Intenzivní seřizování, hloubka Rovnodennosti, Brána 20.3. – 4.4.

Pravda a čistý úmysl jsou klíčem ke každé Bráně. Proč je každá Rovnodennost Bránou Vzestupu? Je to způsobeno vyšší dynamikou spirálních vln Vesmíru. Fotonické Světlo je přiváděno interdimenzionálními portály. Jeho nesmírné množství mění paradigma. Je zároveň jakýmsi nemilosrdným zesilovačem, není to rozsudek z vyšších sfér, ale přidávání hlasitosti. Je to pomoc člověku a Zemi. Tyto frekvence jsou používány pro aktivaci nové platformy pátého dimenzionálního projevu – další změny, další aktualizace. Svoboda a čistý štít jdou daleko nad rámec minulých týdnů. Je stále těžší popřít změny na všech úrovních. 

Jak dlouho ještě vše potrvá závisí na fyzice Vesmíru, Nových Světelných vlnách z galaktického středu, vlivu Alcyonu, Fotonovém Pásu, transformaci našeho Slunce a návratu Vědomí Krista – není to mávnutí kouzelného proutku pro všechny, změny probíhají na individuální úrovni. Restrukturalizace – vládní, ekonomické, finanční a duchovní sféry, kterých se frekvenční posun také týká – je most k Novému paradigmatu.

To, co se nyní rychleji odehrává, je hroucení časových os. Mnoho lidí je připraveno na konečné sekvence Vzestupu. Na určitých vyšších frekvencích existuje bod, kdy váš nonfyzický doprovod ustoupí, couvne, aby bylo zjištěno, zda jste schopni jít bez zdánlivých berliček, může to trvat dny, týdny. Otázka zní: půjdete s vděčností, Láskou, v přítomnosti, nebo ustoupíte od cesty do neznáma? Ale ačkoliv to vypadá jako cesta do neznáma, dům Nanebevstoupení byl již postaven v budoucnosti, jen je třeba k němu dojít vlastním i kolektivním tvořením evoluční cesty – cestou Mistrovského školení, cestou trpělivosti a vytrvalosti. To všechno jsou dary Inteligence Zdroje a je v podstatě naprosto jedno, jestli celý proces potrvá ještě 3 týdny, 3 roky, nebo 300 let.

Lidé si zvykli vzít pilulku na každou disonanci, je třeba postavit se do pozice zodpovědnosti a také soběstačnosti. Kdo poskytuje poradenství, měl by mít vypořádány všechny své vlastní strachy. Nemůžeme sloužit starým hodnotám a strachům v Novém paradigmatu. Odejděte od všeho, co komplikuje vaši cestu. Nové Světlo vás buď tlačí k zemi, nebo doleva, doprava, dolů, nahoru ke zlepšení rovnovážných systémů.

Drahé semináře, skupinové přednášky, marketing New Age je součástí starých hodnot. Je spousta lidí, kteří prostě touží po radosti, Lásce a nových nástrojích, které jsou postaveny na vyšších vibracích a po nalezení odpovědí na své konkrétní osobní problémy – odpovědi, které vedou k řešení a nejvyššímu možnému posunu.

Mnozí se stávají stále více milující, je to radostný stav Bytí, který rozpouští vzorce ega, mysli, emocí. Teprve na této úrovni Bytí neexistují karmické hranice, které brzdí proces Vzestupu duše. Spíš než zaměřování se na vyšší stav Probuzení se ujistěte, jaké zkušenosti a jaké zážitky si vybíráte v každém teď a tady. Pozor Nulový bod je jako bumerang – hodíte nůž, vrátí se vám zpátky do srdce. 

Zkoušky a lekce jsou krásné, pokud jste si vědomi jejich účelu. Nechte Nové Světlo proudit skrze vás, jsme čistým kanálem, kterým proudí Zdrojové Světlo Jednoty. Buďte vděční za vaše každodenní úsilí v procesu Nanebevzetí.

Nižší frekvence neustále mylně interpretují tento probíhající proces a jejich oblíbenou hrou je hledání někoho, kdo nese vinu za jejich problémy a obavy, vybudovali si emocionální minové pole. Můžete kolem nich chodit s otevřeným srdcem a po špičkách, ale Vzestup je něco, co zkrátka na nikoho nečeká. Záleží na hloubce jejich víry v iluzi. Nedopusťte, aby kdokoliv s nízkými vibracemi ohrožoval vaše vibrace, víra těchto lidí bojuje nyní silně o přežití. 

Oddělování světů je očividné. Tím, jak se reality dvou světů stále více oddělují se můžete cítit opuštěni, nebo izolování, ale je to fáze, kterou je třeba projít, takže si nastavte hranice a zajistěte klid pro své změny. Lidé budou oslněni světlem tak moc, že nebudou vnímat, co se děje. Vysoké frekvence jsou pro mnohé nedosažitelné, ale není naším úkolem to hodnotit, nebo stanovit „ kdo, co “. Rozdělování světů je rozdělování světů a může být pro někoho obtížné sledovat to. Bezpodmínečná Láska není mučednický kůl, ale věrnost Boží Vůli. Ne každý, kdo je nyní na planetě, si přál zažít být Stvořitelem inkarnovaným do člověka. Mnozí si na to nevzpomínají. 

Pro Wayshowers jsou to velké kroky do neznáma. Jsou připraveni zjednodušit cokoliv kdykoliv. Tím, že čelí problémům jako první, pomáhají všem. Život mnohých je pro vedení čisté Služby veden velmi jednoduše a není to životní styl pro každého, přesto bude vše vyrovnáno. Řídí se pravidly, které stanovuje Zákon Služby a Zákon Svobodné vůle, které jsou v tomto Vesmíru nastaveny. Služba pro lidstvo a planetu se stává nyní tím nejcennějším.

Požehnání všem, kteří pomáhají v procesu a hledají na internetu o tom, co se skutečně děje. Je to velkolepý Přechod. Buďte nejvyšším vyjádřením vnitřní pravdy a nejčistší Lásky. Přeji vám radostný průchod jarní Bránou a požehnané dny. Velké poděkování těm, kdo jsou zarovnáni s Novým Světlem. Udržujte v tomto slavném čase hluboký klid, vše je vždy v pořádku. Oslavujte svou cestu, nadechujte Lásku.

 

V Lásce, Světle a Službě

Lenka

Zdroj: http://mayskykalendar.blogspot.cz/

 (C) Informace lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

Rovnodennost je o zkoušce vyrovnávání se s NOVÝM. Přepojujeme na aktuálně nejvyšší možné vibrace. Fotonické světlo vyžaduje rovnováhu, řád a neustálý vývoj.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama