Dva vzkazy od zlaté dušičky

Jste osamoceni ve svých srdcích, přestože jste jedním. Ale vy necítíte tuto propojenost. Ještě jste se nenaučili vnímat jednotu a celistvost. Neustále mluvíte o spolupráci, o novém světě. Přesto stále žijete v minulosti. Nový svět je pro vás cosi krásného, vysněného. Jenže zatím stále toto zůstává jen vaší představou. Mnozí se již naučili změnit úhel pohledu, ale jsou to jen kapky v moři. Váš svět jakoby nebyl skutečný. Toužíte po změně, přesto máte strach. Strach z toho, co by se stalo, kdyby změna opravdu nastala. Bojíte se změn, bojíte se toho, co neznáte. Čas neexistuje a přesto se jím řídíte. Dosud jste ještě nepochopili. Vaše snaha je však upřímná. A bytosti světelné upřímně obdivují vaši nezdolnost, neboť mnozí upadnou a znovu vstanou, posíleni o životní zkušenosti. Plamen jednoty však neustále jen doutná. Není potřeba být urputnými ve svém snažení. Je důležité pocítit jednotu v srdcích. Není mezi vámi nikdo, kdo by netoužil po míru v duši. Stále však je mnoho překážek na vašich cestách. Člověk je tvor hloubavý, ale potřebuje vnímat, vciťovat se. Svět je ještě příliš negativní. Spojení a vzájemná láska toto boří. Svět je připraven na změnu. Každou minutu, každou vteřinu můžete začít měnit svět. Čím více vás bude, tím lépe.Jsou to vaše prosby, které budou vyslyšeny. Žádejte a bude vám dáno. Vaše šance jsou velké, pokud půjdete všichni a stanete se jedním.

 

Co je potřeba udělat?

Čas byl změněn. Země byla změněna. To, co prožíváte, je pouze vaše realita. Skutečnost je dávno jiná. Mnozí cítí, že změny proběhly. Avšak potrvá, dokud se vše nezačne prezentovat v realitě. Objevuje se informace, která potvrzuje přechod Země. A ona byla přesunuta spolu se všemi bytostmi. Vaše realita však zatím neodpovídá, neboť ještě nejste připraveni. To však nebrání Zemi být v nové úrovni bytí. Stejně tak, jako živé bytosti prodělávají změny. Dosud jsou nepostřehnutelné a mnohdy jsou schovány pod zdravotní problémy. Přesto je vše připraveno. Země prošla a lidé spolu s ní. Tento přechod však nemůže mít příliš velký vliv na realitu lidských pohledů. Nejste na toto připraveni. Avšak budete vedeni tak, abyste pocítili změny, které časem budou již patrné. Nyní je potřeba udržet si čistotu myšlení, čistotu duše a lásku ke všem živým bytostem. Je potřeba nahradit své smýšlení vírou a posílit sebe sama pochopením. Vše ostatní je připraveno. V tento čas se od vás vyžaduje pouze toto. Vše ostatní již půjde tak, jak dovolíte. Buďte připraveni, neboť vaše životy se mění. Přijměte vše, neboť ještě netušíte, kam vás život vede. Ale buďte si jisti, že jediným možným směrem – vzhůru.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/

Promluva

Celý svět se topí v bolesti, neboť lidstvo samo sebe dostává do potíží. Jste jako ti, kteří touží po míru a radosti a přesto nadále pokračují s bojem, stavíte před sebe mnohé překážky, které poté ani nedokážete zdolat.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama