MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA PROSINECE 2017 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

Prosinec jako poslední měsíc letošního roku sám o sobě přináší vibraci č. 3 (Vibrace čísla tři s sebou přináší myšlenkovou činorodost a vyvolává potřebu uvolnit energii společenskými kontakty, studiem a různými koníčky. Komunikace nabývá v tomto měsíci na důležitosti. Pokud není mentální energie správně usměrněna, mohou se lidé stát nedůtklivými a kritickými, případně začnou trpět zlými sny či nespavostí. V tomto měsíci budou možná lidé nuceni vyrovnat se s minulostí, s různými dosud nedořešenými vztahy a situacemi. Často se lidé v této době setkávají s příbuznými či bývalými milenci, které už dlouho neviděli, a snaží se vyřešit zasuté problémy, na které se jim do té doby nechtělo myslet. Lidé překonávají své problémy racionální komunikací, emocionální trauma se vytrácí.)

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (park-důtky-věž-strom-kotva)

Pro Berany bude PROSINEC posledním měsícem v roce 2017 ve znamení ambicí, životní cesty, zastavení, ale i určité izolace či osamělosti. Ve vztazích znamením odtažitosti, omezování či egoismu, ale i chladnosti či neústupnosti. V pracovní sféře potom ve znamení vyšších psotů či jejich získání, o samostatnosti i o úspěchu, ale vykoupeném určitými omezeními nebo neoblíbeností, neboť jejich dvorní kartou je „VĚŽ“. Ale nic pro ně nebude tak horké, jak se bude stát. Spíše budou právě v tomto měsíci bilancovat svůj život, svůj dosavadní prožitý rok a budou zhodnocovat, čeho dosáhli, co se jim podařilo, ale také co je nutné změnit, zbortit nebo prostě udělat jinak. Větší mírou tak tyto tendence budou zasahovat do samotné životní cesty i do pracovní sféry, ale také do společnosti. Je zvláštní, že právě Berani budou mít spíše tendence se ze společnosti stahovat do soukromí rodiny, nebo že se budou společnosti vyhýbat, v horším případě si dokonce budou jakoby více připadat nepochopení nebo osamělí a to i přesto, že budou obklopeni společností nebo lidmi. Ale není se čemu divit. Berani budou chtít něco udělat jinak, něco přetvořit něco zbourat a něco nechat odejít, aby do nového roku vstoupili s čistým štítem. Potrápit je ale může tak trochu i jejich zdraví, objevit se mohou horečnaté nebo zánětlivé stavy z náhlých rozrušení nebo životních situací, stejně tak ale budou pozornost zaměřovat i na své povolání nebo zaměstnání, kde se budou snažit něčemu vyhnout, nebo kde může pod tíhou situací dojít i k nějakým těm mrzutostem. Najít se ale mohou i tací, kteří v případě výpovědi nebo problémů zvolí strategii neschopenky, ale to spíše ve výjimečných případech. Uzavírat ale také budou tento rok možnými úředními záležitostmi nebo jednáními, ke slovu se tak ještě mohou dostat i právní či soudní jednání…

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (srdce-jezdec-ryby-medvěd-ptáci)

Pro Býky bude PROSINEC posledním měsícem v roce 2017 ve znamení majetku, financí, zištnosti i ziskuchtivosti, ale také určité závislosti nebo toho, co je ukrýváno pod povrchem. Ve vztazích znamením nevyrovnaných nebo naopak hlubokých citů, nechuti se vázat nebo naopak se příliš připoutávat, ale také chtění každou chvíli mít něco jiného. V pracovní sféře potom ve znamení cítit se jako voda ve vodě, příjmů, nových zdrojů či zlepšení finančních jistot, neboť jejich dvorní kartou jsou „RYBY“. I sami Býci se v tomto měsíci budou cítit jako ryba ve vodě, jenže… Jenže na jednu stranu tu bude stabilizování financí i pevnějších citů, na stranu druhou rozladěnost, hektičnost nebo nervozita, pokud něco nebude vycházet tak, jak bylo původně zamýšleno. Ke slovu se budou dostávat city povrchní, platonické i ty více hluboké, nicméně svou roli bude v lásce a citech sehrávat i napětí, žárlivost, podezíravost nebo závist. Nezadaní, ale i zadaní Býci mají víc než větší šance na nová seznámení nebo citová vzplanutí. Není se čemu divit, protože právě nadcházející rok 2018 je ve znamení citů, lásky a vztahů, což se u nich může projevit s lehčím předstihem. Nicméně bude se řešit i finanční situace, výdaje s vánočními svátky, ale také se budou pravděpodobně hledat nové zdroje příjmů. Všeobecně by si ale Býci měli dávat pozor na zbytečné půjčky, lákavé nabídky nebo výhodné koupě. Zbytečně by se mohli zadlužit nebo nakonec koupit něco zbytečného nebo příliš finančně zatěžujícího, což ale nemusí hned postřehnout. Vzhledem k tomu, že je to znamení, které se vyznačuje pohostinností by právě tohle Býci neměli zbytečně a okázale dávat najevo. Nicméně mnozí z nich právě s koncem roku mohou obdržet i nějakou tu finanční odměnu nebo dárek, ovšem i Býci samotní by neměli zapomenout každého obdarovat aspoň malou finanční částkou, v příštím roce se jim to totiž zpětně navrátí…

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (cesty-klíč-kniha-ptáci-had)

Pro Blížence bude PROSINEC posledním měsícem v roce 2017 ve znamení tajemství, utajování, málomluvnosti či mlčenlivosti, ale stejně tak i uzavřenosti. Ve vztazích znamením nedozrálého času k řešení, tajností ve vztahu, mlčení nebo nedostatečné komunikaci. V pracovní sféře potom ve znamení důležitých novinek, informací o kterých ještě nevědí, s možnou rekvalifikací nebo zkouškou, neboť jejich dvorní kartou je „KNIHA“. Nicméně i sami Blíženci často v tomto měsíci budou stát před alternativami, východisky, na svých křižovatkách, ale… Ale i oni by si v mnohých rozhodnutích měli dát více prostoru a času k tomu, než dozrají k vyslovení nebo realizaci. Jinak riskují zbytečné konflikty, stres nebo napětí. Stejně tak se ale mohou objevovat problémy nebo svízelné situace, které nejsou řešené, ale řešení vyžadují. Mnozí Blíženci ale budou mít i tendence v sobě něco potlačovat, skrývat nebo o tom nebudou chtít mluvit. Jejich konečný výbuch ale bude kolem poloviny měsíce nebo o vánočních svátcích krůček od svého projevení. Delší dobu vlastně ani sami Blíženci nemusí vědět, na čem vlastně jsou, nicméně ale tím jací budou a pro mnohé hodně tajemní a nepřístupní nebudou vnímat počátek jejich dalšího úspěchu, o kterém nebudou mít nejmenšího tušení. Druhé tak mohou nechávat v nejistotě, jak se vlastně v konečném důsledku zachovají nebo jak budou jednat. Problémem Blíženců je ale jejich tvrdohlavost a neústupnost. Jak se rozhodnou, tak to prostě bude a hotovo!!! Neuvědomují si ale, že i druzí mají právo na svůj názor, ale sami Blíženci mohou v prosinci na druhé působit i více podrážděně nebo bojovně, ale útěchou pro Blížence je, že mají v sobě další dvě osobnosti, které se sebou budou soupeřit, takže jejich možné výpady by měly být brány s nadhledem. Určitě by se ale svým rozhodnutím neměli vyhýbat, a to i za předpokladu, že daná rozhodnutí přinesou menší komplikace nebo zůstanou nepochopeny. Pokud ale přesto budou chtít něčeho dosáhnout, měli by raději volit cesty nebo rozhodnutí oklikami, druzí to nepostřehnou a Blíženci budou spokojení…

 

RAK (22.6. – 22.7.): (měsíc-srdce-kosa-liška-čápi)

Pro Raky bude PROSINEC posledním měsícem v roce 2017 ve znamení zlomů, zvratů, překvapení, ale i šoků, radikálních řezů, náhlosti či nečekanosti, Ve vztazích znamením zpřetrhaných citů, averze, šokujících událostí, ale i studené sprchy. V pracovní sféře potom znamením ohrožení pracovní pozice, tvrdých procitnutí, náhlých konců nebo nezdarů, neboť jejich dvorní kartou je „KOSA“. Především pro ně bude tento měsíc ve znamení nečekaných a náhlých změn a to zejména v citové oblasti, mnozí Raci mohou tak posílat své city i lásky, jiní někoho nečekaně a náhle potkají nebo jim vstoupí do života. Nicméně změny budou na jednu stranu úspěšné a úspěchem provázené či v nich dosáhnou výraznějšího uznání, na druhou stranu ale právě v citech mohou někteří Raci dojít k citovému zranění či duševní zátěži. Mnozí mohou právě v citech sami sebe klamat, něco si nalhávat nebo jim budou nastavovány dvě tváře či se mohou upínat k falešným iluzím a poté se dostaví nečekané procitnutí. Proto by měli být dlouhodobě nezadaní Raci ostražití, protože každá z přicházejících změn bude mít svá pro i proti, ale platí to pro všechny Raky všeobecně. Se změnami, respektive některými budou přicházet i varování a to před zbrklostí a unáhleností či před nečekanými rozetnutími či radikálními řezy nebo pokud se budou do něčeho chtít vrhnout po hlavě. V citech ale i všeobecně by měli dávat pozor na faleš, vypočítavost, přetvářku i předstírání. Neměli by ani příliš v tomto měsíci riskovat a to zejména v jeho polovině nebo s koncem roku. Nemuselo by se jim to vyplatit. Ani by se neměli snažit dosáhnout úspěchů jinou, než čestnou cestou, opatrní by měli být na vlastní prospěch, více by měli být štědří ke druhým, i oni totiž budou nakonec obdarováni…

 

LEV (23.7. – 23.8.): (dopis-rakev-kosa-ptáci-loď)

Pro Lvy bude PROSINEC stejně jako pro Raky posledním měsícem v roce 2017 ve znamení zlomů, zvratů, překvapení, ale i šoků, radikálních řezů, náhlosti či nečekanosti, Ve vztazích znamením zpřetrhaných citů, averze, šokujících událostí, ale i studené sprchy. V pracovní sféře potom znamením ohrožení pracovní pozice, tvrdých procitnutí, náhlých konců nebo nezdarů, neboť jejich dvorní kartou je „KOSA“. Ne ale za všech okolností bude pro Lvy prosinec rizikový. Spíše by se měli připravit na náhlé situace, náhlé rozchody, destabilizaci vlastní víry, stejně tak jako by měly být opatrní především sami na sebe, je tu u nich velká hrozba úrazů, nehod či poranění. Delší dobu totiž něco nerespektují a i když jsou tlačeni nebo nuceni do změn, vzdorují. Do jejich života budou přicházet i náhlé zprávy či novinky, něco s čím nepočítali nebo už vzdávali naději na úspěch. V žádném případě by se ale neměli nechat k něčemu vyprovokovat, objevit se totiž mohou hádky, zbytečné a vysilující rozhovory nebo nepříjemná řešení, ale i nebezpečná hektičnost. Více mohou také podléhat stresu nebo starostem, ale hlavně by měli být na sebe opatrní na výletech, návštěvách či cestách a to doslova!!! Jen těžko by si dokázali představit vánoční svátky nebo konec roku v nemocnici nebo v léčení doma. Bohužel jsou tu i smutné zprávy nebo zprávy přidělující větší porci zodpovědnosti, zprávy nervózní, ale stejně tak se to dotýká i dokumentů, listin nebo nepříjemných náhlých novinek, které pravděpodobně zasáhnou do jejich životů. I cesty pro ně mohou být více nervóznější, hektické nebo vypjaté. Připravit by se ale psychicky měli i na možnou ztrátu a to hlavně se závěrem roku…

 

PANNA (24.8. – 23.9.): (ptáci-kotva-cesty-hora-slunce)

Pro Panny bude PROSINEC posledním měsícem v roce 2017 ve znamení rozhodnutí, křižovatek, alternativ, možností i východisek. Ve vztazích znamením rozmýšlení, křižovatek, kde se bude nutno rozhodnout jak dál, ale také určitých cest a rozhodnutí či dilemat. V pracovní sféře potom znamením nových možností a rozhodnutí se o nových směrech, neboť jejich dvorní kartou jsou „CESTY“. I Panny budou stát před mnoha rozhodnutími nebo se ocitnou na jedné ze svých mnoha křižovatek, tak trochu budou zápolit s nerozhodností nebo se rozhodnou na poslední chvíli. Nicméně hledání východisek se jim vyplatí, bude totiž pro ně existovat více možností, vyžadována ale po nich bude rozvaha. Na jejich straně tak budou přikloněna minimálně dvě řešení, přesto jim jejich rozhodnutí ale může přinést určitou nervozitu nebo menší trápení, ale… Ale stejně pro ně nakonec vše dobře dopadne. I překážky způsobené jejich chybami nebo vlastní vinou budou mít nakonec svá rozuzlení, i když za cenu většího úsilí nebo snahy. Jejich rozhodnutí tak budou bezpečná i pozitivně laděná. Je tu i velká naděje na úspěch, ale také se v tomto měsíci mohou rozhodovat ohledně své další cesty v pracovní oblasti. Na jejich straně také bude více energie i elánu vše chtít zvládnout, přesto by ale neměly přeceňovat své síly. I v práci budou více energičtí, snáze budou zvládat to, co se ještě donedávna zdálo neřešitelné nebo nezvladatelné. Poslední měsíc letošního roku pro ně tak bude laděn v pozitivním duchu, v úspěšnosti i v pozitivním rozrušení, hlavně na konci měsíce…

 

VÁHY (24.9. – 23.10.): (dopis-slunce-cesty-kříž-kniha)

Pro Váhy bude PROSINEC stejně jako pro Panny posledním měsícem v roce 2017 ve znamení rozhodnutí, křižovatek, alternativ, možností i východisek. Ve vztazích znamením rozmýšlení, křižovatek, kde se bude nutno rozhodnout jak dál, ale také určitých cest a rozhodnutí či dilemat. V pracovní sféře potom znamením nových možností a rozhodnutí se o nových směrech, neboť jejich dvorní kartou jsou „CESTY“. Do jejich života ale bude větší měrou zasahovat osud, který bude přinášet nejen možné křižovatky, na které budou Váhy postaveny, ale také osudová rozhodnutí, ve kterých by ale Váhy neměly být ani příliš zbrklé, ale ani nerozhodné. Proto neuškodí, pokud si právě v těchto důležitých rozhodnutích zachovají chladnou hlavu a dopřejí si více času k tomu, než jejich rozhodnutí dozrají k vyslovení nebo realizaci. Osud jim ale bude odhalovat i svá tajemství a s tím i zpětná pochopení všech souvislostí, stejně ta k jim ale bude přinášet i více energie a vnitřní síly, aby byly schopny vše ustát a přineslo jim do dobrá zakončení. Nicméně připravit by se měly i na důležité rozhodující zprávy, řešení, osudové novinky či zprávy. V mnohém se v tomto posledním měsíci dostanou dál, než v měsících předchozích. Osud bude stát na jejich straně, navíc všude tam kde byly konflikty nebo spory bude docházet k usmířením, odpuštěním či prominutí a nebude to jen adventním časem. V prosinci dosáhnou mnohých úspěchů, rozhodnutí a získají zpět i svůj možná dočasně ztracený nadhled. Příznivý prosinec pro ně bude v tom, že právě díky osudu budou často pod vyšší ochranou a naplní se to co se naplnit má, co je osudem dané a nevyhnutelné. Víceméně šťastnější a optimističtější formou budou letošní rok Váhy uzavírat…

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (loď-slunce-důtky-dům-jetel) 

Pro Štíry bude PROSINEC posledním měsícem v roce 2017 ve znamení rozhovorů, debat, řešení, ale i svárů nebo konfliktů či přílišného mluvení a jednání. Ve vztazích znamením komunikace, podrážděnosti, vnitřních rozporů nebo vyventilování. V pracovní sféře potom znamením jednání, mrzutostí, ale i možných konfliktů nebo komunikace, neboť jejich dvorní kartou jsou „DŮTKY“. Štíři tak trochu budou v tomto měsíci upovídaná až až.. Budou chtít za každou cenu komunikovat a to všude, ve vztazích, v práci, mezi přáteli i doma. Prostě budou chtít mluvit a bude jich všude plno. Na druhou stranu ale také budou druhé bavit, sázet budou na svou výmluvnost i přesvědčivost, ale občas také budou mít trochu ostřejší jazýček, nicméně na druhou stranu ale díky tomu v mnohém dosáhnou jistých vyjasnění. Na poslední chvíli také budou chtít leccos dokončit, dořešit nebo uzavřít, budou plánovat, diskutovat a dokonce se přít, kam na zimní dovolenou, kam na výlet, jestli na svátky za rodinou a na Silvestra za přáteli atd… Pozor by si ale měli dávat i na hádky v okolí domova, nicméně právě tady budou nejvíce šťastní a plní energie, budou popichovat i škádlit, ale také díky své výřečnosti i upřímnosti dosáhnou v mnohém usmíření, urovnání sporů i klid zbraní. Ba co víc, budou i odpouštět a bude jim leccos odpuštěno nebo prominuto, takže prosinec pro ně bude veskrze pozitivně, šťastně a smířlivě laděným měsícem…

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (důtky-park-ptáci-loď-kříž)

Pro Střelce bude PROSINEC posledním měsícem v roce 2017 ve znamení malých komplikací, nervozity i napětí, ale také podrážděnosti, neklidu, rozčílení či hektičnosti. Ve vztazích znamením roztěkaných citů, nejistoty, přelétavosti či lehkomyslnosti. V pracovní sféře potom ve znamení velkého stresu, shonu, starostí nebo nervového vypětí, neboť jejich dvorní kartou jsou „PTÁCI“. Pro Střelce tak bude s největší pravděpodobností tento měsíc tak trochu ulítaný, uhoněný i nervóznější, aby vše stihli do konce roku zvládnout. Moc jim v tom nepomůže ani osud a jeho záměry, takže mohou počítat s tím, že ještě něco budou uzavírat, dokončovat i řešit. Ke slovu tak na řadu přijdou osudové rozhovory, telefonáty, ale i dozvuky starostí z průběhu celého roku. Nicméně je to součást jejich osudové cesty a dalším záměrem osudu budou i cesty nebo cestování, které může být provázené starostmi, hektičností i větším stresem. „Sbalili jsme všechno? Máme s sebou zimní výbavu a dárky? Kde jsou proboha děti? Atd…“ S nervozitou se prakticky celý měsíc budou přátelit, občas vybuchnout, občas jim povolí nervy, ale i to je v pořádku, aspoň se uvolní jejich nahromaděný přetlak. Prakticky celý prosinec je vlastně jejich narozeninovým měsíce, jen konec bude patřit Kozorohům. Dobrá rada pro Střelce je taková, aby hodně komunikovali, ale jen v případech, kdy je to třeba. Neměli strach se bránit, pokud je někdo z něčeho nařkne, jeli si svým tempem a nenechali se zbytečně vytáčet. Osud ví, proč jim jisté zkoušky i lekce s koncem roku podsouvá, má naučit Střelce příliš si nebrat všechno osobně, nepotlačovat v sobě starosti či mrzutosti, ale snažit se vše vyřešit i za cenu toho, že budou druhými nepochopeni, důležité je, že právě Střelci budou vědět, za co bojují…

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (květiny-hora-loď-hvězdy-srdce)

Pro Kozorohy bude PROSINEC posledním měsícem v roce 2017 ve znamení cest, cestování, nových startů, postupných změn, ale i myšlenek nebo toužení. Ve vztazích znamením myšlenek na někoho vyvoleného, plánování či posunu kupředu. V pracovní sféře potom znamením nových úkolů, plánů, projektů i expanze či nových možností, neboť jejich dvorní kartou je „LOĎ“. Prosinec pro Kozorohy může být tak trochu rozporuplný. Na jednu stranu radostný, láskyplný i úspěšný a hodně o cestování, setkáváních i návštěvách nebo pozváních, na stranu druhou ale také o blokovaném úspěchu, tvrdohlavosti i neústupnosti v citech, v odmítnutích či určité vyhaslosti, ale i ve zkažené radosti, pokud něco nedopadne podle jejich představ. Sice Kozorohům bude patřit až konec měsíce od vánočních svátků, ale budou chtít mít vše pod kontrolou, budou hledat cesty k usmíření i k lásce, projevit se mohou nostalgické vzpomínky, stejně tak jako budou mít touhy mít jasno ať už ve vztazích nebo jiných oblastech života. Paradoxem je, že ne každé jejich přání bude splněno nebo vyslyšeno, neměli by proto zbytečně riskovat. Narážet ale mohou i na překážky na cestě k vlastnímu štěstí, stejně tak jako nemusí být naplněna jejich očekávání. Vytvářet si ale mohou i vlastní tvrdohlavé překážky díky svým chybám, omylům nebo vlastní vině, v něčem nebo v souvislosti s někým nebo něčím naopak si nebudou chtít připouštět si city, láska se tak pro mnohé může stát tvrdohlavou a vzdorovitou. Ale… Ale nebude to prakticky po celý měsíc, bude kolem nich i radost a štěstí či se v jejich zorném poli může objevit nová romantická láska, i když na ni pravděpodobně osobně narazí až po novém roce. U těch Kozorohů, kteří si přejí nebo touží po potomkovi se to právě v prosinci může podařit a nejpříhodnější období bude hned po úplňku a kolem vánočních svátků. Nemusí mít strach, že nebudou úspěšní nebo zábavní, ale svým způsobem budou věnovat svůj čas, radost, zábavu i lásku těm, kteří si to skutečně zaslouží…

 

VODNÁŘ (21.1. – 18.2.): (kotva-pes-ptáci-strom-jezdec)

Pro Vodnáře bude PROSINEC stejně jako pro Střelce posledním měsícem v roce 2017 ve znamení malých komplikací, nervozity i napětí, ale také podrážděnosti, neklidu, rozčílení či hektičnosti. Ve vztazích znamením roztěkaných citů, nejistoty, přelétavosti či lehkomyslnosti. V pracovní sféře potom ve znamení velkého stresu, shonu, starostí nebo nervového vypětí, neboť jejich dvorní kartou jsou „PTÁCI“. Jakoby se Vodnáři snažili všechno stihnout na poslední chvíli a to zejména v životě a pracovní sféře. Budou tlačeni do plnění úkolů i závazků a tak se pro ně konec roku může stát nervóznějším a podrážděnějším. Provázeno to bude i větší akčností a dynamikou. Než se pořádně rozhlédnout, bude tu konec prosince a Vodnáři mohou zjistit, že vlastně nestihli všechno, k čemu se zavázali. Opatrnější by měli být i na novinky nebo zprávy, které do jejich života vnesou rozruch či starosti, ale také mohou více podléhat stresu nebo nerozhodnosti. Rozhodně by se ale neměli nutit k vážným rozhodnutím nebo činům. Zbytečná nervozita by jim navíc kolem svátků mohla přinést žaludeční nebo zažívací obtíže, ale na svědomí to může mít i přemíra cukroví nebo dobrého jídla. Občas budou i plní hněvu, neklidu nebo nevyrovnanosti, stejně tak mohou mít i starosti ve spojitosti s přáteli, protože budou mít pocit, jakoby se kolem nich něco rozpadalo, snadno také mže docházet k nedorozuměním, u kterých přijde vysvětlení až mnohem později. Nicméně na jejich straně bude naděje na ukotvení v životě, budou si cenit toho, že jsou kolem nich lidé, kterým nejsou lhostejní, jen by si měli dávat pozor na zbytečné starosti, mrzutosti nebo hádky. Dobrá rada pro Vodnáře: „Co nestihnete v prosinci zvládnete hravě po novém roce…“ nic nebude tak horké, jak se to na první pohled bude zdát. Důležité je, abyste se do ničeho nenutili, potom byste totiž byli zbytečně vyčerpaní a mrzutí na ostatní. Přátelé právě pro Vodnáře v tomto měsíci budou víc než důležití…

 

RYBY (19.2. -20.3.): (kniha-dopis-hvězdy-kotva-strom)

Pro Ryby bude PROSINEC posledním měsícem v roce 2017 ve znamení uskutečňování plánů, příznivých vyhlídek, pozitivního vývoje, ale i naděje, nápadů a inspirací či nadšení. Ve vztazích znamením pozitivních citů, vyjasnění i ideálů. V pracovní sféře potom znamením úspěchu, úspěšnosti i dobrých výsledků, neboť jejich dvorní kartou jsou „HVĚZDY“. Rybám bude přáno a to na všech frontách. Je tu úspěch i uznání, ale i vlastní životní posun, vyjasnění toho, co chtějí nebo čeho by chtěli dosáhnout, stejně tak jako i stanovení si jasných a pevných cílů. Nejvíce se uznání i úspěchu dočkají ve vztazích, životě i v pracovní sféře. Navíc vše bude posíleno jejich intuicí i vnímáním druhých, budou přesně ve správný okamžik na správném místě. Aniž to ale budou tušit, bude u nich úspěch, o kterém ještě neví, ale přinese jim milá překvapení. V případě, že se v pracovní sféře neposouvali nebo marně něco hledali jsou tu pozitivní a úspěšné kroky k tomu, aby vše nabralo správnost řešení či posunu vpřed. Přesto by ale v tomto měsíci neměli podceňovat zdraví a raději by se měli ještě nechat preventivně vyšetřit. Nicméně k nim také budou přicházet úspěšné zprávy nebo ocenění ať už o jejich úspěchu nebo o úspěchu druhých. Svou přítomností budou cennou devizou i pro ostatní, budou živější, radostnější a vlastně až do konce roku pod vlivem šťastných hvězd, událostí nebo situací. Na co sáhnou, to se jim podaří nebo to dotáhnou do zdárných konců. Stejně tak je i druzí mohou žádat o rady nebo vyhledávat jejich přítomnost. A na závěr ještě mohou ryby v prosinci a hlavně kolem vánočních svátků odkrýt jisté životní tajemství, které jim přinese úspěšné vkročení do nového roku…

 

UPOZORNĚNÍ:
Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků. Autor článku: Pavel/Merlin

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

 

Vaše komentáře

Reklama