Velká Merlinova mystická předpověď na říjen 2015 pro všechna znamení

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (kotva-čápi-jezdec-pes-kříž)

Pro Berany bude říjen měsícem komunikace, poselství, zpráv, dynamiky, rychlosti, novinek, nápadů, ale také osudu, toužení, očekávání nebo plánování, neboť jejich dvorní kartou je „JEZDEC“. Budou nečekaně celý měsíc v jednom kole, řešit budou pracovní stránku, ale také jim do života patřičně vstoupí osud nebo důležitá rozhodnutí. Ti, kteří touží po novém zaměstnání by neměli lenivět a začít něco podnikat, rozesílat žádosti, protože odezva na sebe nenechá dlouho čekat. Ostatní čekají pracovní změny nebo řešení kolegiálních vazeb, mohou si oddychnout, jejich pracovní místo bude udrženo i nadále, pro další přijde zjištění, že to co vykonávají je součástí jejich osudových poslání. Přicházet k nim mohou zprávy o přátelích z minulosti, které dlouho neviděli, novinky z oblasti jejich blízkého okolí. Stejně tak se bude měnit i okruh jejich přátel, počítat mohou s mnoha změnami. Kde panovala nejistota, strach nebo problémy mohou Berani jásat, budou totiž odeznívat! V myšlenkách budou u svých přátel, mohou potkat i dávného přítele z minulosti, z přátelství, které přetrvávalo několik životů. Osud bude přinášet mnohá poznání, nečekaná zjištění, údiv i překvapení. Pro Berany tento měsíc bude jednou velkou jízdou.

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (jezdec-ryby-loď-důtky-jetel)

Pro Býky bude říjen měsícem cestování, zisku, úspěchu, poznávání, postupných změn, myšlenek a tužeb, ale také plánování nebo posunu kupředu, neboť jejich dvorní kartou je „LOĎ“. Budou jako rozevlátí racci, ti, kteří plánují dovolené nebo se na ně vydávají, mohou směle vyrazit, přát jim na cestě bude štěstí. Stejně tak se to ale i týká těch, kteří budou jen tak chtít na výlet, na návštěvu za rodinou nebo s rodinou. Budou hodně komunikovat a to nejen ústně, ale i prostřednictvím sms zpráv, na sociálních sítích nebo po e-mailech. Očekávat mohou zprávy naplněné štěstím, ale také ty, kterou povedou k rozepřím, diskusím nebo hádkám. I ve finanční oblasti mohou tento měsíc očekávat jisté změny, obdržet částku, na kterou delší dobu čekali, nebo mohou dokonce vyhrát i v loterii. Střídat se u nich budou období radosti, ale i drobných hádek, prožívat budou časté, ale malé události nebo situace, spory aspoň dočasně půjdou stranou a na jejich duševní úrovni, hluboko v podvědomí se dá něco do pohybu. Rozjede se určitý proces, který nelze zastavit. Připravit se mohou na jistý finančně obchodní úspěch, něco důležitého se jim buď podaří získat nebo naopak výhodně prodat. Ve vztazích by měli být opatrní na ostřejší slůvka, vedly by ke zbytečným diskusím a rozepřím. Urovnávat budou minulost, pečovat více o sebe i rodinu či partnera.

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (sovy-loď-had-kříž-lilie)

Pro Blížence bude říjen měsícem komplikací, průtahů, intrik ze strany žen, pokrytectví, podvodům, ale také komplikovaných citů, vypočítavosti, překážek, neboť jejich dvorní kartou je „HAD“.
Pokud se rozhodnout nebo budou cestovat, měli by Blíženci počítat s určitými komplikacemi nebo zdrženími. Řešit se budou rodinné zápletky nebo rodinné problémy a to především v intimní oblasti, důležité pro ně také bude pochopení rodiny jako osudového společenství, vzájemných postojů a vazeb. Pokud se rozhodnout dosáhnout svých cílů oklikami, měli by počítat s provázejícími starostmi, pokud nebude vše vycházet tak já. Mohou se rychle dostat do vlastních zmatků nebo stresu kvůli nervozitě. Ne vše ale bude trvat celý měsíc, od poloviny se vše jakoby bude pomalu urovnávat, naopak tam, kde dlouhodobě vládly problémy, dojde k jejich ztišení, uvědomění si silných pout, i soud jim přidělí jistou zodpovědnost, zpracovávání karmických dluhů, křížů, lekcí i zkoušek. Mnozí zatouží po návratu do minulosti, kde již jednou byli, mohou znovu chtít zpět, co je pro ně ztracené, ale aniž by to tušili, sklouznout mohou na bludnou cestu, kde se dlouho mohou trápit. Osud je vyzpytatelný, připraví bohatý děj a sled událostí i situací.

 

RAK (22.6. – 22.7.): (sovy-pes-mraky-hvězdy-strom)

Pro Raky bude říjen měsícem přechodných mrzutostí, těžkostí, starostí, rozčarování, znepokojení, ale také nejasností nebo pochyb, neboť jejich dvorní kartou jsou „MRAKY“. Připravit by se měli na nepříjemné telefonáty, klepy, pomluvy nebo na nepříjemnosti např. Z přáteli. Vyvarovat by se raději měli i přílišné konzumace alkoholu, přineslo by jim to nemalé komplikace a podrážděný žaludek a bolavá hlava by byli tím nejmenším. U těch Raků, kteří pozorují něco ohledně svého zdraví se schyluje k určitému zastavení v podobě krátkodobé nemoci nebo k narušené psychice. Vyvarovat by se měli především nebezpečného stresu, hektičnosti, neklidu nebo nevyrovnanosti, jsou příliš citliví a vnímaví na jakékoliv energie druhých. Potkat ale také mohou v tomto měsíci své spřízněné duše a navázat hlubší duševní přátelství, nebo se něco podobného odhalí v jejich životech. Ne vždy budou v dobré náladě a u ostatních tím mohou vzbudit obavy nebo starosti. Naučit by se měli zvládat nepřehledné situace kolem sebe a ve svých životech, stanovit si jasný životní cíl, určit si své priority, nepátrat a nehledat odpovědi tam, kde nejsou. Bude to měsíc úklidu v nich samotných, o jejich pevnosti a odolnosti vůči všemu nepříznivému.

 

LEV (23.7. – 22.8.): (srdce-mraky-kotva-medvěd-kosa)

Pro Lvy bude říjen měsícem věrnosti, stability, naděje, ukotvení a prohlubování, ale také jistotou a oporou, pevného držení, neboť jejich dvorní kartou je „KOTVA“. Uplatňovat to především budou v zaměstnání, obrnit by se měli ale trpělivostí, protože se může nálada na pracovištích přechodně zhoršit. Stejně tak se to může dít i ve vztazích nebo lásce, láska bude mnohdy nepřehlednou a roztěkanou, náhlé štěstí vystřídají náhlé starosti. Nezadaným do cesty může vstoupit náhlá nová láska, budou si muset neustále dávat pozor, aby někde neudělali chybu. Objevit se u Lvů mohou náhle pocity nebo nejasnosti, pozor by si měli dávat na citovou připoutanost, žárlivost nebo závist. Ale stejně tak, kde byli problémy nebo potíže, mohou náhle zmizet. Bude u nich proměnlivo jako u počasí, pocity štěstí a radosti vystřídají obavy a nejistota, budou neustále hledat svůj pevný bod, kde by zakotvili. Pozor by si měli dát na své zdraví, hrozí pády, úrazy nebo drobné nehody, ale i dlouhodobě neřešené zdravotní komplikace, které mohou vyústit v lékařský zákrok nebo operaci. Raději by se měli držet spíše zpátky, než se více projevovat, mohou být zbrklí a unáhlení.

 

PANNA (23.8. – 22.9.): (pes-květiny-dům-prsten-park)

Pro panny bude říjen měsícem domova, rodiny, bydlení, soukromí, stability a pevnosti, ale také vřelosti, blahobytu a prosperity, neboť jejich dvorní kartou je „DŮM“. Očekávat mohou návštěvu sousedů, přátel nebo jiných členů rodiny, stejně tak ale i oni budou vřele kdekoliv uvítáni. Uvědomí si, že je pro ně jejich bydlení, rodina zárodkem štěstí, že k místu je poutá silné pouto. Budou zkrášlovat, pečovat, mohou rekonstruovat, ale také k nim může přijít zcela nové bydlení a stěhování. Také není vyloučeno spojení dvou rodin do jedné, tedy u těch partnerů, kteří mají své děti, ale jsou rozvedeni. Budou plánovat, upevňovat stabilitu rodinného krbu, řešit záležitosti týkající se ratolestí. K ostatním budou pohostinní a nejlépe se budou cítit v dobré společnosti. Budou využívat každé příležitosti k setkávání, ve vztazích jakoby zavládne pevnost a prohlubování. U delších vztahů není vyloučena žádost o ruku či zásnuby nebo obdržení dárku v podobě nějakého šperku. Panny si budou tento měsíc moci užívat společnosti, radosti, věrnosti i dlouhodobých vztahů. To významnější k nim přijde až v listopadu. Tento měsíc je naopak pro ně měsícem uvolnění z určitých nepříjemných pout. Připravit se také mohou na větší rodinnou nebo přátelskou slavnost.

 

VÁHY (23.9. – 23.10.): (květiny-klíč-slunce-dům-důtky)

Pro Váhy bude říjen měsícem štěstí, optimismu, prosperity, tvořivosti, vítězství, ale i blahobytu, rozvoje, lásky nebo sympatií, veselost, neboť jejich dvorní kartou je „SLUNCE“. Něco v jejich životech bude pozitivní, silné a jisté, prožívat budou štěstí i spokojenost. Podaří se jim urovnat dávné spory, ale také druhým budou muset něco sdělovat šetrně, aby je nezranili nebo neztratili. To, co vypadalo jako prohra, se v dobré obrátí, všechno se pro ně zlepší, očekávat mohou příjemnou návštěvu, dosáhnout jistého velkého úspěchu, povedou plodné a jisté rozhovory, budou zářit, svítit. Vše pro ně bude naplánováno jasně a bezproblémově. Budou více kreativnější, ale také by si měli občas dávat pozor na to co vyřknout. I mezi slovíčky se může skrývat ironická poznámka, která se může někoho dotknout. Jejich domov pro ně bude zárodkem štěstí, stejně tak jako jejich vztahy, ať už nové, stávající nebo znovuobnovené. Leccos pochopí a uvědomí si, pokud chtějí kráčet cestou výsluní. Budou napravovat chyby z minulosti, budou veselí a radostní. Klíč k řešení všeho kolem nich najdou totiž jen oni sami v sobě a stejně tak mohou obdržet klíč ke druhým, především těm, které v minulosti zranili.

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (slunce-prsten-věž-rakev-kříž)

Pro Štíry bude říjen měsícem životní cesty, egoismu, ambicí, odtažitosti, uzavřenosti nebo izolovanosti, ale také ustrnutím, myšlenkovým vězením, borcením starých postojů nebo názorů, neboť jejich dvorní kartou je „VĚŽ“. Opatrnost není nikdy na místě a platí to především ve vztazích, projevit se mohou skryté problémy, i když vztahy na oko vypadají velmi dobře. Mohou vylézat obavy a strach, rozpadat se pevné vazby v tom horším případě, v tom lepším se může na rozchod jen pomýšlet. Naplňují se karmické nádoby vztahů. Štíři si budou především uklízet sami v sobě, pokud prožívali déletrvající osamělost, mohla by skončit. Budou se chtít stáhnout ze světa zmatků, tam, kde byla radost a láska, jsou najednou starosti, nebo láska zmírá. Především partnerské vztahy budou nejvíc prověřovány. Vyvrcholit to může koncem měsíce vyhořením nebo totálním vyčerpáním sil. I když mohou Štíři propadat panice a vnitřní bolesti, neuvědomují si, jak obrovskou mají sílu, a že to, co je pro ně nyní beznadějné, bude mít dobrý konec. Staré a nepotřebné bude v jejich životech umírat, odcházet, aby mohlo nastoupit nové. Nebude to rpo ně vždy příjemné, ale bez těchto procesů to prostě jinak nepůjde. Kde jim bude přát štěstí? No především v pracovní oblasti nebo úředních záležitostech. To, co bylo odkládáno, bude muset být vyřešeno a uzavřeno. Je to součást jejich cesty.

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (kosa-park-medvěd-ryby-čápi)

Pro Střelce bude říjen měsícem starších osob v rodině nebo partnerství, o vlivu, moci, stabilitě, autoritě, diplomacii, ale také o vášni, silných pocitech, žárlivosti, neboť jejich dvorní kartou je „MEDVĚD“. V tomto měsíci by měli být ostražití, nějakým způsobem bude jakoby jejich stabilita ohrožena něčím z vnějšku, měli by se vyvarovat jakýchkoliv neuvážených změn, mohou pro ně být nebezpečné nebo budou mít jinou dohru, než očekávali. Změnami projdou především ti starší, vybírat by si měli pečlivě společnost, ve které se chtějí pohybovat, je tu hrozba konfliktu. Prožívat také mohou svou vnitřní bolest duše, ale stejně tak se mohou dočkat i změn ve finanční oblasti, ta se ale projeví až později. Do života jim vstoupí náhlá situace, která bude vyžadovat rychlý zásah, tzv. „císařský řez“, budou postupně měnit postoje k blízkým nebo okolí, projdou společenskými změnami a až teprve ke konci měsíce mohou najít ztracenou stabilitu, díky změnám, které jim ji opět navrátí a povede k jistotě. Pokud si cokoliv naplánují, měli by počítat s tím, že se vše může na posledních chvíli změnit. Jakákoliv zasetá změna přinese ovoce až s koncem roku, očekávat ale mohou příslib nějaké vyšší finanční částky nebo o ní teprve budou jednat, může se jednat o půjčky, smlouvy, investice nebo hypotéky. Zůstat by ale měli pevní a jistí sami v sobě, protože to pro ně bude měsíc náhlých zvratů a nečekaných situací.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (mraky-lilie-srdce-důtky-kniha)

Pro Kozorohy bude říjen měsícem citů, pocitů, lásky, ale i iluzí, nepřehlednosti, nalezení pravé lásky, zamilovanosti, porozumění nebo všeho, co těší srdce, protože jejich dvorní kartou je právě „SRDCE“. Ujasňovat si především budou svoje srdíčko, city, ale i starostí ohledně lásky. Neměli propadat zbytečným iluzím o něčem, co je pouhým výplodem jejich mysli. Pokud k nim láska má přijít přijde, je zbytečné ji marně vyhlížet. Naopak se mohou dočkat nepřehledných rozhovorů nebo bezvýsledných situací nebo hádek. Uvědomit by si ale měli, že vše je ohledně lásky ukryto kdesi v hloubi jich samotných. Pokud prožívali jisté starosti s láskou, mohou pomalu odeznívat, stejně tak jako v dlouhodobých vztazích bude vše sporné odcházet. Budou vést diskuse o lásce, hovořit o ní. V rodinách se budou řešit spory, které byly neřešeny, pozor by si měli dávat Kozorozi na hádky kvůli sexu, intimnostem nebo nenaplněným přáním od partnera. Sílu najdou v sobě, pokud si ujasní to, co skutečně chtějí ve vztazích, lásce, od sebe i od druhých. V rodinách to bude trochu bouřit, respektive komunikace by se měla rozvíjet. Tam je u Kozorohů totiž největší problém. Pokud se dostanou do situace, ze které nevědí jak ven, mlčí. Neuvědomují si, že tím jen narůstají další a další komplikace. Rozvíjení komunikace, vyřčení svých skutečných srdečních pocitů je to, co se mají v tomto měsíci naučit. Láska dokáže léčit, ale stejně tak i zraňovat, na což ale Kozorozi pozapomínají.

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (dům-květiny-jezdec-liška-kosa)

Pro Vodnáře bude říjen stejně jako pro Berany měsícem komunikace, poselství, zpráv, dynamiky, rychlosti, novinek, nápadů, ale také osudu, toužení, očekávání nebo plánování, neboť jejich dvorní kartou je „JEZDEC“. Očekávat mohou rychlost, zprávy nebo návštěvy, které ale nemusí být vždy příjemné, setkávat se ale také budou s falší, intrikami nebo vypočítavostí. Dalším tématem pro ně bude rodina, bydlení, štěstí a spokojenost, ale také hádky, agresivita, intriky nebo lži. Obsah zpráv, které k nim budou přicházet by měli zpracovávat s opatrností, ne vše se bude zakládat na pravdě. Pozor by si měli dávat na předstíranou veselost, radost nebo falešná pozvání, z těch nakonec stejně sejde. Stejně tak jim budou do cesty přicházet i nečekané a náhlé události nebo situace, veselá překvapení nebo návštěva či návrat někoho, o kom si mysleli, že definitivně odešel z jejich života. Vodnáři také budou sklízet to, co zaseli v minulosti, ať už to bylo v dobrém nebo zlém, dozvědět se mohou dobré novinky, přicházet k nim budou náhlé zprávy. Pokud se rozhodnou investovat nebo něco nakupovat do svého bydlení, měli by být opatrní. Může se tu totiž ukrývat jistý podvod nebo nevýhodnost. Budou čelit přetvářce nebo falši v mnoha podobách, ale nemusí se obávat, ustojí to.

 

RYBY (21.2. -20.3.): (klíč-liška-pes-had-jetel)

Pro Ryby bude říjen měsícem přátel, přátelství, poctivosti, důvěře, upřímnosti, pomoci, ochrany, ale také věrnosti, stálosti nebo prohlubování, neboť jejich dvorní kartou je „PES“.Sami v sobě ukrývají klíč ke šťastným vztahům a vazbám, měli by ho tedy pevně uchopit a nebát se s ním zarachotit v zámku. Budou čelit různým podobám přátelství, od povrchních, přes falešné a špatný vliv až po ty hluboce duševní a stálé. Budou také třídit zrno od plev. Ale to stejné je čeká ohledně vztahů celkově. Pokud se příliš budou spoléhat na druhé, přestanou být sami sebou. Očekávat ale mohou jisté komplikace nebo potíže, nic pro ně nebude tak jednoduché, jak to vypadá. Budou se muset doslova prát za sebe a svou upřímnost, čelit mohou falešným pocitům štěstí a nejedné Rybce může život zkomplikovat intrikářská a falešná žena z jejich blízkého okolí nebo pro nezadané budoucí partnerka. Stejně tak se mohou stát součástí jistých rozehraných falešných her, budou čelit falši od 2 osob minimálně. Je to měsíc prověřování jejich sebedůvěry, důvěřivosti vůči druhým. Mají pochopit, že ten správný klíč především drží oni, ne druzí. Vztahy celkově je budou v tomto měsíci zaměstnávat. Ale jak se říká, budou mít štěstí v neštěstí nebo nepřehledných situacích. Neměli by podléhat iluzím, ono i štěstí může být vrtkavé nebo proměnlivé. Hlavně ale budou upevňovat ztracenou důvěru v sebe sama, na tom jim totiž nejvíc bude záležet.

 

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. 

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

 

 

Vaše komentáře

Reklama