Astrohoroskop na duben 2016

 

Novoluní proběhne 7/4/2016 ve znamení Berana.

Novoluní bude mít vliv na témata nové pracovní aktivity. Beraní energie jsou bojovné, tvrdohlavé,  plné odvahy, energie a síly do nových začátků. Na novoluní bude Slunce, Luna a Uran, planeta zvratů, v konjunkci. Očekávejme situace, které obrátí náš život jiným směrem. Přijde prudký zvrat v našem životě.

Planeta Merkur bude couvat od 28/4/2016 do 22/5/2016 tedy 24 dní.

Merkur nabere 28/4/2016 retrográdní směr, bude se pohybovat zpět Býkem a 22/5/2016 opět nabere přímý směr.  Po  dobu zpětného chodu  bude váznout komunikace, budou se ztrácet data, doporučuji zálohovat PC, data v telefonu. Vše se bude zpožďovat a technika nás nejednou vypeče. Dohody, doklady a veškeré záležitosti dořešte, než začne Merkur couvat, nebo počkejte na přímý směr. Budeme přeorganizovávat, vracet se zpět do minulosti, vytahovat a oprašovat záležitosti minulosti, abychom situacím dali nový kabát. Také se budou vracet staré lásky, nebo myšlenky z minulosti.

Mars 17/4/2016 nabere retrográdní fázi a bude couvat zpět ze Střelce do Štíra. Ve zpětném chodu bude do 30/6/2016, tedy 74 dní. Poté opět nabere přímý směr a poputuje ze Štíra zpět do Střelce. Díky tomuto pohybu se vrátíme do nevyřešených situací, které je potřeba dořešit.

Jupiter je od ledna 2016 do 9/5/2016 ve zpětném chodu a brání nám ve štěstí a rozmachu. Od jara opět namíří přímo a my se můžeme těšit na situace vedoucí blíž štěstí a úspěchu.

Retrográdní fáze je potřeba, abychom se občas vrátili k nedořešeným situacím, během kterých je třeba udělat věci trochu jinak, než jsme původně plánovali. Ovšem „člověk míní a hvězdy mění“ a vždy nás donutí udělat vše tak, že vytvořená změna je ku prospěchu všech.

Karmický Saturn má zpětný chod od 25/3/2016 až do 13/8/2016. Saturn před nás postaví nevyřešené životní zkoušky, které nás zocelí a přinesou důležitá poučení. Jelikož se pohybuje Střelcem, přináší těžkosti spojené s energií Střelce, tedy s cestováním, vzděláváním a úřady. Po dobu zpětného chodu dostaneme zkoušky, které povedou ke zpřísnění úředních záležitostí jako je např. u podnikatelů „kontrolní hlášení“, dále se změní systém vzdělávání a zkoušek, jakým je např. státní maturitní zkouška, dále Střelec „boří hranice“, takže se bude nadále řešit situace s migranty. Jelikož se zde potkává přísný Saturn a dobroděj Jupiter, pak je jasné, že všechny tyto přicházející zkoušky jsou pro naše budoucí dobro. Když se koukneme do minulosti do doby, kdy pobýval Saturn ve Střelci, tak probíhala „sametová“ revoluce a díky revoluci se uvolnilo cestování do cizích zemí, dále se např. zbořila  berlínská zeď. Takže konec dobrý, všechno dobré.

Úplněk  nastane 22/4 /2016 ve znamení  Štíra.  

Tento úplněk bude mít vliv na finance a sex. Do úplňku bychom měli dořešit vše související s půjčkami a hypotékou. Vrátit dluhy, zaplatit vše, co je nutné mít zaplaceno. Konsolidovat půjčky nebo snížit procenta na hypotéce. Nákup a prodej. Úplněk aktivuje emoce v podobě žárlivosti a erotické aktivity. Pokud máte mimopartnerský vztah, doporučuji jej do úplňku ukončit a uzavřít.

Jupiter ve znamení Panny  má stále  retrográdní směr. Jupiter bude couvat  do 9/5/2016. Budeme se muset  vrátit do minulosti, učinit něco,  co nám později přinese štěstí a posun.

Beran 

BERAN

Planeta Mars přebývá ve  Střelci. Pro Berany toto období značí zvýšenou aktivitu úředních a soudních záležitostí. Svůj čas budou věnovat vzdělávání, kurzům a školením. Také se otevírá cizina a zahraničí. Berani mohou plánovat dovolenou a vše, co souvisí s cestováním. Planeta Venuše se pohybuje Beranem celý duben a díky Venuši ve svém znamení budou Berani neodolatelní, všude vyčnívat z davu. O Beranech se bude hovořit a psát. Toto období  mohou využít ve svůj prospěch.  7/4 nastane novoluní v Beranu, ve vlastním znamení. Toto novoluní odstartuje novou životní cestu Beranů. Mohou začít nové projekty,  činnost  a nasměrovat se tím správným směrem.  Slunce, Luna a Uran se dostanou do blízkosti a tím znásobí svou sílu. Uran přinese ohromnou změnu,  zásadní obrat v životě Beranů. Od 22/4 do úplňku by měli ukončit a uzavřít situace související s penězi a majetkem, který  vlastní s další osobou nebo bankou.  Vlivem úplňku dořeší  všechny záležitosti ve spojení se sexem a sexualitou. Mohou ukončit mimomanželský vztah nebo mít v této oblasti jasno . Venuše se přežene přes Uran, planetu zvratů a díky tomu mohou očekávat nečekané změny s láskami a také přehodnotit své hodnoty.  Koncem dubna se Berani zastaví a budou se muset vrátit zpět do minulosti, aby dořešili a vyřešili staré nevyřešení  situace.
astroložka Daniela Hannah, www.astrokarty.cz

 

Býk

BÝK

Býci řeší a budou řešit majetek a peníze. Vrátí se jim situace nedořešené z minulosti, aby je dořešili. Novoluní 7/4  otevře období rekapitulace života Býků. Co se jim nepovedlo, to by měli ukončit. Musí si stanovit cíle a připravit se na novoluní v červnu, které přinese obrovský posun a novou životní cestu. Býci  si v dubnu a začátkem května musí dát pozor na svou osobu, psychika jede na plné obrátky, budou v hlavě řešit  svou dosavadní situaci a nebudou vědět kudy kam. Pokud chtějí něco ve svém životě ukončit, pak je toto ta správná doba. Uran, planeta zvratů, bude přítomna v novoluní a přinese do života Býků nenadálou zásadní životní změnu.  Merkur v Býku zaručí, že budou podepisovat, hovořit, psát, jezdit a cestovat. Býci se nezastaví.  Úplněk 22/4 ukončí a uzavře veškeré vztahové záležitosti. Vztahy, smlouvy, smluvní dohody v pracovním a soukromém životě. Do úplňku by měli mít dohodnutá nová pravidla.
astroložka Daniela Hannah, www.astrokarty.cz

 

Blíženci

BLÍŽENCI

Blíženci řeší a ještě budou řešit vztahy.  Vztahové záležitosti v práci, v životě, nastavení nových pravidel a sepsání dohod. 7/4 nastane novoluní a otevře rychlý obrat a nové působení ve společenství, společnosti. V životě Blíženců se objeví noví lidé.  Do úplňku 22/4 by měli mít jasno v souvislosti se zdravím nebo nemocí. Ukončit a uzavřít zdravotní záležitosti, dohodnout termín návštěvy lékaře. Konec května přinese Černá Luna dlouhodobé řešení kolem zdraví. Bude nutné vyřešit zdravotní stránku Blíženců nebo blízkých osob. Úplněk dále přinese obrat v lásce a ve finanční oblasti. Černá Luna přináší problémy s partnery a také s dětmi.  Blíženci si musí ujasnit s kým chtějí žít, jelikož jim tento rok Jupiter přinese posun v partnerské oblasti. Mohu očekávat nového pracovního nebo životního partnera. Kdo touží po dítěti, či chce vytvořit velké dílo nebo projekt, dočká se.
astroložka Daniela Hannah, www.astrokarty.cz

 

Rak

RAK

Raci mají zaktivované téma zdraví a nemoc. Toto téma je bude zaměstnávat celý duben, květen a také ještě v létě, kdy budou opečovávat osobu blízkou, nebo přímo sebe. Saturn dlouhodobě přináší situace, ve kterých by si měli Raci dát do pořádku vše, co souvisí se zdravím.  Novoluní 7/4 otevírá novou životní cestu v pracovní oblasti. Uran, planeta zvratů, spolu se Sluncem a Lunou, přinesou nečekaný obrat v práci, ve které se Rakům začne dařit. Do úplňku by měli uzavřít partnerské dohody, ukončit nevhodné partnerství a naopak dohodnout nové, plodné partnerství.  Dokončí svůj projekt, dílo, tvorbu nebo situaci  spojenou s dětmi. Přijde zvrat v práci, který přinese lepší podmínky pro pracovní činnost.
astroložka Daniela Hannah, www.astrokarty.cz

 

Lev

LEV

Slunce se pohybuje Beranem. Lvi mají otevřené vzdělávání, školení, učení a rozšiřování vědomostí. Úřady a úřední písemnosti. Oblast související s cizinou a zahraničím naplňuje dubnové dny.  Mars působí na partnerství pracovní i téma životního partnera. Také je zaktivována tvorba, tvoření, plození anebo děti, plody a výtvory. Pokud touží Lev po dítěti či něco velkého vytvořit, má možnost v dubnu a květnu. Co nestihnou na jaře, mohou udělat v létě. Kdo touží potkat partnera pro pracovní aktivitu, dostane příležitost. Novoluní 7/4 odstartuje novou životní cestu do oblasti vzdělávání, rozšíření vědomostí a znalostí, otevře možnosti cestovat, otevřít se světu, naplánovat cestu do zahraničí. Kdo řeší úřední záležitosti, novoluní nasměruje Lvy na správnou cestu do této oblasti. Uran přinese rychlý  a nečekaný zvrat spojený s touhami a sny Lvů.  Úplněk 22/4 ukončí a uzavře vše související s domovem a bydlením, do úplňku by měli mít jasno kde a jak chtějí bydlet, žít nebo pracovat.
astroložka Daniela Hannah, www.astrokarty.cz

 

 Panna

PANNA

Panny řeší a budou řešit domov a své zázemí. Kdo se hodlá stěhovat nebo pracovně přesouvat, je toto ideální doba. Co Panny nevyřeší v dubnu a květnu, dořeší v létě, kdy je opět ovlivní planeta Mars. Mars ve spojení s karmickým Saturnem radí vyřešit a dořešil v tomto roce zázemí a bydlení.  Novoluní 7/4 otevře a ukáže cestu k financím a majetku, který sdílí s další osobou nebo bankou. Uran přinese rychlý obrat, který změní život lidí narozených ve znamení Panny. Úplněk ukončí  úřední záležitosti, uzavře vše co souvisí s cestou, nebo vzděláním, kurzem či školením. Pokud Panny řešily dopravní prostředek, jako je auto nebo motorka, do úplňku by měli mít v tomto jasno.
astroložka Daniela Hannah, www.astrokarty.cz

 

 Váhy

VÁHA

Váhám Mars aktivuje vše související s cestami, cestováním a dopravním prostředkem. Mohou řešit úřední záležitosti a také vzdělání, rozšíření vědomostí kurzem, školením či studiem. Tato témata jsou zde aktivní celý duben a květen, co nevyřeší na jaře, vrátí se Váhám k dořešení v létě. Novoluní 7/4 je nasměruje na novou vztahovou cestu. Nový pracovní, nebo životní partner přichází do života Vah. Budou podepisovat nové dohody, smlouvy nebo upravovat vztahové podmínky. Uran, planeta zvratů, bude asistovat u novoluní, takže se dají čekat rychlé a nečekané situace právě s partnery. Planety přejí novým a lepším pracovním svazkům. Do úplňku 22/4 by měly mít Váhy jasno ve finančních záležitostech. Dokončit a uzavřít vše, co souvisí s majetkem a penězi. Venuše přebíhá přes Uran v Beranu, přichází rychlý obrat na téma finance a partneři, Váhy by si měly uspořádat své hodnoty.
astroložka Daniela Hannah, www.astrokarty.cz

 

Štír
ŠTÍR

Štíři mají otevřené finance, karmický Saturn jim  přináší životní zkoušky, na kterých se učí s penězi zacházet. Majetek  a peníze mají aktivované celý duben a květen. Novoluní 7/4 za asistence Uranu, planety zvratů, přinese zdraví. Rychlý zvrat přinese nasměrování na zdravý životní styl, ukáže cestu od nemoci k uzdravení. Žít zdravě, v souladu se svým duševním rozpoložením.  Vypadat a cítit se dobře je základem zdraví. V dubnu bude psychika a zdraví v plném zatížení. Jako by Štíři nevěděli, co dál se svým životem. Do úplňku 22/4 by měli vyřešit veškeré vztahové situace. Co nechtějí nadále vláčet životem, je nutné ukončit. Pokud nejsou spokojeni s prací, nebo ve vztahu s partnerem, měli by mít do úplňku jasno. Štíři budou podepisovat dohody a smlouvy. Vše související se vztahem, ukončení, uzavření, nový pracovní či partnerský, smlouvy. Staré přestává platit a nastupuje nová dohoda.
astroložka Daniela Hannah, www.astrokarty.cz

 

Střelec

STŘELEC

Planeta aktivity Mars se pohybuje Střelcem a díky Martu se Střelci nezastaví až do konce května.  Mars se pohybuje spolu s přísným Saturnem právě ve vlastním znamení a tím přináší situace, během kterých si Střelci musí vyřešit svůj život. Co chtějí a nechtějí, kam mají směřovat. Veškeré životní změny jsou pro jejich budoucí dobro a velký životní posun. Novoluní 7/4 je nasměruje k novým pracovním nebo životním partnerům. Pokud chtějí vytvořit velké dílo, nebo vytvořit projekt, počít dítě, pak jim planety budou přát. Spolu s Uranem přichází rychlý zvrat k lepšímu. Úplněk 22/4 otevře rekapitulaci nad životem Střelců. Budou muset začít přemýšlet co dál. Jakoby nyní nevěděli co od života chtějí. Měli by ukončit nevyhovující situace. Uzavřít co nefunguje a naopak popřemýšlet, kam se nasměrovat, kde začít něco nového. V této době mohou pociťovat zhoršení zdraví a psychiky. Měli by si dát pozor na svou osobu, a to až do úplňku 21/5. Letos máme dva úplňky ve Střelci, a to 21/5 a také 20/6. Do té doby by měli mít Střelci jasno ve svém životě.
astroložka Daniela Hannah, www.astrokarty.cz

 

Kozoroh 

KOZOROH

Kozorozi již nějakou dobu rozmýšlí o svém životě, ukončují aktivity a životní situace, které do budoucna nemají šanci fungovat. Přemýšlí, rekapitulují a uzavírají, vše co ukončí, je pro budoucnost v jejich prospěch. Toto období bude díky Martu přetrvávat ještě celý duben a květen. Novoluní 7/4 za asistence Uranu, planety zvratů, přinese rychlý obrat související s bydlením a pracovním zázemím. Kozorozi vstoupí na novou cestu směřující k domovu, lepšímu bydlení a stabilnímu zázemí. Úplněk 22/4 ukončí partnerství, fungování v určité skupině lidí, společnosti nebo společenství. Pokud Kozorozi nechtějí být mezi určitým typem lidí, ukončí jejich působení.
astroložka Daniela Hannah, www.astrokarty.cz

 

 Vodnář

VODNÁŘ

Vodnáři by měli být mezi lidmi, mezi kterými se cítí dobře – ve společnosti, v určitém společenství. Mars, planeta aktivity, způsobí, že Vodnáři nebudou chtít být doma, ale mezi lidmi. Přísný Saturn dlouhodobě působí právě v oblasti vztahů, a tak si musí Vodnáři uvědomit, s kým se chtějí kamarádit a kam chtějí patřit, do jaké skupiny lidí. Novoluní 7/4 otevře téma cest a cestování, dopravního prostředku, úřední záležitosti, ale také nové učení a vzdělávání. Uran asistuje při novoluní, a to znamená, že mohou očekávat rychlý zvrat událostí. Úplněk 22/4 ukončí a uzavře životní situaci spojenou s prací nebo pracovní aktivitou. V době úplňku se přesunuje Venuše přes Uran, Vodnáři  mohou očekávat rychlý zvrat v hodnotách jakými jsou láska a peníze.
astroložka Daniela Hannah, www.astrokarty.cz

 

 Ryby
RYBY

Planeta Mars působí již nějaký čas v tématu práce a kariéra. Ryby si musí uspořádat oblast pracovních aktivit díky Saturnu, který jim přináší životní zkoušky právě v tomto tématu. Plné pracovní nasazení mohou očekávat v dubnu, květnu a celé léto. Novoluní 7/4 otevírá oblast financí a majetku. Uran, planeta zvratů, přinese rychlý obrat a Ryby správně finančně nasměrují. Do úplňku 22/4 by měly mít jasno v úředních záležitostech, ukončit téma cest, zahraničí a ciziny. Uzavřít oblast vzdělávání, učení, kurzy a školení. Do úplňku by měly vyřešit tyto tematické okruhy. Dlouhodobě Jupiter přináší do života Ryb důležité pracovní partnery a spolupracovníky, budou mít štěstí na skvělé dohody a lepší podmínky.
astroložka Daniela Hannah, www.astrokarty.cz

Zdroj: Intuitivní astroložka Daniela Hannah, telefon: 736 20 15 87  www.astrokarty.cz

Vaše komentáře

Reklama