Psychosomatika a páteř

 Reflexologická praxe často ukazuje překvapivé souvislosti, které by jinak laikovi, ale podle toho co vidíme a slyšíme v praxi i některým lékařům, byly utajeny. Dá se říct, že páteř má vliv na všechny životní funkce v těle. Nejdůležitější částí páteře je však krční, protože od jejího stavu závisí kondice a fungování i ostatních částí. Nervy vycházející z páteře sice řídí všechny orgány a části těla, ale tuto jejich práci ještě kontroluje vagus (bloudivý nerv), který má svoje kritické místo na úrovni 3. obratle krční páteře. Tam často vlivem citového napětí, psychickým vypětím svaly ztuhnou a vagus sevřou. Proto po uvolnění krční páteře (měkké reponaci) pociťuje ošetřený všeobecnou úlevu v celém těle.

Je ale důležité pečovat raději o celou páteř a v pořadí tak, že si necháte nejdříve odborně odblokovat zablokovaný úsek, a pak si průběžně udržujte v dobrém stavu celou páteř. Páteř je nejsilnějším energetickým kanálem fyzického těla. Když je nemocná páteř, chřadne celé tělo. Při dobrém stavu páteře se obnoví připojení na energetický systém a tělo se začne opět vracet do zdravého a harmonického stavu.
 
Máte- li možnost chodit pravidelně na hodiny jógy, máte výhodu. Neplatí to však pro všechny. Přikládám sem odkaz na video které bylo zřejmě určené pro seniory – nenechejte se tím zmást. Instruktorka vás bude provázet jednotlivými etapami cvičení a pravděpodobně vás nejvíce zaujmou oddíly „krční, hrudní, bederní páteř“, ale doplňte to i o odddíl cvičení „na břišní svaly“ / i ty mají vliv na držení páteře /. Při cvičení mozek uvolňuje antidepresiva – máte endorfiny zadarmo …. tedy za 1 hodinu věnovanou tomuto cvičení. Ty 4 oddíly zaberou 1 hodinu času kterou byste třeba ze zvyku strávili u televize a přišli o ty úžasné benefity kterou si vaše páteř zaslouží.
Pokud se tedy orgány zdráhají vyléčení a jak se říká – nic na ně nefunguje, je velmi velká pravděpodobnost, že za nepříjemnostmi stojí i nedostatečně funkční nebo rovnou zablokovaná páteř. A pro zajímavost: do kostí si člověk ukládá dlouho nezpracované emoce, špatné životní postoje a návyky.

 

 

Toto je slíbený odkaz na cvičení

– pokud můžu radit, stáhněte si jej na flešku než z youtube zmizí / zatím se tam drží několik roků, ale jeden nikdy neví, že ). Je dobré si napoprvé poslechnout i informace lékaře.
 

http://www.seniorum.cz/videoserial-cviceni/barevne.html

 

Odkaz spolehlivě funguje na PC, nevím jak na ostatních zařízeních – pokud by vám nefungoval, tak zde dávám jednotlivé odkazy které jsou totožné s výše uvedeným odkazem:

 

https://www.youtube.com/watch?v=tM1qzdUkNik Břišní svaly

https://www.youtube.com/watch?v=MKrTYH0gv1A Krční páteř

https://www.youtube.com/watch?v=wIwMv6pV6HA Hrudní páteř

https://www.youtube.com/watch?v=XGCdPh2Tt74 Bederní páteř

 

 

 

 

C – krční obratle, Th – hrudní obratle, L – bederní obratle

 

 

Převzaté ze stránek http://poutnicicasem.blog.cz/

O páteři se všeobecně ví, že podpírá tělo a vede v ní mícha ze které vycházejí nervy, které zprostředkovávají výměnu informací mezi mozkem a orgány v těle.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama