, které nebyly projeovány se začnou drát na povrch, ale zapůsobí také občasná roztržitost. Pozor by si měli dávat na to, aby jejich beraní rozum nebyl příliš blokován. Tak jako se jim bude dařit v lásce mohou počítat s úspěchem i ve finanční a pracovní oblasti. Pokud usilovali o půjčky, hypotéky nebo získání většího obnosu, dostaví se finanční úspěch, nebo k nim dorazí peníze, o kterých neměli ani tušení, nečekaně jako náhlá nabídka. Duše beranů bude prahnout po spiritualite, po nových cestách poznání a ti kteří studují, pochopí jak moc důležité jejich studium je a že se právě jim do budoucna vzdělání rozhodně vyplatí. Zvídaví berani se budou chtít dostat k určitému tajemství, nicméně jakoby pro ně bylo uzamčeno, jeho pravý význam se dozví až mnohem později. Překážky, nástrahy, okliky budou hravě zvládat, ale pozor na překážky vytvořené za vašimi zády, tady buďte obezřetní komu a s čím se svěřujete.

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (ryby-dáma-hvězdy-jezdec-věž)

Pro býky bude květen měsícem uskutečňování plánů, příznivých vyhlídek, naděje, úspěchu, inspirace, ale také nadšení, romantiky, srozumitelnosti, neboť jejich dvorní kartou jsou „HVĚZDY“. Očekávat mohou příznivé zprávy, stejně tak jako ve snech přijímat důležité poselství a informace, takže by měli mít po ruce vždy tužku a deník. Tento měsíc je o cestě jejich duše, a stejně jako berani i oni mohou začít více prahnout po spiritualitě. Povedou aktivní život a obdrží důležitou osudovou zprávu, stanovit si budou muset jasný životní úkol, mužům býkům může do cesty vstoupit jejich osudová partnerka, žena s nápady, úspěšná a charismatická, ale i ženy býčice budou více hýřit myšlenkami, nápady. Opatrní by jen měli být na jisté zprávy, které mohou přinést určité starosti. Pro býky po finanční stránce bude tento měsíc spíše výdajový, peníze jakoby doslova mizely, ale na druhou stranu jakoby k nim opět odněkud přitékaly, budou se snažit o to, aby vše měli vždy v jisté rovnováze. Jen občas si tak trochu budou chtít vyhodit z kopýtka. Nicméně cokoliv, co jev tomto měsíci potká dopadne úspěšně, protože jsou pod šťastnou hvězdou. Dařit se jim bude i po pracovní stránce, úspěchy a uznání je neminou, pociťovat ale mohou určitou omezenost ze strany druhých, odpadat budou jisté postoje, názory, osamělost i dřívější kroky a činy.

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (kříž-kniha-myši-liška-věž)

Pro blížence bude květen měsícem pochybností, nedůvěry, nahlodávání, lítosti, ale také krádeží, rozkladu nebo rozpadu nebo nejasností, neboť jejich dovrní kartou budou „MYŠI“. V zaměstnáních se mohou něčím užírat nebo trápit, dokonce i trpět pocitem, že jim na té práci něco zásadního nesedí, jakoby postrádali samostatnost. Pamatovat by si ale měli, že ústup není rozhodně vhodný, stejně tak jako jakékoliv odloučení by bylo špatné. Ti blíženci, kteří měli určité pocity izolovanosti nebo osamocení mohou jásat, protože vybřednou z tohoto bludného kruhu. Vypořádat se ale budou muset s jistou životní falší nebo lží, ve které se dlouhodobě pohybovali, mohou mít pocit totální ztráty všeho na čem lpěli nebo viseli, také jistá tajemství nezůstanou zachována. Opatrní by měli být v úředních jednáních nebo záležitostech, úřední osoby se totiž projeví jako nevyzpytatelné a celá věc tak může prozatím dopadnout negativně. Pokud to půjde, měli by vše posunout až na červen. Budou si připadat nesamostatní, nezajímaví, pochybnosti a užírání bude ale pouze jen a jen jejich subjektivním pohledem. Ostatní je totiž uvidí zcela jinak a v jiném světle. Cokoliv neznámého a tajemného je bude lákat, stejně tak jako si s nimi bude pohrávat i soud a přichystá jim nejednu osudovou zkoušku nebo lekci, jak ji ale zvládnou, to už záleží na nich samotných. Vychytralost, faleš, vypočítavost. I s těmito tématy se budou blíženci setkávat v květnu.

 

RAK (22.6. – 22.7.): (liška-lilie-dítě-myši-kotva)

Pro raky bude květen měsícem důvěry, dětí, nových začátků, hravosti, nestálosti, přelétavosti, ale také upřímnosti, bezelstnosti, jemnosti a pravdivosti, neboť jejich dvorní kartou je „DÍTĚ“. Řešit se tedy budou témata ohledně dětí, jejich postojů a názorů, záludností, lhaní, ale také kolem rodin, raných těhotenství, tedy to prvopočáteční zjištění nebo pokusy o těhotenství. Ti kteří ukončili v dubnu zaměstnání mohou jásat, protože se jim otevírají nové cesty do nových zaměstnání, nebo ti, kteří čerstvě nastoupili mohou počítat s dobrým prac. kolektivem sebe. Pozor by si ale měli dávat na falše, vychytralost nebo intriky, na faleš v rodině, nebo na podvodné obchodníky a prodejce, stejně tak jako na faleš na pracovištích. Masky budou odpadat a ukazovat se budou pravé tváře nadřízených i kolegů. Děti mohou v tomto měsíci utrpět drobnou ztrátu, která ale v červnu bude náležitě vykompenzována. Pozor by si měli raci dát na krádež, ale naopak více projevovat radost druhým, poctivost, čistotu svých úmyslů i činů. Rodina, harmonie, naděje, ukotvení, sexualita… I toto jsou témata k řešení situací a událostí v životech raků. Pozor na drobné úlety nebo flirty, mohly by se snadno vymknout kontrole.

 

LEV (23.7. – 22.8.): (věž-jezdec-sovy-loď-kniha)

Pro lvi bude květen měsícem krátkých trápení, nervozity, stresu, hektičnosti, malých komplikací, spěchu, podrážděnosti, ale také neklidu, pohybu, nejistoty a chaosu,neboť jejich dvorní kartou budou „SOVY“. Stejně tak pro ně ale bude tento měsíc měsícem cestování, rozruchu, problémů během cest, telefonátů, dynamiky a rychlosti. Stejně tak jako všechny možné druhy zpráv je budou v květnu zaměstnávat. Pozor jen na to, aby u nich zprávy nezpůsobily rozčílení nebo nervozitu, lehce by je to uvěznilo v jejich vlastních myšlenkách. Telefonáty ohledně úředních záležitostí, stejně tak jako důležité zprávy ze zahraničí, ale i tajemné zprávy mohou lvi potrápit. Obdržet ale jako satisfakci mohou důležitou zprávu od chytrého člověka. Připravovat se budou na cesty, neměli by na nic zapomenout, protože pokud se vydají do zahraničí, jejich cesta by mohla skončit na hranicích nebo na letišti. Nicméně jim ale bude přát štěstí, mohou se a to především dámy na cestách seznámit se zajímavým mužem, kterého jim sešle do cesty osud. Tajemství, tajuplnost, nedostupnost, témata, která se budou točit kolem lvů, touha po odhalení je může přivádět až k šílenství. Dozvědět se ale také mohou 2 tajemství, která pro ně budou mít důležitý význam pro jejich další kroky.

 

PANNA (23.8. – 22.9.): (cesty-důtky-strom-jetel-sovy)

Pro panny bude květen životních rozhodnutí, životní cesty, zdraví, energie, radosti, vitality, síly, ale také stereotypu, zatvrzelosti, pohodlnosti nebo odolnosti, neboť jejich dvorní kartou je „STROM“. Stejně tak si budou muset uvědomit, jak neklidný a nevyrovnaný ten jejich život vlastně je. V květnu mají najít své životní štěstí, kráčet svou životní cestou a uvědomit si, že i hádky je oslabují a mají vliv na jejich zdraví. Povedou rozhovory o životě, objevovat se před nimi budou nové cesty řešení, krátkodobě se jim ukáží alternativy nebo východiska, měli by v rozhovorech uplatnit radost, humor i smích, ale také se stanou součástí hádek druhých, do kterých by ale neměli zasahovat. Pozor by si měli dávat na pomluvy. Nakonec u nich samotných, pokud byli ve sporu, tyto spory půjdou stranou, ale i zdánlivě radostné štěstí jim může přinést krátkodobé mrzutosti nebo neklid. Připravit by se měli na hektičnost, ale i na pozitivní rozrušení z nějaké události nebo obdržené zprávy. Jejich pevná rozhodnutí, ke kterým dospějí jim ukáží nové cesty, protože pro ně je především tento měsíc o nalezení svého vnitřního klidu a prožívané radosti.

 

VÁHY (23.9. – 23.10.): (lilie-kosa-dopis-loď-květiny)

Pro váhy bude květen měsícem zpráv, telefonátů, korespondence, sms, i e-mailů, ale také určité povrchnosti, dočasnosti, důležitých zpráv, neboť jejich dvorní kartou bude „DOPIS“. Do života jim budou přicházet náhlé zprávy, pozvání, rychlé zprávy, ale i zprávy pozitivní, ale i ty z obchodní oblasti. Také se budou více věnovat rodině, díky prodlouženým víkendům cestovat, užívat si pohody, rodinných oslav nebo výletý, či jen tak návštěv nebo setkání. Dočat sie mohou i nečekané a překvapivé návštěvy nebo veselého překvapení, zpráv z daleka, ale hlavně a především na cestách a při cestování by měli být optarní, hrozí dorbná nebezpečí. Také se jim může nasyktnout nečekaná příležitost k flirtu, který ale může skončit zcela jinak, než jak původně předpokládali. Dostat také mohou malou pozornost, překvapující dar nebo pozvání, ale především bude pro váhy měsíc květen sklizně toho, co zaseli v minulosti, a je zcela jedno zda v dobrém nebo zlém…Bude pro ně měsíc příležitostí, komunikace, radosti a žní…

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (kosa-jezdec-dopis-myši-had)

Pro štíry bude květen stejně jako pro váhy měsícem zpráv, telefonátů, korespondence, sms, i e-mailů, ale také určité povrchnosti, dočasnosti, důležitých zpráv, neboť jejich dvorní kartou bude „DOPIS“. Náhlé zprávy, brzké, rychlé způsobující rozčílení, náhlé zprávy o ukončení něčeho v jejich životě, korespondence, zpráva od chytré ženy nebo mladého muže, zprávy, které přichystají okliky v rozhodování, tímhle vším budou štíři zaměstnaní. Bude to ale také měsíc o ženách štírkách, kterých se vše především bude dotýkat. Připravit se budou muset na určité okliky, hladající myšlenky, být pozornější na cestách, protože je tu nebezpečí okradení, ale také to co již ztratily a považovaly za nenávratné se může záhy znovu objevit. Opatrní by měli být štíří na své emoce a zažívání, hrozí občasná žaludeční nevolnost, protože štíři až příliš v sobě potlačují emoce, které nedokáží jasně vyjádřit. Muži štíři naopak budou v květnu myslet na ženu svého srdce, spletitosti, které je provázely od dubna se vyjasní, ale také budou muset počítat s určitými oklikami, že ne vše půjde hladce, tak jak by si sami přáli. Vcelku dobrý měsíc, nicméně se ale štíři a především ženy budou muset srovnat s určitou náhlou ztrátou… Přesto budou prožívat náhlé a nečekané situace, mnohdy humorné, mnohdy k zamyšlení…

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (jetel-slunce-medvěd-park-myši)

Pro střelce bude květen stejně jako pro býky měsícem uskutečňování plánů, příznivých vyhlídek, naděje, úspěchu, inspirace, ale také nadšení, romantiky, srozumitelnosti, neboť jejich dvorní kartou jsou „HVĚZDY“. Do života jim mže vstoupit duchovní učitel nebo spirituální mistr, více budou projevovat zájem o tajemno, o to co je mezi nebem a zemí. Rodinám bude přát štěstí, kde vládly spory dojde k jejich zklidnění. Dosáhnout rovnosti v názorech a postojích, řešit také budou nějaké starší osoby v rodině, vzájemné vztahy, ale také svou vlastní moc, energii, stanovit si budou muset svůj jasný životní úkol, uvedomit si jednotlivé vazby v rodinách, pochopit rodinu jako osudové společenství a vzhledem k tomu, že letošn rok je karmický, bude se řešit i minulost. V zaměstnání se mohou dočkat posunu, nebo se rozdhonout pro zcela nové cesty. Pokud setrvají, budou upevňovat svoji moc, protože tam, kde jsou jsou z nějakého důvodu daného soudem, to je jim totiž karmicky předurčeno, něco si prožít a pochppit. Dočkají se uznaní a může aspoň přechodně zavládnout klid a pohoda na pracovištích. Střelcům, jkao jedněm z mála tento měsíc bude na cestu svítit parpsek štěstí takže do čehokoliv se pustí, cokoliv budou řešit bude mít velkou naději na úspěch…

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (park-had-medvěd-slunce-hora)

Pro kozorohy bude květen měsícem řešením rodinných a partenrských vztahů, moci, síly, autority, úspěchu, jistoty, ale také žárlivosti, bezpečí, pevných a silných citů, majetnickosti nebo respektu, protože jejich dvorní kartou je „MEDVĚD“. Ženy budou řešit muže a muži ženy, stejně tak jako rodinné vazby k rodičům nebo prarodičům. Do života jim zasáhne vlivná a mocná žena, budou více pronikat na veřejnost, víc se o nich bude vědět, pro druhé se stanou tzv. Léčiteli duše. Po materiální stránce kozorozi rozhodně strádat nebudou, budou řešit otázky majetku, stabilního jmeění a není vyloučenou, že jistou formou se jejich majetek sám od sebe znásobí. Pozor by si ale měli dát na jisté okliky, protože právě k majetku se věcem kolem něj nepůjdou na přímo. K dispozici budou mít tento měsíc mnoho síly, ale i když k nim bude přicházet úspěch, jejich síla a energie jakoby najednou padala dolů, pzor by si měli dát na velkou ztrátu kvůli vzniklým překážkám a to především ženy kozorožkyně, jejich energie by se mohla zablokovat, a navíc je tu i jistá blokoace ve společnosti, ne každý s nimi bude chtít souhlasit a vzhedem k tomu, že kozorozi jsou hodně tvrdohlaví, jisté překážky si budou vytvářet hlavně sami…Mohou se blýsknout ve společnosti, ale také počítat s tím, že něco důležitého bude na poslední chvíli odřeknuto.. Aby mohli nečeho dosáhnout, budou muset sáhnout k určitým ústupkům. Opatrní by měli být i ve vztazích a zaměstnání, tady se může objevit nepřízeň nadřízených…

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (kvězdy-srdce-pes-čápi-dům)

Pro vodnáře bude květen měsícem řešení přátelství, poctivosti, přímnosti, důvěry, spolehlivosti, ale i trvalosti, férovosti a především trpělivosti, neboť jejich dvorní kartou je „PES“. V vztazích se především mohou setkat spíše s přátelským než partnerským postojem. Navázat mohou hluboké duševní přátelství, nalézt svou spřízněnou duši, z lásek se může stát přátelská vazba a naopak, stejně tak jako ti, kteří již nemají vodnáře provázet budou odcházet a na jejich místo budou přicházet přátelé noví. Dojde ke změnám v okruhu přátel, ale také si ohledně vztahů leccos ujasní, nově se mohou zamilovat, hýřit mohou nápady, lsáka je díky měsíci lásky prostoupí celé. Dosáhnou úspěchu díky změnám, které k nim zavítají a u jejichž průběhu budu postupovat srdcem a city, ne zase až tak rozumem. Také není vyloučené, že se vodnáři, kteří chtěli změnit svá bydliště přestěhují nebo odstěhují, nebo také využijí jarního měsíce ke zkrášlování svých domovů, pustí se do rekosntrukcí nebo renovací, maloání, nebo si dokonce pořídí nové vybavení. Prostě pobávat budou více méně s přáteli, přicházet jim do života budou nové lásky nebo noví partneři, tam kde to skřípalo, nabere vztah zcela novou cestu, nestabilní pocity vystřídá opět harmonie i pohoda…

 

RYBY (21.2. -20.3.): (dítě-cesty-slunce-klíč-dopis)

Pro ryby bude květen měsícem optimismu, štěstí, radosti, tvořivosti a prosperity, vítězství, sympatií, úspěchu, sebedůvěry a radovánek, neboť jejich dvorní kartou je „SLUNCE“. Hned zkraje se mohou dočkat nových začátků, pozitivních rozhodnutí, silné kombinace, kdy pro ně bude něco pozitivní a jisté, stejně tak jako k nim dorazí pozitivní zprávy, objevovat s ebudou nové cesty, řešit se budou i rodiny a především témata dětí, takže není ani vyloučené, že se budou snažit o potomka, nebo dojde ke zjištění, že u nich mohou očekávat přírůstek do rodiny, protože ryby budou v květnu velmi plodné, příchod dítěte bude jistý což zanmená, že stejně tak jisté bude i ohetňotnění. Vykazovat budou enormní energií, vše se jim bude dařit, jejich cesta bude bezproblémová, připravit se budou muset na rozhodnutí v menší věci. V jistých situacích ale naopak bude jejich rouhodnutí nevyhnutelné a doslova žádoucí. Stejn ětak jako se mohou připravit na velmi velký úspěch v jakékoliv oblasti. Pro ty co budou řešit finanční záležitosti, smlouvy nebo obchodní smlouvy, pracovní smlouvy, prostě smlouvy všeho druhu je tu zaručena jejich spolehlivost do dalšího období. Stejně tak k nim po dlouhé době dorazí i poztivní a radostné zprávy… Květen si budou užívat…

 

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. 
Zdroj: http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama