Statiny? Zrychlené stárnutí, poškození mozku a cukrovka!

 

 

Pak čtěte dále. Všechny tyto léky patří do skupiny statinů, domněle snižujících “špatný cholesterol”. Jedná se o jednu z nejvíce předepisovaných lékových skupina podstatnou měrou ovlivňující rozpočet našeho zdravotního systému. A také o jednu z nejziskovějších skupin léčiv pro jakoukoliv farmaceutickou firmu. V tomto krátkém článku bych se rád věnoval třem konkrétním problémům – nadužívání statinů jako takových, jejich účinnosti a v neposlední řadě pak jejich škodlivosti pro lidské zdraví.

 

Užívat či neužívat?

Již několikrát jsem se v rámci koučinku setkal s postupy ošetřujících lékařů, které ukazují buďto na jejich neznalost, úplatnost, pohodlnost či na jakoukoliv kombinaci těchto nešvarů. Pokud je Vám schopen ošetřující lékař doporučit či rovnou předepsat jakýkoliv lék na bázi statinů jen na základě výsledků krevního rozboru, kde jediný hodnocený lipidový marker je celkový cholesterol, pak prostě z mého pohledu spadá do jedné z uvedených kategorií. Na toto téma jsem psal již několikrát, tak jen zopakuji, žecelkový cholesterol nepatří mezi parametry, které by vás automaticky předurčovaly do skupiny osob ohrožených kardiovaskulární chorobou. Bez toho, aby váš ošetřující lékař důkladně posoudil hladinu triglyceridů, LDL a HDL cholesterol a jejich poměry, popř. si vyžádal dražší, ale přesnější prozkoumání LDL cholesterolu (z něj se dá vyčlenit ten skutečně špatný – VLDL cholesterol), by neměl učinit závěr, který ve výsledku může výrazně poškodit vaše zdraví! Jen pro doplnění uvádím, že výše zmíněné poměry jsou následující:

  • HDL : celkový cholesterol, kdy se jako ideální poměr (= nulové nebo velmi nízké riziko onemocnění kardiovaskulární chorobou) jeví 25 a výše 
  • triglyceridy : HDL, kdy se jako ideální poměr uvádí číslo 2 a nižší

Třetí hodnotou je pak právě VLDL, LDL cholesterol s velmi nízkou densitou.

Pokud se tedy dostanete do situace, kdy se máte rozhodnout, zda léky na bázi statinů brát či ne, pak chtějte od svého lékaře vědět, proč konkrétně vám tento lék doporučuje. Nebude-li argumentovat něčím z výše uvedeného, raději bych byl obezřetný a zkonzultoval doporučení nezávisle s jiným lékařem. Důvody mé rady jsou nasnadě –nízká účinnost a možné trvalé následky

 

Skutečně účinné? Ani zdaleka ne…

Zde se mohu zaštítit průzkumem z českého trhu zveřejněným v Medical Tribune v roce 2011. V jeho závěru se mimo jiné uvádí:

Průzkum STEP přinesl dosud chybějící informace o užívání statinů v léčbě dyslipidémií v běžné praxi v ČR. Výsledky dokumentují, že cílových hodnot LDL cholesterolu je dosaženo jen u necelé poloviny všech nemocných, kteří jsou léčeni statiny. Se stoupající rizikovostí klesá podíl nemocných, kteří dosáhnou cílové hodnoty. Jde-li o osoby s velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem, cílové hodnoty LDL cholesterolu je dosaženo jen u pětiny léčených.

Co je navíc ještě víc zarážející je poznámka, jejíž první dvě věty jsem využil i v úvodu tohoto článku (označeno tučně) a ta třetí zní:

Máme k dispozici minimální množství informací o tom, komu, kým a s jakými výsledky jsou tato léčiva (statiny) předepisována. 

Vracím se tak obratem k domnělé “úplatnosti” v rámci našeho zdravotnického systému a k praktikám farmaceutických firem mj. zvoucím praktické lékaře na “pracovní semináře” např. na Kanárské ostrovy. Možná jste podobné zprávy zachytili i v českých médiích. Chcete-li ztratit o praktikách farmaceutických firem poslední iluze, vřele vám doporučuji přečíst si knihu Johna Virapena: Nežádoucí účinek – smrt. Tento bývalý generální ředitel jedné z velkých farmaceutických firem se rozhodl doslova “přejít na druhou stranu” a postupně odhaluje praktiky, které jsou plošně v tomto “byznysu se zdravím” využívány…

 

Neškodné? Ani zdaleka…

Asi nemusím uvádět, že podívat se na příbalový leták konkrétního léku, především na “nežádoucí účinky”, obvykle soudnému člověku postačí k tomu, aby se začal sám zajímat o to, zda neexistuje bezpečnější varianta k dosáhnutí toho samého – zlepšení konkrétního zdravotního parametru, ideálně bez vedlejších účinků. Co se ale z příbalového letáku nedočtete jsou závěry nejnovějších studií. A od toho je zde VyváženéZdraví.cz 😉 Ta poslední studie pochází z žurnálu “American Journal of Physiology” a vyšla pod názvem “The Impact of Statins on Biological Characteristics of Stem Cells Provides a Novel Explanation for Their Pleotropic Beneficial and Adverse Clinical Effects”. Mimo jiné se v ní dočtete, že statiny mají “vliv na další biologické vlastnosti kmenových buněk, který vysvětluje vedlejší negativní efekty klinického využití”. Mezi tyto efekty patří mj. i zrychlení “procesu stárnutí” a “myopatie” (pozn. VyváženéZdraví.cz – ochabnutí svalů s neurologickým pozadím/příčinou) a “zvýšené riziko cukrovky”. Z uvedené studie vyplývá, že statiny poškozují jednotlivé buňky v našem těle způsobem, který je činí neschopnými vlastní opravy. Jak víte, každá buňka v našem těle je denně vystavena útokům volných radikálů – nejenom těch pocházejících z naší nevyvážené stravy a špatného životního stylu, ale i produktům nezbytných fyziologických procesů (mj. řetězec “glykolýza – Krebsův cyklus – oxidativní fosforylizace”). Pokud k nějakému poškození buňky jejich útokem dojde, buňka má dostatek “opravných mechanismů”, kterými dokáže poškození opravit. V opačném případě dojde ke dvěma možnostem – buďto buňka “spáchá sebevraždu” dříve, než se v průměru desetkrát až dvanáctkrát rozdělí (proces zvaný apoptóza) nebo v horším případě může dojít k nekontrolovatelnému dělení (při špatném přepisu mRNA v ribozómech) a vzniku rakoviny…

 

Malé shrnutí 😉 Nejste-li si jisti, zda doporučení vašeho ošetřujícího lékaře začít užívat statiny přijmout či ne, vyhledejte jiného lékaře a požádejte ho onezávislý posudek. Pokud se v krevních rozborech nevyznáte, nabízím vám pomoc v podobě samostatného a důkladného čtení z něj – jak jednorázově, tak i v rámci nabízeného koučinku. Ten vám může přijít vhod, jelikož existují osvědčené a bez-lékové metody, jak vysoký cholesterol (LDL a triglyceridy) snížit!

 

Reference:
Léčba statiny v České republice

The Impact of Statins on Biological Characteristics of Stem Cells Provides a Novel Explanation for Their Pleotropic Beneficial and Adverse Clinical Effects

Statins: Heart disease drug speeds up ageing process, warns new research

 

Související články

6 přínosů jablečného octa – I. díl

Nezapomínejte na koriandr – část II.

Oblíbený zelený…

Šokující diagnóza po 60 dnech stravy s velkým obsahem cukru

 

převzato se souhlasem Veroniky a Martina Novotných

ze stránek

http://www.vyvazenezdravi.cz

Patříte mezi pacienty pravidelně polykající léky na snížení cholesterolu obsahující účinné látky atorvastatin (např. Zoletorv, Torvazin, Stavra, Orvatez, Atoris, atp.), simvastatin (Corsim, Gensi, Medilip, atp.) nebo například rosuvastatin (Crestor, Delipid, Rosumop, atp.)?

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama