Duchovně-energetický vzestup a rodinné vztahy

 

 

Přísun světla vyšších dimenzí během vzestupu vědomí jednotlivce pomáhá odhalovat i v jeho nejbližší rodině oblasti, které potřebují pozvednout, nalézt větší celistvost.

V lepším případě toho bývá dosaženo v atmosféře vzájemné lásky a hluboké důvěry. Dost často se však vynořují do popředí témata, která ležela v rodině v neaktivní podobě, což může vést k různým sporům i nesouladu.

Energie vyšších dimenzionálních pásem mají schopnost oddělovat světlo od temnoty, tedy vědomé části lidské psychiky od těch nevědomých. A tak během duchovně-energetického vzestupu dochází k tomu, že z podvědomí jednotlivce i členů rodiny jsou vlivem vyšších energií přeneseny do vědomé mysli někdy velmi bolestné pravdy, které dříve zůstávaly potlačeny. Iluze, marná očekávání, předpoklady – jak by se určitý člen rodiny měl chovat – to vše je vlivem silných energií vyšších sfér odhalováno.

A tak dochází vlivem přísunu vyšších energií k tomu, že dříve mírumilovné vztahy se náhle stanou složitými, nepatrný nesoulad nabírá větší razance. V těchto případech je velmi důležité udržet si pochopení pro účel dané lekce, neboť právě náš úhel pohledu velmi ovlivňuje rozhodnutí, která činíme k jejímu zvládnutí.

Není však podmínkou, že každý konflikt je výsledkem postupu rodinného příslušníka na cestě duchovně-energetického vzestupu. Každý z nás vlastní celé spektrum potenciálních reakcí na různé životní lekce. V průběhu transformačního procesu se více otevírá srdeční čakra, energie duše nabývá v životě větší důležitosti než hmotný komfort a členové rodiny mohou pozorovat, že se jejich vzájemné postoje mění, zjemňují, jsou k sobě mnohem jemnější a ohleduplnější.

Drobné i větší neshody, zbytečná očekávání, bolestivé lekce – toto vše bývá zpravidla zjemňováno, dochází k hlubšímu pochopení, proč s daným člověkem žijeme, jakým lekcím se naše duše právě s ním učí. Místo pohoršování a naříkání pak dochází k nárůstu bezpodmínečné lásky i lidského respektu. Tam, kde dříve nebylo porozumění, nastupuje úcta, láska i vděčnost.

Změní-li se jediná osoba, která již nereaguje na životní lekci podle starých vzorců, ale podle nových hodnot vzestoupeného vědomí, mají ti další obrovskou šanci zjemnit své šablony chování ve prospěch většího vzájemného respektu, úcty a bezpodmínečné lásky.

Během duchovně-energetického vzestupu tedy změny v rodinných vztazích bývají běžné, neboť rozdíly v měřítkách hodnot mezi jednotlivými členy rodiny jsou více znatelné – rozvíjení duševního světla versus hmotné zájmy, nový, vyšší úhel pohledu na život sám versus životní hodnoty nastavené konzumní společností.

Pokládáme si pak otázku: „Jaký způsob mého konání poslouží záměru větší celistvosti a světla poznání duším všech zúčastněných?“ Držet se vyššího záměru duše znamená, že hledáme cestu moudrosti, lásky a harmonie, a to nejen pro sebe, ale pro rodinu jako celek.

Kvalitní a pevné rodinné vztahy jsou důležité i pro tzv. „hvězdnou setbu“ (indiga, krystalové děti apod.), neboť právě hodnoty rodinných vztahů a pospolitosti v nich rozvíjejí pocit domova na planetě, kde se jinak mohou cítit jako cizinci.

Zuzana Soukupová

*****

Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz) 3. 3. 2015

Art by: Alex Grey

 

Převzaté z Probuzení * 2012 * – Awakening * 2012 *

Během cesty duchovně-energetického vzestupu zažívají nejen osoby, jež se této mnoha-dimenzionální dobrodružné pouti svého vědomí účastní, ale též jejich rodiny, proces uzdravování rodinných vztahů.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama