MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA DUBEN 2017 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

Jak jinak začít dubnovou předpověď, než na Apríla 1. dubna… Předpověď je přesto pojímána vážně, přesto pro mnohé uplakánky je tu zklidnění, že všeobecně. Vězte, že individuálně je na tom každé znamení mnohem hůř… 🙂 Duben sám o sobě přináší vibraci č. 4 (Vibrace čísla čtyři znamená období fyzicky nesmírně aktivní. Lidé se musí naučit dodržovat v tomto roce určitý rytmus, aby svou energii účelně využili, ale nezašli přitom příliš daleko a nebyli zastaveni. Objevuje se i sklon k unáhleným rozhodnutím, k falešným iluzím, k sebeklamu, která vedou k různým omezením a z toho plynoucím frustracím. Když se lidé k něčemu odhodlají, zjišťují, že na každém kroku narážejí na překážky a ustavičně jim něco stojí v cestě.)

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (klíč-lilie-čápi-medvěd-dům)

Pro Berany bude DUBEN měsícem ve znamení změn, pohyblivosti, pohybu, přesunu, ale i cestování, možného těhotenství či flexibility. Ve vztazích pak znamením proměnlivých nebo nestálých citů, v pracovní sféře o změny na pracovišti nebo změny celkově, neboť jejich dvorní kartou jsou „ČÁPI“. Pro Berany ale bude tento měsíc ve znameních jistých změn, které přinesou nečekané rozuzlení i situace. Mohou se stěhovat, opravovat, renovovat, zkrášlovat nebo si něco nového pořídit. A to jak v souvislosti s majetkem, tak i s novým vybavením. Přicházet budou i rodinné změny a nejeden Beran či Beranka se mohou těšit i na možné zjištění těhotenství nebo se jim může podařit otěhotnět právě v dubnu, pokud po potomkovi touží. Změny ale také budou přinášet či zviditelňovat vetší stabilitu, pozici moci i skrytou beraní sílu, která se s jarem probouzí. Do budoucna potom možné rozmnožení financí, majetku či získání lepšího zaměstnání. V rodině jako celku by měla zavládnout pohoda i harmonie, jistota zázemí rodiny je pro Berany v tomto měsíci nejdůležitější. Nicméně témata v rodině se také budou odvíjet nebo souviset se staršími členy, kdo si bude chtít pořídit něco ohledně bydlení, neměl by váhat, v dubnu, respektive ve druhé polovině jsou k tomu příznivé podmínky. To, co budou Berani považovat za jisté, to budou mít. Změn by se ale v tomto měsíci neměli bát, naopak by je měli přijmout jako výzvy, protože společně s nimi budou přicházet i nové životní začátky.

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (čápi-sovy-pes-mraky-hora)

Pro Býky bude DUBEN měsícem ve znamení přátel, přátelství, poctivosti, upřímnosti, spolehlivosti, věrnosti či opory, ve vztazích pak ev znamení stálosti, náklonnosti, důvěry, v pracovní sféře v dlouhodobém uplatnění či ohledně kolegiálních vztahů, ale také bezpečí a klidu, neboť jejich dvorní kartou je „PES“. I k Býkům budou přicházet v dubnu důležité změny, ale ne v takové síle jako u Beranů. Víc než kdy budou řešit přátelské vztahy a důvěru. Právě tady totiž bude docházet nejvíce ke změnám, proměnlivá a náladová přátelství či kolegiální vztahy budou proměněny, blokovány nebo ukončovány. Nicméně Býkům do života budou proudit noví lidé, nová seznámení, vlivnější kontakty i lidé a právě z těchto seznámení mohou vzejít důležité vazby do dalších období. Čelit ale v dubnu mohou Býci i větší kritice, pomluvám nebo pokrytectví, občas se stane, že ale sami budou druhé odmítat, budou přerušovat komunikaci i diskuse, toužící po vlastním klidů. Co se týká změn, je to již klidnější a radostnější. Všude tam, kde Býci stagnovali, dojde k prolomení a následným změnám. V případě, že to ale budou změny zbrklé a neuvážené či hektické a pod tlakem mohou si opětovně nové překážky vytvářet. Také by ale měli být připraveni na to, že jisté změny v jejich životech přinesou nejasnosti nebo možnou ztrátu. Změny většinou přicházejí jako odezva na vaše přání cokoliv změnit, pokud si Býci nehlídali své myšlenky, změny jim mohou přinést prakticky cokoliv.

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (dům-srdce-liška-had-sovy)

Pro Blížence bude DUBEN měsícem ve znamení lstivosti, vychytralosti, zákeřnosti, ale také nedůvěry či neupřímnosti. Ve vztazích znamením falše, intrik, předstírání či skrývání něčeho, ale stejně tak rafinovanosti či majetnictví, v pracovní sféře pozor na kolegy či nadřízené, ale i na vlastní přetvářku a pokrytectví, neboť jejich dvorní kartou je „LIŠKA“. Bohužel duben Blížencům odkryje nejen skutečné tváře druhých, ale především jejich vlastní nošené falešné masky, a to prakticky ve všech životních oblastech. Pokud budou chtít něčeho dosáhnout, budou Blíženci volit taktizování, citové vydírání či výhrůžky, doma a rodinném zázemí se mohou setkat s intrikami, falší i vypočítavostí a to především v citových vazbách. Ale ani ostatní právě ohledně citů nebudou výjimkou. Blíženci sami nejen že od druhých mohou očekávat větší porci předstírané a falešné srdečnosti, ale oplácet to mohou stejnou mincí, v tom horším případě, pokud zvolí okliky také rivalitu, vypočítavost, manipulaci nebo žárlivost. Ne ve všem a ke všem budou v dubnu upřímní či čestní, často mohou druhé pomlouvat nebo kritizovat, ale stejnému se budou vystavovat i oni sami aniž by si zametli před vlastním prahem. Pozor by si ale měli dávat na jednu velmi blízkou osobu v rodině, v zaměstnání, mezi přáteli nebo blízkém okolí. Tady mohou Blíženci zaznamenat větší rivalitu, soupeření, žárlivost, ale také možnou zradu nebo nečestnost a neupřímnost. V partnerství samotném by si pak měli dávat pozor na emoce, vyřčená slova, místo rychlých a zbrklých úsudků by raději měli měřit stejným metrem.

 

RAK (22.6. – 22.7.): (klíč )

Pro Raky bude DUBEN měsícem ve znamení životních i vztahových jistot, zabezpečení, řešení, ale stejně tak i hledání klíče k odpovědím. Ve vztazích znamením důvěry, pevnosti a stability, v pracovní sféře o jistotách stávajícího, neboť jejich dvorní kartou je „KLÍČ“. Všechno ale tak růžové nemusí být. Ke slovu se především dostanou jisté osudové události, situace nebo záležitosti. Osud poklepe na dveře a bude přinášet otázky, lekce i zkoušky. Ty se nejvíce projeví ve vztazích ať už partnerských, přátelských, pracovních nebo rodinných. Prověřována bude důvěra, jistota i opora, navíc se právě v dubnu u Raků projeví ty vztahy, které jsou nestabilní, nepevné nebo kde naopak již delší dobu potichu vře poklička papiňáku. Vylézat tak na povrch může vše skryté a neřešené, aby si to řešení vynutilo. Nejednoho Raka nebo Račici to může dovést k pochybnostem, nejistotě či obavám, ale možné je, že dokonce i k vlastní krizi víry. Raci jako citlivé znamení tak mohou zpochybňovat sami sebe a mít pocity, že doslova ztrácí vše včetně pevné půdy pod nohama. Uvědomit by si ale měli, že je to jen součástí jejich vnitřní osudové cesty a že nastražené překážky nebo lekce jsou pro ně výzvou něco ve svém životě změnit. Stejné je to i v případě, pokud budou chtít Raci cestovat, všeobecně je tento měsíc může provázet strach z nedostatku čehokoliv, pochybnosti nebo vlastní sebeohodnocení. Příliš se podceňují, proto budou vyzývání k tomu, aby něco ve svém životě pevně uchopili do svých rukou, nebyli příliš přecitlivělí, ale hrdě se k problémům postavili čelem.

 

LEV (23.7. – 23.8.): (medvěd-loď-důtky-měsíc-kotva)

Pro Lvy bude DUBEN měsícem ve znamení rozhovorů, diskusí, debat, ale také pří a hádek, ve vztazích pak vzájemného nesouladu, domácích těžkostí, ale i unáhlenosti či zbrklosti, v pracovní sféře sporů, konfliktů, hádek, stejně tak jako vnitřního rozporu či výčitek nebo utrpení, neboť jejich dvorní kartou jsou „DŮTKY“. Nejvíce se ale rozhovory, diskuse, ale i možné mrzutosti či hádky projeví právě ve zmiňované pracovní sféře. Tady mohou Lvi narážet na vlastní slova či vyřčené myšlenky, nebo zkrátka už budou mít všeho plné zuby. Budou se snažit rvát o svou pracovní pozici i stabilitu, stejně tak jako se mohou snažit být více soutěživí s ostatními. V dubnu ale také budou Lvi více řešit úřední jednání nebo starosti, ale stejně tak mohou vyřizovat i soudní nebo právní úkony či záležitosti. Dostávat se mohou do sporů s přáteli, rodinou nebo partnery, ale i s dětmi. Více také mohou projevit svou skrývanou žárlivost, majetnické sklony či agresivitu, ale spíše právě tu slovní. Častěji ale budou přicházet spory, ze kterých ale nemusí vyjít vždy jako vítězové. Měli by si uvědomit, že tento měsíc je především o nich samotných, o jejich vnitřní duševní cestě, že se budou navracet situace, které v minulosti nezvládli. Nejvíce je ale samotné může zaskočit jejich vlastní chování, opatrní by měli být na nervová vypětí, mnohdy hraničící s depresemi, stejně tak jako na vlastní vytvářené iluze. Budou očekávat v naději jisté uznání, ale místo něho může přijít naopak ledová sprcha. Nejvíce je ale může zasáhnout jistý zraňující a silně emocionální spor s někým hodně blízkým, od kterého by to ani v nejmenším nečekali, přesto by si ale z těchto událostí nebo situací měli vzít jisté ponaučení a pochopení.

 

PANNA (24.8. – 22.9.): (jetel-loď-hora-důtky-hvězdy)

Pro Panny bude DUBEN měsícem ve znamení neústupnosti, vzdorovitosti, překážek nebo zábran, ale také umíněnosti nebo stagnace, ve vztazích znamením antipatie, bloku, uzavřenosti či nepřístupnosti, v pracovní sféře překážek a protivenství či přílišné kritiky, neboť jejich dvorní kartou je „HORA“. Panny v dubnu mohou odporovat všem a všemu, ale mnohdy i sami sobě. Budou stagnovat ve štěstí, v možném úspěchu i v komunikaci. Ale částečně vlastní vinou, budou jakoby víc nepoddajné, příliš kritické k sobě i druhým. Také ale mohou vzdorovat všemu, co k nim bude přicházet, protože by to nejraději chtěli jinak. Zázraky se dětí, ale občas neuškodí slevit a jít jim naproti. Stejné to bude i ohledně cestování nebo vztahů celkově. Nikam nebudou schopny se posunout, a duben tak pro ně může být měsícem stání a přešlapování na jednom místě, i když kolem se bude dít tolik, že Panny budou v němém úžasu. Nicméně v něčem jim ale bude bránit udělat první krok, něčemu se vyhnout nebo se pustit do nelehkých výzev či přicházejících nových životních začátků. Jakoby by ustrnuly v minulosti, v loňských radostech a přestanou chápat, že překážky, které se kolem nich kupí si vlastně vytvářejí samy. Mohou je překonat, ale za cenu velkého úsilí a snahy, do čehož se ale Pannám příliš chtít nebude. Uvidí chyby a nedostatky kolem sebe, ale už ne jakoby v sobě. Donutí je to k tomu, zastavit se, a popřemýšlet či položit si otázky, zda všechno co dělají je právě to správné nebo zda je všechno tak trochu jinak.

 

VÁHY (23.9. – 23.10.): (dům-květiny-lilie-srdce-rakev)

Pro Váhy bude DUBEN měsícem ve znamení rodiny, stability a zázemí domova, upřímnosti, ale i přitažlivosti, fyzického zájmu, stejně tak jako v partnerství o vyrovnanost, v pracovní sféře pak pohoda a harmonické prostředí, neboť jejich dvorní kartou je „LILIE“. Duben se navíc bude odvíjet i ve znamení citů i lásky či vzájemných citových vazeb. Jakoby odezněly starosti či problémy v citové oblasti, právě v té, které mohly Váhy od ledna značně potrápit. Je tu návrat lásky, a to i díky Jupiteru, nicméně Venuše stále bude bojkotovat vše, co sama v lásce naskýtá. Ozvat se může minulost a to nejen nedávná, ale i dávnější. Přesto ale Váhy budou zažívat radost nejen v lásce, ale i v rodině, i když se tu a tam budou zviditelňovat menší problémy. Také se budou častěji setkávat, jsou kolem nich četná pozvání, akce, oslavy i sešlosti a to nejen rodinné. Proběhnout skrze rodinu nebo v rodině může i krátký šok či šokující událost, stejně tak jako v lásce a citech. Může to Váhy vykolejit, ale ne příliš na dlouho. Nicméně drobnější komplikace nebo problémy se také mohou vyskytnout ohledně bydlení. V lásce bude převládat harmonie i vášeň se sílícím jarem, radost i radostná pozvání nebo randění. Jejich život se opět bude stávat naplněným a to prakticky ve všech směrech nebo životních oblastech. Navázat mohou romantické nebo harmonické vztahy, které se ale pravděpodobně projeví později. Abych nezapomněl, Váhy budou víc přitažlivější než kdy dříve…

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (slunce-pes-liška-cesty-kniha) 

Pro Štíry bude DUBEN stejně jako pro Blížence měsícem ve znamení lstivosti, vychytralosti, zákeřnosti, ale také nedůvěry či neupřímnosti. Ve vztazích znamením falše, intrik, předstírání či skrývání něčeho, ale stejně tak rafinovanosti či majetnictví, v pracovní sféře pozor na kolegy či nadřízené, ale i na vlastní přetvářku a pokrytectví, neboť jejich dvorní kartou je „LIŠKA“. Převládat u nich budou majetnické sklony či manipulaci, díky které jsou Štíři mistry ve svém oboru. Problém u nich tento měsíc bude ten, že něco jiného budou říkat a něco jiného skutečně dělat, příliš mohou druhým slibovat nebo je využívat ve vlastní prospěch. Pozor by si měli dát na pokrytectví a to nejen to svoje, ale i oni se mohou stát terčem falešných iluzí, představ nebo lichotek, i když skutečný záměr bude zcela někde jinde. Opatrní by měli být na okolí, lidi v něm, ale především na přátele, protože nejen Štíři mohou být vypočítaví vůči nim, ale následně jim se to může stejnou mincí vracet. Právě ta přátelství, která považují za nejlepší a energii dodávající budou pro ně trpkým vystřízlivěním ve zjištění, že právě ona jsou nejvíce pokrytecká a falešná. Opatrní by ale také měli být na svá rozhodnutí, radiji by si v nich měli dopřát více času, než dozrají k vyslovení nebo realizaci. V opačném případě a pod vlivem unáhlenosti a zbrklosti by mohla pro ně být špatná. Rozhodovat se budou prakticky celý duben a ve všem, jejich rozhodnutí budou mít vliv na další sled a vývoj životních událostí.

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (ryby-kniha-medvěd-liška-mraky)

Pro Střelce bude DUBEN měsícem ve znamení starších osob, příbuzných, úředních osob, nadřízených, ale také autorit, ochrany, jistoty či houževnatosti. Ve vztazích pak znamením pevných citů, ochranitelství, ale i žárlivosti nebo majetnictví, v pracovní sféře o pracovní pozici, vlivných zastáncích, neboť jejich dvorní kartou je „MEDVĚD“. Střelci ale také budou řešit finance, finanční závazky, ale i krátkodobé nejasnosti nebo proměnlivost kolem nich. Opatrní by v dubnu měli být na nečekané investice či výdaje, pokud se jim pokazí auto, či doma nějaký spotřebič. Nicméně peníze můžou i v návalu nepozornosti ztratit, dojít může ke krádeži nebo se stanou obětí nějakou menšího finančního podvodu. Zapátrat by ale měli v minulosti, kde oni „skoro“ stejným způsobem k penězům přišli, zda oni sami vrátili vždy vše, co si půjčili, zda nekupovali příliš levné věci, aby ušetřili atd. Ke slovu se dostane i splacení závazků vůči úředním záležitostem či bankám. Setkávat se ale budou s falší, přetvářkou či lstivostí a to především od starších osob. Číhat tato úskalí na ně mohou prakticky kdekoliv. Buď se sami stanou terčem pomluv a manipulace nebo naopak budou Střelci sami pomlouvat nebo manipulovat s druhými, vyloučené nejsou polopravdy ani lži, ale budou i taktizovat, aby se druzí s co nejmenší pravděpodobností dozvěděli. Individuálně by každý Střelec měl přehodnotit, zda je vůči druhým upřímný nebo od druhých upřímnost vyžaduje, i když se sám schovává za falešnou maskou. Právě duben totiž bude tyto masky odhalovat.

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (kniha-jetel-slunce-pes-liška)

Pro Kozorohy bude DUBEN měsícem ve znamení energičnosti, tvořivosti, zdaru, ctižádosti, ale také výdělku či optimismu, ve vztazích o sympatie, prosluněnost či bezstarostnost, v pracovní sféře znamením úspěchu či dobrých výsledků, neboť jejich dvorní kartou je „SLUNCE“. S jarem sice přichází slunce, ale to může Kozorohům v tomto měsíci ukázat i odvrácenou tvář. Budou mít totiž větší sklony a tendence manipulovat s druhými, vnucovat jim svoje názory jako jediné správné nebo budou narážet na falešné štěstí v okruhu těch, kteří jsou falešní. Nicméně ale i oni mohou být k druhým nečestní, často se schovávající za maskou pokrytectví a přetvářky. Z toho budou chtít Kozorozi v dubnu vytěžit maximum. Ostatně někomu lhát nebo si něco nalhávat pro ně nebude problém, často se buď sami budou potýkat v iluzích předstíraného štěstí nebo díky svým manipulativním schopnostem budou využívat a vodit za nos druhé. Na své skutečné štěstí si ale budou muset ještě počkat, tedy pokud se podívají sami do sebe, více ale mohou být Kozorozi v dubnu i sebestřední, výjimkou nebude ani arogance. Ze všeho se budou snažit vytěžit maximum, co kdyby přišlo horší období? Mohou se snažit využívat druhé jen ve svůj vlastní prospěch, přesto ale budou sršet energičností, nápady i důvtipem. Sami ale také mohou a budou něco zatajovat, seznámit se ale mohou s lidmi se kterými mají něco nedořešeného, stejně tak se ale může navrátit minulost, která jim v hloubi jich samotných nedá a nedá spát.

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (loď-liška-strom-medvěd-ryby)

Pro Vodnáře bude DUBEN měsícem ve znamení životních etap, zdraví, životní síly i růstu, ale také ve stereotypu, zatvrzelosti, vytrvalosti a klidu. Ve vztazích znamením pevností, dlouhodobostí, ale také nemožní se odpoutat, v pracovní sféře potom ve znamení stability, životního naplnění, ale také o pomalém a jistém zlepšování, neboť jejich dvorní kartou je „STROM“. Zaobírat se Vodnáři v dubnu budou ale především svou vlastní životní cestou i zdravím. Budou si vynucovat otázky kam skutečně jít, co skutečně dělat, koho ve svém životě mít a koho nikoliv. Stejně tak si budou uvědomovat že peníze mají svou váhu i stabilitu, ale nejsou tím, co je důležitější než oni sami, pokud jim nepřikládají až příliš velký význam. Nicméně v tento měsíc jakoby budou chtít vystoupit ze svého prožívaného stereotypu, který je pozvolna a pomalu zabíjí, vědí, že chtějí všechno jinak, ale chybí jim ta potřebná síla i moc. Ta se naštěstí s jarem i dubnem bude více probouzet. Konfrontování tak budou se sebou ale i i s životem samotným. Bolestně mohou procitat ze svých zkreslených náhledů a iluzorních pohledů na život, uvidí bolestně to, co přehlíží nebo naopak co nechtějí vidět, že lžou sami sobě, druhým a že jejich život je jedna velká falešná hra, lže a iluze. Opatrná by měli být i na své finance, buď je příliš vydají za nějakou cestu nebo ve spojitosti s ní (dovolené se blíží) či budou přehodnocovat jejich stabilitu, pozor Vodnáři na krádeže, ztráty nebo podvody, ale i na půjčky, které byste nemuseli včas vrátit. Duben v pravé podstatě ukáže, kým skutečně jste, jaká je vaše skrytá síla i moc brát životní výzvy vážně.

 

RYBY (21.2. -20.3.): (kříž-čápi-hora-cesty-kosa)

Pro Ryby bude DUBEN stejně jako pro Panny měsícem ve znamení neústupnosti, vzdorovitosti, překážek nebo zábran, ale také umíněnosti nebo stagnace, ve vztazích znamením antipatie, bloku, uzavřenosti či nepřístupnosti, v pracovní sféře překážek a protivenství či přílišné kritiky, neboť jejich dvorní kartou je „HORA“. Ryby ale na tom budou trochu jinak než Panny. Rybám bude nastavovat náhlé a nečekané překážky nebo výzvy osud sám, bude je stavět před mnoha variant a prověřovat jejich rozhodnutí, ať současná nebo ta minulá. Nejedna ryba tak může tvrdě narazit nebo se zcela ponořit do nerozhodnosti nebo se ocitnout ve slepé uličce, pokud si nebude vědět kudy kam. Stejně tak právě ohledně těchto překážek, či osudových nevyhnutelných změn bude po nich vyžadováno hbité a žádoucí rozhodnutí, něco ve smyslu „Tak se ukaž a já ti pomůžu něco změnit…“ S tím budou v tomto měsíci souviset i osudová rozhodnutí či náhlé a nečekané události nebo životní situace. Všechno ale má vést a povede k prolomení stagnace či dlouhodobějšího ustrnutí, přinese to změny, ve kterých pokud budete naslouchat Vyšší moci budete mít vícero otevřených možností. Ryby by měli mít na paměti, že přijde osudové znamení, následně provázené rozhodnutí či náhlou změnou, ve které bude toto rozhodnutí vyžadováno. Pokud to zvládnou, přijde úleva i náhlé odeznění starostí. Pokud ale ne, čekají je tyto náhlé okolnosti znovu, ale v trochu jiné podobě, nicméně ale ještě v razantnější formě. Ryby se často projevují jako zbrklé ve svých rozhodnutích, proto budou zkoušeni osudem jak dalece jsou schopny trpělivosti a zdravého úsudku.

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Respektuji autor. Práva obrázků.

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama