MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA LISTOPAD 2017 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

Listopad sám o sobě přináší vibraci č. 11 a 2 (Vibrace čísla jedenáct a dvě může přitahovat inspirační energii na vyšší úrovni, a tou pak dál inspirovat jiné. Výborně se bude hodit k navazování vztahů, či k podělení se o své pocity. Lidé mohou být ochotnější ke spolupráci, kdy budou dozrávat nápady, budou schopni se chopit nových příležitostí a prakticky je tento měsíc pokračováním října. Tato ponaučení, či příležitosti se učit, se zpravidla objevují v bouřlivých situacích, které nastávají vždy v prvních třech měsících období, tedy do tří měsíců po vašich narozeninách. U čísla jedenáct dochází ke zlomu. V průběhu tohoto období se člověku naskytne příležitost zapůsobit na jemnější, skrytější city každého, s kým přijde do styku. Může také rozvinout své intuitivní schopnosti až do té míry, že dokáže odhalit a vynést na povrch city, které druzí nebyli s to vyjádřit. Ten, kdo dokáže uplatnit intuitivní vlastnosti jedenáctky k tomu, aby druhým projevoval přátelství a nabízel jim pomocnou ruku, může dojít velkého uspokojení.) 

BERAN (21.3. – 20.4.): (medvěd-ryby-měsíc-loď-jezdec)

Pro Berany bude LISTOPAD měsícem ve znamení citů a pocitů, vzdušných zámků, snění, ale i podvědomí, předtuch či proměnlivých nálad. Ve vztazích potom znamením přecitlivělosti, snů a představ či iluzí. V pracovní sféře znamením nejasných situací, menší nervozity či nepochopením situací, neboť jejich dvorní kartou je „MĚSÍC“. Berani tak mohou být v listopadu více přemýšliví, hloubaví, ale často mohou podléhat proměnlivosti nálad. Také by si v tomto měsíci neměli příliš stanovovat velké cíle nebo přání, staly by se totiž nesplnitelnými. Dosáhnout ale mohou na jistou stabilitu i oporu a uznání či se k nim bude navracet stabilita ve financích. I na duševní úrovni se leccos rozpohybuje a to i bez jejich přičinění. Pokud navíc byli v určité psychické nerovnováze, dostaví se návrat větší stability. Více by ale Berani měli také důvěřovat svým pocitům a intuici, dovede je k úspěchu. Občas se ale během měsíce mohou setkávat i s větším nervovým vypětím, nicméně ale nebude to nic vážného. Také budou více komunikovat a to jakoukoliv formou, navracet se k nim bude úspěch i bohatství a to nejen to materiální a finanční, ale i duševní. Projdou jakoby vlastními vnitřními proměnami. Nicméně řešit pravděpodobně budou i výdaje spojené s cestou nebo cestováním, jednat se může třeba o výlet, návštěvu, prodloužený víkend v zahraničí, ale také mohou řešit otázky zimní dovolené. Zažívat ale budou i hluboké pocity, které si možná nebudou moci ani sami vysvětlit. Více procesů se ale bude odvíjet v nitru beranů, hluboko pod povrchem, ty je totiž do následujících měsíců mají na něco připravit nebo jim něco intuitivně odkrýt z podvědomí…

BÝK (21.4. – 21.5.): (kosa-mraky-jetel-hvězdy-věž)

Pro Býky bude LISTOPAD měsícem ve znamení brzkých událostí, radosti, spokojenosti, příznivých situací, ale i pracovního postupu či pozitivního vývoje. Ve vztazích potom znamením sympatií i citů, ale spíše povrchních, než hlubokých, stejně tak jako v krátkodobosti. V pracovní sféře ve znamení spokojenosti i stability či pohody, neboť jejich dvorní kartou je „JETEL“. Listopad sice Býkům přinese štěstí i vyjasnění, dojde k obratu z nešťastného ve šťastný, ale především na Býcích samotných bude nejvíc záležet, jak budou schopni si své štěstí udržet. Při nedostatku pevné víry to totiž může být i obráceně. Nicméně spíše budou přicházet ty šťastnější chvíle, ale také něco s čím se nepočítalo, ona po většinu měsíce bude náhlost na jejich straně. Plnit se tak mohou jejich sny, obdržet mohou i nějakou odměnu nebo pokud si vsadí ta i menší výhru, prostě a jednoduše, budou dítětem štěstěny. Jenže… jenže to by tu nesměla být ta náhlost, ony se totiž mohou objevit i určité překážky způsobené vlastní vinou nebo chybami, či se mohou Býci dočkat menších nepříjemností s úředními osobami, v úředních záležitostech nebo jednáních nebo se dočkají konfrontace přímo s úředními osobami. Obzvlášť potom Býci motoristé. Překvapit je také mohou náhlé nejasnosti, v tomto případě by měli promyšleně jednat a s velkou opatrností. Díky náhle vzniklým menším komplikacím nebo nepříjemnostem může být v momentální okamžik jakoby najednou ohrožené jasné myšlení a mohou více zazmatkovat, než něčeho dosáhnout. Stejně tak ale bude po většinu měsíce úspěch na jejich straně, pozor a opatrní by v tomto měsíci měli být jen na větší konzumaci alkoholu a rozhodně pod vlivem nesedat za volant. Ve skrze je čeká šťastný měsíc, ale právě toto štěstí budou mít Býci buď pevně nebo vratce ve svých dlaních…

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (květiny-hora-srdce-osud-hvězdy)

Pro Blížence bude LISTOPAD měsícem ve znamení lásky, citů, srdečnosti, ale i radosti a spokojenosti. Ve vztazích potom znamením zamilovanosti, pravé lásky, porozumění i vědomí, že všechno je tak jak má být. V pracovní sféře ve znamení toho, že je jejich práce baví a naplňuje, neboť jejich dvorní kartou je „SRDCE“. Už to tak bude, listopad navrátí s největší pravděpodobností Blížencům radost i štěstí do života. Čeká na ně něco nového nebo stávající dojde nových začátků. Nové příležitosti i vyjasnění vlastních srdečních záležitostí, jakoby najednou věděli, co skutečně chtějí. On tak svou trochou do mlýna zásadnějším způsobem přispěje osud, ne ale všichni Blíženci to budou mít stejně pozitivní. U těch, kde naopak láska a city vykazují nedostatky budou probíhat osudové lekce a zkoušky, bude se zviditelňovat osudová propojenost a pravděpodobně se dostaví i určité prožité trápení, větší tvrdohlavost, neústupnost nebo naopak vyhaslost. Záležet bude na tom, jak byli Blíženci v lásce otevření a upřímní. Osud si bude pohrávat, lehce nastavovat překážky nebo stagnaci, ale také bude z té větší části více k Blížencům otevírat témata spojená s jejich karmickou minulostí. U některých to může znamenat návrat prožívané radosti, u jiných naopak její ztrátu. Pro někoho šťastné a radostné období započne, pro jiné bude ve stagnaci nebo v útlumu. Všechno dohromady ale má přinutit Blížence k tomu, co je pro ně v životě prioritní, čeho chtějí dosáhnout a jak dokáží být ve svých záměrech úspěšní. Někteří z Blíženců si totiž vlastními překážkami svůj úspěch blokují, čím si vytvářejí nové karmické lekce, u jiných naopak tato blokovanost pocházela z minulosti a bude se rozpouštět. Listopad bude pro každého Blížence jiný a přesto pro všechny stejný. Pozitivní na tom všem je, že budou pod vyšší ochranou, takže ať už se kolem nich stane cokoliv, dopadne to nakonec dobře…

RAK (22.6. – 22.7.): (ptáci-had-park-slunce-cesty)

Pro Raky bude LISTOPAD měsícem ve znamení angažovanosti, návštěv, kontaktů, ale i zábavy, společenského dění či uměleckých prostředí. Ve vztazích potom znamením sympatií, schůzek či možných žádostí o ruku nebo svateb. V pracovní sféře ve znamení zábavy, lehčího zvládání pracovního tempa, neboť jejich dvorní kartou je „PARK“. Raci se víceméně v listopadu budou chtít bavit, společensky angažovat, ale pro společnost se budou pravděpodobně rozhodovat. Ne s každým se jim bude chtít někam vyrazit, občas se naopak ve společnosti mohou cítit jakoby nesví. Nejlépe jim ale bude v okruhu osvědčených lidí, přátel nebo známých. Někteří z Raků ale mohou mít i tendenci se společnosti vyhýbat a spíše se držet v ústraní. Přesto je pro ně tento měsíc ve znamení větší energičnosti, optimismu i elánu. Veskrze jejich rozhodnutí budou přímo nabitá energií, i když některá z nich k nim mohou přicházet delšími oklikami. Budou ale také tak trochu zoufalí, pokud jim jejich plány či rozhodování naruší netrpělivost, budou se snažit vyhýbat problémům, i když těch zase až tak v tomto měsíci nebude. Pro některé bude také listopad měsícem, kdy konečně po delším úsilí dosáhnout svých výsledků a přinese jim to prožívanou radost. Kde byla nemoc, přijde uzdravení. Také ale v životech mnoha Raků sehraje důležitou roli nějaká společensky aktivnější a viditelnější energická starší žena. Buď ji ve svém okolí mají, nebo se s ní seznámí. Toto seznámení by neměli podceňovat, v dalších měsících se jim to pravděpodobně bude hodit. Raci celkově v tomto měsíci budou úspěšní, úspěchem budou sršet a rozhodně o nich bude víc vědět, než např. Na začátku roku…

LEV (23.7. – 23.8.): (cesty-hvězdy-loď-jetel-čápi)

Pro Lvy bude LISTOPAD měsícem ve znamení cest, cestování, vnitřního růstu, ale i plánování či příležitostí či příchodu nových věcí do života. Ve vztazích znamením chystání se k něčemu rozhodujícímu, k posunům dopředu či projev nestabilizovaných pocitů. V pracovní sféře znamením nových úkolů, plánů či zodpovědnosti, ale i expanze, neboť jejich dvorní kartou je „LOĎ“. Budou se rozhodovat o cestě nebo cestování, ale také budou přicházet změny, které je k cestě nebo cestování mohou přinutit. A je jedno zda půjde o krátkou, pracovní nebo delší cestu. I štěstí se k nim bude postupně navracet. Do myšlenek i srdce bude přicházet touha po vyjasnění a v lecčem mohou zaznamenat sice pomalejší, ale za to dlouhodobější úspěch. Budou se ale i rozhodovat a to právě díky změnám. Nicméně právě v nich budou mít i více otevřených možností ke svému prožívanému úspěchu, ten se jakoby navíc více bude projevovat v jejich životě. Také budou v mnoha okolnostech stát pod šťastnými hvězdami a bude jim přáno. Změny, které na ně v listopadu čekají ale mohou mít i svá menší úskalí. Buď budou proměnlivé nebo krátkodobé a později se vše zase opět navrátí do starých kolejí. Jen na Lvech bude záležet, zda tyto změny budou chtít dlouhodobě stabilizovat. Naplňovat se ale také mohou jejich sny, plány a touhy, respektive to, co zaseli již dříve, ale chybělo jim k tomu patřičné odhodlání. Veskrze je v tomto měsíci bude provázet úspěch všude, kde budou něco řešit, do čeho se pustí nebo co budou chtít uzavřít. Více by ale měli naslouchat své intuici, ta jim vždy naznačí nebo ukáže jasněji rozeznatelnou další cestu k úspěchu. Stejně tak na ně čekají i dobré začátky a to i tam, kde by to vůbec nečekali…

PANNA (24.8. – 23.9.): (dům-kotva-rakev-hvězdy-liška)

Pro Panny bude LISTOPAD měsícem ve znamení úplnosti, završení, zlomu či vyvrcholením krize, stejně tak trápením. Ve vztazích znamením problémových citů, k zásadním proměnám nebo k rozpadu citů. V pracovní sféře potom znamením možného ukončení, vyčerpání či příliš problémových situací, neboť jejich dvorní kartou je „RAKEV“. Na první pohled se může zdát, že pro Panny bude listopad náročný, ale skutečnost může být zcela jiná od prvotních předpokladů. Sice budou něco zakončovat, uzavírat nebo čelit nepředvídatelným okolnostem nebo situacím a to ve spojitosti ať už s prací, se zázemím domova nebo ve vlastním životě. Ale nic pro ně nebude tak horké, jak se může zdát. Mnohdy totiž budou mít štěstí v neštěstí, což pro ně bude výhodou. I když totiž cokoliv na začátku nebo ve svém průběhu bude vypadat negativně nebo plné problémů se s postupně zvrátí ve zcela jiný výsledek. Takže i tam, kde bude ohrožení vše nakonec dobře dopadne. V případě zázemí domova se mohou objevit určité škody, v případě práce potom problémy, které dokonce mohou vyústit v možnou výpověď, nicméně ta nakonec může být stažena a domácí poškození si vyžádají jen menší opravy. Opatrnější by spíše měli být na svou psychiku, ta může dostat tak trochu víc zabrat a proměnit se v možné depresivní stavy či pocity bezúspěšnosti. Větší roli ale v jejich životech bude sehrávat karta Lišky, ta značí faleš a to dobře skrývanou, bude těžké ji odhalit, ale s koncem měsíce se to přece jen podaří. Mnohé Panny také mohou samy sebe v něčem klamat, vyvarovat by se měly přehnané žárlivosti, ale čelit mohou i přetvářce, intrikám či pokrytectví a to doléhajíc z nejbližšího okolí. Nicméně budou ale také pro změnu hýřit chytrými myšlenkami, nápady či originalitou a důvtipem. Pozor by si jen v tomto měsíci měly dávat na prohnané osoby či intrikány, ti by mohli jejich mysl hodně zaměstnat…

 

VÁHY (24.9. – 23.10.): (kytice-jezdec-dopis-věž-liška)

Pro Váhy bude LISTOPAD měsícem ve znamení zpráv, novinek, telefonátů, nabídek nebo dokumentů. Ve vztazích potom znamením komunikace, ale i povrchních citů či jen určité letmosti. V pracovní sféře ve znamení důležitých novinek nebo zpráv, o pracovní prohlubování či pracovních schůzek, neboť jejich dvorní kartou je „DOPIS“. Bude kolem nich radost, radostné sdělování, ale i větší komunikace a Váhy samy o sobě budou i více komunikativnější. Očekávat mohou nejen drobnější pozornosti nebo dárky, ale i potěšující nebo radostné zprávy, přesto by ale měly být ostražité. A to zejména ve styku s úřady či úředními osobami, stejně tak jako v úředních jednáních nebo záležitostech. Něco se totiž proti nim může chystat. Pokud se o ně bude někdo zajímat nebo jim bude chtít věnovat až příliš velkou pozornost, měly být připraveny na určité předstírání, které bude zjevně s jiným záměrem, než jaký mohou Váhy očekávat. Opatrnější by proto měly být na faleš, vypočítavost či manipulaci, snadno by totiž díky své důvěřivosti mohly někomu naletět. Stejně tak by měly být připraveny i na určité lstivé nebo zákeřné úmysly, a pravděpodobně by si ani od setkání, která nebudou zaručená neměly příliš slibovat. Více se také budou setkávat s lží a přetvářkou, s falešnými informacemi nebo zprávami, u kterých bude stát za to přezkoumat jejich skutečný obsah. Celkově se jim ale bude dařit a listopad pro ně může být radostným měsícem. Více by ale měly Váhy naslouchat své silné intuici, která je může varovat před možným zklamáním. Cokoliv ale v tomto měsíci započnou má šanci na úspěch a přinese i větší podíl radosti do jejich života…

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (liška-loď-medvěd-myši-kříž) 

Pro Štíry bude LISTOPAD měsícem ve znamení starších osob, ale i stability, vlastní síly, diplomacie, vášně či respektu. Ve vztazích znamením bezpečí i stálých citů, stejně tak žárlivosti nebo závisti. V pracovní sféře znamením vyššího postu, povýšení i zodpovědnosti, neboť jejich dvorní kartou je „MEDVĚD“. I do životů Štírů bude zasahovat osud, ať už se jim to bude líbit nebo ne. Vynořovat se může minulost a s tím spojené lekce ohledně vlastí prožívané životní lži nebo falše, často přenesené z minulých životů. Setkávat se tak mohou s falší, rivalitou i neupřímností či manipulací od starších osob nebo budou čelit lžím, které budou ale bez reálného základu a často spíše vytvořené ve vlastní mysli. Pozor by si také měli dávat na falešné naděje nebo sliby, ve vztazích by měli být opatrní na intriky nebo na „italskou domácnost“, stejně tak jako se někdo může snažit využít jejich dobrotivosti ve vlastní prospěch. Ve většině případů ale půjde právě o osudové lekce. V pozitivnějším slova smyslu jim na druhou stranu ale právě osud bude sesílat důležité osoby, osobnosti nebo podporovatele, ale i ty, se kterými již měli co do učinění v minulosti. Listopad, protože je ve své většině v jejich znamení je bude nutit do ponoření se do sebe, do vlastní vnitřní cesty, což v některých případech může znásobit i možnost pochybností, nejistot i obav, ale to pravděpodobně podle naturelu jednotlivých Štírů. Dospět ale mohou i do fáze vlastní prožívané vnitřní krize, i když to málokdo na nich pozná. Budou ale i cestovat, ať už krátkodobě, za zábavou, rodinou nebo pracovně. Ale i tady se mohou setkat s intrikami, falší či přetvářkou. Jediným menším negativním aspektem v listopadu u Štírů je fakt, že i oni sami mohou být vůči druhým za vlastním prospěchem tak trochu falešní, neupřímní nebo se mohou snažit dosáhnout svého cíle lehkou manipulací a světe div se, ono se jim to bude dařit…

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (had-park-kniha-strom-myši)

Pro Střelce bude LISTOPAD měsícem ve znamení tajemství, vzdělávání, málomluvnosti, ale i mlčenlivosti nebo uzavřenosti. Ve vztazích potom ve znamení nedostatku komunikace, tajností či skrývání skutečných pocitů, ale také utajovaných poměrů. V pracovní sféře ve znamení překvapení či úkolů, o kterých ještě neví, neboť jejich dvorní kartou je „KNIHA“. Listopad tak pro střelce bude tak trochu měsícem zahaleným tajemstvími, ale i překvapeními, o kterých ještě nemají tušení. Budou i více hloubaví nebo ponoření do sebe, až s koncem měsíce se vše uvolní. Život některých Střelců může ovlivnit do jisté míry žena, působí tajemně, v případě mužů Střelců potom nové seznámení. Stejně tak se na poslední chvíli mohou rozhodnout pro nějakou akci nebo společnost nebo oni sami budou někam pozvání. Pokud kolem nich byla v minulosti tajemství nebo něco zahaleno pod její roušku, bude se to pravděpodobně právě v Listopadu odhalovat a skrytá témata projevovat. Nicméně i sami Střelci mohou chtít něco tajit nebo k nim jistá tajemství mohou dorazit. Také ale mohou chtít sami v sobě oddalovat jistá řešení, protože si nebudou 100% jistí svými rozhodnutími nebo sami sebou. Listopad ale bude pro ně pozitivně laděným měsícem, jen trochu zastřeným mlhou možných nejasností, pochybností či vlastních obav. Opatrnější oproti jiným znamením by měli být na své zdraví, nejenže k nim budou přicházet životní situace delšími oklikami, ale mohou se projevit i typické podzimní rýmičky, prochladnutí, ale i závažnější obtíže, se kterými nepočítali, a které byly dobře skrývané. Tento měsíc ale bude i o jejich vlastní životní cestě, budou se více projevovat ve společnosti nebo se naopak přílišné společnosti vyhýbat. Mohou se kolem nich nebo v souvislosti s nimi odehrávat i situace, ve kterých bude víc tajemství než jasnějších odhalení…

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (slunce-liška-kotva-hvězdy-ptáci)

Pro Kozorohy bude LISTOPAD měsícem ve znamení práce, povolání, ale i ve znamení opory, naděje, ukotvení, připoutanosti či rovnováhy. Ve vztazích potom znamením životního přístavu, závislosti či nezdravé připoutanosti. V pracovní sféře ve znamení spolehlivosti a naděje na dokonalé uplatnění, neboť jejich dvorní kartou je „KOTVA“. Listopad bude měsícem nejen naděje, pevnějšího ukotvení, ale především o pracovních aktivitách Kozorohů, o energičnosti, tvořivosti, ale i úspěších či uznání. Budou chtít zářit a bude se jim to dařit, i když na pozadí na ně může číhat s tím spojená větší hektičnost, nervozita či stres, protože se budou snažit být nejlepší a prakticky vše stihnout. Nicméně jsou tu menší varování… Varování v podobě toho, že jim mnozí budou závidět, a že tak kolem sebe mohou víc nepřejícníků a pokrytců, než je zdrávo. Nicméně Kozorozi se s tím dokáží velmi rychle srovnat a že mohou být terčem pomluv??? No a co… Když se o nich mluví, aspoň se ví, že žijí a dávají to o sobě patřičně najevo. Vynořovat se ale také v jejich společnosti může pochlebování, přetvářka nebo pomluvy, nejvíce to pocítí Kozorozi právě v pracovní sféře. Budou ale prakticky po celý měsíc sršet energií a jejich energie i síla jakoby se zdála nevyčerpatelná. Sice bude, ale tak, aby to druzí neviděli nebo poznali. Oni i Kozorozi sami o sobě tak trochu před druhými budou nasazovat určité masky. Jediné co je může lehce rozhodit jsou zbytečné starosti či rozčilování nebo hádky. Sami o sobě ale budou v očích ostatních viděni spíše jako pozitivně nebo optimisticky ladění, ano ano za to budou moci ty správně nasazené masky. Málokomu totiž právě Kozorozi budou chtít odhalit svoji skutečnou tvář…

VODNÁŘ (21.1. – 18.2.): (dům-prsten-liška-myši-hora)

Pro Vodnáře bude LISTOPAD měsícem ve znamení zákeřnosti, falše, závisti, nedůvěry, ale i intrik či neupřímnosti. Ve vztazích potom ve znamení skrývání či lží, žárlivosti nebo kořistnictví. V pracovní sféře ve znamení hrozících podrazů nebo mazanosti, neboť jejich dvorní kartou je „LIŠKA“. Všeobecně by Vodnáři měli být v tomto měsíci na pozoru. Intriky, faleš, manipulace nebo vypočítavost, ale i neupřímnost na ně může číhat prakticky kdekoliv nebo se odkudkoliv může vynořit. Pozorovat to mohou nejen v rodině, ale i v blízkém okolí, nicméně ale budou i situace, kdy to uvidí vodnáři i tam, kde to ve skutečnosti nebude. Narážet tak mohou i na domnělé a neopodstatněné lživé překážky nebo je mohou více zatížit, i když nakonec dojde k vysvětlením. Potýkat se tak trochu budou v sobě i se vztahy, ať už pracovními, přátelskými, rodinnými nebo partnerskými. I tady mohou leccos sami zveličovat, nicméně na druhou stranu, pokud budou naslouchat své intuici mohou vidět to, co je před nimi zatajováno nebo skrýváno. Hlouběji si budou ale muset sáhnout i do sebe, protože ani oni sami nemusí být ke druhým příliš upřímní nebo čestní. Ne ale všichni. Tím, že jsou Vodnáři pro mnohé nevyzpytatelným znamením jim to může v listopadu tak trochu zkomplikovat vztahy i život. Neměli by mít strach se postavit situacím i okolnostem čelem, příliš neprojevovat své ego, protože jinak se budou setkávat s vlastními překážkami a to díky svým chybám nebo díky vlastní vině. Pravděpodobně je také může něco vnitřně hryzat, něco nevyřčeného, což do mnohých vztahů může vnést tvrdohlavost i krizi. Mohou tak prožívat více dusnější atmosféru kolem sebe, ale rozhodně nebudou nad věcí, jak se může z prvopočátku zdát. Tak trochu si budou i sami sebou nejistí a to především ve vztazích k okolí…

RYBY (19.2. -20.3.): (jetel-myši-čápi-kříž-důtky)

Pro Ryby bude LISTOPAD měsícem ve znamení změn, přesunu, pohybu, ale i možného stěhování či těhotenství, stejně tak jako flexibility. Ve vztazích potom znamením proměnlivých a nestálých citů, změn postojů. V pracovní sféře ve znamení změn na pracovišti, ale i povýšení či přemísťování, neboť jejich dvorní kartou jsou „ČÁPI“. Co u Ryb stagnovalo, uvede se do pohybu. Příčinou bude osud a jeho nevyhnutelnost a jeho záměry. O změnách jako takových nebude jen živě diskutováno nebo přemítáno, ale také budou s větší razancí uváděny do pohybu, nicméně… nicméně sice na jednu stranu budou přinášet větší štěstí i šťastné momenty, ale na stranu druhou mohou být jen krátkodobou záležitostí, rychle se navracející do starých zaběhnutých kolejí. Přesto mohou výrazněji zahýbat s životy Ryb, se špetkou osudových záležitostí také mohou být v určitých fázích nejisté nebo plné oba či dokonce v tom horším případě mohou přinést i vlastní vnitřní krizi, jestli tohle všechno má smysl. Listopad ale bude o osudu, osudových záležitostech či situacích, povede to k častěji diskusím o smyslu bytí či k důležitým osudovým rozhovorům, ty navíc mohou i vyústit ve šťastná řešení. Osud ale bude i shovívavý a bude Rybkám přinášet i šťastné zásahy do jejich životů, šťastná rozuzlení nebo řešení či jim vnese do života nečekané štěstí, to samozřejmě podle zásluh. V případě osudu a jeho nevyhnutelných změn, ale může být dočasně štěstí jakoby zpochybněno, nicméně ne přímo těmito záležitostmi, ale rybami samotnými a to v případech, pokud nebudou příliš věřit sami v sebe a budou se spoléhat na druhé…

 

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Respektuji autor. Práva obrázků. Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. 

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

 

Vaše komentáře

Reklama