Jak rozeznat prokletí a postavit se mu

 

 

Věřili, že nemoc a nezdar mají často nadpřirozené příčiny. Jak rozeznáte, že na vás vězí kletba?

Kdybychom žili v jiné době nebo kultuře, bylo by rozeznání kletby snadnou věcí – stačilo by nalézt předmět doličný, v podobě uzlíků, prášku, váčku, sklenice, panenky nebo jiného fetiše.

Fetiš nebo také volt je magický předmět, speciálně vyrobený za účelem magického působení na konkrétní osobu. Má různorodé formy a často obsahuje nějakou vazbu na toho, komu se má prospět či uškodit, například jeho vlasy, nehty, fotografii nebo jméno. To je klasický volt. Fetiš oproti tomu často bývá posvátným předmětem pro nějakého ducha či božstvo, například figurka, ve které dané božstvo sídlí.

Tyto druhy kontaktní magie, při nichž se používá určitý předmět, který se schová v blízkosti oběti, jsou však v našem prostředí dosti vzácné.

Spíše se setkáváme s prokletím psaným nebo vyřčeným, tedy s uřeknutím. Uřknutí zřídka mívá formu obřadního prokletí, jaké známe z hororových filmů a magických rituálů. Daleko častěji jde o zlé přání od osoby, která nám nepřeje nebo nás přímo nenávidí, a zlou vůli dá najevo zlořečením. Kdo z nás nikdy neslyšel, že se ještě rád vrátí s prosíkem, že zle dopadne nebo jej nic dobrého nečeká?

Uřknutí může mít formu písemnou, jako jsouanonymní výhrůžné dopisy, telefonáty a v současné době také častěji sms zprávy a emaily. Zejména u komunikace mobilním telefonem je až zarážející, jak snadno se jí různé formy magie přenášejí. Souvisí to zřejmě s naší vrozenou pověrčivostí a „magickou“ povahou bezdrátové komunikace. Příklady takových uřeknutí jsou četné a čelil jim skoro každý.

Pokud však chybí jakýkoliv důkaz o přítomnosti nepřející osoby, stále to neznamená, že nemůžeme být prokletí. Původcem kletby nemusí být totiž jen nepřející člověk, ale i duch zemřelého, nemovitost, zatížená negativními vlivy nebo neblahý následek vlastní magie. Tyto vlivy většinou rozezná jen profesionál, který ví, kde má kořen zla hledat.

Většina podezření na přítomnost kletby se nepotvrdí. Mezi lidmi, zajímajícími se o magii a okultismus jsou podezření z kletby a různé magické útoky častým předmětem nepodložených obav.

Profesionální mágové a kněží vúdú, kteří se sejímáním kleteb z valné části živí, vždy bez výjimky tvrdí, že většina tak zvaných prokletí je ve skutečnosti sebeuřknutí a že se člověk nejsnáze může proklít sám nevědomým opakováním rodových traumat, negativních myšlenek a dokonce také nošením nevhodných symbolů nebo nedomyšlenými experimenty s magií. Prokletí sebe sama je nicméně v důsledku stejně závažné a projevuje se stejnými symptomy. Jaké jsou příznaky prokletí?

Jak se projevuje kletba

Kletba se projevuje na všech rovinách života postiženého čím dál více, neboť jeí povahou je šířit se jako rakovina a zhoršovat se. V počátečním stádiu se může tvářit jako příznaky běžného stresu, nervozita nebo jiný zdravotní problém. V konečném stádiu nebo když jde o působení zlovolných bytostí jsou potom příznaky takové, že z nich člověka mrazí.

Jedním z nejtypičtějších symptomů bývá, že se u postiženého rozvine vleklý zdravotní problém záhadného původu, který nereaguje na žádnou klasickou léčbu. Jindy se vůbec nedaří nalézt příčinu obtíží. Přestože byly vyzkoušeny různé druhy terapie, dostavuje se jen dočasná úleva a potíže vracejí, jakoby odnikud.

S druhým nejtypičtějším projevem působící kletby nebo jiného druhu špatné energie při spánku a usínání.Nepříjemné úzkostné sny, někdy až ve formě nočních můr mohou obsahovat důležitá sdělení o probíhajícím dění a ukazovat na původce – bohužel si je dotyčný typicky nepamatuje.

Neschopnost pamatovat si sny a špatné spaní jsou všeobecně považovány za klasické známky duchovního útlaku. V extrémním případě dochází k porušení spánku a denního rytmu, kdy nespavost dále ochromuje postiženého a přináší tělesné chřadnutí, způsobené neschopností těla se zregenerovat během odpočinku.

Třetí skupinu tvoří vjemy psychické a celkový duševní stav. Není neobvyklé, že více citliví nebo intuitivní lidé sami hovoří o tom, že mají pocit cizorodé přítomnosti ve svém okolí nebo se jim stávají různé nezvyklé příhody – praskání obrazů nebo ztráta osobních ochranných předmětů, které nasvědčují nadpřirozenému působení.

Část těchto vjemů se vztahuje ke strážným andělům a předkům postiženého, kteří se jej snaží varovat. Ti šťastnější jsou schopni rozeznat konkrétní sdělení a zařídit se podle těchto intuicí. Ti méně šťastní naopak propadají úzkosti a pocitu všeobecného ohrožení, který bývá velice zhoubný.

Jak odpozorovali psychologové na příkladu koncentračních táborů, nejrychleji zabíjí strach. Je proto třeba v případě podezření na kletbu postupovat racionálně a obrnit se za každou cenu proti panice!

Jak se postavit kletbě

Prvním důležitým zamyšlením je pokusit se datovat, kdy naše potíže začaly. Položme si otázku, zda si z té doby vybavujeme nějaké nepříznivé okolnosti, situace nebo osoby. Většina lidí podle mých zkušeností si je velmi dobře vědoma potenciálního nebezpečí a nakonec se i snadno dobereme jejich zdroje. Diagnostika kletby od profesionála má tu výhodu, že čaroděj okamžitě rozezná i přítomnost negativních bytostí, porušení jemnohmotného těla atd., kterého si laik emusí být vůbec vědom.

Bohužel většina postižených se rozhodně vyhledat pomoc až ve fázi, kdy je kletba v plné síle a její odstranění a plné zotaveníjsou již záležitostí měsíců, ne týdnů. Závažnosti postižení odpovídá doba zotavení. Pokud člověk vlivem kletby přišel o práci, vztah nebo majetek, jsou tyto škody většinou již nevratné – jedinou šancí je začít znovu a jinak.

V počáteční fázi je snadné se kletbě ubránit nebo ji se sebe setřást pomocí vůle, disciplíny a speciálních postupů, které nabízejí všechny duchovní tradice. K tomu je však zapotřebí dostatečná bdělost postiženého, aby rozeznal klíčící vliv a postavil se mu.

Častěji se setkávám s tím, že černá magie funguje jako rakovina: lidé zkrátka nechtějí věřit tomu, že ji mají, takže často něco podniknou až v hodině dvanácté. V situaci, kdy je klient dlouhodobě bez práce, přišel o rodinu, má chatrné zdraví a ztrácí chuť do života, typicky shledáváme, že daný vliv v jeho životě působí už řadu měsíců, někdy dokonce let.

Některé typy špatné energie nejsou tak silné, ale působí velmi vlekle, takže si často postižený ani neuvědomuje, že s nimi žije. Většinou je označujeme jako „smůlu“. Když se člověku nedaří v žádné oblasti života přes soustavné úsilí, stále se dostává do problematických situací a vztahů, nemůže najít vhodného partnera – v lidové americké magii se hovoří o „zkřížení cesty“, což je výraz, mající svůj původ ve starobylé africké magii, kde se kříž používá k vytvoření bloku a utrpení. Takové nepříjemnosti lze považovat za slabší formu kletby. Odstranit zkřížení cesty dokáže i laik s pomocí kvalitních pomůcek a postupů.

 

Zdroj: čarovné zrcadlo, Autor: Noira – Více o čarodějce

Copyright fotografie: ©samiramay/Fotky&Foto

Převzaté ze stránek http://www.vestirna.com

Když se neštěstí valí jedno za druhým a běžné prostředky selhávají, připadáme si doslova prokletí. Kletby a uřknutí, uhranutí a působení zlé moci byly běžně uznávanou součástí života našich předků.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama