Astrohoroskop na únor 2016

 


Novoluní proběhne  8.2. 2016 ve znamení Vodnáře
Novoluní bude mít vliv na téma cestování. Zodpovědnost a dodržování pravidel. Rebelie, nastolení svobody a volnosti.

Úplněk  nastane 22. 2. 2016 ve znamení  Panny.
Tento úplněk bude mít vliv na zdraví a zdravý životní styl. Nemoci a uzdravení. Služba pro druhé. Zde se ukončí a uzavře vše, týkající se péče o starost o další osobu. Záležitosti spojené se zdravím. Jupiter ve znamení Panny  má stále  retrográdní směr. Jupiter bude couvat  do 9/5/2016. Budeme se muset  vrátit do minulosti, učinit něco,  co nám později přinese štěstí a posun.

Beran

BERAN

Planeta Mars se pohybuje v únoru Štírem. Berani mají zaktivovaný sex a peníze. Touhy po sexuálním spojení jsou silné a mohou mít i nádech zhřešení. Zejména nespokojení zadaní lidé mohou mít tendenci hledat mimomanželský vztah. Novoluní přinese Beranům důležitou osobu do života. Mohou potkat někoho zajímavého, dostat se do společnosti, po které touží. V tuto dobu je vhodné chodit  mezi lidi a jít svému štěstí naproti. Tam kdesi venku je někdo velmi důležitý. V pracovních aktivitách se jim bude dařit, mohou dostat přidáno, nebo si zútulnit pracoviště. Úplněk  dokončí a uzavře záležitost spojenou s nemocí, zdravím nebo službu či pomoc pro druhé. Březen přináší téma cest, zahraničí a ciziny, soudů,  úřadů a úředních záležitosti, které budou Berani řešit.

 

 

Býk

BÝK

Venuše se pohybuje Kozorohem v blízkosti Merkuru a karmického Pluta. Býci budou plánovat dovolenou za hranicemi, nebo nějakou cestu. Vyřizovat úřední záležitosti. Býci budou řešit auto nebo jiný dopravní prostředek. Sourozenec, vzdělávání a učení je další otevřené téma. Novoluní přinese zásadní rozhodnutí v pracovní oblasti. Nové nasměrování a nové projekty.  Býci pocítí dlouhodobou aktivitu, díky Martu, v tématu vztahů, jelikož dochází k ukončení či uzavření smluv, dohod a partnerských vztahových situací. Úplněk ukončí situaci spojenou s potomkem, partnerem nebo uzavře pracovní partnerství. Venuše a Merkur se přesunuly do Vodnáře, tento  vliv přináší zlepšení a zpříjemnění pracovního zázemí. Březen aktivuje Býkům peníze a majetek ve společném jmění osob, nebo s bankou. Jupiter dlouhodobě příznivě působí  v oblasti partnerů a dětí. Ženy mohou otěhotnět, do života Býkům vstoupí důležitá osoba pro život v partnerské i pracovní rovině.

 

Blíženci

BLÍŽENCI

Merkur, Venuše a Pluto se pohybují Kozorohem. Tyto vlivy planet přinesou Blížencům osudové situace ve finanční oblasti. Novoluní otevře úřední nebo soudní záležitosti.  Nasměruje je v rozšiřování vzdělání a učení, přináší touhu po cestách do ciziny. Úplněk ukončí a uzavře situace spojené s bydlením a zázemím. Jupiter dlouhodobě přeje rozmachu v oblasti bydlení a domova.  Kdo se toužil přesunou nebo přestěhovat třeba jen kancelář, je toto ideální načasování.  Mars aktivuje nemoci a zdraví. V této době doporučuji naplánovat si preventivní prohlídky u lékaře. Nastolit zdravý životní styl. Mars bude Blížence zaměstnávat v péči o druhou osobu, nebo se budou zaměřovat sami na sebe. Blíženci by měli dbát o  své zdraví, jelikož na jaře začne v této oblasti působit Černá Luna, poté jej donutí, aby svému zdraví věnovali více pozornosti. Březen aktivuje téma vztahů a vztahové záležitosti, dohody a smlouvy.

 

Rak

RAK

Novoluní proběhne ve Vodnáři. Rakům otevře a nasměruje finanční záležitosti spojené s další osobou. Merkur a Venuše s karmickým Plutem přináší důležité osudové situace do  vztahů v partnerské a pracovní rovině. Budou podepisovat nové smlouvy a dohody, nastaví nová pravidla v pracovních vztazích. Pozor na zkreslené, zastřené situace, spojené s úřady nebo dokumenty. Zde platí: „dvakrát měř a jednou řež“. Vše si důkladně prohlédněte, Neptunu se Sluncem může zastřít důležité slovo, nebo větu. Nenechat se obalamutit. Neptun vše halí do „růžových brýlí“.  Mars úřaduje ve Štíru a tím aktivuje Rakům  potomky, tvorbu, plody a  výtvory. Raci budou tvořit a vytvářet, věnovat se dětem a  partnerům. Mohou potkat důležitou osobu, která ovlivní práci či osobní vztah. Úplněk v Panně ukončí a uzavře úřední záležitost. Raci dořeší sourozenecké situace. Budou mít jasno v oblasti komunikace, psaném a mluveném slovu. Měli by odevzdat nebo podepsat listiny. Březen aktivuje téma zdraví, nemoci a péče a starost o  druhé.

 

Lev

LEV

Slunce se pohybuje Vodnářem a koncem měsíce se přesune do Ryb. Lvi mají osvícenou cestu ve vztazích, smlouvách. Novoluní nasměruje a  nastartuje novu cestu ve smluvních podmínkách a všem, co souvisí s pracovním nebo partnerských vztahem. Mars působí v oblasti domova, rodiny a zázemí. Lvi budou přemýšlet o změně nebo přestěhování kanceláře, domova,  nebo místa, v němž pobývají. Toto téma se ještě vrátí začátkem léta k dořešení.  Únor  vnese do života Lvů zkrášlování, touhu vylepšit svou vizáž. Venuše, Merkur a karmické Pluto působí v oblasti zdraví a nemoci jako ozdravný proces. Někdo začne hubnout, jiní si nechají vylepšit vzhled nebo chrup. Každopádně to bude příznivá zásadní  proměna. Úplněk ukončí a uzavře finanční záležitosti, kdy již bude v této situaci jasno. Konec února přinese konjunkci Slunce, Neptuna a Ceresu. Lvíci musí být ostražití ve finanční oblasti, kde může být zkreslena nějaká důležitá informace, nebo situace. Planetka Ceres dá Lvům hodně zabrat právě ve financích a majetku, budou muset hodně zabrat, aby nakonec bylo jednání úspěšné a přineslo vytoužené plody. Jupiter dlouhodobě napomáhá v rozmachu majetku. Březen aktivuje děti, tvorbu, plody a výtvory Lvů. Budou se věnovat partnerům, pracovním i životním, mohou započít svou pracovní tvorbu, vytvářet a plodit. Kdo touží po dítěti je toto vhodná doba počít dítě.

 

Panna

PANNA

Merkur, Venuše a Pluto se pohybuje Kozorohem. Tyto vlivy planet přinesou Pannám pozitivní osudové situace v partnerských vztazích. Zde se zlepší, zpříjemní či zkvalitní oblast vztahů. Mars se pohybuje Štírem, tím aktivuje cestování, cesty, vzdělávání a také úřady a úřední záležitosti. Také téma sourozenců. Novoluní nasměruje Panny na  téma zdraví a péče o sebe, nebo o osobu blízkou. Začnou o sebe více dbát. Jak v souvislosti se zdravím, tak s nemocí či službou, péčí. Panny by měly do úplňku ukončit a uzavřít veškeré vztahové záležitosti, dohody a smluvní ujednání. Uzavřou jednu životní cestu, aby mohly otevřít novou kapitolu a tím jsou právě vztahy. Ve vztazích a smlouvách může dojít ke zkreslení situací, proto je dobré si veškeré písemnosti prostudovat a poté teprve podepsat. Nemalovat si vše „na růžovo“, nenechat se oklamat či obalamutit. Březen otevírá téma domova, rodiny a zázemí. Pokud Panny touží po změně, Mart zde bude aktivovat právě tato témata. Jupiter dlouhodobě působí na rozmach osob narozených v Panně.

 

Váhy

VÁHA

Venuše s Merkurem a karmické Pluto se pohybuje Kozorohem. Váhy budou dělat důležité rozhodnutí v tématu domova, rodiny a bydlení. Přijde zásadní zpříjemnění, zkvalitnění zázemí a míst, kde Váhy pobývají. Mars se pohybuje Štírem a tím aktivuje peníze a majetek. Váhy mají zaktivované finance, takže budou kupovat nebo prodávat. Vydávat a přijímat. Novoluní přináší nové nasměrování v oblasti pracovních, životních partnerů nebo potomků. V únoru by měly Váhy začít rekapitulovat svůj dosavadní život. Co chtějí ukončit a uzavřít a naopak co rozvinout. Budou se pomalu připracovat na úplněk v březnu. Mars v březnu aktivuje téma úředních a soudních záležitostí. Cesty a cestování, vzdělávání, kurzy a školení. Váhy dlouhodobě ukončují nevyhovující situace, které se mají ukončit. Černá Luna čistí a připravuje Váhy na nové životní situace.

 

Štír

ŠTÍR

Planeta Mars se pohybuje Štírem.  Do Štíra se vrátí ještě v červnu 2016. Po tuto dobu se Štíři nezastaví. Planeta aktivity bude tlačit, aby dělali bez oddechu. Březen a celé léto 2016 přinese do života Štírů téma peněz a majetku. Novoluní přinese téma bydlení a domova. Vliv planet posune dopředu záležitosti se zázemím a místem, kde pobývají. Konečně se Štíři v této oblasti najdou. Karmické Pluto s Venuší a Merkurem přinese důležité rozhodnutí související s autem, či jiným dopravním prostředkem, cestováním a ježděním. Štíři pocítí zpříjemnění cestování. Venuše dodá zlepšení a zkvalitnění  dohod a smluv. Pokud mají sourozence, přinese planetární vliv diplomacii do sourozeneckých vztahů. Úplněk ukončí a uzavře téma kamarádů a přátel. Ukončí fungování v nějakém druhu společenství nebo společnosti. Štíři budou měnit přátelé. Přeje jim dlouhodobě Jupiter, planeta štěstí a rozmachu právě v oblasti přátelství. Jde jim do života někdo velmi důležitý. Černá Luna dlouhodobě působí v ukončování a uzavírání některých životních situací, odtajňuje různá tajemství a vytahuje skryté nepřátele, kteří mohou ze zálohy znepříjemnit Štírům život.

 

Střelec

STŘELEC

Planeta Mars aktivuje Střelcům oblast ukončení a uzavření životních situací. Střelci budou rekapitulovat své aktivity, ukončí to, co je třeba ukončit. Připraví se na březen 2016, kdy Mart  vstoupí do Střelce a začne ovlivňovat neobvyklou aktivitu Střelců. Ti se v březnu a celé léto doslova nezastaví, nevydechnout, jelikož Mart bude neustále přinášet práci. Novoluní přinese témata cest, cestování za vzděláním, úřední záležitosti. Mohou kupovat nebo prodávat auto, nebo jiný dopravní prostředek. Pokud mají sourozence, i toto téma se zde bude otevírat. Díky Venuši, Merkuru a Pluta, planet, které se dostanou do blízkosti, se zlepší finanční situace Střelců. Mohou zhodnotit své peníze. Zlepšit svůj příjem. Úplněk ukončí a uzavře situaci související s prací a kariérou. Mohou podepsat novou, výhodnější smlouvu, nebo ukončit starou a sepsat novou. Uzavře se něco pracovního. Slunce aktivuje domov a bydlení, ovšem Neptun bude zkreslovat situaci spojenou se zázemím, mohou cosi přehlédnout. Střelci mohou očekávat něco zastřeného, zamlženého s bydlením. Mohou být oklamáni nebo sami mohou někoho zklamat. Jupiter dlouhodobě působí na obrovský boom a životní  posun Střelců. Černá Luna může přinést nejedno zklamání od kamaráda, přátel nebo společnosti.

 

Kozoroh

KOZOROH

Venuše, Merkur a karmické Pluto se pohybuje v Kozorohu.  Kozorozi budou stát před zásadním životním rozhodnutím. Něco ve svém životě ukončit a uzavřít. Novoluní ve Vodnáři přináší téma peněz a majetku. Zde budou Kozorozi otevírat finance, nové nasměrování v hodnotách. Peníze jsou u Kozorohů velmi důležité a musí v této oblasti být tvrdí a neústupní. Pracovat na svých financích, jinak prožijí chudé stáří. Mars přinese nové osoby, přátelé nebo společnost do života Kozorohů. Úplněk ukončí a uzavře soudní nebo úřední záležitost. Vnese jasno do tématu zahraničí a ciziny a také vzdělávání a učení, kurzy, školení. Pozor na veškeré dokumenty, zde může dojít ke zkreslení situace nebo přehlédnutí důležitého textu nebo sdělení. Slunce s Neptunem v oblasti dohod a smluv může přinést nepříjemnosti a zklamání. Venuše v Kozorohu působí příznivě do poloviny února, kdy budu Kozorozi nepřehlédnutelní, budou všude vidět a slyšet. V této době mohou potkat důležitou osobu pro budoucnost.

 

Vodnář

VODNÁŘ

Novoluní ve Vodnáři je nejdůležitější novoluní v roce. Přináší nové nasměrování, zahájení nových projektů, nové pracovní nasazení. Mars aktivuje práci a pracovní oblast. Vodnáři se nezastaví a budou v jednom kole. Toto pracovní nasazení se ještě vrátí začátkem léta 2016. Vodnářům Jupiter dlouhodobě přeje v tématu peněz a majetku, který  sdílí s  další osobou nebo  bankou. Právě úplněk uzavře a dokončí téma financí, vnese jasno do oblasti majetku. Slunce a Neptun v Rybách nabádá k opatrnosti v nakládání s penězi, mohou  mít zkreslené představy, někdo je může oklamat či zklamat, nebo Vodnáři mohou někoho desinformovat. Zda se záměrem se nedá říci, ale vše je v rukou Vodnářů, aby si řádně prostudovali a promysleli, co chtějí s penězi dělat a jak se k nim postavit. Od poloviny února se přesune Venuše a Merkur do Vodnáře. Toto bude skvělé období, ve kterém o nich uslyšíme, budou neodolatelní a úchvatní. Venuše přináší nádherné energie, během kterých budou Vodnáři vyčnívat z davu. Březen přinese nové přátelství, známé a kamarády. Vodnáři se vrhnou do společnosti.

 

Ryby

RYBY

Mars Rybám aktivuje téma úřadů, soudů, ciziny a zahraničí. Učení, vzdělávání, kurzy a školení, mají díky Martu zaktivované. Rybičky mohou rozšiřovat své vědomosti, nebo někomu rozšiřovat vědomosti. Venuše, Merkur a karmické Pluto přinese zlepšení a zvýšení prestiže ve společnosti, společenství a mezi přáteli. Novoluní otevře rekapitulaci života Ryb, budou přemítat a přemýšlet, jak dál v životě, kam se ubírat a nasměrovat svou životní cestu. Budou se připravovat na své novoluní v březnu 2016, kdy započnou novou životní cestu. Březen bude plný pracovních aktivit. Práce a opět práce, toto  velmi pracovní období se ještě vrátí v létě. Úplněk uzavře a ukončí vztahové záležitosti. Vnese jasno v dohodách, smlouvách a partnerských situacích. Slunce s Neptunem v Rybách může zkreslovat některé situace spojené s lidmi narozenými v Rybách. Něco, kolem jejich osoby bude jinak. Ryby by měly sundat  „růžové brýle“ a nenechávat vše na „potom“. Nic neodkládat a vše hned řešit. Dlouhodobě Jupiter přeje v oblasti vztahů a dohod, kdy Ryby zažijí velký boom a rozmach.

Intuitivní astroložka Daniela Hannah, telefon:736 20 15 87 www.astrokarty.cz

Vaše komentáře

Reklama