TRANSFORMACE LIDÍ

Možná je to důsledek transformace, níž právě procházíte. Vyhledala jsem pár zajímavých článků, které opravdu stojí za to, protože mně se tyto věci děly také. Možná to je odpověď a pomoc pro všechny ostatní, jež hledají.

 Marieta Braunová

 

 

Zřejmě víte, že ačkoli náš evoluční proces společně s Novými energiemi rapidně zrychluje, my všichni zažíváme tyto změny naším vlastním způsobem v našem čase, podle toho kým jsme a podle našeho kódování a plánu před narozením. Navíc, obecně vzato, náš proces vzestupu je i o tom, jak umíme nákladat s vlastní energií, a jaké jsou naše přesvědčení a zážitky (jinými slovy, jak vibrujeme). Tyto věci lze změnit a také se automaticky změní v momentě, kdy se vyčistíme a uvnitř nás budeme ztělesňovat více světla.

 

Všechny mé zajímavé a „divné“ symptomy ustaly poté, co jsem definitivně „zakotvil“ ve vyšší realitě… a vy to budete mít také tak. Tyto symptomy se objevují, pokud se ocitneme v přeměně, nebo jak to přirovnávám k „tunelu“. Tušíte, že musí mít nějaký konec, neskutečně krásný, klidný a naplněný láskou, která čeká na vás. Nechť je váš evoluční proces radostný, mírný a naplněn světlem a zázraky.

 

1. Pocit, jako kdyby jste se nacházeli v papiňáku či intenzivní energii; pocit stresu. Pamatujte, že se přizpůsobujete vyšším vibracím a budete posléze nastaveni. Staré vzory chování a přesvědčení vyplouvají na povrch. Je toho ve vás hodně, co se ještě objeví!

 

2. Pocit dezorientace; nevíte, kde jste; ztráta pocitu umístění. Už nejste a nikdy nebudete ve 3D, neboť jste se pohnuli a směřujete do vyšších rovin.

 

3. Neobvyklé bolesti po celém těle. Uvolňujete a čistíte zablokovanou energii, která stále vibruje ve 3 D, zatímco vy sami již vibrujete ve vyšší dimenzi.

 

4. Probouzení se mezi 2 a 4 ráno. Hodně se toho odehrává během vašeho snění. Nelze tam být příliš dlouho, je třeba si odpočinout. I vyšší vyvinuté bytosti tráví více času na pozemských pláních a vy se mohutně vyvíjíte.

 

5. Ztráta paměti. Poměrně časté případy krátkodobého výpadku paměti a jen nejasných vzpomínek na vaši minulost. Nacházíte se ve více jak jedné dimenzi najednou a putujete tam a zpět jako součást vašeho přechodu. Navíc je vaše minulost součástí Starého, a Staré je navždy fuč. Setrvávání v Přítomnosti je způsobem Nového Světa!

 

Podle mně proto je souvislosti s výpadků paměti. Bůh ví jak dělá s antikoncepci. 🙂 To je tajemství Vesmíru, pozemšťanky to netuší co dělá… Výpadek paměti a další příznaky mají svůj účel a jsou ve součástí transformace Matičku Zemi. 🙂

 

6. „Vidění“ a „slyšení“ věcí . Jak přestupujete, zažíváte různé dimenze, vše podle toho, jak jste napojeni.

 

7. Ztráta identity. Pokoušíte se dostat ke svému Starému Já, ale ono už tam není. Nemusíte ani vědět, na koho se v zrcadle díváte! Vyčistili jste mnoho z vašich starých vzorců a nyní ztělesňujete mnohem více světla a jednoduššího, čistějšího božského Já. Vše je v pořádku… jste OK.

 

8. Pocit „mimo těla“. Můžete zažívat, jako by někdo mluvil, ale vy to nejste. Jde o náš přirozený obranný mechanismus přežití, když se ocitneme pod akutním stresem, nebo pociťujeme traumata či se nejsme schopni ovládat. Znamená to, že vaše tělo podstupuje mnohé a nemusíte v něm chtít být. Můj průvodce při vzestupu mi sdělil, že jde o ulehčení přechodového procesu, že jsem nepotřeboval zkušenost, kterou podstupovalo mé tělo. Trvá to pouze krátký čas. Přejde to.

 

9. Období hlubokého spánku. Odpočíváte od veškerého přizpůsobování se i integrace a také se připravujete pro další fázi.

 

10. Zvýšená citlivost k vašemu okolí. Fronty, hluk, jídla, televize, další lidský hlasy a různý další vjemy jsou jen málo snesitelný. Také toto snadno zdoláte a brzy budete nad věcí. Navykáte si! Vězte, že i toto brzy přestane.

 

11. Nechce se vám nic dělat. Jste v čase odpočívání, „restartování“. Vaše tělo samo ví, co potřebuje. Když navíc dosahnete vyšších realit, „dělání“ a „zařizování, aby se něco stalo“ se stane zastaralé, neboť Nové energie podporují smyslnost těšení, získávání, tvoření, péče o sebe a výchovu. Požádejte Univerzum, aby vám „přineslo“ to, co chcete, zatímco co vy se budete těšit a bavit se!

 

12. Nesnášenlivost věcí s nižšími vibracemi (3D), která se odráží v rozhovorech, postojích, společenských strukturách, léčebných metodách, atd. Doslova vás uvnitř „dusí“. Jste ve vyšších vibracích a vaše energie již nejsou srovnané. Jste „tlačeni“ pohnout se vpřed… „být“ a tvořit Nové.

 

13. Ztráta chuti k jídlu. Vaše tělo se přizpůsobuje novému, vyššímu stavu bytí. A také jedna z vašich částí již nikdy nechce být ve Starém.

 

14. Náhlé vymizení přátel, aktivit, zvyků, prací a sídel. Vyvíjíte se za to, čím jste bývali, a tito lidé a prostředí již nevyhovují vašim vibracím. Nové dorazí již brzy a pocítíte to mno-o-o-hem lépe!

 

15. Už absolutně nejste schopni vykonávat některé věci. Když zkusíte dělat svou obvyklou rutinu a aktivity, cítíte se strašně. Stejné jako předchozí.

 

16. Dny extrémní únavy. Vaše tělo ztrácí hustotu a prochází intenzivní restrukturalizací.

 

17. Potřeba jíst často spolu s pocity útoků nízkého krevního cukru. Zvýšení váhy. Pro procest vzestupu vyžadujete enormní množství paliva. Zvyšování váhy s nemožností zhubnout ať děláte cokoli je jednou z nejtypičtějších zkušeností. Věřte, že vaše tělo ví, co dělá.

 

18. Zažíváte emoční výkyvy nahoru a dolů; pláč. Naše emoce jsou naší výpustí pro uvolňování, a uvolňujeme mnohé.

 

19. Toužíte jít Domů, jako kdyby již byl KONEC a vy sem nepatřili. Vracíme se ke Zdroji. Všechno KONČÍ. (Ale mnoho z nás zůstává, aby zažilo a vytvořilo Nový svět). Byly také naplněny naše staré plány pro příchod.

 

20. Pocit , že se zblázníte, nebo se u vás rozvíjí nějaký druh duševní nemoci. Rychle zažíváte několik dimenzí a velké otvírání. Většina je vám nyní k dispozici. Akorát to nejste navyklí používat. Vaše vědomí bylo pozvednuto a vaše bariéry jsou fuč. Toto pomine a posléze se budete cítit velmi Doma, tak jako nikdy předtím, neboť Doma je nyní zde.

 

21. Úzkost a panika. Vaše ego ztrácí velkou část sebe a bojí se. Váš systém je také přetížen. Dějí se vám různé věci, kterým nemusíte rozumět. Ztrácíte rovněž vzorce chování nižší vibrace, které jste si vytvořili pro přežití ve 3D. To ve vás může vyvolávat pocity zranitelnosti a bezmoci. Vzory a chování, které ztrácíte, nejsou ve vyšších realitách potřeba. Pomine to a posléze pocítíte mnoho lásky, bezpečí a jednoty. Prostě si na to počkejte!

 

22. Deprese. Vnější svět nemusí být v zákrytu s vašim Novým, vyšším vibračním já. Necítí se tam moc dobře. Zbavujete se také nižších, temných energií a „vidíte“ skrze ně. Zanechte je tam!

 

23. Živé, divoké a někdy násilné sny. Zbavujete se mnoha, mnoha existencí vibrací nižší energie. Mnoho nyní hlásí, že zažívá krásné sny. Vaše snění se posléze zlepší a bude se vám to znovu líbit. Někteří tuto zkušenost zažívají i při bdění. Má matka to jednoho dne komentovala, že se domnívala, že mám noční můry během dne!

 

24. Vaše plány se náhle změní uprostřed a vydáváte se zcela jiným směrem. Vaše duše vyvažuje vaši energii. Obvykle zažijete v novém směru úžasný pocit, neboť vaše duše ví více, než vy! Rozbíjí to vaše „zajeté“ volby a vibrace.

 

25. Vytvořili jste situaci, která se zdá jako nejhorší noční můra, navíc s mnoha aspekty „nejhorší noční můry“. Vaše duše vás vede do „roztahování“ vašich poloh, které jste postrádali, nebo do „zeslabení“ poloh, kterých jste měli nadbytek. Vaše energie se právě vyrovnává. Nalezení cesty k míru prostřednictvím této situace je test, který jste si sami nastavili. Jeto to VAŠE cesta a vaše duše by to tak nenarafičila, pokud byste nebyli připraveni. Vy jste tím, který má najít cestu ven a vy to dokážete. Až se ohlédnete, budete vděčni za zkušenost a budete jinou osobou.

 

Převzato z webu http://www.putnici.sk/

 

 

 

Transformace

 

 

Tento článek čerpá z textu jihoafrické terapeutky Celin Fenn, napsaného se záměrem pomoci lidem, kteří zažívají rychlý posun k multi-dimenzionálnímu uvědomění, případně přerod indiga v krystal.

 

Pro některé lidi je tento přechod k novému stupni vědomí relativně hladký, ale pro mnohé je spojen s krizí. Jsou to obvykle lidé, kteří se rozhodli otevřít vyšším dimenzím. Tato volba se neděje logickou cestou pomocí racionální mysli, je to volba duše v odezvě na dostupné energie přechodu Země samotné. Tak se někdy člověk dostane k psychickým, emočním a tělesným změnám, pro které nemůže najít žádné logické vysvětlení, což může způsobit krizi. Klasičtí lékaři a psychologové v těchto případech mohou nabídnout jen velmi malou pomoc, neboť zpravidla nemají nejmenší tušení, co člověk prožívá. Při negativním výsledku veškerých testů je člověk považován často za hysterického, neuzemněného nebo dokonce schizofrenního.

 

Tento přerod se častěji přihodí lidem, kteří se vydali na duchovní cestu a jsou lépe připraveni na nastávající změny. Dochází k němu ale i u indigových bez ohledu na to, v jakém stavu duchovního uvědomění se nacházejí; zakoušení těchto spontánních proměn je činí velmi zranitelnými. Užívání drog, které není u adolescentů tak vzácné, může příchod této přechodové krize vyvolat v době, kdy na to osobnostně není člověk ještě zralý. Některé z příznaků mohou být:

 

Náhlá extrémní citlivost k lidem a prostředím. Osoba, která předtím byla společenská a aktivní, najednou shledává, že nezvládá pobyt v nákupních centrech a přeplněných místech, jako restaurace.

 

Rostoucí duševní schopnosti a uvědomění. To se nejčastěji projeví ve schopnosti téměř “slyšet” vnitřní myšlenky a vnímat pocity jiných, což může být znepokojující, pokud si dotyčný představí, že i ostatní mohou číst jeho myšlenky a pocity. Také dochází k extrémní citlivosti k negativní energii prostředí nebo osob, kdy může dojít i k tomu, že člověk najednou nedokáže tolerovat některé lidi, kteří mu dosud byli blízko.

 

Rostoucí citlivost může vést až k panickým nebo úzkostným záchvatům. Ty se mohou objevit v kteroukoliv dobu, dokonce i v noci, když se člověk probudí. Často přitom není žádný skutečný důvod pro tyto stavy, jakkoliv se dotyčný může pokoušet příčinu najít.

 

Člověk se také může přistihnout, že dlouhé časové úseky nevnímá a nebo civí do prázdna, že se chce prostě jen posadit a nic nedělat. To může být pro člověka, který byl dosud velmi aktivní a plný energie, velmi znepokojující. Je to způsobeno přizpůsobováním vědomí na vyšší hladiny než dosud. K tomu je potřebné dostatečně odpočívat, déle spát a celkově zpomalit.

 

Utkvělé obavy ze zničení lidstva (znečištěním, nedostatkem prostředků, mimozemšťany, technikou atd.). Ty pramení z toho, že je multi-dimenzionální vědomí napojené na všechny úrovně kolektivního vědomí, včetně té části, která obsahuje strachy a starost o přežití druhu. Protože má dotyčná osoba často obavy o vlastní přežití, má sklon rezonovat s touto částí kolektivního vědomí nebo morfického pole.

 

Nutkavá potřeba porozumět tomu co se děje, která vede k přetížení mysli, takže se člověk může obávat zešílení, může trpět “vyhořením” a nebo mít strach, že nebude zvládat každodenní život. Psychologové ani lékaři nemají většinou moc účinných prostředků jak pomoci.

 

Deprese bez důvodu nebo spojená se stavem krize. Toto je často projevem toho, že se vědomí zbavuje starých energetických vrstev, které potřebují být uvolněny. Není nutné tomuto procesu nijak napomáhat či prožívat uvolňované obsahy, stačí dovolit tělu uvolnit energii. Mějte s tímto procesem trpělivost a vězte, že to přejde.

 

Narušený spánek, s probouzením až třikrát za noc nebo kolem 3.hodiny ráno. Opět je to důsledek toho, že se vědomí přizpůsobuje novým cyklům aktivity. Vyšší vědomí je často aktivnější spíše v noci, kdy jsou nižší úrovně vědomí klidné.

 

Cítění „cizích elektrických polí“ procházejících tělem. Tělo krystalu je neuvěřitelně citlivé a vnímá sluneční a lunární vlnění, vesmírné vlnění a energie z galaktického centra. Tyto energie často pomáhají v procesu přepojování těla na vyšší energie. Tento proces může být docela nepříjemný, ale tělo nakonec těmto energiím přivykne. Nejintenzivnější vjemy budete mít pravděpodobně kolem úplňku. Pomoci při zvládání těchto jevů může to, že půjdete ven, bosýma nohama se postavíte na zem a představíte si, jak energie prochází vaším tělem do Země.

 

Celá šíře fyzických pocitů a zážitků, obvykle spojená s detoxikací. Tělo krystalu nedrží žádné jedy, ale dovolí všemu projít. Na cestě ke krystalu je tedy nejlepší učit se prostě všechno nechat projít skrz a nic v sobě nedržet. V průběhu transformace je ale nutné nejdříve uvolnit roky shromažďovaný „toxický odpad“, jak fyzický, tak emocionální nebo mentální. To se děje fyzickou cestou přes tělo v podobě symptomů jako intenzivní únava, bolesti svalů a kloubů, obzvláště v kyčlích a kolenech, bolesti hlavy, zejména u spodiny lebeční, bolesti krku a ramen.

 

Zvětšená chuť k jídlu a změny hmotnosti. Tělo při tomto procesu potřebuje obrovské množství energie.

 

Schopnost vidět „za oponu“, tedy vnímat duchy, dévy, mimozemské bytosti nebo anděly a komunikovat s nimi. To může být až děsivé, jestliže osoba není zvyklá na tento rozměr vědomí.

 

Pokud se nacházíte na začátku nebo v průběhu transformace, nejvíce vám celý proces usnadní to, když nebudete klást odpor a prostě začnete následovat impulzy, které přicházejí – hodně odpočívat, chodit do přírody, jíst kvalitní stravu, najít čas, kdy veřejná místa nejsou tak přeplněná lidmi, případně také změnit práci, bydlistě a další okolnosti tak, aby byly v souladu s vašimi nejhlubšími potřebami. Vyplatí se přestat se srovnávat – jak s lidmi okolo, tak s normami, které jsme si během života stihli osvojit a které nás velmi často oddělují od spokojeného autentického života.

 

Převzato z http://www.duhovacesta.cz/transformace

 

Zdroj: e-mail

 

Vaše komentáře

Reklama