MERLINOVA MYSTICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA duben 2016 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (liška-srdce-věž-pes-slunce)

Pro Berany bude duben měsícem ve znamení životních průběhů, ambici, autorit, vlastního vězení, ale také rozpadáním se starých vazeb a iluzí, odtažitostí a omezeními ve vztazích, v ustrnutí, neschopnosti komunikace, stejně tak jako samostatnosti, neboť jejich dvorní kartou je „VĚŽ“. Zjišťovat tato poznání budou především v lásce a citech, kde se ve větší míře projeví právě určitá faleš, vypočítavost, žárlivost, omezení nebo egoismus, ať už ve vztahu k nim, nebo od nich v citech k druhým. I když to nemusí být pro ně příjemné zjištění, určitý jejich ústup ani odloučení není vhodným řešením, spíše by se ke všemu měli postavit jako k výzvě, jak více zpracovat svou osamělost v srdci, jak zpracovat potlačované pocity nebo se mají vypořádat s vlastními omezeními. Pečlivě by také měli přezkoumat vazby kolem sebe a to především přátelské, mají totiž kolem sebe spoustu falešných lidí, kteří se za přátele jen vydávají, nebo jsou k nim falešně srdeční, i když za zády Beranů o nich smýšlí a mluví zcela jinak. Také by si Berani měli kontrolovat vlastní energii, aby nebyla vložena do nesprávných vztahů nebo činností, naopak by měli utužovat přátelské vazby, které jim dodávají sílu a energii, pro mnoho lidí totiž mají velké srdce a díky své ohnivosti se dokáží zbláznit takřka do kohokoliv. Na druhou stranu se jim bude dařit ale ve všech dalších oblastech, tím, že odpadnou jejich staré názory a postoje, uvidí mnohé v jiném světle a štěstí tak bude stát na jejich straně. Pokud se kolem nich vyskytne přetvářka či pokrytectví, budou schopni to lehce rozpoznat, na druhou stranu se ale budou velmi podivovat tomu, komu vlastně svěřovali svou důvěru. Pro druhé ale budou více spolehliví a společenští.

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (medvěd-slunce-květiny-sovy-jetel)

Pro Býky bude duben měsícem ve znamení dámské společnosti, darů, pozorností, pozvání, setkání či seznámení, ale také určité koketérie, lichocení, štěstí, něžností, radosti i veselí, neboť jejich dvorní kartou jsou „KVĚTINY“. Duben bude hlavně ve znamení telefonátů, korespondence, zábavy i pozvání, a to nejen společenských, ale i pracovních nebo úředních či rodinných. Ať už do tohoto měsíce bylo cokoliv nepříjemné, právě v dubnu se může karta obrátit a přijdou pozitivní a radostné zakončení, všechno bude opět dobré. Budou totiž hýřit silou k k tomu, vydobýt si své štěstí, k dispozici budou mít nejen dostatek síly, ale ani je ve skrze nebudou provázet žádné vážnější starosti, i když se u nich tu a tam objeví krátkodobá hektičnost nebo stres např. V zaměstnání nebo kvůli nadřízeným. Prostě to všechno budou zvládat, dočkat se také mohou jistého důvěryhodného telefonátu nebo sdělení, pravděpodobně v polovině měsíce k nim zavítá také 2 násobná radost nebo štěstí, ale měli by se mít také tak trochu na pozoru. I štěstí jim totiž může do budoucna přinést neklid a mrzutosti. Přesto ale kromě občasných kolísavých energií je spíše budou provázet šťastné kombinace. Ti Býci, kteří hledají změny v pracovní oblasti budou mít příležitost ukázat, co umějí, mohou se pustit do změn i pracovních pohovorů, budou pro ně úspěšné. Stejně tak mohou počítat i s krátkými návštěvami nebo pozváními, ať už od přátel nebo rodiny či známých.

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (ryby-měsíc-dítě-mraky-cesty)

Pro Blížence bude duben měsícem ve znamení bezstarostnosti, naivity. Důvěřivosti, nestálosti a přelétavosti, ale také nových začátků, jemnosti, něžnosti nebo hravosti, neboť jejich dvorní kartou je „DÍTĚ“. Řešit ale také budou své vlastní ratolesti, jejich náladovost, nemocnost nebo kapesné či malé úspěchy. Rozvedení ale také tahanice o výživné. Rozhodovat by se ale v tomto měsíci měli Blíženci podle svých pocitů, neměli by příliš spoléhat na cizí rady, objevovat se tak před nimi budou nové cesty nebo nové začátky, které jim díky intuici přinesou vydání se tou správnou cestou, vnímání vlastních hlubokých pocitů. Nicméně se ale také budou potýkat s emocemi, budou pod silným vlivem měsíce, pozor by si měli dávat na nerozhodnost, zmatení nebo bezúspěšnost, ale také na citovou rozkolísanost, či na mrzutosti s dětmi nebo jejich těžkostmi. Také se před nimi nejen budou otevírat nové cesty, ale ke slovu se dostane i finanční oblast, budou zvažovat, jak rozmnožit své finance, jak dosáhnout většího bohatství, ale na druhou stranu tak trochu budou zápolit s určitými starostmi nebo nejasnostmi ohledně financí. Mnohé alternativy budou vykazovat nejasnost nebo se budou jakoby ztrácet v mlze, ale je to úkolem blíženců, více naslouchat svému podvědomí, své intuici a duši, protože to je pro ně ta správná cesta, díky tomu budou snáze proplouvat tímto měsícem a vydají se tou správnou cestou, která se jim jasně ukáže. Nebude to ale jediná cesta, budou mít více možností ve svých rozhodnutích, mnohé se nakonec vyjasní a ukáže ve zcela jiném světle, než na začátku měsíce. Více by také Blíženci měli důvěřovat svým pocitům, odlehčovat své duši, protože se jí v posledních týdnech nedaří moc dobře. Nové slibné začátky, ale i děti, to jsou dvě hlavní témata tohoto měsíce, stejně tak jako rozhodnutí v menších, ale i zásadních věcech.

 

RAK (22.6. – 22.7.): (had-strom-mraky-park-lilie)

Pro Raky bude duben stejně jako březen měsícem ve znamení překážek , starostí, mrzutostí, nepříjemností, neklidu, ale také nejasností, proměnlivých nálad, nepřehlednosti nebo rozčarování, neboť jejich ústřední kartou jsou „MRAKY“. Především budou zápolit s nějakými starostmi, mrzutostmi nebo problémy, které může přinést jistá žena, ale stejně tak se vše může dotýkat i starostí s rodinou, odkrytí možné utajované nevěry nebo rodinných zápletek, stejně tak ale i ohledně otázek zdraví a zdravotního stavu, které Raci tak trochu přehlížejí. Budou více citliví až přecitlivělí, setkávat se v tomto měsíci mohou také s nepřehlednými životními situacemi, ale i se sklony k depresivním stavům. Také se ale mohou setkat s určitými nejasnostmi na veřejnosti nebo při rodinné příležitosti či se dostanou na nějakou akci, která je po chvíli spíše bude nudit. Rozruch do jejich životů ale může právě vnést nějaká žena, ať už z jejich blízkého okolí, sousedka, známá, či z okruhu rodiny nebo přátel. Postará se o o dynamický postup tímto měsícem a nejedny Raky dostatečně zaměstná. Více pozornosti by ale Raci měli věnovat svému zdraví nebo způsobu života, bude je to nutit dostat se někam za každou cestu, i za cenu možných oklik, nebo k nim naopak něco oklikami bude směřovat. Celkově by více měli dbát na sebe, pozor by si měli dávat na pohlavní orgány, močové cesty či ledviny. Životní situace jim ale ukáží, kde se u nich skrývají určité rezervy a kde naopak by měli ve svých jednáních polevit.

 

LEV (23.7. – 22.8.): (hvězdy-lilie-rakev-had-medvěd)

Pro Lvy bude duben měsícem ve znamení úplnosti, dovršení věcí i situací, transformací, ukončování, ale také ztráty, smutku, vyjití z krize, nemoci, k ukončování problémů, neboť jejich dvorní kartou je „RAKEV“. Souviset to může s určitými šokujícími událostmi, které ale ve výsledku samotném mohou být víc pozitivní než na jeho začátku. Vnímat by ale měli přicházející nápady od někoho blízkého, i ženy z okolí nebo rodiny v životech lvů sehrají v dubnu významnou roli. I když se kolem nich může točit vír negativních událostí nebo situací, nebo si ho ještě přenesli z března, budou se ukazovat ty lepší konce nebo vyjasnění či konečné výsledky nebo celkové zlepšování dění kolem nich. Svítat jim tak bude kolem poloviny měsíce jistý paprsek štěstí. Stejně tak ale budou vylézat na povrch rodinné starosti, nesrovnalosti nebo bude docházet k určitým zápletkám. Nakonec se ale tyto nejasnosti nebo nesrovnalosti budou uklidňovat, také ale budou řešit nemoc nebo prožitý šok v souvislosti s rodinou. Nicméně ale i samy ženy Lvice, budou něco ve svém životě ukončovat, nefunkční vztahy nebo vazby, situace, je tu vlastní průchod transformací nebo naopak v něčem vyjdou ze své dlouhodobě trvající krize. Více budou projevovat svou vlastní sílu, moc a upevňovat svou vlastní stabilitu, s jarem by se u nich měla konečně v plné míře projevit jejich lví síla.

 

PANNA (23.8. – 22.9.): (klíč-hora-sovy-lilie-dopis)

Pro Panny bude duben měsícem ve znamení malých komplikací, stresu, nervozity, spěchu, podrážděnosti, ale také roztěkaných citů, problémů krátkého trvání nebo napětí, neboť jejich dvorní kartou jsou „SOVY“. Problémy se mohou objevit všude tam, kde by je Panny nečekaly. V párech, v rodině, mezi přáteli, ale třeba také v zaměstnání. Mohou být menší, ale také většího rázu, stejně tak mohou počítat ale i s větší komunikativností nebo zprávami a to jakoukoliv formou. Budou se také potýkat se svými životními jistotami, na které sázeli, ty se náhle mohou ocitnout v určitém ohrožení, ale jakákoliv nejistota s polovinou měsíce nebo jeho koncem vymizí. I krátkodobý rozruch kolem nich bude v určitých situacích nevyhnutelný, stejně tak jako nepochybné a jisté překážky. Ale vše má za úkol prověřit Panny v jejich vytrvalosti, či se vypořádat s určitými odmítnutími. Provázet je také mohou určité blokády nebo nepřístupnost či tvrdohlavost a to především v párech nebo v rodině. Tady se může vyplavit něco, co bylo dlouhodobě skrývané nebo se o tom nemělo vědět. Díky tomu budou napravovat své minulé omyly nebo chyby, uvědomovat si, že rodina, přátelé i partner jsou těmi, kteří jim poskytují oporu a jistotu. Mnoho zpráv také zahltí Panny, některé v nich, respektive ty, na které se dlouho čeká mohou vyvolávat určité napětí nebo nervozitu. Nicméně by si také toto znamení mělo uvědomit, že pod tlakem, stresem nebo nervozitou nelze vše v klidu a s rozvahou zvládnout, ale také fakt, že klíč ke každému problému nebo komplikaci je ukrytý přímo v nich samotných. Pozor by si měly dávat na unáhlenost nebo zbrklost svých názorů nebo slov, může to vyvolat blokované kontakty s kýmkoliv.

 

VÁHY (23.9. – 23.10.): (dům-lilie-pes-hvězdy-kotva)

Pro Váhy bude duben měsícem ve znamení spolehlivosti, poctivosti, přátelství, upřímných povah, ochrany, pomoci, ale také vytrvalosti, náklonnosti, spřízněnosti, loajality nebo důvěry, neboť jejich dvorní kartou je „PES“. Objevit se v jejich blízkosti může jejich spřízněná duše z minulosti, nebo takovou osobu odhalí. Vyvinout se z toho může hlubší duševní přátelství. Stejně tak ale i jejich přátelé budou pro Váhy podnětní svými nápady nebo radami, které jim budou sdělovat či je hojně navštěvovat. V mnohém také Váhám svitne naděje na zlepšení, ať už mezi rodinou, partnerem nebo v zaměstnání. Tady navíc budou nabývat větší jistoty, jejich pracovní místo bude více upevňováno nebo se zlepší jejich vztahy s kolegy na pracovišti. Harmonie i soulad, naplnění i šťastné kombinace budou Váhy v dubnu provázet, nicméně stejně tak ale mohou prožít jisté sexuální dobrodružství, tedy hlavně ty nezadané, ale postihnout to může i ty v trvalém svazku. Pokud bylo cokoliv negativního v minulých týdnech je tu výrazné zlepšení, větší elán i nová chuť jít dál životem. Přát štěstí bude Váhám ve všech oblastech, v zaměstnání, v rodině, v partnerství, přátelství, zaměstnání i ohledně financí. Hýřit budou nápady i podnětnými myšlenkami, budou k nim přicházet nové začátky, úspěch i uznání. Vyřeší se i staré resty nebo nepříznivé situace, kterými procházely, vše se jako obrátí k lepšímu a pozitivnějšímu výsledku. Zajímat se také ale budou o možnostech nového bydlení, i když na jeho realizaci si ještě nějaký ten týden budou muset počkat. Přesto ale dosáhnou toho, co jim až do té chvíle jakoby tiše unikalo.

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (strom-pes-slunce-srdce-ryby)

Pro Štíry bude duben měsícem ve znamení vitality, síly, tvořivosti, blahobytu, výdělku, ale i pozitivity, velké lásky nebo sympatií, oslav, radovánek nebo veselosti, neboť jejich dvorní kartou je „SLUNCE“. V prvé řadě se bude upevňovat nebo zlepšovat jejich zdraví, navracet se jim s jarem bude větší síla i energie či vitalita, ale také se kolem nich budou objevovat lidé, kteří jim budou dodávat potřebnou energii, a to především z řad přátel nebo rodiny či od partnera. Nezadní Štíři mohou počítat s příchodem lásky i láskyplných citů, budou mít pro druhé velké srdce a najít tak mohou i svou budoucí životní lásku. Konečně tím odpadne jejich vnitřní osamělost i starosti s tím, že se jim láska vyhýbá. Navíc i z jistých dlouhodobějších známostí nebo přátelství se lehce mohou rozvinout srdečné city i láska přeroste v něco víc. Na druhou stranu si ale budou více uvědomovat cenu a váhu svého zdraví, pochopí, že peníze nejsou tím, co určuje jejich život a že zdraví se za peníze koupit skutečně nedá. Z minulých období v něco pevně věřili, a právě v dubnu může přijít určité zúčtování či vyrovnání, obdržet tak mohou dlouho očekávané zprávy, smlouvy nebo finanční obnos. Z mnohých nově vzniklých přátelství se mohou stát celoživotní, pozor by si ale měli Štíři dávat na vypočítavé lidi, kteří se jim budou snažit vetřít do života v podobě přátel, ale pozor! Tato přátelství mohou být založená pouze na určitém finančním prospěchu, tak ať Štíři nenaletíte. Řešit ale také budou určité obchodní záležitosti, obchody nebo obchodování vůbec, i v této oblasti by se jim mělo dařit a doba je příhodná pro určité investování, i když výsledek může přijít později. Celkově Štíři mají tento měsíc ve znamení hloubky citů i pocitů, o lásce i o stabilitě či financích nebo zdraví. Tak se nadechněte milí Štíři a hurá do dubna.

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (kříž-medvěd-čápi-kosa-věž)

Pro Střelce bude duben měsícem ve znamení změn, pohybu, přesunů, flexibility, ale také možnosti těhotenství, stěhování, proměnlivých citů, nestálosti či cestování, neboť jejich dvorní kartou jsou „ČÁPI“. Velkou roli ale v tomto měsíci sehraje především osud a jeho nevyhnutelné změny. Ty ale povedou ve výsledku ke stabilitě i jistotě či možnému rozšíření majetku, ale výsledek může být znám nebo se více projevit až v pozdějším období. V dubnu ale rozhodně budou zaseta semínka budoucích úspěchů. Dalšími změnami může být náhlé vyřešení něčeho, co Střelce dlouhodobě trápilo, tzv. „císařským řezem“ budou schopni rázně a rychle vyjít z něčeho nebo změnit něco, co jim nevyhovuje nebo co stagnovalo. Nicméně pamatovat by měli při těchto změnách, že mají své určité hranice, které by neměly být překročeny. Také se kolem nich bude měnit okruh lidí, ať už v přátelství nebo zaměstnání. Ke slovu se dostane také řešení vztahů a to ne ledajakých, ale rodinných a především s muži, bratry nebo otci. Především ženy Střelkyně budou tyto vztahy uzavírat, dořešovat nebo dál posouvat. Také se v dubnu mohou Střelci dočkat náhle nabyté stability, síly nebo vlastní moci, probudí se ze svého zimního spánku v plné síla, která se ještě více projeví. V něčem ale také jakoby zatouží po cestě zpět, do něčeho se budou chtít jakoby navrátit nebo něco opětovně získat. V něčem zásadním ať už ohledně lásky nebo vztahů ale bude jejich vnitřní žal nebo trápení pryč, prostě odezní, navíc by neměli podceňovat ani sny. Ty jim totiž mohou ukázat krátké vhledy do Akáši nebo budoucnosti. Ale stejně tak budou sklízet i to, co sami zaseli, počítat mohou s náhlými změnami nebo odezněním své vlastní vnitřní izolovanosti nebo osamělosti, kterou před druhými skrývali. A jako perlička je tu pro ně sdělení, že překážky nebo komplikace či drobná nebezpečí se jim budou obloukem vyhýbat.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (květiny-hora-mraky-kosa-lilie)

Pro Kozorohy bude duben měsícem ve znamení překážek , starostí, těžkostí, mrzutostí, nepříjemností, neklidu, ale také nejasností, proměnlivých nálad, nespolehlivosti, nepřehlednosti nebo rozčarování, neboť jejich ústřední kartou jsou „MRAKY“. Narážet mohou především na nepříjemná pozvání, vysvětlování či návštěvy, ale také na starosti a mrzutosti především v rodinách, mezi přáteli nebo partnery, ale stejně tak i mezi kolegy na pracovištích. Budou jakoby podráždění, v jistém menším ohrožení nebo nebezpečí, ale také se proti nim mohou nebo vůči nim mohou projevit skrytí nepřátelé nebo překážky. Počítat by měli také s náhlými a nečekanými událostmi v rodině, s určitými nejasnostmi, s vysvětlováním i vlastním obhajováním, rozčarovat a rozčílit je prakticky může cokoliv, i drobná nesrovnalost nebo maličkost. Ke zklidnění dojde až ke konci měsíce, kdy nejasnosti budou pomalu odcházet nepřátelé budou jakoby mizet a namísto problémů budou spíše přicházet nečekaná překvapení či dary. Také ale budou sami sklízet to, co zaseli v minulosti, připravit se mohou na nepřehledné aféry nebo na překvapivé a nečekané návštěvy či rodinná setkání, která ale nemusí dopadnout dle jejich představ. Náhlé odeznění starostí i komplikací budou přicházet několikrát za měsíc, stejně tak jako se bude znovu navracet. Pro Kozorohy bude duben vskutku aprílovým měsícem, proměnlivým a nevyzpytatelným.

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (sovy-měsíc-cesty-hvězdy-myši)

Pro Vodnáře bude duben měsícem ve znamení rozhodnutí, alternativ, dilemat, pochybností, ale také vlastních rozcestí nebo křižovatek, nerozhodnosti, rozpolcenosti, vnitřní vlastníc cesty, neboť jejich dovrní kartou jsou právě „CESTY“. Vnímaví a naslouchající by měli být ke komukoliv, kdo se jim bude snažit něco sdělit. V mnohých rozhovorech, telefonátech nebo zprávách totiž mohou najít odpovědi nebo se díky nim budou schopni v lecčems rozhodnout, pak bude jejich další cesta jasně rozeznatelná. Naslouchat by ale také měli i své intuici a srdci, více než svému rozumu, jejich duše se je bude díky situacím snažit někam navést, něco jim ukázat. Díky svým pocitům i paprsku naděje se také kolem nich bude většina situací i okolností zlepšovat, díky rozhovorům i telefonátům či radám budou schopni najít dostatečná a dobrá řešení a intuitivně se mohou vydat tou správnou cestou. Sice mohou v dubnu dosáhnout dvojitého uznání, ale také mohou snadněji Vodnáři podléhat citovým výkyvům či náladovostí a to hlavně kolem úplňku. Nicméně jejich rozhodnutí by měla být jasná, neměly podléhat iluzím a klamům, neměli by se ani snažit dosahovat svých cílů stůj, co stůj, protože pak by mohl být jejich zrak lehce zkalený. Ani na druhé by neměli pohlížet skrze prsty, mohou je sžírat vlastní nejistoty nebo strach, ale také by se měli Vodnáři připravit na možnost nějaké dvojité ztráty. Důležitou součástí tohoto měsíce bude i jejich psychika, nevědomí nebo podvědomí. Díky snům se mohou dozvědět důležité odpovědi, nebo se dočkají krátkých vhledů do budoucnosti. Své sny by si měli zapisovat, tyto odpovědi pochopí později, ale přesto pro ně budou velmi významné. Také by se měli obrnit trpělivostí před určitým tlakem, stresem nebo napětím, ani u nich totiž není vyloučený krátkodobý rozruch nebo náhle vzniklé hektické starosti nebo situace.

 

RYBY (21.2. -20.3.): (ryby-liška-medvěd-čápi-mraky)

Pro Ryby bude duben měsícem ve znamení starších osob, moci, síly, vlivu, autorit, ale také vášně, houževnatosti, úspěchu, ochrany a jistoty, stejně tak jako ale i závisti nebo žárlivosti, neboť jejich dvorní kartou je „MEDVĚD“. Především se staršími osobami se mohou vyskytovat jisté problémy pro Ryby, ale také s určitými změnami, vyrojovat se kolem Ryb bude i určitá faleš nebo přetvářka a to nejen ze stran přátel, známých nebo blízkých, ale i od úředních osob, počítat mohou s určitými záludnostmi. Nicméně jejich skutečná síla i moc se teprve s dubnem plně probudí a projeví, nicméně pozor na podvody, ty by mohly vést ke ztrátě, stejně tak by ale měly být Ryby opatrné na své finance, na přístup k nim, ale stejně tak i na hloubku vlastních citů vůči druhým. Provázet je navíc celým dubnem budou i určité změny, proměnlivé a nejisté, ve finanční oblasti, ale také změny, kterých mohou dosáhnout díky svých chytrým vnuknutím nebo nápadům. Jisté změny povedou k možnému rozmnožení majetku nebo k trvalejší stabilitě a jistotě, přesto ale budou pro Ryby k lepšímu. Nicméně na druhou stranu se mohou setkávat s negativními osobami, úředníky nebo v zaměstnání např. s kolegy. Důležitá právě pro ně bude jejich vlastní síla, která se během měsíce plně projeví. Také ale budou trpět občasnou náladovostí, opatrní by měli být na pomluvy či klepy, na rozmrzelost či falešné předstírání skutečností. Rozhodně by sami neměly nikoho pomlouvat, být k druhým falešní nebo nepřejícní. Vrátilo by se jim to a to ne zrovna v malé míře. Také se ale budou srovnávat s vlastní falší a vypočítavostí, sázet by měly Ryby na svou chytrost, ale ne už vychytralost.

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Respektuji autor. Práva obrázků.

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

 

Vaše komentáře

Reklama