PROBUZENÍ SRDCE

 náhled obrázku

Milované a nádherné bytosti Světla na Zemi, prosíme nyní o vaši pozornost, neboť právě umožňujeme, aby naše energie splynuly s vašimi, jak vyjadřujeme naše vědomí světla a moudrosti. Přicházíme k vám jako jeden hlas, ale jsme energie Mistra Kuthumiho, Mistra El Moryi a Mistra Saint Germaina. Chceme se s vámi podělit o mimořádnou informaci, protože je důležité, abyste si byli vědomi přechodu, který se děje. Stvořitel o to požádal, aby lidstvo v této zvláštní době obrovského růstu zažilo probuzení své srdeční čakry. Toto probuzení bude intenzivnější pro ty, kteří si jsou vědomi tohoto procesu, ale všichni zažijí Nanebevzaté Mistry, jak pracují s jejich srdeční čakrou, zejména během spánku.

Jak víte, vstupujeme do nového energetického cyklu a musí být provedeno mnoho příprav. My, Mistři Kuthumi, El Morya a Saint Germain, jsme přijali vibrace Světla ze Stvořitelovy duše a nyní toto světlo a vědomí ztělesňujeme, uchováváme a předáváme jak je potřeba. My fungujeme jako dozorci nad Světlem, ale je mnoho Nanebevzatých Mistrů, kteří s touto energií pracují, aby pomohli její integraci do srdečních čaker lidí. Průvodce každého člověka z řad  Nanebevzatých Mistrů je žádán, aby směřoval energii, kterou vysíláme, do srdeční čakry toho člověka, se kterým pracují. Vibrace světla jsou levandulově modré barvy a mohou evokovat pocit, že jste konejšeni, jste mírumilovní a uvolnění. Účelem levandulově modrého světla je uvolnit energie srdeční čakry, zejména na jejích okrajích, aby se rozšířila, probudila a rozvíjela a také, aby mohla vysílat větší množství Světla. Levandulově modré světlo také pracuje na léčení bolesti, která je v srdeční čakře zadržována, ať už je to bolest z oddělenosti od Stvořitele, z rozpadlých vztahů, ze smrti milovaných bytostí nebo z posuzování druhých. Všechny aspekty bolesti v srdeční čakře budou uvolněny, bude proto také snazší rozpoznat, uvolňovat a léčit všechny nepotřebné energie. Tím, že se srdeční čakra takto zhluboka nadechne a uvolní se v pozitivních energiích v ní obsažených, duše se bude moci rozšiřovat a plněji vyzařovat.

Je důležité, že tento proces v srdečních čakrách mnohých lidí probíhá teď, protože jim umožní být více soucítící, být si vědomými svých srdečních čaker a hlouběji milovat. Bude vysláno mnoho paprsků světla, které budou ukotveny v srdečních čakrách lidí, jako cesta k rozšíření, rozvoji a zvětšení síly srdce, což umožní mnohým uvědomit si, že svou sílu, vědomí a světlo uchovávají ve svém srdci a své duši. Je naším přáním, že jednou přijde čas, kdy srdeční čakry mnoha lidí budou skutečně otevřené, svobodné a stále se rozšiřující, ze kterých a skrze které bude svobodně proudit energie. To ve skutečnosti přinese lidem tak hluboký mír, vyrovnanost a spokojenost, že budou schopni prociťovat lásku, kterou v sobě mají a budou ji umět využívat ku pomoci duchovního vývoje na Zemi.

Účinky energie, která se shromažďuje kolem srdeční čakry, můžou být různé; u některých může nastat pocit, že se čakra chystá otevřít, u jiných se může zdát, jako by se zavírala, jak srdce obklopuje energie, která kolem něj vytváří ochranný štít. Může to být velice podivný pocit, protože nemusíte být kvůli této energii schopni pociťovat nebo vyjadřovat lásku, ale toto odejde, jakmile se srdce uvolní a nezbytné energie budou rozpuštěny. Díky levandulově modré energii, která má na uvolnění mocný vliv, může na někoho dolehnout pocit letargie nebo ospalosti, ale znovu opakujeme, toto pomine a vy můžete požádat první paprsek, aby celé vaší bytosti dodal energetizující, aktivní a živé světlo a hlubší pocit vitality. Je důležité dopřát srdci čas, aby se uvolnilo a přetransformovalo, protože to může ovlivnit i zbytek vaší bytosti, protože ve vašem aurickém poli nebo na buněčné úrovni vašeho fyzického těla mohou být uloženy bolestivé vzpomínky. Nyní je čas pro čištění a léčení srdeční čakry a všech aspektů, které jsou s ní hluboko spojeny.

Můžete před spaním zavolat nás Mistra Kuthumiho, Mistra El Moryu a Mistra Saint Germaina, abychom pracovali s naší srdeční čakrou a levandulově modrým světlem a pomohli rozšíření vaší srdeční čakry. Jednoduše řekněte:

,Mistře Kuthumi, Mistře El Moryo a Mistře Saint Germaine, volám vaši energii a přítomnost a žádám vás, abyste mě nyní obklopili. Prosím, zůstaňte dnes v noci ve spánku se mnou a posílejte do mého bytí a mé srdeční čakry levandulově modré světlo, aby mé čakře přineslo hluboké uvolnění. Pomozte při léčení, rozšíření a rozvoji mé srdeční čakry, abych mohl/a vysílat více lásky a být si své srdeční čakry a jejího vedení vědomější. Děkuji vám za vaši energii, světlo a pomoc.‘

Nejvíce bychom si přáli, abyste meditovali či klidně seděli a stahovali si levandulově modré světlo, které vyzařujeme a necháváme ho zaplavit vaši srdeční čakru svými čistými léčivými a uvolňujícími vibracemi. Jednoduše řekněte:

,Mistře Kuthumi, Mistře El Moryo a Mistře Saint Germaine, prosím, přistupte ke mně a obklopte mě jako světelný trojúhelník. Nechť Mistr Kuthumi stojí přede mnou a Mistři El Morya a Saint Germain každý z jedné strany. Protože kolem mě vytváříte posvátný trojúhelník světla, zajišťuje to mou plnou a naprostou ochranu v každém okamžiku. Přijímám levandulově modrý trojúhelník světla, který mne obklopuje a žádám ještě jeden takový levandulově modrý trojúhelník, aby obklopil mou srdeční čakru k ochraně a aby mohl začít proces léčení.‘

(Dopřejte si čas a prociťte si to.)

,Prosím, posílejte levandulově modré světlo do okolí mé srdeční čakry a jak ji obklopuje stále více světla, nechte je proudit do samých hlubin mé srdeční čakry, pomozte mé čakře uvolnit se, rozpustit veškeré napětí, stres, strachy, překážky a bloky. Jak se nyní zhluboka nadechuji, dávám své svolení, aby léčebný proces mohl proběhnout.‘

(Soustřeďte se na dýchání, možná v tom budete chtít pokračovat tak 20 minut, aby proběhl celý proces uvolňování a léčení. Dýchejte, i když se objeví jakákoli bolest či nepohodlí, které může ve vaší srdeční čakře vyvstat; je to jen proces uvolňování.)

,Děkuji vám, Mistře Kuthumi, Mistře El Moryo a Mistře Saint Germaine za vaši pomoc a že jste k tomuto procesu rozšíření a rozvoje nasměrovali mou pozornost.‘

Je velmi léčivé vizualizovat si, prociťovat nebo jen vzít na vědomí, že je vaše čakra obklopena levandulově modrým světlem a vědět, že po nějaké době toto povede k rozšíření srdeční čakry a větší schopnosti milovat a prociťovat lásku. Je vhodné praktikovat toto deset dní, aby bylo čakře umožněno plně se uvolnit působením levandulově modrého světla. Prosím, uvědomte si, že toto neznamená, že budete náchylnější k bolesti nebo že budete potřebovat zvláštní ochranu. Srdeční čakra se stává odolnější a silnější, jak se otevírá, ale někdy se může objevit pocit zranitelnosti, než si zvyknete na změny, které nastaly v srdeční čakře. Jak se čakra uvolňuje, tak ve skutečnosti zvyšuje vibrace světla, které obsahuje.

Jsme tu stále pro vás a bezpodmínečně vás milujeme. Zavolejte nás na pomoc, kdykoli potřebujete a my s vámi budeme jako energie, světlo, láska a duše.

S láskou

Mistři Kuthumi, El Morya a Saint Germain.

© Natalie Glasson, http://www.omna.org/Home.html

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Vaše komentáře

Reklama