Jak vidět auru – základní technika

Světlo: K vidění aury potřebujete především dobré měkké světlo, nikoli uměle zatlumené, avšak přirozeně měkké světlo. Je důležité, abyste nebyli oslněni.

Nejlepší je, když světlo vychází zezadu nebo z prostoru nad vámi. Jestliže máte třeba okno, které osvěcuje místnost, ve vašem výhledu, bude vás to rušit a aura bude mnohem hůře pozorovatelná. 100 Wattová žárovka, umístěná za vámi, je docela dobrá.

Krok 1: Vemte si do ruky knihu, obalte ji jasně modrým nebo jasně červeným papírem a postavte ji proti sobě na stůl, asi 2 metry před sebe. S touto vzdáleností experimentujte, dokud vám nepřijde jako dokonalá, avšak minimální vzdálenost by neměla být menší než 1.2 metru. Dávejte pozor, aby na pozadí byla neutrální barva, rozhodně by to neměla být podobně jasně barevná zeď nebo tapeta. Pokud takové místo nenajdete, pověste na zeď třeba prostěradlo.

Aura - Výuka vidění aury

Poznámky:

A. Ta kniha je tam vlastně k ničemu, pozorovat budete auru toho papíru, nikoli té knihy. Stejně tak můžete použít třeba cihly nebo můžete papír přímo pověsit na zeď.
B. Aury barev modré a červené jsou zdaleka nejlépe pozorovatelné.
C. Jas a tón aury závisí na jasu a tónu použité barvy, proto používejte pouze primární barvy.
D. Ani ten papír není důležitý, stejný efekt mají i třeba oblečení, hračky.

Krok 2: Zavřete oči, několikrát se zhluboka nadechněte a relaxujte. Až se zcela uklidníte, podívejte se na knihu. Nezaostřujte oči, podívejte se do blba, trochu do strany, ne přímo na ten papír. Je to jako kdybyste zírali na zeď za onou knihou, ale aniž byste zaostřovali. Celé to totiž spočívá v relaxaci zaostřovacího procesu a pozorovaní objektu periferním viděním. Periferním viděním tu ovšem nemyslím vidění „koutkem oka“, pouze mírnou několika centimetrovou odchylku. Nespouštějte svůj pohled ze zdi a snažte se relaxovat. Nacvičte si tento druh pohledu tak, aby vám nedělal žádné problémy (k nácviku těchto pohledů doporučuji 3D obrázky, když uvidíte každý během několika sekund a udržíte si ho, umíte relaxovat oči…). Koncentrujte se! Potřebujete intensivní, ale velmi nenucený pohled, trochu podobný snění s otevřenýma očima.

Mrkání: Jestliže si potřebujete mrknout, klidně to udělejte, protože jinak byste měli okamžitě zaslzené oči. Hlavně ale nesmí dojít k zaostření pohledu. Mrknutí způsobí, že aura na chvíli zmizí, ale posléze se velmi rychle objeví, tedy jestliže jste zachovali svůj původní relaxovaný pohled. Učení se udržet si tento druh pohledu i při mrknutí je důležitou součástí výuky vidění aury.

Metoda otevření třetího oka: Je nutné, abyste se naučili nějakému cvičeni, otevírajícímu třetí oko. Jen v otevřeném stavu po něm můžete chtít, aby přijímalo energii aury, což je nutné k vidění aury. Bez tohoto otevření to sice taky jde, ale je to mnohem obtížnější.
Pamatujete si, co to je být k smrti unaven – totálně vyčerpán? Vzpomínáte si, jaké to bylo, když jste několik dní nespali, a stěží jste udrželi své oči otevřené? Pamatujete si, jak se oči stále zavíraly a zavíraly? Jak jste s nimi zápasili, aby ještě chvíli vydržely? Tento zápas vytváří určitý pocit (když se přitom ještě pozorně pozorujete), jako byste se snažili zvednout velmi těžkou, stínovou oponu zpoza svých očí. Když se to děje, vaše oční svaly nereagují příliš dobře, takže celá akce probíhá v podstatě jenom na mentální úrovni.

Zastavte čtení a vzpomeňte si, jak tento pocit vypadá.
Zápas o otevření unavených očí způsobuje velmi silnou otevírající akci v oblasti třetího oka, jinak řečeno stimuluje ho to. Jak to funguje?: Tato otevírající akce zaostří vaše vědomí na oblast třetího oka. Když je vaše vědomí zaostřeno na jednu oblast vašeho těla a vy s touto oblastí ve své mysli manipulujete, automaticky stimulujete energetické tělo v této oblasti – dynamickou cestou. Jestliže tato otevírající akce trvá dostatečně dlouho a je do ní vkládáno dostatečné usilí, třetí oko se začne otevírat. Jestliže budete provádět tuto otevírající akci, když jste uvolněni, a ve svém výhledu máte pozorovaný subjekt, aurické vidění se objeví spontánně. Tato otevírající technika je podobná normální technice otevírání čaker pomocí visualizace, je však mnohem silnější. Vizualizace jako taková je slabá a je velmi obtížné se jí naučit.

*zpět k naší barevné knize: Jestliže se nehybně a uvolněně díváte na svoji obalenou knihu, zkuste použít techniku, kterou jsem před chvilkou popsal. Přesuňte své vědomí do oblasti mezi očima a snažte se tuto oblast plně pocítit. Plně se na tuto oblast koncentrujte. Tip: Mírně se v této oblasti poškrábejte. To vám pomůže zostřit vaše vědomí. Přesuňte svoje vědomí do této oblasti, koncentrujte se na ni. Mentálně zvedejte tuto oblast – jako byste se pokoušeli donutit své oči otevřít se, nedovolte však svým svalům, aby se jakkoli pohly nebo napjaly. Vše musí být čistě mentálního rázu. Zkuste izolovat ten příkaz, který otevírá oči. Pozorujte se velmi pozorně. Představujte si, že jsou oči velmi těžké, a nechte je několikrát zavřít a znovu otevřít. Pozorujte, které svaly tyto pohyby provádějí. Pak tento otevírající povel proveďte v naší oblasti, ale nedovolte svalům, aby se jakkoli pohnuly. Dělejte to znovu a znovu, jako kdybyste zvedali těžký závoj zpoza očí. Provádějte to znovu a znovu, ale nedovolte, aby se vám svaly jakkoli napjaly. Je to trochu obtížnější, ale dá se to za chvilku zvládnout. Tato otevírající akce je VELMI důležitá. Je to především první krok k ovládání vašeho třetího oka, později i celého energetického těla, jestliže se rozhodnete rozvinout plně jasnozřivost a jiné psychické schopnosti.. Na začátku vůbec nevadí, jestliže se vám zdá, že otevíráte příliš velkou část svého čela. I kdybyste otevírali celé čelo, bude to stále mít efekt na třeti oko. Během času budete schopni lépe zaostřit svoje vědomí a otevírat pouze třetí oko, ale tím se zatím nezabývejte. Jestliže v otevírající akci vytrváte dostatečně dlouho, vaše třetí oko se otevře. Váš pohled na daný subjekt jej pomůže vyladit a třetí oko začne přijímat energii subjektem vysílanou. Tato informace projde až do zrakového centra v mozku a je interpretována jako viditelný obraz – jasný pruh barevného světla.

Tip: Pokud se vám podařilo izolovat onu otevírající akci a dokážete ji dělat pouhou myslí, zjistíte, že jedna strana závoje se vám zvedá lépe nežli druhá, většinou pravá jde lépe. To je dáno tím, že každou stranu ovládá jedna hemisféra a jednu z nich používáme častěji než druhou.

Poznámka: Zapamatujte si, že všechny otevírací techniky jsou zcela závislé na lokalizovaném vědomí, přesněji na vědomí lokalizovaném na kůži. Musíte CÍTIT, že se tyto mentální praktiky skutečně dějí, jinak nebudou k ničemu.

Zdroj: http://www.zdravi4u.cz/

Abyste viděli auru, je nutné umět relaxovat a zároveň se soustředit, a navíc se musíte správně kouknout. Auru vidíme letmo - nezíráme na ni.

Aura

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama