MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA KVĚTEN 2017 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

 

Duben sám o sobě přináší vibraci č. 5 (Osobní roční vibrace čísla pět představuje obrat a osvobození ode všech omezení, kterým člověk podléhal v průběhu předchozích čtyř vibrací. Je důležité, aby lidé pochopili, že změny neznamenají jen nejistotu do budoucna, ale představují také příležitost postoupit dál. V zásadě však budou v tomto roce změny vítané, lidé nebudou mít stání a budou cítit potřebu vymanit se ze zavedených pravidel a návyků a ověřit si vlastní soběstačnost. 
Svoboda je pro člověka v průběhu vibrace pětky velmi důležitá, a to platí jak pro svobodu myšlení – možnost zkoumat vlastní myšlenky bez přílišného vlivu a tlaku zvenčí – tak pro fyzickou volnost pohybu. Člověk cítí potřebu vyjít do přírody a být občas chvilku sám se svým sněním, ale zároveň má také potřebu společenských kontaktů, styků s lidmi a přátelství.) 

BERAN (21.3. – 20.4.): (park-kotva-kříž-sovy-had)

Pro Berany bude KVĚTEN měsícem ve znamení ukončování, karmy, osudu, osudových záležitostí i zkoušek, stejně tak jako ve vztazích spění k rozchodu nebo odloučení, k bolestné zkoušce i k osudovým propojením, v pracovní sféře potom ukončení projektů, naplnění osudového poslání, neboť jejich dvorní kartou je „KŘÍŽ“. Pro berany může být květen i obdobím větší hektičnosti, emočních vypětí či osudových rozhovorů, telefonátů i zpráv, ale také tak trochu víc starostlivým obdobím, co bude dál? Co ještě může osud přinést? Nejen tyto, ale i další otázky si mohou Berani pokládat. Nejedni budou pokládat víc otázek, než kolik bude přicházet odpovědí. Nejen v běžném životě, ale i ve vztazích nebo v pracovní sféře budou narážet na osudové zkoušky, na naplnění minulosti i na návrat karmy či na splacení karmických dluhů. Někteří z Beranů se budou i více osvobozovat od předsudků, či se budou rozhodovat nebo budou osudem vedeni k naplnění svých životních poslání nebo úloh. Víc než muži – Berani mohou zkouškám podléhat ženy – Beranky, ty také mohou zaznamenat u sebe i větší napětí, stres nebo nervozitu. Všeobecně se ale Berani dočkají i většího rozruchu ve společnosti a to nejen v blízkém okolí, ale prakticky všude kolem nich bude víc rušno, než obvykle. Víc ale také bude prověřována jejich spolehlivost, pracovitost, píle nebo upřímnost. Prověřována také bude víra v naději a ve zlepšení toho, co se Beranům nepodařilo uskutečnit v předchozích čtyřech měsících. 

BÝK (21.4. – 21.5.): (důtky-slunce-klíč-rakev-dopis)

Pro Býky bude KVĚTEN měsícem ve znamení životních i vztahových jistot, zabezpečení, řešení, ale stejně tak i hledání klíče k odpovědím. Ve vztazích znamením důvěry, pevnosti a stability, v pracovní sféře o jistotách stávajícího, neboť jejich dvorní kartou je „KLÍČ“. Pro Býky ale může být květen spíše problémový. Starosti nebo problémy budou řešit s větším vypětím sil nebo s větší námahou, výzvou pro ně bude v květnu především komunikace, která sice přinese pozitivnější výsledky, ale také se může občas zvrtnout v horlivější nebo hádavou konverzaci. Stejně tak více budou čelit starostem, vynakládat příliš mnoho síly na řešení. Hrozbou pro ně může být pocit vyhoření nebo naprostého vyčerpání a to nejvíc v případech, kdy budou svou energii vkládat do nesprávné činnosti. Přicházet k nim mohou vážné nebo smutné zprávy, nebo zprávy, které sice budou pozitivně laděné, ale vzápětí přinesou jakoby pocity smutku, trápení nebo zmaru z určitého jiného vývoje, než jaký byl očekáván. Všeobecně pro Býky může být květen pozitivní, pokud budou schopni si ho pozitivní udělat. Nicméně vsadit mohou na svou výřečnost, tou právě mohou mnohé získat. Určitě by ale neměli Býci v květnu stát v koutě, ale více se projevit, sršet energií budou, a leccos se jim může podařit získat nebo někde uspět, ale za předpokladu, že budou vědět, jak naložit s tím, čeho se jim bude dostávat.

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (park-klíč-pes-myši-kotva)

Pro Blížence bude KVĚTEN měsícem ve znamení přátel, příbuzných, poctivosti či upřímnosti, ve vztazích o věrnosti, oddanosti, spřízněnosti, v pracovní sféře o kolegiálních vztazích či o podřízenosti, neboť jejich dvorní kartou je „PES“. Všeobecně květen bude ve znamení přátel a spolehlivosti, což budou muset Blíženci nejen prokázat, ale i přijímat. Tu a tam se objeví nejistota nebo obavy, zda právě tito lidé jsou pro Blížence těmi skutečnými přáteli, přetřásat se budou ale všeobecně vztahové vazby. Vyvstávat ale bude i naděje na lepší ukotvení v životě či se více budou zviditelňovat vzájemné vazby ať už v práci samotné, v okruhu známých či blízkých osob. Sami Blíženci ale mohou počítat, že budou častěji ve víru společenských událostí, budou více viditelnější, ale také se bude prověřovat jejich vlastní věrnost nebo spolehlivost. Odolávat budou pokušením nebo svodům. Občas si ale sami mohou ve společnosti připadat nejistí, nebo že jim někdo nerozumí, zpochybňovat mohou sami sebe, to co dělají nebo to, jak žijí. Ale i oni se v květnu budou osvobozovat od předsudků a starých modelů, ve kterých žili. Klíč k řešením a jistotám leží uvnitř každého Blížence, jedině oni sami jsou schopni odemknout ty správné dveře k tomu, aby projevili to, jací ve skutečnosti jsou, protože mnohdy ve druhých vyvolávají klamavý dojem.

RAK (22.6. – 22.7.): (ryby-hvězdy-kříž-cesty-dopis )

Pro Raky bude KVĚTEN stejně jako pro Berany měsícem ve znamení ukončování, karmy, osudu, osudových záležitostí i zkoušek, stejně tak jako ve vztazích spění k rozchodu nebo odloučení, k bolestné zkoušce i k osudovým propojením, v pracovní sféře potom ukončení projektů, naplnění osudového poslání, neboť jejich dvorní kartou je „KŘÍŽ“. I s Raky bude mít pro květen osud své plány. Buď budou něco ohledně financí navracet osudu jako splacení karmického dluhu z minulých životů nebo naopak bude něco osudem navráceno jim. Postaveni ale také mohou být na svou vlastní křižovatku nebo je osud může zavést do míst, která znají právě z minulých životů. Často tak mohou Raci prožít Deja vu. Nicméně přicházet k nim budou i osudové novinky nebo zprávy, budou nuceni hledat nové cesty, alternativy i východiska, přicházet k nim mohou zprávy o financích nebo s financemi související, v něčem mohou zaznamenat obchodně finanční úspěch nebo se k nim může navrátit úspěch všeobecně. Svým způsobem ale také půjdou více do hloubky vlastního prožívání, budou hledat souvislosti i pravdu, čelit osudovým výzvám či formou snů získávat důležitá poselství nebo informace jak se říká „odjinud“. Úspěšní ale nebudou jen raci samotní, o úspěchu se budou dozvídat i z úst nebo zpráv od druhých. Květen je pro Raky měsícem, kdy se postaví čelem tomu, co už delší dobu nešlo odkládat. Pokud budou navíc naslouchat své intuici, bude pro ně jejich vlastní cesta jasněji rozeznatelná.

LEV (23.7. – 23.8.): (slunce-klíč-věž-sovy-loď)

Pro Lvy bude KVĚTEN měsícem ve znamení životní cesty, egoismu, rozchodu, osamělosti nebo zastavení, ve vztazích ve znamení izolovanosti, ochladnutí, rozvodu, povýšenosti či ustrnutí, v pracovní sféře ve znamení samostatnosti, úspěšnosti ale vykoupené neoblíbeností, neboť jejich dvorní kartou je „VĚŽ“. Především ale Lvi budou řešit úřední, soudní nebo právní záležitosti, ale také starosti s rozchodem, protože v danou chvíli najednou na všechno jakoby budou sami. Mohou být víc podrážděnější, nervóznější, ale i více osamělejší, protože ne všechno bude vycházet tak, jak Lvi budou chtít. Vykompenzováno to ale může být i pozitivním rozrušením, pokud se kolem nich objeví někdo, kdo jim bude schopen pomoci. Jisté ale je, že úředním jednáním se nevyhnou, dospěli do bodu, kdy už dál tak jak kráčeli jít nemohou. Je potřeba něco radikálně změnit, na což byli Lvi připravování první čtyři měsíce. Jisté jsou i jejich cesty na úřady, k právníkům nebo k soudu, přestanou lpět na něčem, co je už stejně jen uměle udržované, ale také budou odstraňovat za většího úsilí i překážky, způsobené vlastní vinou. Pro okolí se mohou jevit jako více uzavření do sebe, přesto ale mohou víc získat než ztratit. Budou si uvědomovat, že nejsou tím sluncem, kolem kterého se ostatní otáčí, ale že i oni sami budou muset vynaložit snahu k tomu, aby získali to, co sami ztratili. Opět klíč k řešení mají Lvi sami k sobě. Mohou napravit to, co sami zpackali nebo získat zpět to, co ztratili.

PANNA (24.8. – 22.9.): (srdce-strom-ryby-pes-dopis)

Pro Panny bude KVĚTEN měsícem ve znamení majetku, zisku, ziskuchtivosti, ve vztazích ve znamení nevyrovnaných citů, zištnosti či vypočítavosti, ale i o hloubce citů, o platonických citech, v pracovní sféře ve znamení dobrých výdělků, neboť jejich dvorní kartou jsou „RYBY“. Nejen lásku k penězům budou v květnu Panny řešit. Ony se tak všeobecně budou láskou a city zaobírat právě v měsíci lásky. Mnohé tak mohou posunout své platonické city v hlubší prožívání lásky, mnohá přátelství mohou přerůst právě v lásku i nové vztahy. Panny budou i více v milostné sféře komunikativnější a vstřícnější, budou korespondovat, mluvit i psát, ale i dokazovat. Ne však ale u všech bude láska tím, co je bude zaměstnávat v pozitivním smyslu slova. Některé Panny se spíše mohou nenaplněnou láskou trápit, nebo se trápit tím, že se stále nic neděje nebo se nikam nic neposouvá. Ale je to jen o jejich trpělivosti. Více také půjdou do hloubky sebe samých, možná dokonce budou požádáni i o finanční pomoc od někoho blízkého nebo z řad přátel. Neměly by se otočit zády, ale na druhou stranu by si měly nechat všechno potvrdit a to nejlépe písemně, vyhnou se tak pozdějším problémům s vracením. Vznikat ale mohou i nová přátelství, která budou spolehlivá a mohou se stát celoživotními, celkově Panny budou zaměstnávat city, pocity a vnímavost. Po zdravotní stránce u nich rozhodně neuškodí preventivní vyšetření, opatrnější by měli být na oblast krku nebo hrudníku. Nicméně finančně se bude Pannám dařit, v citech pak budou více stálejší i spolehlivější. Stejně tak jako se bude více projevovat i věrnost nebo stabilita v mezilidských vztazích.

VÁHY (23.9. – 23.10.): (měsíc-rakev-slunce-had-medvěd)

Pro Váhy bude KVĚTEN měsícem ve znamení energie, síly, vitality, tvořivosti i radosti, ve vztazích ve znamení velké lásky nebo sympatií, bezstarostnosti či štěstí, v pracovní sféře ve znamení skvělých výsledků či dosažení větších úspěchů nebo uznání, neboť jejich dvorní kartou je „SLUNCE“. Celkově v květnu budou Váhy úspěšnější i uznávanější, plnit se mohou jejich sny i přání, ale přesto by měly být opatrné na možnost vyhoření, vyčerpání v případě, že se jim občas něco nepodaří. Stejně tak by měly být opatrné i na občasnou bezúspěšnost či vnitřní zmatení, do jejich života může navíc vnést šok, nepředvídatelnou událost nebo šokující situaci jistá starší žena, či ony sami budou součástí nějakých procesů, kdy budou jakoby poblíž někomu, kdo naopak jejich pomoc bude potřebovat. Prožívat budou radost i nejedno překvapení. Po větším vynaloženém úsilí se zúročí i jejich prožívání štěstí a spokojenosti. Váhy celkově budou moci v květnu více jásat, až na pár drobností budou květnem proplouvat s lehkostí, větší energičností i tvořivostí. Budou více přitažlivé pro druhé a častěji i středem zájmu a to nejen opačného pohlaví. Navíc budou mít Váhy i větší výhodu v tom, že se bude více projevovat jejich intuice, která jim nejednou ukáže správná řešení, přinese ty správné odpovědi a ukáže přesně ty správné směry, kterými mají kráčet. Ve vztazích navíc dosáhnout významnější kompatibility.

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (jetel-slunce-důtky-květiny-hora) 

Pro Štíry bude KVĚTEN měsícem ve znamení komunikace, debat, diskusí, jednání, ale i hádek nebo sporů, ve vztazích znamením podrážděnosti, vnitřních rozporů, naštvanosti nebo výčitek, v pracovní sféře ve znamení konfliktů nebo hádek i obtížnější komunikace, neboť jejich dvorní kartou jsou „DŮTKY“. Pro Štíry je tu jedna dobrá zpráva a to, že přicházet budou i pozitivnější nebo radostnější diskuse nebo rozhovory s notnou dávkou radosti nebo pozitivnějšího rozrušení, nicméně opatrnější by ale měli být v dobrých úmyslech nebo radách, občas také neuškodí, pokud budou Štíři krotit své myšlenky, slova i jazyk. Lehce se může stát, že vše pozitivní se najednou může stát blokovaným nebo plným překážek. Mimochodem i překážky budou přicházet, ale ne jako nutné zlo, spíš jako důležitá výzva k tomu, aby Štíři projevili své kvality a byli schopni je s lehkou hravostí překonávat. Ostatně energie k tomu budou mít dostatek. Opatrnější by ale měli být na vlastní vytvářené překážky, tím si totiž mohou občas blokovat jinak šťastné, radostné i pozitivní prožívání května. Šťastní ale budou všude tam, kde bude živo, a kde o ně bude patřičný zájem. Opatrnější by ale měli být na svůj štíří ostrý jazýček a to v případech, kdy budou muset něco šetrně sdělit druhým. Ale i oni sami budou více vypjatí v přijímání názorů od druhých. Proto pro ostatní – Štíry více chvalte, potom se i vy dočkáte uznání a chvály. Nicméně celý květen se ponese ve znamení nejen komunikace a rozhovorů, ale i štířího elánu, dostatku síly, energičnosti i optimismu. Přesně tak jak se Štíři sami budou cítit a k čemu budou chtít správně využít svou sílu.

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (ryby-kříž-cesty-důtky-liška)

Pro Střelce bude KVĚTEN měsícem ve znamení volby, rozhodnutí, životních křižovatek, dilemat, ale i pochybností, ve vztazích ve znamení rozmýšlení, rozpolcenosti, křižovatek a rozhodnutí, v pracovní sféře ve znamení dalších alternativ nebo možných východisek v nerozhodnosti, neboť jejich dvorní kartou jsou „CESTY“. Celkově ale květen bude pro Střelce ve znamení rozhodování se, hledání variant, východisek i nových cest, ale také ve volbě, pokud se ocitnou na své osudové křižovatce. Co chci? Kam chci dál směřovat? Jsem spokojený s tím co mám nebo kde jsem? Tyto a mnoho dalších otázek může padnout. Nicméně v rozhodování by Střelci měli ale vsadit víc na intuici než na rozum. Vyhnou se pak pozdějším pocitům, zda jejich rozhodnutí byla správná nebo špatná. Větší roli v květnu u nich sehraje i osud, osudové rozhodnutí či témata týkající se financí, investic nebo peněz. I Střelcům může být osudem něco navráceno nebo oni sami budou muset něco vrátit. O financích budou diskutovat, ale dokonce se i hádat. Něčeho se nebudou chtít vzdát a něco naopak přijmout. V mnohém je ale také budou čekat rozhodující rozhovory nebo diskuse a je jedno čeho se budou dotýkat. Spíše ale budou zaměřeny na nedořešené záležitosti nebo témata, která právě Střelci dříve odmítali řešit. Svým způsobem ale na Střelce může dolehnout osudová minulost, tak nějak v květnu budou procitat z určité životní falše nebo lži, ve které žili nebo kterou si přenesla jejich duše z minulých životů. Opatrnější by ale měli být i na faleš v rozhovorech nebo diskusích, stejně tak jako na možnou drobnější ztrátu nebo krádež financí. Ty by si všeobecně měli právě v květnu více hlídat.

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (kotva-důtky-kosa-dítě-kniha)

Pro Kozorohy bude KVĚTEN měsícem ve znamení varování, výstrahy, zlomů nebo zvratů, ale stejně tak i náhlosti či šoku, ve vztazích o naježenosti, naštvanosti, vzteku, agresivní žárlivosti či nečekaných situací, v pracovní sféře ve znamení možné studené sprchy, náhlé ohroženosti, neboť jejich dvorní kartou je „KOSA“. Celý květen se tak ponese ve znamení náhlosti a nečekanosti, mnohdy nebudou Kozorozi vědět, z které strany se co dostaví nebo přijde. Přicházet budou náhlé nabídky, příležitosti i možnosti, nečekané rozhovory či se náhle budou odkrývat jistá tajemství. Na druhou stranu ale v něčem budou ohroženy nové možné začátky či se jistá ohrožení mohou dotýkat dětí. Často vzniknou z neformálních rozhovorů prudké hádky nebo výměny názorů, Kozorozi sami nebudou schopni tajit to, co nosí v sobě, budou muset vyložit karty na stůl. Jistá ohrožení nejen v souvislosti s nimi mohou vznikat tajně, jakoby budou chtít prahnout po pomstě nebo zadostiučinění v případě, že byli něčím nebo někým v uplynulých čtyřech měsících raněni. Hádat se ale budou i s blízkými, častěji vést diskuse nebo rozhovory, ale bez valnějšího úspěchu. Stejnou měrou ale budou doplácet i na vlastní chování vůči druhým. Ne všichni s nimi budou chtít sympatizovat, což může zapříčinit, že se Kozorozi stáhnou sami do sebe a budou odmítat komunikovat, tedy aspoň dočasně. Diskutovat ale také budou o dětech či v souvislosti s nimi, těm Kozorohům, kteří touží po potomkovi se může právě v květnu podařit počít či zdárně na svět nového potomka přivést.

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (jetel-jezdec-mraky-dům-prsten)

Pro Vodnáře bude KVĚTEN měsícem ve znamení občasných překážek, mrzutostí, starostí, neklidu nebo chmurů, ve vztazích ve znamení znepokojení a nejasností či pochybností, v pracovní sféře ve znamení chaosu nebo dusna, neboť jejich dvorní kartou jsou „MRAKY“. Spíše než o trvalý proces ale půjde o přechodná období. Vodnáře také mohou potrápit vztahy nebo pocity, že se jim nedaří či mohou přicházet špatné zprávy nebo informace vyvolávající starosti. Zaměřovat se budou ale nejvíce na vztahy, ve kterých je bude něco trápit, něco hlodat nebo něčemu nebudou rozumět. Všechno ale přinese postupná vyjasnění ať už právě ve vztazích nebo v životě celkově. Potřebují se znovu nastartovat, více vnímat vlastní myšlenky, zaměřit se sami na sebe. Pak se štěstí navrátí nejen do vztahů, ale i do jejich života celkově. Častěji než jiná znamení mohou o sobě více pochybovat nebo je bude hlodat něco nevyřčeného. Nejlépe se ale budou cítit doma, ve svém zázemí, kde mohou dojít klidu, a kde se budou cítit bezpečně. Opatrní by měli být ale na negativní myšlenky, na nepředvídatelná setkání či na zprávy vyvolávající nejistoty nebo obavy, stejně tak jako by si měli dávat pozor na větší nervové vypětí. Postupně ale sami v sobě budou získávat větší vyjasnění či přehled o tom, co se kolem nich nebo s nimi vlastně děje. Květen tak pro Vodnáře bude měsícem přechodným, především v něm ale budou nalézat sami sebe, a budou také schopni více pojmenovat to, co je vnitřně trápí, osvobozovat se ze všeho starého. Pozor by si měli dávat i na sliby nebo závazky, které dali dříve, právě v květnu budou moci více projevit své odhodlání je naplnit nebo uskutečnit.

RYBY (21.2. -20.3.): (kniha-kosa-cesty-klíč-pes)

Pro Ryby bude KVĚTEN stejně jako pro Střelce měsícem ve znamení volby, rozhodnutí, životních křižovatek, dilemat, ale i pochybností, ve vztazích ve znamení rozmýšlení, rozpolcenosti, křižovatek a rozhodnutí, v pracovní sféře ve znamení dalších alternativ nebo možných východisek v nerozhodnosti, neboť jejich dvorní kartou jsou „CESTY“. Rozhodnutí budou právě tím, co může Ryby zaměstnávat nejvíce. Rozhodovat se budou hlavně ohledně přátel nebo životních jistot či situací nebo událostí či vztahů. Budou mít vždy na výběr, některá rozhodnutí po nich budou vyžadována jako hbitá a žádoucí, ale v jiných naopak by si měli dopřát více času k tomu, než právě tato rozhodnutí dospějí k vyslovení. Jiná rozhodnutí k nim naopak budou přicházet náhle a nečekaně, podle toho s čím nebo s kým budou souviset. Opatrní by měli být na své životní jistoty, protože ty mohou být něčím náhle jakoby dočasně ohroženy nebo znejistěny. Nicméně vznikat kolem nich budou nová přátelství či náhle budou stát před rozhodnutími ohledně přátel nebo blízkých osob, v pracovní sféře ohledně kolegů, ve vztazích potom ohledně partnerů. I jejich rozhodnutí bude mít vliv a váhu pro další vývoj situací. Prověřována ale bude u ryb i jejich spolehlivost, věrnost či odvaha stát si za svými rozhodnutími, postoji nebo názory. V bezvýchodných situacích k nim ale náhle mohou přicházet nové alternativy či východiska nebo ukázané cesty někoho z okolí. Setkávat se ale také mohou s náhle odhalenými tajemstvími, o kterých neměli mnohdy ani nejmenší tušení.

 

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Respektuji autor. Práva obrázků.

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

 

Vaše komentáře

Reklama