REFLEXNÍ TERAPIE + ZÓNY

Reflexní masáž

Reflexní terapie (zejména v kombinaci s učením ReiKi) je velmi účinnou a efektivní metodou přírodní a celostní léčby. Pomocí reflexní terapie lze řešit či podporovat uzdravování závažnějších i lehčích onemocnění, ale slouží výborně i k vyladění zdravého organismu, uvolnění svalových i jiných křečí a detoxikaci organismu. Je velmi vhodná pro napravování nebo ulevování od svalových disbalancí a vůbec potíží pohybového aparátu (tedy problémy s krční a celou páteří, bolesti zad, rotace pánve – „kratší nohy“, bolesti kloubů atp.). Reflexní terapie je metoda, která umožňuje diagnostiku a nalezení nejslabšího místa organismu a efektivní započetí procesu jeho harmonizace.

Reflexní terapie je metoda stará téměř 5000 let. O místě jejího vzniku se vedou spory. Někteří tvrdí, že je to Vietnam, jiní za místo vzniku označují Čínu, Indii či Egypt. Ať už vznikla v kterékoliv z těchto zemí, je rozšířená téměř po celém světě. Jisté je, že používání reflexní terapie je vidět například na malbách stěn hrobky v Sakkaře (jižně od Káhiry) asi z roku 2330 před Kristem. Dokonce ji používají i severoameričtí Indiáni žijící dnes již jen v rezervacích. V současnosti je jednou z mnoha metod alternativní medicíny, která se stává na západě velmi oblíbenou a módní.

Reflexní plošky na chodidlech jsou odrazem jednotlivých orgánů lidského těla

Z čeho tato léčebná metoda vychází? Z poznání, že na periferiích lidského těla se dá zmapovat celé tělo. Těmi periferiemi jsou oči, uši, ruce a v reflexní terapii jsou to především naše nohy – chodidla, která mohou prozradit mnohé o našich neduzích. Každý orgán v těle má totiž své zrcadlo na nohou nebo alespoň jedné z nich. Záleží, zda se jedná o párový orgán či nikoliv. Zmíněnému zrcadlu se říká „reflexní ploška“. Terapeut, který zná dobře umístění reflexních plošek, může cíleně působit na činnost jednotlivých orgánů v těle. Dokáže pomocí našich bosých chodidel rozpoznat co nás trápí nebo by mohlo začít trápit v budoucnu. Nyní totiž ještě nemusíme pociťovat objektivní potíže, ale bolestivost reflexních plošek upozorňuje na skutečnost, že s tímto orgánem není vše zcela v pořádku. Zkrátka dokáže celkem přesně určit diagnózu. Když jsem zmínila slovo diagnóza, jistě Vás napadne, podle čeho ji terapeut určí. Stanoví ji dle míry citlivosti (bolestivosti) jednotlivých plošek. Čím citlivější je dané místo na noze (zrcadlící určitý orgán v těle), tím více je tento orgán energeticky oslaben a terapeut svým hmatem (stlačením) k němu vysílá impuls, který má léčivý efekt, neboť zásobuje tento orgán množstvím energie. Existují různé druhy hmatů či stlačování. Ty se užívají dle toho, jak klient reaguje. 

Celý lidský organismus, každou jeho část lze tedy ovlivňovat pomocí mačkání různě velkých plošek či bodů umístěných na plosce, prstech, nártech a okolí kotníků, ale i na dlaních, hřbetech a prstech rukou. Mačkáním nebo hlazením těchto reflexních plošek můžeme cíleně léčit příslušný orgán nebo část těla: posilovat, pokud nedostatečně pracuje a potřebuje dodat energii, nebo naopak uklidnit, je-li ve stavu akutního zánětu nebo bolesti.

Reflexní terapií lze výrazně ovlivnit činnost imunitního systému, lymfatického systému, látkové výměny, zmírnit či odstranit bolesti zad a krční páteře. Masáž chodidla a mačkání reflexních plošek příznivě ovlivňuje psychiku. Reflexní masáž lze využít jako metodu preventivní i léčebnou. Tuto masáž je vhodné aplikovat prakticky při jakýchkoli potížích, od onemocnění dýchacích cest přes únavu, nespavost, alergii, lupenku, bolesti kloubů, problémy se zažíváním, po bolesti hlavy, selhání funkce životně důležitých orgánů (ledviny, játra, srdce, plíce, slinivka), poruchy lymfatického systému, rakovinu. Může pomoci tam, kde jiné metody neúčinkují, při chronických potížích, tam, kde léčba chemickými preparáty není vhodná nebo v případech, kdy je organismus oslaben dlouhodobým užíváním léků.

Při léčbě pomocí této metody je třeba chodidla masírovat pravidelně a poměrně často. Proto je pro klienta velmi důležité, aby se u svého terapeuta naučil svá chodidla ošetřovat sám a v mezidobí mezi jednotlivými návštěvami u terapeuta se léčil svépomocí nebo s pomocí některého člena rodiny. Masáž chodidel lze nahradit bosou chůzí po oblázcích nebo šlapáním po oblázcích, které jsou umístěny v krabici.

Reflexní terapie nemá žádné vedlejší účinky a je vhodná pro všechny věkové kategorie. Jediným limitem, kdy se RT nesmí použít je osoba, která má transplantován životně důležitý orgán. Mohlo by totiž dojít k povzbuzení imunitního systému této osoby, což by zapříčinilo přirozený boj organizmu proti tomuto „cizímu“ orgánu.

Čínský pentagram - 5 živlů

Masáž chodidla a mačkání reflexních plošek příznivě ovlivňuje i psychiku. Pokud se člověk podrobí této terapii preventivně, dozví se o varovných signálech těla ještě před vypuknutím choroby. Terapeut ihned zjistí nejaktuálnější informace o člověku a jeho orgánech. Je samozřejmé, že reflexní terapie vyžaduje hodně vědomostí a praxi, ale není podmíněna mimořádnou schopností lékaře či léčitele. Je úžasná svou jednoduchostí a tím, že si jí může pomoci každý. Tato metoda nenahrazuje tradiční vyšetření a léčbu, ale každému rozšiřuje možnosti využít další metody pro své trvalé vyléčení. Uplatnění najde zejména u chronických potíží, kde současná léčba často selhává.

U nás jsou za čelné představitele tzv. nové školy reflexní terapie považováni manželé Beáta a Julius Patakyovi, jejichž učitelem byl legendární terapeut alternativní medicíny Ing. Jiří Janča, CSc. Július Pataky v jedné ze svých knih o reflexní terapii uvádí, že za více než 10 let, kdy přednáší o reflexní terapii se jeho kurzů této terapie zúčastnily již tisíce lidí, přišli i lékaři a střední zdravotnický personál, a tak tuto metodu bude v budoucnu využívat stále víc lidí. K dalším popularizátorům této metody patří Ing. Hana Smejtková, jejíž pořady je možno vidět také v televizi.

Příklady využití reflexní terapie

Reflexní terapii lze využít například při :

  • migrénách ( bolestech hlavy ). Hlavními příčinami migrén bývá zablokovaná krční páteř, disfunkce žlučníku nebo jater.

  • bolestech zad a plotének. Problémy s ploténkami většinou souvisí s oslabením ledvin.

  • bolestech kloubů. Hlavní příčinou bolestí kloubů bývá oslabení ledvin, hromadění odpadních látek v těle, nadváha a špatné stravovací návyky.

  • ischiasu

  • skolióze. Zde se doporučuje kromě reflexní terapie vhodné cvičení na uvolnění, protažení a posílení svalstva, např. jóga.

  • alergiích. Příčina alergií většinou spočívá v orgánovém trojúhelníku ledviny – plíce – slezina. Kromě reflexní terapie se doporučuje úprava stravy, vyloučení sladkostí, mléč. výrobků a smažených jídel (nutná disciplína). Léčba alergií bývá většinou dlouhodobá.

  • detoxikaci těla, podpoře lymfatické drenáže.

Reflexní zóny

KLINKNI NA OBRÁZEK :o)

náhled obrázku

Zdroj:http://reflex.friva.net/uvod.php

Vaše komentáře

Reklama