MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA BŘEZEN 2017 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (měsíc-had-kotva-park-kříž)

Pro Berany bude BŘEZEN měsícem ve znamení pracovního kolektivu, práce, pracovitosti, ale i v opoře, stabilitě, rovnováze či v naději, neboť jejich dvorní kartou je „KOTVA“. Většina záležitostí se v tomto měsíci bude vztahovat k práci, pracovní sféře či pracovním vztahům. Stejně tak ale i k osudovým záležitostem, protože někteří Berani mohou právě díky osudu zaznamenat další posun či změnu směru, ale také se objeví první vlaštovky zásadnějších změn, které se projeví v dalších měsících. Také mohou ještě něco zakončovat z minulých období, v něčem jim bude právě v březnu osudem dopřán úspěch. Jen by Berani měli být opatrnější na svá slova, jazyk nebo myšlenky, protože se může stát, že si tento úspěch mohou nechat lehce rozplynout. Potěšující je ale fakt, že právě v březnu mohou být ukončovány díky osudu dlouhodobější komplikace nebo problémy, navíc s nastupujícím jarem jakoby Berani i více ožijí, vyhnout by se však měli iluzím, přílišnému snění nebo stavění vzdušných zámků a to především ve sféře kariérní nebo vztahové. Neuškodí jim, když se budou více držet při zemi. Zamíchat kartami v březnu v osudech Beranů a Beranek může jistá starší žena, do životů nezadaných pánů Beranů pak jejich osudová žena či možná budoucí partnerka. Celkově je ale pro Berany bez rozdílu pohlaví březen měsícem nadějí na ukotvení prakticky v čemkoliv, do čeho se pustí. Stanou se i více součástí společnosti a jejich prestiž se tak může značně zviditelnit, určitě tento měsíc nebudou stát stranou nebo hrát druhé housle. Mnozí z nich tak mohou dokonce osud uchopit do svých rukou a řídit si ho sami…

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (dopis-prsten-jetel-dítě-klíč)

Pro Býky bude BŘEZEN měsícem ve znamení štěstí, radosti, zábavy, výhry, štěstí či pozitivních vývojů, ale stejně tak i proměnlivosti, jara, krátkodobosti nebo povrchnosti či vrtkavosti, neboť jejich dvorní kartou je „JETEL“. Pro býky je ale tento jarní měsíc šťastnou a pozitivní kombinací. Přicházet k nim budou šťastné zprávy, navracet životní štěstí i jistoty, ale více štěstí si užijí i v případě nových začátků nebo se svými dětmi či se aspoň na krátkou dobu může navrátit štěstí do vztahů i do pracovní sféry. Neměli by ale zapomínat, že štěstí je sice krásné, ale také pomíjivé a vrtkavé, takže to co bude na oko líbezné okolo začátku měsíce, na jeho konci už tak vypadat nemusí. Sami by se měli řídit heslem, že to co rychle vzplane, může také rychle zhasnout a podle toho uvážlivě jednat. Pro nezadané je tu pozitivní zpráva, potkat mohou nové lásky a vstoupit do nového vztahu, který může být i dlouhodobě šťastný, v pevných vztazích se naopak mohou s jarem urovnat spory, docházet může k usmířením i šťastným novým začátkům. K některým Býkům může dorazit i důležitá a přesto šťastná zpráva o těhotenství nebo narození, celkově si ale sami sebou budou připadat více jistí, v pracovní sféře by se jim pak měli problémy vyhýbat, jsou tu nové a příznivé smlouvy, ale s trochou štěstí i sami Býci mohou dodržovat a naplňovat závazky, které před nedávnem sami uzavřeli s druhými. Opatrnější by ale měli být na projevy euforie, protože i ta by mohla mít jen krátkodobé jepičí období. Se štěstím by se v tomto jarním měsíci měli Býci naučit správně zacházet, jedině tak si ho mohou udržet i do dalších měsíců…

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (klíč-srdce-medvěd-měsíc-dopis)

Pro Blížence bude BŘEZEN měsícem ve znamení vlivu, moci, diplomacie, ale i síly, jistoty či vášně, stejně tak jako houževnatosti, ve vztazích pak vášně, žárlivosti nebo majetnictví, v pracovní sféře naopak zodpovědnosti či upevňování nebo stabilizování pozice, neboť jejich dvorní kartou je „MEDVĚD“. Blíženci se jakoby s jarem budou více probouzet ze zimního spánku a opět nabírat tolik potřebnou sílu, budou ji potřebovat. Stabilizovat se budou jejich jistoty i hodnoty, v lásce a citech potom naděje na větší jistotu ale pro nezadané je tu opět příznivá zpráva. Potkat nebo setkat se mohou s city a láskou, které se nemohou vyhnout, bude v ní větší upřímnost, jen by si měli dávat pozor na žárlivost, závist nebo majetnictví či stavění vzdušných zámků. Vyplavovat se ale budou i vzpomínky na nezapomenutelné lásky, nicméně živě o lásce budou korespondovat nebo diskutovat či si s novou láskou vyměňovat zamilované zprávy. Přicházet ale budou i zprávy, které budou hlubšího charakteru, citově vroucí a celkově je jakoby s jarem zaplaví vášeň, spřízněnost i stabilizování nejen lásek nových, ale i těch stávajících. No taky už po zimě bylo na čase. V pracovní sféře potom budou vyvíjet i větší aktivitu, upevňovat své pracovní pozice nebo se mohou dokonce i ucházet o vyšší pracovní post nebo dokazovat svou sílu i moc v již zaběhlých procesech. Stejně tak Blíženci mohou v březnu více naslouchat a důvěřovat své intuici nebo pocitům, nezklame je. Naopak ukáže jim jasnější cestu…

 

RAK (22.6. – 22.7.): (kříž-medvěd-had-dítě-prsten)

Pro Raky bude BŘEZEN měsícem ve znamení starších žen, možných drobnějších komplikací, ale i oklik, intrik, svádění na scestí, v citech a vztazích určitých připoutaností, nedůvěry či překážek či většího úsilí, v pracovní sféře pak menších komplikací nebo nefér hry v pracovních vztazích, neboť jejich dvorní kartou je „HAD“. Nicméně nic nebude tak horké, jak se Rakům může zdát. I oni budou s jarem sílit, hledat a upevňovat svou moc či díky osudu budou řešit nedořešené vazby se staršími ženami, ať už v rodině, v okruhu přátel, ve vztazích nebo v kolegiálních či mezilidských vazbách. Osud jim ale jako lekce může sesílat i stále se vracející komplikované situace, aby byly uzavřeny. I osudem budou přicházet nové životní začátky, i když pravděpodobně oklikami nebo mohou být obtížnější, než se předpokládalo. Ale jaké by to bylo, kdyby vše přicházelo snadno a lehce, že milí Raci… Naplňovat se ale budou i jistá karmická pouta k dětem, v párech nebo partnerských vztazích, ty nově vzniklé mají osudem šanci na delší trvání, a tam kde byly sváry a hádky může dojít k usmíření či novým začátkům. Opatrní by měli Raci jen být, aby se nezapletli do vztahů s nějakou vdanou ženou, to by pak byly komplikace daleko větší. Řešit se budou i vztahové vazby na pozici babička-dědeček a vnouče, tedy ohledně výchovy potomků. Do životů Raků ale ve větší míře také mohou proudit nebo přicházet vlivné osoby, různí podporovatelé nebo významnější osobnostmi. To, proč přicházejí ale Raci více zjistí až v následujících měsících…

 

LEV (23.7. – 23.8.): (srdce-prsten-myši-dítě-čápi)

Pro Lvy bude BŘEZEN měsícem ve znamení pochybností, nedůvěry, lítosti, užírání se, ale také odkládání, stagnace, nespokojenosti či pocitů méněcennosti. V pracovní sféře pak možná ztráta pracovního místa nebo pracovní pozice či snížení platu, neboť jejich dvorní kartou jsou „MYŠI“. Lvi s jarem nemusí být příliš důvěřiví ke druhým, pochybovat ale budou především sami o sobě, jestli někde v minulosti neudělali zásadní chybu, která je stála víc, než si připouštěli. Nahlodávání nebo pomalé rozežírání se může vloudit především do citů, lásky i vztahů, ale milí Lvi by neměli propadat depresím, protože přesně tohle je pro ně důležité. Pozitivní na tom je fakt, že to přinese právě v březnu a s jarem nové změny, nový příval začátků a to jak ve vztazích, které se díky tomu promění, tak i v lásce. Jsou tu šance na vznik něčeho nového či staronového, případně toho, co považovali za ztracené. Těm Lvům nebo Lvicím, kteří touží po potomkovi se může právě v březnu poštěstit, přinese to nový nádech do vztahů ale změny budou zásadní prakticky ve všech oblastech. Jen je tu malé a drobné ale… Toto ale může v případě změn přinést lví nejistotu či obavy, zda všechno dopadne dobře, nicméně díky těmto změnám mohou Lvi i něco ztratit, ale určitě by neměli zoufat, přinese jim to do života přesně to, po čem jejich srdce touží. Ti Lvi ve stálých vztazích by ale měli zbystřit, jejich vztah totiž může nahlodat právě jejich nové zamilování nebo nová láska, kterou mohou k někomu třetímu zahořet… Své city by ale neměli skrývat, protože by se to obrátilo proti nim a jedině oni by se později mohli užírat tím, že promarnili velké šance…

 

PANNA (24.8. – 22.9.): (čápi-věž-dítě-jetel-dopis)

Pro Panny bude BŘEZEN měsícem ve znamení bezstarostnosti, důvěřivosti, rozvernosti, hravosti, ale stejně tak i lehkomyslnosti, jemnosti. Ve vztazích pak o bezstarostnosti, dětské naivitě či nových kapitolách, o rodící se lásce, v pracovní sféře o nových smlouvách, nových začátcích či nových příležitostech, neboť jejich dvorní kartou je „DÍTĚ“. Pannám březen s jarem přinese nové začátky, témata dětí, početí i těhotenství, ale i nové šťastné začátky či změny. U změn by ale Panny měly pamatovat na to, že i když budou šťastné, mohou být jen krátkodobé, vrtkavé nebo proměnlivé. Záležet tedy bude na Panenkách, jak si budou chtít své štěstí udržet. Stejně tak budou mít změny i nastavené limity a hranice, které by neměly být překročeny. Přicházet k nim budou pozitivně laděné zprávy o změnách, o narozeních nebo o raném těhotenství. Vycházet jim ale prakticky bude vše i v úředních, právních jednáních nebo záležitostech ale i se soudy. Občas ale Panenkám neuškodí taková menší jarní prospěšná samota, bude pro ně důležitá v tom, že si budou moci více utřídit své myšlenky, své životní priority ale také si budou moci udělat čas jen samy pro sebe. Šťastní se ale budou cítit i ve společnosti dětí, s přáteli pak budou více hravé a spontánní, což aspoň na chvíli sníží jejich pedantství nebo kritičnost. S jarem se ale také mohou vrhnout do úklidu, vyhodit všechno staré, zkrášlit si obydlí nebo domovy, elánu budou mít víc než dost a pokud budou chtít, klidně nejen sobě, ale i druhým mohou udělat radost i něčím drobnějším. Jara si doslova budou užívat, protože nové šťastné začátky odstartují i další příznivé měsíce, kterých nebude pomálu…

 

VÁHY (23.9. – 23.10.): (dopis-ryby-park-had-strom)

Pro Váhy bude BŘEZEN měsícem ve znamení angažovanosti, návštěv, pozvání, setkání, společenského dění, schůzek, ale stejně tak i relaxace, odpočinku, ve vztazích pak bude převládat sympatie, setkání, rande či bohaté společenské styky, v pracovní sféře potom ve znamení větší angažovanosti či úspěšnosti, neboť jejich dvorní kartou je „PARK“. Váhy s jarem a v březnu budou více zářit, budou středem společenských dění, a samy se mohou více blýsknout ve společnosti. U váhavých Vah bude nutné se více otevřít druhým, setkat se mohou pro ně s důležitou ženou, která významně ovlivní jejich život, může jít o vlivnou osobnost nebo důležitý životní kontakt. Také od této ženy mohou obdržet jistá pozvání nebo nabídky. Více si ale budou užívat i života samotného, nicméně uvědomit by si měly, že společenské akce, pozvání, setkání či rande se neobejdou bez většího utrácení, což ale mnohým Vahám vadit nebude. Jsou i v březnu pod záštitou Jupitera, takže budou schopny peníze nejen vydělávat, ale klidně i získat jinou, neformální cestou. Opatrnější by ale měly být Váha na své zdraví, ještě se mohou projevit dozvuky zimy v podobě možných komplikací nebo obtíží, podceňovat by ale neměly ani preventivní vyšetření, protože si budou více uvědomovat, že zdraví se skutečně za peníze koupit nedá. Užívat si ale plnými doušky budou života, nicméně do života jim může opětovně vstoupit někdo, kdo z něj před nedávnem vystoupil, na takové překvapení ale Váhy být připraveny nemusejí… Neuškodí zásoba kapesníků i slov, ne-li celých vět, protože z tohoto setkání mohou Váhy na určitou chvíli doslova oněmět…

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (měsíc-ryby-kosa-čápi-sovy) 

Pro Štíry bude BŘEZEN měsícem ve znamení náhlosti, nečekanosti, zlomů, zvratů, radikálních řešení, ale stejně tak zbrklosti, určité nebezpečnosti. Ve vztazích potom v náhlém rozdělení, naštvanosti, naježenosti, šokující událostí, v pracovní sféře nečekaných vývojů, ale i možných úrazů nebo průšvihů, neboť jejich dvorní kartou je „KOSA“. Ale ani pro Štíry to nebude zase až tak hrozný začátek s přicházejícím jarem. Naopak počítat mohou s náhlými a nečekanými úspěchy, s náhlými změnami, s vlastními duševními proměnami, ale i změnami ve finanční sféře. Kde si navíc mohou díky své píli i výrazněji polepšit. Jen u některých změn by měli být více opatrní a to především na svou zbrklost, ne každá ze změn bude jen o úspěchu, budou tu i nucené změny, do kterých se Štírům zrovna nebude chtít, také je mohou naopak před jinými změnami varovat signály, že v případě jejich uskutečnění mohou nastat komplikace nebo ohrožení. V něčem budou muset unést jistou duševní tíhu, ale na druhou stranu mohou získat i náhle nabyté peníze nebo hojnost a to dost nepředvídatelnou cestou. Štíři neváhejte, v březnu si vsaďte, každá koruna dobrá ne?… Jisté změny ale tak trochu do života Štírů vnesou zmatek, chaos, nepředvídatelnost, ale i hektičnost či napětí. V případě vydělávání peněz či v pracovní sféře budou ale nutná hbitá a žádoucí rozhodnutí, ale opatrnější by měli být na jisté záležitosti, které do jejich života mohou vnést až víc než jarní a nebezpečnou hektičnost. Jo a více by měli Štíři krotit své emoce, jazyk, sny i touhy. Náhlé uznání z předchozích období jim může přinést i větší bohatství a to nejen na materiální, ale i na duševní úrovni. No, Štíři do jara a jarních měsíců vykročí s typickým zapálením…

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (hora-loď-měsíc-slunce-cesty)

Pro Střelce bude BŘEZEN měsícem ve znamení předtuch, snů, citů a pocitů, vnitřního napětí, proměnlivosti nálad, ale stejně tak ve vztazích ve znamení trápení, iluzí, představ, fascinace, v pracovní sféře potom o nervozitě, ale i o úspěších, uznání, neboť jejich dvorní kartou je „MĚSÍC“. Je docela možné, že na Střelce zrovna v březnu a přicházejícím jarem budou doléhat potlačované nebo neprojevované pocity, nerozhodnost nebo vytváření si vlastních iluzorních překážek. Je to ale jen o jejich podvědomí, tam totiž ještě bude úřad paní zima. I Střelci se ale postupně budou probouzet, nabývat svou sílu a s každým dalším jarním slunečním paprskem i větší jistotu a moc. Období stagnace má ale přinést pozitivnější výsledky, větší uznání, i bezpečnější rozhodnutí a cesty. Ty mohou být metaforicky vlastní a vnitřní, ale i ty skutečné, ať už pracovní nebo rodinné, partnerské či přátelské. Častěji ale také mohou být Střelci zasnění, hloubaví, přemýšliví nebo odebráni ve svém světě fantazií a naplněných přání. Opatrnější by měli být i na citovou vyprahlost, on ten přísun energie a síly bude postupný, nepřijde naráz. Více ale budou zaměřeni sami do sebe, do svých neuskutečněných přání či nenaplněných tužeb. Navést je to má ale na ty správné cesty, odbourání nerozhodnosti, vyjití ze slepých uliček a znovu projevování skutečných pocitů, protože jedině pak budou nabývat na skutečné medvědí síle a houževnatosti a nebudou mít obavy postavit se tváří v tvář jarním výzvám, a že jich bude…

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (cesty-klíč-důtky-ryby-kotva)

Pro Kozorohy bude BŘEZEN měsícem ve znamení komunikace, rozhovorů, diskusí, ale i konfliktů, svárů, rozepří, stejně tak jako ve vztazích o podrážděnosti, vnitřním rozporu mezi rozumem a srdcem, o projednávání, v pracovní sféře pak o konfliktech, mrzutostech či pracovních pohovorech, neboť jejich dvorní kartou jsou „DŮTKY“. Kozorozi sice budou v jarem více komunikativní, ale také více hádaví nebo popudliví či sarkastičtí, no co už, řeknete si. Hodně témat se u Kozorohů bude točit kolem peněz a práce, tyhle dvě sféry budou chtít stůj co stůj skloubit dohromady a i kdyby to u jedné nešlo a u druhé ano, nevadí, srovnáme to později. Ohledně práce a financí budou ale Kozorozi pilní jako včeličky, které s jarními paprsky opustily úly, budou hodně dbát na jistotách a stabilitě, aby všeho bylo dostatek. Trochu to může připomínat křeččí zásoby, ale kdo by to Kozorohům zazlíval. I v jiných oblastech ale budou všestranní, budou hledat východiska, alternativy nebo nové možné cesty, Kozorozi totiž vědí, že klíč k úspěchu je ukrytý přímo v nich samotných. Jedinou slabinou mohou být pro Kozorohy a nejen v březnu rodina a rodinné problémy či záležitosti. Aby se tomu správně vyhnuly, budou více utíkat do práce a vydělávání peněz. Nicméně jsou tu kolem nich jisté naděje na něco daleko lepšího, co jim do budoucna přinese větší jistoty, na ty totiž oni nejvíce sází…

