TANTRA – UMĚNÍ BÝT ŽENOU

Je to tím, že doba podporuje znovuobjevení skutečného ženství v té podobě, která byla dlouho společností potlačována. Ženy instinktivně cítí, že chtějí žít v jiném druhu svobody, než hlásají radikální feministky. Nechtějí své muže zavrhnout či se jim mstít, ale pochopit je, žít po jejich boku, a zároveň si získat prostor pro sebe samotnou. A ti citlivější muži tuto výzvu rádi přijímají. Na seminářích tantry je jich někdy dobrá polovina, což dříve nebylo tak běžné. Neučí se zde sexuální odvázanosti či nevázanosti, jak se z náhodných informací lidé často domnívají, ale spíš tomu, jak porozumět dynamice vztahu muž žena ve všech podobách, energetickým zákonům přitažlivosti či odpudivosti a vůbec celé té alchymii vztahu, která může být ničivá, nesmírně vyživující a nebo také zcela stagnující a nijaká. Právě sexualita a sex je takovým velmi upřímným indikátorem, jak si na tom vlastně stojíme. Proto je tantra hodně o naší sexualitě, vychází z ní, ale jde vlastně mnohem hlouběji a komplexněji k samým kořenům toho, co se nám v životě, lásce a sexualitě vlastně děje, někdy pořád dokola a se stejnými devastujícími konci. Energeticky řečeno, naše základní kořenová energie ohně vyživuje postupně další centra a rozpouští zamrzlá místa. Naše expanze energie může skončit až v hluboké meditaci, napojení  a naprosté jednotě se vším.

Obecně tantra odpovídá ženskému principu, znamená jakési předivo, propojování celku, rozšiřování se do prostoru. Týká se to naší životní energie, živosti a síly jako takové. Zve nás k  rozšíření extatického sexuálního prožitku do celého těla, v té souvislosti se mluví o tzv. extázi či celotělním orgasmu. Abychom se mohli, ať již energeticky či zcela prakticky rozšířit do nějakého prostoru, nesmí nám jednak v cestě stát překážky a jednak musí být kapacitně kam se rozšiřovat. A tak tantra mj. provází člověka způsoby, jak osvobodit tělo od nečistot a usazenin všeho druhu, milovat je takové, jaké zrovna je, rozpouštět si své vlastní bloky a omezení. Jemně, hravě a bez násilí. Tantra považuje tělo za chrám naší duše a také se k němu takto chová. Je to duchovní cesta, která  nezavrhuje tělesnost, sexualitu, ale naopak je využívá pro další nadstavbu a propojení. Jsou- li zdravé základy, může chrám stát pevně a odolávat vnějším vlivům.

Vrátí- li se ženy ke své intuici a moudrosti, budou se vedle nich muži postupně cítit mnohém lépe, i když to pro ně je a bude nezvyklá životní výzva. Ženy se začaly více zajímat např. o tantrické masáže, kde si mohou nezávislým způsobem procítit svoji krásu a jedinečnost. Začaly objevovat dávné tantrické jogínské asány pro udržení ženské krásy (např. při cvičení pro ženy Mohendžodáro), učí se vyjadřovat své potlačené emoce tancem (Tanec pěti rytmů, Tanec Luny a mnoho dalších škol). To vše souvisí s tantrou, právě tak jako znovuobjevování pravdivé komunikace o sexu  a intimitě, sexuální terapie (moderní sex couching), či uctění vztahu k menstruaci a ženskému cyklu. Tantra může oslovit každou ženu bez ohledu na věk, protože ženství má mnoho podob. Prostřednictvím sdílení niterných zkušeností na seminářích  mohou tak ženy všech generací znovu navázat na prastarou paměť a moudrost předkyň, podporovat se a sdílet spolu opravdu hlubokým způsobem.

Tantra a léčení

Jelikož se tantra dotýká naší nejsilnější životní energie – tedy sexuální, najdeme zde léčivé aspekty na mnoha úrovních . Následující výčet je tedy pouze empirickým shrnutím možných benefitů a zásahů a zdaleka nemůže postihnout celý léčivý proces, se kterým se můžeme potkat, když se dá do pohybu tato „ohnivá energie“. Jakákoliv kategorizace je omezující, neb vše je propojeno se vším a např. ozdravění naší osobní sexuality, posílení našich fyzických orgánů, je přínosem pro potenciální partnerský vztah, právě tak jako napojení na naši intuici a tělesné pocity nás vede k moudřejším rozhodnutím v partnerském  či  zcela běžném praktickém životě.

Podpora individuální sexuální energie

Ozdravění pohlavních orgánů – přísun nové energie a odstranění bloků, které nám mnohdy roky brání v otevřeném prožitku radosti

Láskyplné přijetí nedokonalostí vlastního těla, odhození falešného studu, podpora sebevědomí, důraz na hodnoty vnitřní krásy a vyzařování namísto společenské „masky“,tedy spíše sociální zdravé chování

Sdílení intimity ve dvou a léčení partnerských vztahů

Porozumnění /a hlavně přímé procítění/ polarity muž a žena, pochopení, kdy a jak energie mezi dvěmi jedinci proudí či kde je zablokována

Namísto myšlenkových vzorců, které nás někdy drží v kruhu, dochází k napojení na moudrost vlastního těla a jeho pocity. Posun našeho centra zpátky do břicha, pánve  vyživení ženského či naopak mužského pólu bytí. Tantra vyživuje především pól ženský, a to i u mužů. V páru však uznává ideál Shivy a Shakti, jejich specifiku,  uctívá joni i lingam a jejich posvátné spojení

Propojení s celkem , podpora spirituality, svobody a tranzovních léčivých stavů

Cílem řady tantrických technik je očista našeho hlavního energetického kanálu  v oblasti páteře. Vytvořená extatická energie je záměrně vedena směrem vzhůru. Jde nejen o o harmonii  mezi jednotlivými centry, jejich vyváženému nasycení energií, ale o posílání energií i do vyšších „duchovních center. Tělo zde zůstává „chrámem“, místem, ze kterého neutíkáme, ale naopak je plně využíváme k meditaci. Stejná pozornost je věnována i dobrému uzemnění člověka, tantra se věnuje ozdravění  a obnovení základních kamenů našeho energetického těla, dotýká se i našich temnot a třináctých komnat, zákazů a studů, ve fyzické podobě masáží prostaty, perinea či rozetky. Obrazně řečeno, v ideálním stavu stojíme nohama  pevně na zemi a hlava dosahuje do oblak.

 

S tantrickým učením se můžeme setkat v mnoha podobách. Jiný charakter mají kurzy párové tantry, jiný ženské skupiny, jiný skupiny smíšené. Můžeme se individuálně věnovat dechovým cvičením a prací s vlastní sexuální energií, na trhu je dostatek kvalitní tantrické literatury, která provádí řadou krásných rituálů (např. Margo Anand – Umění sexuální extáze a Umění sexuální magie) Najdeme u nás i kurzy  tantrajogy, v současné době např. velmi populárního a účinného tantrického cvičení pro ženy „Mohendžodaro“, můžeme zkusit zajít na tantrickou masáž či se ji sami učit provádět.

 

 

 

 

Tantrická masáž a léčení

 

Dotek v pozornosti

Pokud vnímáme opravdu svoje tělo a doteky, odpojíme se postupně od řízení mysli a svoji pozornost přesuneme k přítomnému prožit ku.. Pokud je pozornost toho, kdo nám dotek poskytuje věnována určité části těla, směřuje tam energie obou zúčastněných. Posíláme tomu místu společně vědomí. Děje se tak na úrovni celého těla, od hlavy,  až po plosky nohou. V našem těle jsou  riziková místa, energetické brány, které volají po pozornosti naléhavěji. Buď se tam energie nedostává, nebo se tam hromadí. Celotělní masáž v pozornosti je tak doslova průzkumným úkolem, přerozdělováním, harmonizací.

Celý proces je zároveň meditací a spolubytím obou zůčastněných, při kterém  vnímáme základní vjemy jako je dech, teplo, tlak, mrazení, příjemné vzrušení.Už takto provedená masáž celého těla, aniž bychom se zvláště věnovali erotogenním zónám či pohlaví, je tantrickou léčivou masáží.

Nárůst energie –uvolnění v potěšení

Prožitek potěšení je vlastně vzbuzenou a vzrůstající energií, při čemž se tělo nestahuje, ale naopak se v důvěře otevírá. Někdy si nejdřívě musíme uvědomit, co tvoří naše hranice, co nás svazuje a brání v rozšíření. Pokud se uvolníme, odevzdáme se vyšší moudrosti těla, která není svazována kulturou naší výchovy, rodinnými přesvědčeními či předchozími zraněními. Napojíme se na spontánnost, autentičnost a pravdivost.. Zvláště u žen se pocity potěšení a radosti dostaví už na  terciálních či sekundárních erotogenních zónách. Jsou to přesně ty oblasti, které sice nejsou přímo zdrojem, ale podporují tok energie . Zatímco u někoho se projeví při masáži plosek nohou, kotníků, u jiného najdeme zdroj např. na kostrči, učních lalůčcích, na šíji či vnitřní straně stehen. Jemná smyslná masáž podporuje naši radost a pozitivní prožívání těla. Fantazie, hravost a kreativita v doteku může být doslova elixírem pro unavenou duši.  Potěšení, které vnímá naše tělo, z nás následně může vyzařovat ven pro jiné. , narozdíl od sebeobviňování či odpírání si až sebemrskačství, což je někdy průvodním jevem duchovních hledačů.

 

 

Intimní masáž – silný energetický zdroj

Když tělo volá SOS, je to nejsilnější zdroj k oživení, který je k dispozici. Pokud ovšem nepropadne tělo jakési letargii a neodpojí se. Tady pomůže trpělivost, pozorností, láskou a přijetím přilákat dotyčného nazpět k vnímání prožitku. Bez naléhání a jemně, abychom se pak mohli vrátit ke zdroji . K intimní masáži přistupujeme ve stavu důvěry a plného propojení srdcem. Jedná se o hluboký vstup do intimity člověka, který je vedený rituálně, s empatií a s úctou.

Tantra využívá sexuální energie k prožitku, jenž by měl člověku navodit vyšší energetický stav, rozšiřující se

postupně do celého těla. Věnujeme –li tedy pozornost pohlaví, tak  v tomto rámci a

s tímto záměrem. Nacházíme se v oblasti s největším energetickým potenciálem pro výživu

celého těla. A zároveň v oblasti, která nese často nejhlubší zranění a traumata. Již to, že si dovolíme vstoupit do této oblasti s cílem objevování a vědomého  průzkumu  v

sobě nese velkou důvěru, otevření svých hranic za běžné konvence a tzv. dovoleného. Tantra tedy ze své podstaty svého učení může vstoupit tam, kam běžná terapie prostě nemůže.  Prvním krokem je tedy zpracovat a dovolit si ono neznámo, přistupovat ke svému tělu posvátně a chápat prožitek potěšení a sexuální radosti jako nepopiratelné právo každé bytosti. Takto chápaná masáž není náhradou sexuálních intimních vztahů, ale velmi jemnou terapii na úrovni duše. Hledáme zamrzlá místa, strachy, prostě vše, co nás blokuje a vlastně se nám ozývá v běžném životě –i tom partnerském. Tento rituál nám dovolí prožít svoji sexualitu v čistém stavu bez osobního zatížení. Cílem je zkvalitnění prožitku a jeho rozšíření do celého těla. K tomu nám opět dopomůže řízené dýchání, propojování částí těla dotekem.

Sexuální magie a alchymie

Není ničím jiným než vědomou prací s touto nakumulovanou energií, která proudí páteří především k srdci a  k centru vědomí až k vyššímu propojení na temeni .Její účinek je silný – energie ohně, která dokáže vytvořit nový život, dokáže prosvětlovat naši intuici a dovoluje nám prožívat extatické meditační stavy, prorazí nevyjádřené emoce, dá svobodu hlasu, můžeme pocítit stavy propojení s celkem, splynutí, beztíže. Naše energetické tělo, pokud mu to dovolíme, se rozšiřuje podobně jako při jiných tranzovních technikách daleko za hranici kůže, fyzického těla.

V rovině tělesných vjemů je možno se cíleně zaměřit na propojení jinové a jangové části sexuality, či jinak řečeno minusového a plusového bodu. Jiná místa těla a pohlavních orgánů / joni a lingam/ znamenají ono ženské, receptivní vnímání sexuality, jiná jsou při stimulaci  plusová, mužská. Pokud dokážeme vybalancovat jejich vnímání –v tomto případě stimulací při masáži- dochází k jakési integraci uvnitř našeho těla, ke zcela novému prožitku silné energie – která nesměřuje k orgasmickému uvolnění, k výkonu či hmatatelnému výsledku s koncem, ale k rozšíření extáze až za hranice fyzického těla. A rovněž k prožitku nepomíjivé plnosti a hojnosti. I když jde o pokročilejší stavy vědomí, v tantře jich může být právě díky silnému „zdroji“ dosaženo velmi rychle u těch, kteří jsou vnímaví a mají zkušenost s nějakým druhem meditace. I když se může jevit v tomto pojetí člověk jako energetický čip, baterie s minus a plus, lidský tantrický rozměr dostává jakýkoliv riuál právě tím, že jsme v neustálém kontaktu se svým srdcem (i  pohlavím), laskaví, citliví a empatičtí . Tento prožitek extáze bez cíle a orgasmu je velmi ozdravný pro ženu i muže

 

 

Sexuální terapie traumat

V oblasti intimity neseme často nevědomá zranění a omezení, které se jako tělesný vtisk

usazují do tkání těla v dané oblasti. Speciální léčení tedy znamená –vnést znovu do těchto míst

pozornost, čisté vědomí –což často při doteku /různým tlakem, vibrací/ může v různé síle evokovat a vyvolat  dávno zasunutou emoci

a umožní ji člověku přinést na světlo, v bezpečném prostředí si ji „prožít“ uvědomit a např.

pomocí dechu či hlasu ji vypustit. Mohou to být veškeré formy sexuální manipulace,

zneužívání na fyzické či duchovní úrovni, porod či trauma z potratu –to vše se ukládá v tkáni,

i když mysl tento atak dávno vytěsnila. Na našem prameni energie sedí pomyslný „žabák“ a my o něm nevíme,  Jedná se o velmi účinné a hluboké léčení, kdy klient

již nemůže zůstat v roli pasivní oběti, ale stává se zodpovědným za své léčení (jelikož se chce konečně potkat se svou plnou životní energií a silou, se svým potenciálem. Pokud žije v „polozamrzlém“ stavu, často mu nic jiného nezbývá a tak se dá do hledání.  Takovéto léčení nemusí mít podobu hysterických dramat, jako spíše vědomé a klidné pozornosti, naslouchání, jež věnujeme klientovi a jeho tělesnému i případně evokovanému duševnímu prožitku. Po opakovaném léčení se může uvolnit proud pozitivní životní energie, který se projeví v mnoha oblastech jeho života a vitality, v novém prožitku sexuality, v jiném přijímání partnera atd..

 

PhDr.Helena Křováková   – Sofia tantra studio

www.tantra-sofia.cz

Zdroj: e-mail


Slovo tantra, za kterým  mnozí vidí pouze tajemné starodávné rituály, spojené se sexualitou a smyslností, začíná v dnešní době ožívat v nových souvislostech.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama