Světlo a tma

V době znamení Vah se do popředí dostává potřeba rovnováhy, nastolení míru a harmonických vztahů ve jménu oboustranného vítězství. Harmonizace. Ve skutečnosti se největší boj odehrává uvnitř nás.

Od 6. 7. 2014, kdy se objevil v horoskopu Boží prst, který symbolizoval proces obejmutí své niterné temnoty (obejmutí svého ďábla), se uvnitř nás spustil systém spojený s lidskou přirozeností. Doposud objevené světlo, probuzená božská přirozenost v nás, pochopení a uvědomění – to vše bylo překrýváno touto niternou temnotou, která pochází z mechanismu mysli. Temnota se pouští skrze strach. V této době vše graduje a tísnivá situace je velmi citelná. Každý člověk má v sobě nejcitlivější, nejbolestivější téma. Skrze toto individuální téma přichází strach – zatemnění světla v nitru. Temnota bojuje se světlem, aby neztratila svou moc, vliv, energii, a proto se spouštějí negativní programy, které si člověk myslel, že již má dávno za sebou, … aby bylo ukázáno, že se nic nezměnilo, že práce byla k ničemu, že je ta bolest stále tady. A čím více jste probuzení a popř. máte vliv na druhé v probouzení a udržování světla, o to silnější programy, temnota a strachy budou proti vám použity, aby vám bylo zamezeno v produkování světla jak v sobě tak v druhých. Čím světelnější, svobodné bytosti, o to většími zkouškami tmy tyto bytosti prochází.

Moji milí, není to o tom, začít se bát. Je dobré vědět, že procházíme vnitřním bojem, kdy temnota se snaží z posledních sil získat převahu. Zároveň je důležité si uvědomit, že záleží na každém z nás, jestli v jeho nitru vyhraje temnota nad světlem. Na každém záleží.

Bylo mi dovoleno vynést na světlo pojmenování boje, ne však proto, abychom se začali bát a tím temnotě podlehli, ale naopak. Když si uvědomujete, že kolektivně procházíme tímto procesem, přestanete mít pocit selhávání a pochybností o sobě. A dokážete i rozlišit určitou zákeřnost, se kterou to přichází. Je tady výzva, která přichází ke každému z nás: buď se začnu bát a tma mě dostane, a nebo se k ní postavím čelem, a o to více zaktivuji svoje světlo. Temnota je tady proto, aby mně motivovala zesílit své světlo, rozhodnout se pro světlo, Lásku. V skutečnosti Bytí žádná temnota neexistuje, ta pramení jen z polarity, z mysli, z hodnocení (dobro a zlo) a z emočních bloků. Proto když překročíte určitou formu sebepoznání, dostanete se za polaritu. Přesto se člověk dostává do neustálého zkoušení z bdělosti, síly světla a pevnosti.

Mooji – úžasné vysvětlení tohoto principu je na videu. „Když vydržíš, budeš volný….“

{youtube}cY3Xpb_OgkE{/youtube}

Pokud se ve vás objevují strachy, obavy a vynášejí se bolestivá místa, iluze, očekávání, pak se tedy radujte, děkujte, děkujte, děkujte. Už jen tím rozpustíte sílu, která s tím přichází, protože vděčnost je spojena se světlem.

Za co máte děkovat? Že vás to bolí? Že máte strach? Že jste v panice, a že je ohrožena vaše existence? Ne. Právě proto, že to bylo vyneseno na světlo, že to můžete vidět, že si to můžete uvědomovat: „Jééé tohle mám v sobě !? Teď vím, jakého mám protivníka proti sobě.“

Ať je vám v mysli přehráváno cokoliv, ať se vás to dotýká hmotně, fyzicky – Veřte! Veřte! Veřte ve svou sílu v sobě a v přemožení těchto her. Ona přijde pomoc zvenku, vždy se objeví a přijde i nám – již brzy.

Přesto je důležité vědět, že máš v sobě sílu Bytí, máš ji v sobě, máš v sobě sílu Bytí. Rozhodnutí stát se světlem, mé srdce patří světlu. Stačí říci nahlas a plnou vahou prožitku se rozpustí testování. Zároveň buď připraven, že přijde jiný testovací pocit a znova projdeš… Potřebuješ své světlo zažít, strávit, ukotvit a to lze jen přes testování v těžkostech, a pak si uvědomíš, jak silné je tvé světlo, Láska, Bytí, Jasnost.

Už tím, že toto čteš, je aktivována tvá síla čistého Bytí, ta síla sídlí v Tobě, v Tobě….

Jak dlouho budeme procházet tímto obdobím? Do prosince, kdy adventním časem začne sílit světlo. To neznamená, že až v této době může v Tobě vyhrát světlo. Může to být teď hned, v tomto okamžiku. To záleží na tobě! Je to v Tobě.

Nelze vám skrze slova popsat vše, co se děje, a jak a není to ani potřeba. Postačí vědět, že světlo je v Tobě a všichni Mistři – jak lidští, tak jemnohmotní – jsou s Tebou stále, v každém okamžiku, jen se k nim stačí obrátit. Živíš to, čemu dáváš pozornost.

Všechny strachy, představy, chtění a žádosti nechej projít kolem sebe – skrze sebe. Nechej je jen projít, jako chodce kolem tvého chrámu, nezastavuj se s nimi, nepoznávej je, neřeš je, jen jim poděkuj a požehnej. Oni nejsou ty, jsou to jen náštěvníci.

Novoluní ve Vahách nastává ráno 24. 9. na sabiánském symbolu :

,,Transmutace plodů minulých zkušeností v semena, která zachytí věčně tvořivého Ducha.“

Proces niterného zrání, poznání, probuzení, vědomého Bytí, aby mohlo být semenem pro nový cyklus existence.

Petra Nel Smolová


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz

Vaše komentáře

Reklama