REALIZACE NEBE NA ZEMI

 

který se odehrává v dějinách lidstva. Ve slovech to zní možná podivně a ne dost

světsky – pozemsky. Ale vezmeme-li v úvahu, že každý člověk se podílí na

tom, co se děje třeba v ekonomice, životním prostředí, politice, atd., nutně

musí nastat chaos, protože je tady tolik bytostí, které už pochopily, že v

životě není vůbec důležité, kolik hmotného majetku nashromáždíme, ani kolik

peněz máme na účtu, ale právě to, jak těmi prostředky naložíme. Zda jich

využijeme jen pro uspokojení sebe, anebo je investujeme do nějakého velkého

projektu, který přesahuje individualitu, a bude sloužit pro všechny

potřebné, jimiž právě jsou normální lidé.

Postupně globálně lidstvo zjistí, až se odpoutá ode všech dogmat a

starých přesvědčení, že mnoho z toho, čím se teď hodně svět zaobírá, jako je

ekonomika, školství, politika, peníze, životní prostředí, atd., by mělo ve

své podstatě fungovat úplně jinak – tak, aby to bylo podporou života –

kolektivního života na Zemi, za současné tolerance a respektu vůči

prostředí, ve kterém žijeme.

Momentálně se sdělovacími prostředky šíří další poplašné zprávy o

krizích, krachu, propadu ekonomiky, snižování platů, zvyšování poplatků,

atd. Tyto zprávy jsou šířeny za účelem oslabení + zastrašení – k získání

energie, jež je v lidských emocích. Rozšiřováním paniky a poplašných zpráv,

dochází k oslabování potenciálu lidí, kteří je slyší nebo čtou, a sami

nevědí, co dál. Mnoho lidí se pak také zastavuje v pozicích nejistoty

(negace): kdo ví, co bude?

Mnoho lidí se bojí  udělat jakékoli rozhodnutí, krátkodobé i dlouhodobé.

Bojí se plánovat, bojí se dívat kupředu. A přestali v určitém směru žít –

nedovolí si udělat to, co je přitahuje, nedovolí si navštívit tu nebo onu

akci, po které jejich duše prahne …. a vyčkávají, co bude? Co se stane?

Ale pokud oni sami nevykročí nad ta omezení, pokud se oni sami nerozhoupou,

pokud se oni sami nerozhodnou pro změnu, nestane se vůbec nic – dál budou

strnule stát a čekat, a dál na ně bude doléhat panika a chaos, jež je

záměrně vyvoláván. Do té doby, dokud každý sám nepochopí, že je tvůrcem své

reality – a že žije v takových podmínkách, jaké si sám ve své mysli vytváří.

Přestoupili jsme s planetou Zemí do tzv. 4.dimenze, kde myšlenka je

realizována okamžitě. Takže cokoli si pomyslíte, téměř okamžitě to pocítíte

v praxi. A to jak pozitivní, tak i negativní myšlenky. Jako např. když si

budeme říkat: je krize, nemám peníze, atp., to bude naší realitou – to

budeme prožívat.

Když si ale řekneme: mám dostatek, daří se mi, a udělám něco pro změnu – aby

ke mně peníze-potřebné prostředky proudily, tak se tak stane. Svým

rozhodnutím uvolníme proudu božské hojnosti, a umožníme, aby k nám

přicházel.

A protože byla stará společnost vystavěna na špatných základech, kde

byl upřednostňován zisk, nemoc a soutěživost, před tolerancí, spoluprací a

zdravím, je nyní pro mnohé lidi těžko uvěřitelné a představitelné, že by

společnost mohla fungovat úplně jinak, na těch jiných základech, které

podporují život, a ne na těch destrukčních. Když to vezmeme do detailů:

chodíte do práce proto, abyste vydělali peníze a mohli zaplatit nájem,

energii, dům, školné, benzín, vodu, atd. Ale kdyby celá společnost žila na

těch správných základech, nemuseli byste nic – všechno, co byste dělali,

dělali byste dobrovolně, přirozeně, bez nucení, bez podmiňování kolik za to

dostanete, a dělali byste to s vědomím že to, co činíte, je dobré, prospěšné

a potřebné.

A jak tedy tuto dobu můžeme překonat, a jak přispět ke změně?

Velmi jednoduchým způsobem: tak, že každý individuálně začneme používat svůj

nejsilnější nástroj tvoření – svou mysl, emoce a představivost, a začneme

místo stagnace vyjadřovat pozitivní prohlášení (afirmace) nebo si

vizualizovat, jak chceme, aby náš svět – život vypadal, např. si můžete

začít opakovat a utvrzovat se:

VYTVáŘíM PODPORU K PROUDĚNí HOJNOSTI NA ZEMI.

MáM VŽDY TOLIK PROSTŘEDKŮ, KOLIK POTŘEBUJI K ŽIVOTU.

a představovat si: JAK PROUDí HOJNOST MEZI VšECHNY LIDI, JAK Má KAŽDý ČLOVĚK

DOSTATEK VšEHO, CO POTŘEBUJE K ŽIVOTU: DOSTATEK JíDLA, STŘECHU NAD HLAVOU A

VšECHNY PODMíNKY PRO DŮSTOJNý A SPOKOJENý ŽIVOT. JAK JSOU LIDI SPOKOJENí,

šŤASTNí A ZDRAVí. DĚTI JSOU RADOSTNé, A JE RADOST COKOLI V TAKOVé

SPOLEČNOSTI KONAT.

  

Mějte krásné a pokojné dny tvoření 🙂

Blanka Haluzová

http://www.hobi.cz/> www.hobi.cz –  e-shop prádlo NATURANA

http://www.vinocz.eu/> www.vinocz.eu – e-shop s moravským vínem

http://zazemi.hobi.cz/> http://zazemi.hobi.cz – portál pro zdravý život

www.zvukovelazne.cz <http://www.zvukovelazne.cz/>  –  prostor pro relaxaci

Zdroj: e-mail

Vaše komentáře

Reklama