Výpočet růstového symbolu pro rok 2016

 

Díky jeho výpočtu můžete zjistit, které z vašich vzorců chování budou připraveny na změnu či zpracování pouhým rozpoznáním a přijetím, zároveň jaké podpory od vesmíru vám bude dáno. Začíná dnem vašich narozenin v tom daném roce. 

Růstový symbol si vypočtete tak, že sečtete den a měsíc vašich narozenin a přičtete příslušný rok, v tomto případě rok 2015. Pokud je váš konečný součet 21 nebo nižší dál nesčítejte. Číslo, které vám vyšlo, vyhledejte níže v přehledu symbolů. Přeji příjemné počteníčko a obohacující nastávající rok!

 

Příklad:         4 (den narození)

                  + 1 (měsíc narození)

                  = 5 

   Rok:  + 2016

                                                                  2021 = 2 + 0 + 2 + 1 = 5 (5 VELEKNĚZ )

 

 

Popis jednotlivých symbolů růstu:

0 Blázen a 1 Mág

jsou univerzálními principy, kterých může lidstvo využívat jako nových stálých vzorů:

Blázen je symbolem Ducha svatého a Mág symbolizuje umění komunikace.

 

2 VELEKNĚŽKA

Velekněžka se v životě objevuje většinou jenom jednou, velice zřídka dvakrát; naznačuje období nezávislosti, neochotu býti jakkoli svazována, nebo omezována; potřeba samostatnosti; okamžité vycouvání ze situací, které vám budou připadat disharmonické; je to znamení tvořivosti. Archetyp: Panna. Je to také období, kdy budete citlivější na rozpoznání situací prožívaných ve smyslu duality (dobrý nebo zlý) a čistého vědomí srdce. A také byste mohli využít možnosti zesílené intuice a více jí důvěřovat a naučit se ji používat.

 

3 CÍSAŘOVNA

Rok, ve kterém se budete rozpoznávat své opravdové citové potřeby a přání; pro většinu žen to může být rok, ve kterém budou řešit otázku mateřství;  jak pro muže, tak pro ženy je to nejvhodnější rok pro vyřešení vztahů matkou a vztahu k ženským autoritám vůbec. Archetyp Marka: ženský princip v nás. Každá role na této zemi má svůj důvod a role matky, ženy je zakódována v každém z nás. Ať jste žena nebo muž, máte možnost poznat svou ženskou energii symbolicky pomocí žen, které vás obklopují.  

 

4 CÍSAŘ

V Tarotu je Císař spolu s kartou Vůz, hlavním symbolem, který ohlašuje změny a nové začátky. V tomto roce je vhodné vyřešit si svůj vztah k otcovství, vztah k otci a mužským autoritám. Archetyp: Otec. Tato karta je symbolem toho, že nad svým životem máme moc jedině my, nikdo jiný nás neřídí. S tímto přichází zároveň uvědomění velké zodpovědnosti, se kterou se musíme „poprat“.

 

5 VELEKNĚZ

V tomto roce budeme lekce udělovat, ale i přijímat. Je to rok studia objevování nových věcí, můžete potkat svého učitele, průvodce na cestě. Tento rok vás také může prozkoušet, zdali jste se opravdu zbavili sebedestruktivních vzorců chování a myšlení. Archetyp: představuje archetypální autoritu, jejíž moc zastiňuje moc otce a císaře.

 

6 ZAMILOVANÍ

V tomto roce vás čekají významná rozhodnutí, která se týkají oblasti vztahů, nejen partnerských.

Archetyp: bůžek Erós s lukem a šípem, věčné životní téma trojúhelníkových vztahů. Jen pomocí energie ničím nepodmíněné lásky se můžeme naučit být ve zdravém vztahu s jinými.

 

 

 

7 VŮZ

Cokoli jste během roku Císaře uvedli do pohybu, začíná nabírat během roku ve znamení Vozu na oprátkách; snaha uskutečnit významnou změnu. Archetyp: Mladý král. Je to rok velkých změn, všímejte si podmětů, které vás budou během roku potkávat a nezapoměňte, že jste to vy, kdo drží opratě rozjetého vozu.

 

8 SPRAVEDLNOST

Nejvhodnější rok pro dořešení všech záležitostí týkající se financí, ale také zdraví. V tomto roce vás to nepustí za hranice harmonie a rovnováhy, vše co se jí bude vzdalovat budete o to silněji cítit.

Archetyp: symbol spravedlnosti je žena s váhou v ruce.

 

9 POUSTEVNÍK

Nejideálnější rok pro vyřešení všech nedořešených záležitostí z minulosti symbol překročení hranic; samota. Archetyp: starý moudrý muž.

Je možné, že vás to silněji bude táhnout k hlubšímu prozkoumávání určitých situací, které budete prožívat. Nebraňte se tomu a využijte tento dar ke svému růstu!

 

10 KOLO ŠTĚSTÍ

Ať jste v roce Císaře nebo Vozu začali cokoli, v tomto roce vás čeká sklizeň a úroda jako výsledek vašich činů; je to rok významných průlomů, seberealizace a hluboké odhodlání nasměrovat svůj život šťastnějším a pozitivnějším směrem. Archetyp: Síla, která buď dává, nebo bere a nad kterou my nemáme vládu.

 

11 SÍLA

Navrátí se k nám schopnost znovu prožívat údiv, posvátnou úctu, vášeň, vitalitu a vzrušení projevy tvůrčích a i fyzických sil; podaří se vám zkrotit své vnitřní šelmy, vyvine se silná důvěra v sama sebe, silná víra. Archetyp: Žena krotící lva.

 

12 VISELEC

Tento rok proběhne ve znamení našeho odhodlání zbavit se všech vzorců, do kterých upadáme při svém chování a myšlení; přijímat vše, tak jak přichází, touha nahlédnout na situace z jiného úhlu pohledu; vyrovnání karmických dluhů. Archetyp: Muž visící hlavou dolů. V tomto roce bychom se měli totálně odříznout od světa a všeho s ním spojeného, abychom se opět vrátili s čistým vědomím, kdy ego nad námi již nemá svou moc.  

 

13 SMRT, ZNOVUZROZENÍ

Rok, ve kterém je nejméně pravděpodobná vaše fyzická smrt; smrt zde znamená popření ega a úplná vnitřní proměna s tím spojená. Archetyp: Postava s kosou. V tomto roce nás tato dáma nepustí příliš do duality(v egu), bude nás učit žít nově, v pouze v srdci.

 

14 UMĚNÍ, UMÍRNĚNOST

Rok s vysokou hladinou tvůrčí energie; rok přizpůsobování, přijímání a stability; touha po rovnováze, kráse a harmonii. Archetyp: Anděl přelévající tekutiny z jedné nádoby do druhé. Milí lidé, kdo bude mít tento rok, užívejte si jej! Dovolte si odměnu vnímání krás a harmonie světa, který nás obklopuje, dovolte si milovat nejen vše kolem, ale hlavně sebe!

 

15 ĎÁBEL

V tomto roce můžeme prožít silný vztah založený na fyzické vášni; objevování své vlastní smyslnosti a sexuality; nahlížet na věci i sebe s humorem plným moudrosti. Archetyp: Padlý anděl, Satan. Někde hluboko v našem nevědomí máme jeho řetězy, kterými se občas dobrovolně přivazujeme pomocí našich zažitých předsudků. V tomoto roce bychom je mohli s díky navždy vrátit tomuto veselému kozlíkovi, který si trpí žerty nejen z našich prohřešků, ale i z naší hlouposti.

 

16 VĚŽ

Rok, ve kterém přebudováváme celý svůj vnitřní svět, všechny staré a nefungující formy budou zbořeny. Nečekejte na poslední chvíli a odejděte z věže dříve, než bude svržena.

Archetyp: Zboření vysoké věže.

 

17 HVĚZDA

Rok zvýšené sebejistoty, vědomí vlastní hodnoty a sebeúcty; Hvězda symbolizuje člověka toho, kým protéká vesmírná i zemská energie. Archetyp: Nahá žena vlévající vodu ze dvou džberů do potoka a na zem. Všichni jsme částečně bohem a částečně egem, přijměte svou božskou část, důvěřijte si, milujte se, uvědomte si jak jste nádherní a svou božskou část zesilujte, žijte b srdci!

 

18 MĚSÍC

Rok ve jménu odhodlání, kdy budeme chtít využít obtížných situací k tomu, abychom v nich našli poselství; v tomto roce budeme neustále stát před volbou mezi dvěma východisky, dvěma příležitostmi; rok rozpoznání iluzí. Archetyp: Slunce dvou tváří. Důvěřijte moudrosti vědomí srdce, zastavte se, nadechněte se a zeptejte se ho.

 

19 SLUNCE

Rok nejvhodnější ke spolupráci, případně k tomu, abychom začali pracovat na projektech, které spolupráci vyžadují; v tomto roce pocítíme potřebu sounáležitosti, přátelství. Archetyp: Zářící slunce. Každý máme v sobě tolik světla, kolik si ho tam dovolíme mít.

 

20 AEON, POSLEDNÍ SOUD

Ideální rok k tomu, aby se sloučila práce na kariéře s péčí o rodinu touha překonat sklony k sebeodsuzování, které projektujeme na ostatní; naučíme se přijímat odsudky jiných nově a jinak než doposud. ARCHETYP: Archanděl Michael svolávající trubkou duše spravedlivých zemřelých. Přijímat vše kolem nás neznamená s tím souhlasit, ale nevytvářet blok svým bojem. Přijímat, znamená uvědomovat si, vědět.

 

21 VESMÍR, SVĚT

Vesmír a Poustevník jsou v tarotu hlavními symboly pro přechod do nového světa; v tomto roce bude překonán významný vnitřní blok nebo překážka; je to rok nových začátků, které se otevírají jako důsledek velkých změn, konců, dořešených záležitostí; rozvine se smysl pro společenství a službu druhým; rozšíření vědomí; silná touha cestovat; objevovat, zakoušet něco nového. Archetyp: Andogrynní osoba, která na svém těle sjednocuje ženský a mužský princip.

Zdroj: http://navrat-k-dusi.webnode.cz

 

Vaše komentáře

Reklama