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (strom-důtky-věž-prsten-čápi)

Pro Vodnáře bude BŘEZEN měsícem ve znamení životních etap, životního růstu, egoismus, vlastního omezování, ale také o autoritách, samostatnosti, úředních záležitostech, ve vztazích o odcizení, izolovanosti, rozlukách či nepochopení nebo neústupnosti, neboť jejich dvorní kartou je „VĚŽ“. Především se ale budou Vodnáři zaměřovat na svou vlastní životní cestu. S jarem se budou projevovat nové myšlenky, vize i sny, jak dosáhnout lepšího života. Budou chtít nechat v sobě po vodnářsku rozpustit všechny staré myšlenky, ideje i názory. Přinese to s jarem a polovinou měsíce kýžené změny i proměny a to ve všech oblastech. Nejvíce v životě samotném a ve vztazích. Ať už budou jakékoliv, budou se od základu proměňovat, stejně tak jako se budou měnit i Vodnáři samotní. Svým způsobem budou dozrávat v ucelené bytosti. Ale i ve změnách by měli pamatovat na nastavené limity a bariéry či hranice. Březen pro ně ale také bude i jistým způsobem jakoby úředním měsícem, nicméně velkou devízou bude pro Vodnáře výřečnost a komunikace. Tady mohou dosáhnout nebývalých výsledků. Kupodivu jim i ostatní budou více naslouchat. Bořit ale budou své vlastní postoje, dogmatické názory nebo způsob myšlení či života. Nicméně tato změna pro ně bude prospěšná od března dále, kdy budou více a více viditelnější rašící plody jejich zasetých semínek. Některé vztahy Vodnářů projdou zatěžkávacími zkouškami, některé se rozejdou, jiné odloučí, další promění a i u nezadaných je tu větší šance na poznání nového vztahu, který se může stát do budoucna i společnou životní cestou… Určitě stojí za to milí Vodnáři, abyste do března vkročili pravou, i když sice neuvidíte výsledky hned, budou tam a budou čím dál víc viditelnější. Nebrečte nad ničím ztraceným, protože buď se to znovu najde nebo přijde ještě něco lepšího…

 

RYBY (21.2. -20.3.): (dopis- cesty-dům-klíč-ryby)

Pro Ryby bude BŘEZEN měsícem ve znamení domova, okolí, rodinných plánů, ale stejně tak i dění v rodině, harmonie, majetku, klidu, domácích prací, ve vztazích pak o nepružnosti, o vztazích rodinného typu, o důvěře, důvěryhodnosti či prosperitě, neboť jejich dvorní kartou je „DŮM“. Řešit ale s jarem budou Ryby především záležitosti dotýkající se bydlení, domova a rodiny. Pevného finančního základu, rodinných problémů, závazků i rozpočtu. Nejedny ryby se mohou rozhodnout pro zvelebování rodinného hnízda, pro nákup nebo pořízení si něčeho nového ohledně majetku, ale také se budou stehovat, pořizovat, zařizovat a řešit dokumenty, závěti či dědictví. Budou se ale i rozhodovat a to nejen ohledně rodiny a vztahů, ale i ohledně domácích problémů, které si postupně budou nacházet cestu ven. Některé Ryby dostojí konečných výsledků a stanou se majiteli bytů či domů, ale také budou více nabývat vlastní jistoty ve společenském postavení. Budou i úspěšnější, co se týká vztahů, budou usměrňovat a urovnávat rodinné spory, budou slavit příchod jara s pompézností a radostí. Stejně tak ale budou i směle plánovat a to jak zkrášlit okolí, zahrádku či byt nebo domov. Přicházet k nim budou i jistější varianty, východiska nebo alternativy, jejich cesta březnem bude bezpečnější, než v lednu nebo únoru. Pro ty, kteří řešili finance je tu dobrá zpráva – přijdou a nebude jich málo, zvýší se tak vaše prestiž i finanční jistota. Můžete slavit, vše vám bude tento měsíc vycházet, tak jak si budete představovat…

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Respektuji autor. Práva obrázků.

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama