Rozsáhlý přehled o jednotlivých čakrách

Toky energií v čakrách

Prostor, který nás obklopuje, je naplněn pránou, univerzální životní energií. Člověk tuto základní kosmickou energii využívá. Způsobů k využití této energie je zajisté více druhů. Jedním z nich je dýchání. Ze sanskrtu známe slovo “prána”, které se překládá jako dech, dech života, kosmická nebo univerzální energie. Tyto rozdílné překlady vyjadřují různé úrovně našeho dýchání. Ve skutečnosti jsme dechem spojeni s onou vše pronikající životní energií, bez které by neexistovalo nic, v pro nás známé formě stvořeného.

Téměř všechny duchovně vyvinuté kultury připisují dechu velký význam a vyvinuly množství speciálních technik dechu. Ve východních kulturách byl dech vždy považován za něco víc, než pouhé dodání vzduchu. Rozhodujícím faktorem při dýchání je “odpovídající vědomí”. Vědomé a určitým způsobem prováděné dýchání stupňuje zcela zjevně léčivé a harmonizující účinky v nádechu obsažené životní energie. Vědomím můžeme z dechu získat energie určitých frekvencí a využívat je. Dokážeme-li být vědomím u svého dechu, můžeme tím dosáhnout nesmírně pozitivních účinků. Pak můžeme také ovlivňovat dechem čakry a je proto pochopitelné, že i v této oblasti bylo vyvinuto mnoho speciálních technik.

Uvedu nyní jedno cvičení, které popisuje literatura :

Usadíme se pohodlně v nějaké pozici s rovnými zády nebo se položíme na záda. Po několika okamžicích klidu rovnoměrně a klidně nadechujeme a vydechujeme, nejlépe nosem. V klidu si představujeme, že při nádechu a výdechu vzduch nasáváme a opět vypouštíme našimi čakrami. Začneme první čakrou, soustředíme na ní svou pozornost a představujeme si, jak jemně a bez spěchu touto čakrou nadechujeme a zase vydechujeme. Necháme oživující pránu proudit čakrami do nás a zase ven. Toto cvičení provádíme asi 3 – 5 minut. Pak přejdeme k další čakře a dýcháme stejným způsobem. Postupujeme všemi čakrami až k čakře temene hlavy. Důležité přitom je, abychom naše vědomí stále udržovali v místě dění, tj. u čakry, kterou právě nadechujeme a vydechujeme.

Po tomto cvičení je člověk nabitý energií a cítí se současně harmonicky vyrovnaně. Cvičení je vhodné pro všechny lidi. Zvláště ho doporučuji pro ty, kdo trpí depresemi nebo se cítí bez energie a prázdní.

Při takových cvicích dochází zároveň k roztáčení energie v čakrách. Z toho vyplývá i další možnost doplnění energie. Pokud se pomocí svého vědomí naučíme roztáčet ve správném směru čakry, pak tyto “rotace” začnou vtahovat energii do čaker a člověk opět pocítí příval energie. Techniky roztáčení čaker přináší i další možnosti využití v rozvoji člověka. Tyto techniky jsou však určeny vyspělejším žákům. V zájmu vývoje však učitel žákovi nesdělí přesně, co má dělat a jak cvičit. Pouze žáka směruje a ten musí na danou techniku přijít sám. Pod dohledem učitele pak provádí cviky tak dlouho, až se je naučí dělat správně

Přehledná tabulka: otáčení čaker

Čakra

Název

Téma/úloha

Otáčení čakry u ženy

Otáčení čakry u muže

1. čakra

Muladhara

Praenergie, pradůvěra, stabilita, vztah z Zemi a k materiálnímu světu, síla prosadit se

Doleva

Doprava

2. čakra

Svadhistana

Prapůvodní pocity, plynutí s proudem života, smyslovost, erotika, tvořivost

Doprava

Doleva

3. čakra

Manipura

Rozvoj osobnosti, zpracování pocitů a zážitků, budování bytí, vliv a moc, síla a plnost, moudrost pramenící ze zkušeností

Doleva

Doprava

4. čakra

Anaháta

Rozvoj kvalit srdce, láska, soucit, dělení se, spoluúčast srdcem, nesobeckost, odevzdanost, uzdravování

Doprava

Doleva

5. čakra

Višuddhi

Komunikace, tvůrčí sebevyjádření, otevřenost, šíře, nezávislost, inspirace, přístup k jemnějším úrovním bytí

Doleva

Doprava

6. čakra

Adžňa

Funkce poznání, intuice, vývoj vnitřních smyslů, duchovní síla, projekce vůle, projevení se

Doprava

Doleva

7. čakra

Sahasrára

Dovršení, nejvyšší poznání přímým vnitřním viděním, sjednocení s Nejvyšším, univerzální vědomí

Doleva

doprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blokády v čakrách

Vznik blokád v čakrách

Nejvnitřnější podstata našeho bytí žije v neoddělitelné jednotě s absolutním, věčným, všudypřítomným Bytím, nazývaným nejčastěji Bůh. Bytí vytvořilo všechny oblasti našich relativních existencí a zcela je proniká. Toto čisté neohraničené Bytí je svojí povahou blažeností.

Vědomí jednoty s ním jsme ztratili v tom okamžiku, když jsme se začali orientovat pouze na ty informace, které k nám přicházejí fyzickými smysly a racionálním rozumem. Zapomněli jsme na náš původ a naši božskou podstatu.

Vzniklo tak zdánlivé oddělení a přineslo sebou reálnou zkušenost strachu. Ztratili jsme pocit vnitřního naplnění a bezpečí v životě a začali ho hledat ve vnějším světě. Zde je ale naše touha po dokonalé naplněnosti stále znovu zklamávána. Z této zkušenosti vyvstává další strach z nového zklamání. Zapomněli jsme, že nikdy nemůžeme zcela zaniknout, neboť smrt znamená jenom změnu vnější formy.

Strach znamená vždy stažení, kontrakci a tím i křeč nebo blokádu, která ještě zesiluje pocit odloučenosti a strach dále umocňuje. Dostat se z tohoto bludného kruhu a znovu získat ztracenou jednotu je zřejmě cílem téměř všech východních i západních duchovních cest.

Čakry jsou místa energetického systému člověka, kde se blokády tvoří především. Další blokády můžeme nalézt také podél kanálů nádí. Stanou-li se tyto kontrakce permanentními, způsobují, že životní energie nemůže již volně proudit, zásobovat naše tělo a všechna vibrační pole vším tím, co potřebují.

Při velmi přehnaných reakcích, kdy se člověk snaží podřídit svůj život představám a názorům okolí a přitom se snaží udržet své spontánní pocity na “uzdě”, může dojít k tomu, že se čakry přivřou hodně. Mohou se přivřít do takové míry, že se přes ně nedostanou žádné předem nekontrolovatelné emoce. Tím dochází u dotyčné čakry k “zácpě” energie. A protože energie nemůže být vyzařována ve své původní podobě, deformuje se, proráží bariéru a vybíjí se nepřiměřeným způsobem formou silné, často negativní emoce nebo přehnanou aktivitou.

Reakce těchto typů odpovídá povaze jednání jang.

Je-li reakce na zablokování čakry typu jin, projeví se to téměř úplným zastavením toku energie, protože vzhledem k nashromážděné energii není místo, kam by další energie mohla proudit. Následkem je nedostatečné zásobování životní silou a oslabená funkce dotyčné čakry.

Upozorňuji, že nasbírané zkušenosti nás se smrtí neopouští. Bereme si je z jedné inkarnace do druhé a to tak dlouho, než je během svého vývoje zpracujeme. Tyto zkušenosti mohou značně ovlivnit náš další – příští život a to i po stránce místa výskytu, setkávání se s různými lidmi nebo po stránce plnění životních úkolů.

Uvolňování blokád

Dříve, než se pustím do popisování způsobů uvolňování blokád čaker, je vhodné připomenout, že je mnohem lepší svým jednáním a konáním blokádám předcházet, než je pak velice pracně odstraňovat.

Jedním ze způsobů odstraňování blokád v čakrách je vystavit čakry vibracím energie takových frekvencí, které odpovídají frekvencím, na nichž kmitá čakra harmonicky fungující. Takové frekvence vibrací nalezneme např. u čistých zářivých barev, u drahokamů, v harmonických hudebních tónech, v mantrách apod.

Přehledná tabulka přiřazených barev a drahokamů k čakrám

Čakry

Barva

Drahokam

1. čakry

Ohnivě červená

Achát, krvavý jaspis, granát, červený korál, rubín

2. čakra

Oranžová

Karneol, měsíční kámen

3. čakra

Žlutá až zlatožlutá

Tygří oko, jantar, zlatožlutý topas, citrín

4. čakra

Zelená, i růžová a zlatá

Kuncit, smaragd, zelený nefrit, růžový křemen, turmalín

5. čakra

Světle modrá

Akvamarín, tyrkys, chalcedon

6. čakra

Indigově modrá, ižlutá a fialová

Lapis lazuli, indigově modrý safír, sodalit

7. čakra

Fialová, bílá, zlatá

Ametyst, horský křišťál

 

Přehledná tabulka: hudba, vokály, tóny a mantry

Čakra

Hudba

Vokál

Tón

Mantra

1. čakra

Rytmus zdůrazňující

“u”

C

LAM

2. čakra

Plynulá, lidové tance, zábavná

“o” zavřené

D

VAM

3. čakra

Ohnivé rytmy, harmonická, orchestrální

“o” otevřené

E

RAM

4. čakra

Klasická, new age, sakrální

“a”

F

YAM

5. čakra

Bohatá na harmonické tóny, sakrální a meditativní tance, new age

“e”

G

HAM

6. čakra

Klasická (východní i západní), kosmické zvuky, new age

“i”

A

KŠAM

7. čakra

ticho

“m”

H

ÓM

 

Přichází-li do čaker vibrace, které jsou čistší a jejich frekvence vyšší než ty stávající, rozkmitají se čakry “rychleji” a blokády postupně mizí. Mohou být přijímány nové životní energie, které se mohou nerušeně předávat dál do vibračních polí.

Ve skutečnosti se blokády našeho systému odstraní pouze do té míry, jak dalece jsme vzhledem k stavu našeho celkového vývoje připraveni podívat se odvrhnutým a potlačovaným částem sebe sama “do tváře” a osvobodit je naší láskou.

Čakry a sexualita

V okamžitém tvoření, když vznikla z jednoty mnohost, rozdělilo se beztvaré Bytí nejprve na dvě základní formy energie. Jedna byla energie oplodňující, mužská a druhá byla energie přijímající, ženská. Číňané dali těmto prasílám už před tisíciletími názvy “jin” a “jang”. Ze “hry” těchto energií vychází všechno stvořené. Ženské jin je neustále oplodňováno mužským jang a rodí život v jeho nekonečně různých formách.

Lidská sexualita je jednou z forem projevu všudy přítomného aktu tvoření. Přes sexualitu je člověk spojen s aktem tvoření života v jeho celistvosti. Extáze, kterou při tom může zažít, odráží opět blaženost tvoření.

Síly jin a jang se projevují v celém Universu jako polarity. Všechno, aby mohlo obstát, má svůj protipól. Jeden pól existuje jen díky druhému. Zmizí-li jeden, zaniká i druhý. Jin a jang symbolizují pozoruhodným způsobem rytmický pohyb všeho života.

Láska a sexualita mají také svůj základ v principu jin a jang. Dva póly usilují spojit se v jedno, přitahují se jako dva rozdílné póly magnetu. Jestliže dojde ke sjednocení protikladných sil, navzájem se zamění. Žena a muž mají ve všech svých základních rysech opačnou polaritu.Opačná polarita se projevuje i na úrovni energií. Všude tam, kde má muž polaritu “plus”, má žena “mínus” a naopak. Tato polarita platí i u otáčení čaker. Tak vzniká mezi ženou a mužem na všech čakrami reprezentovaných úrovních vzájemné přitahování a doplňování. To může vést k dokonalému vnitřnímu spojení. Abychom toho dosáhli, musí však být naše čakry pokud možno bez blokád.

Při sexuálním spojení je proud energie v hlavním kanálu (Sušumně) výrazně vybuzen a zesílen. Energie v druhé čakře enormně vzroste. Když nejsou čakry zablokovány napájí tento přebytek energie všechny ostatní čakry našeho systému. Přitom je sexuální energie, která představuje určitou formu prány, transformována do frekvencí ostatních čaker. Vyzařuje z čaker skrz kanály nádí do fyzického těla a do vibračních polí a plní je znásobenou životní energií. Při vrcholu sexuálního spojení dochází k mocnému oboustrannému uvolnění sil všemi sedmi čakrami a ke splynutí na všech čakrám odpovídajících úrovních. Oba partneři se cítí oživení až do hloubi svého bytí. Zároveň se cítí zcela uvolněni, pociťují vnitřní opojení a lásku, která překračuje rámec osobního chtění vlastnit. Partnerský vztah tím zakusí naplnění, které již není závislé na vnějších věcech.

Naplňující sexuální splynutí může být však v této dimenzi prožíváno jenom tehdy, když se partneři jeden druhému zcela otevřou a osvobodí se od všeho strachu, který by mohl zabraňovat volnému toku energie v systému. Pokud je jen jedna jediná čakra u jednoho z partnerů zablokována, nemůže být dokonalé spojení prožito. Blokovaná čakra navíc vyvolává poruchu v toku energie odpovídající čakry partnera.

Většina lidí zažívá sexualitu pouze druhou čakrou. U muže kromě toho hraje dominantní roli energie první čakry, coby tělesná hnací síla.

Jestliže je však sexualita omezena jen na nižší čakry, stává se jen omezeným zážitkem, ze kterého jsou oba partneři spíše unavení, zeslabení a nespokojení. Někdy mají tendence od sebe odejít a uzavřít se do sebe. Z hlediska energií se skutečně při takto omezené sexuální praxi spotřebuje mnoho energie, protože energie z jiných čaker se transformují na sexuální energii a vyzáří se druhou čakrou. Energiím je zabráněno aby svou přirozenou cestou stoupaly vzhůru a naplnily současně všech sedm čaker.

Nejpřirozenější cesta, jak odstranit blokády bránící dokonalému sexuálnímu splynutí na všech úrovních, je výměna energií čaker srdce. Když oba partneři vyzařují lásku svého srdce volně a beze strachu, harmonizuje se jejich vlastní i partnerův systém energií. Strachem podmíněné blokády se uvolňují a je umožněná výměna v úrovních všech sedmi čaker.

Proto pohlavní spojení mnohem více naplňuje a uspokojuje, když kromě tělesné přitažlivosti je mezi partnery také pocit hlubší lásky. Jsou aktivovány vibrace vyšších frekvencí a sexualita se pozvedá nad čistě tělesný kontakt k duchovnímu splynutí.

7 podob lásky a 7 čaker

Chci Vám nabídnout jiný pohled na vztahy a na to, jak co nejvíc uspokojit toho/ tu/ ty, které milujeme. Současně si můžete udělat malý test, jak na tom jste Vy sami. Existuje 7 podob lásky v závislosti na tom, která čakra miluje. Někteří věří tomu, že láska je jen to, co umí 4. čakra. Naopak jiní vidí lásku ve všem.

Když se naučíme rozeznávat 7 podob lásky (ve skutečnosti je jich samozřejmě podstatně víc), uvidíme lásku nebo potenciální lásku skutečně téměř ve všem.

Když miluji někoho láskou 1. čakry, chci se o něj postarat. Materiálně ho zabezpečuji, dávám mu bezpečí. Pokud to umím, dávám i emocionální bezpečí. Starám se o jeho základní životní potřeby.

Příklad lásky 1. čakry:

Já ji miluji, ona studuje, takže samozřejmě platím nájem, jídlo a vše ostatní. Pracuju i proto, aby ona a později naše děti měly vše, co potřebují.

Příklad nezdravé lásky 1. čakry:

Dej si ještě jeden knedlík, i když už nechceš (protože můj emocionální program mi říká, že když se nepřecpeš, hrozí Ti smrt hlady).

Co nejvíc potěší toho, kdo má nepořešenou 1. čakru (jednař): Když se postarám o jeho materiální potřeby dokonce i tam, kde se objektivně nic neděje a mám představu, že už by si to jako dospělý měl pořešit sám.

Kdo má kompletně vyřešenou 1. čakru, je v bezpečí i tam, kde pro jiné lidi existuje nebezpečí. Svým klidem a mírem projde v bezpečí i bojovou linií a dokonce může jen svou přítomností zastavit nebezpečnou situaci. (Prosím nezaměňujte za pocit falešného bezpečí způsobený nepravdivým pozitivním myšlením).

Když chybí láska 1. čakry

Úkolem 1. čakry je přinášet člověku bezpečí. Kdo má nepořešenou 1. čakru, necítí se v bezpečí. Kdo má nepořešenou lásku 1. čakry (dále jen jednař), může umět milovat, ale dříve nebo později jeho partner procítí, že lásce jednaře něco chybí. Neumí dát bezpečí sobě ani druhému. Když je jednařem žena, bude nacházet partnery, kteří dle ní neumí dát bezpečí. Dokud si neuvědomí, že skutečným problémem je, že ona bezpečí neumí přijmout, bude se motat v bludném kruhu.

Zkušenosti z konstelací na toto téma ukazují, že jednař používá jako svůj orgán bezpečí (čímž by měla být 1. čakra) nějakého člověka, nejčastěji rodiče, se kterým má neuzdravený vztah. Např. žena, postavila zástupce za 1. čakru. Najednou bylo zřetelné, že to není orgán bezpečí, ale člověk. Když se mu podívala do očí, uviděla svého tátu, kterého se bojí. Klientka touží se k němu přiblížit, ale současně se ho nesmírně bojí. Vědomá část klientky jde k tátovi a současně její jiná část se od táty o to víc odtahuje. Když toto vidíme, je jasné, že taková žena se nemůže cítit v bezpečí. Odmítá svůj orgán bezpečí.

Nebudeme se divit, že člověku, který odmítá dýchat (=používat svůj orgán dýchání), chybí kyslík. Stejně tak se nemůžeme divit, když chybí bezpečí člověku, jehož podvědomí se bojí používat svůj orgán bezpečí. Řešením není hromadit majetek, stavět bezpečnostní ploty, pojišťovat se nebo si najmout bodyguarda. Všechna tato řešení jsou dočasně dobrá (na zvládnutí akutní krize), ale když je používáme dlouhodobě bez skutečného řešení, musí nakonec selhat.

Naopak když se podíváme, koho vidíme, když se díváme na svůj orgán bezpečí, máme šanci si s ním napravit vztah a pak uvidět skutečnou 1. čakru a pak ji začít používat. I nadále má smysl používat vnější bezpečnostní opatření, ale ta teď nebudou muset být tak silná a budou o to lépe fungovat. A když nebude možnost je použít, bude velká šance, že budete v bezpečí i bez vnějších bezpečnostních opatření, protože budou fungovat ta skutečně důležitá – totiž ta vnitřní.

Až když si člověk pořeší 1. čakru, až tehdy může začít milovat láskou 1. čakry. Kdo tímto procesem projde, najednoucítí daleko víc bezpečí v životě i v lásce. Umí se lépe postavit za své zájmy a pokud má neuzdravenou 3. čakru, může se za ně stavět až příliš. Ale i to je veliký pokrok. Abychom nakonec mohli přesáhnout své ego, musíme ho nejdříve dobře vystavět. Kdo začne odmítat své ego dřív, než ho vůbec postavil, nedokáže se postavit za sebe nebo/ ani za své blízké. Kdo má pořešenou lásku 1. čakry, umí svou přítomností dávat láskyplné bezpečí a pokud to ještě partner neumí, může ho to pomalu začít učit. Obzvlášť důležité je přijmout, že láska 1. čakry je stejně důležitá jako láska kterékoliv jiné čakry včetně lásky 4. čakry (to je ta láska, o které zejména ženy mají tendenci přemýšlet jako o jediné možné lásce). Zatímco ženina láska obvykle začíná jako láska 4. čakry, mužova láska tam obvykle končí.

Když miluji někoho láskou 2. čakry, chci mu působit slast a blaho: Dej si ještě jeden knedlíček, když Ti tak moc chutná (i když na mě už nezbyde). Láska 2. čakry není omezená na sexuální vztahy, ale lidé s nepořešenou druhou čarou (dvojaři) jsou často schopni zažít blaho jen při sexu a mnozí nikde. Kdo má kompletně vyřešenou 2. čakru, zažívá blaho téměř v každé situaci. A také ho druhým přináší jen svou přítomností.

Když někoho miluji láskou 3. čakry, posiluji jeho osobnost, jeho autonomii, jeho schopnost řídit svůj život sám za sebe. (Čím uzrálejší je 4. a vyšší čakry, tím je to laskavějším a příjemnějším způsobem). Naopak ten, kdo má nepořešenou 3. čakru (trojař), potřebuje ovládat a dominovat i tam, kde to není vhodné. Nebo se naopak podřizuje i tam, kde by měl být šéfem. Muž s pořešenou 3. čakrou umí ženu zkrotit (speciální výraz pro schopnost muže uzdravit v ženě to, co ji dělá nešťastnou) a udělat ji šťastnou. Umí nést zodpovědnost nejen za sebe, ale i za větší celek a také se umí podřídit tam, kde je třeba. A také umí odmítnout nést zodpovědnost za to, co mu nepřísluší.

Žena se zdravou 3. čakrou nepotřebuje ovládat svět, je schopna „se rozpustit“ v tom pravém muži a díky tomu má pak plný přístup k mocné ženské slabosti. Díky tomu její děti mají skutečnou mámu, ne jen osobu ženského pohlaví, která se stará o domácnost a „taky“ o děti.

Muž i žena s pořešenou 3. čakrou jsou schopni se sklonit před tím, co je větší a postarat se o to, co je menší. Takže jejich děti dostanou vzor, možnost se proti nim prosadit a vyrůst do dospělosti a současně mají plnou oporu, tam, kde je potřeba.

Když někoho miluji láskou 4. čakry, prostě ho miluji. Bezpodmínečně. Sám se někdy divím, jak je možné, že miluju člověka, i když má takovéhle chyby. (Chyby registruje moje mysl, ale nad srdcem má pramalou moc).

Když je přítomna jen láska 4. čakry, prostě jen miluji. Abych se o toho druhého staral, musí být přítomny i jiné druhy lásky (nejčastěji i neuzdravená láska 1. čakry a nebo uzdravená láska 3. čakry.) Abych se s ním chtěl milovat nebo mu působit potěšení, musí být přítomna láska 2. čakry. Samotná láska 4. čakry „jen“ miluje. Nic dalšího nedělá.

Kdo má nepořešenou 4. čakru (čtyrař), neumí „jen tak“ mít rád. Pro lásku musí mít důvod. Ale protože skutečná láska je na racionálních důvodech nezávislá, ve skutečnosti takový člověk neumí milovat (láskou 4. čakry). Kdyby si to připustil, byly by jeho děti v bezpečí. Ale protože si to takový člověk obvykle nepřipouští, jeho děti se naučí, že si musí lásku zasloužit.

Ale protože lásku (4. čakry) si nelze zasloužit, jsou tyto děti odsouzeny k celoživotnímu utrpení, dokud nepochopí, že kde nic není, ani čert nebere. Jakmile pak přestanou vyžadovat lásku od těch, kteří ji nejsou schopni (zatím) dát, mohou si o to víc užít, že dostali třeba zajištění (lásku 1. čakry) nebo že se rodiče snažili, aby se jim dobře dařilo (skromnější verze lásky 2. čakry) nebo že je rodiče učili, jak mít moc (neuzdravená verze lásky 3. čakry). Kde není přítomna láska 4. čakry (bezpodmínečná), je obvykle přítomná alespoň podmínečná láska. Můžeme poděkovat i za ni, protože i když se to zdá málo, jsou lidé, kteří nedostali ani tu.

A podmínečná láska má jednu výhodu: Lidé, kteří vyrostli na převážně podmínečné lásce, často pak v životě hodně dokážou. To lidé, kteří mají dostatek bezpodmínečné lásky nemusí. Takoví lidé také mohou dosáhnout úspěchu, ale stane se jim to spíše mimochodem (ale mají větší radost a uspokojení v životě i bez úspěchu). Zatímco lidé odkojení JEN podmínečnou láskou, dokážou udělat téměř cokoliv, aby podmínky splnily a díky tomu je jejich život zvnějšku často daleko zářivější, úspěšnější a bohatší. Řešením je poděkovat za to dobré a to, co chybí (to jediné skutečně důležité – proto tolik úspěšných lidí je tak moc nešťastných), získat jinde. I když se to zdá nemožné, lásku můžeme dostat i jinde, než od rodičů nebo od partnerů.

Kdo má kompletně pořešenou lásku 4. čakry, miluje každého, koho potká. Nemusí souhlasit s jeho chováním, ale cítí k němu lásku. A když má pořešenou i 3. čakru, umí třeba i velmi razantně zakročit proti zlu působícímu chování a současně „pachatele“ nakrmit bezpodmínečnou láskou natolik, že potřeba působit, zlo vymizí. Tak byl uzdraven třebaJean Valjean v Bídnících.

Když někoho miluji láskou 5. čakry, skutečně ho slyším. Jsem schopen mu plně porozumět.Všimněte si prosím, že láska 5. čakry bezprostředně vychází z lásky 4. čakry. Čím více někoho miluji, tím víc mu rozumím. Čím víc jsem schopen přijmout sama sebe i se svými chybami, tím snadněji porozumím a vcítím se do druhých, i když dělají chyby. Vcítit se do druhého neznamená schvalovat jeho činy. Spíše to znamená, že chápu, proč to dělá.

Láska 4. čakry miluje i toho, kdo vraždí. Neschvaluje čin, ale miluje i pachatele.

Láska 5. čakry dokáže porozumět, proč to dělá, ale neschvaluje to.

Láska 6. čakryje možná schopna najít způsob, jak ho zastavit. Ale moc bych na to nespoléhal. Jen s pomocí 3. čakry můžeme takového člověka zastavit. Proto se dobrým lidem stávají zlé věci.

Protože milovat (láskou 4. čakry) nestačí. Aby se svět zlepšil, musíme být schopni použít i svou sílu a moc a zastavit zlo. Musíme být schopni se postavit tomu, co nám ubližuje a ukončit to. A k tomu musíme mít vybudovanou zdravou sebeúctu, zdravé já (čím víc bojujeme proti egu, tím víc znemožňujeme vytvoření zdravého já), musíme uzdravit (nikoliv zničit) své ego a musíme si uvědomit, že máme právo se postavit za sebe a za ty, kdo potřebují, abychom se za ně postavili. Kdo má nepořešenou 5. čakru (pětař), neumí obvykle ani komunikovat a rozhodně se neumí vcítit.

Láska 6. čakrysouvisí s úctou a schopností vidět „to, co není vidět očima“.

Láska 7. čakry, když je plně vyvinutá, miluje vše, co existuje.

Láska mysli propočítává, kalkuluje, hledá nejlepší řešení, bere v úvahu jen sebe. Většina z nás bude mít problém to vůbec nazvat láskou. Láska těla jen je. Tělo miluje i toho, kdo si to nezaslouží (dle mysli), tělo má vlastní „inteligenci“, výrazně souvisí se sexualitou, tělo miluje to, co mu prospívá (jako prvok jde instinktivně za potravou, stejně tělo jde instinktivně za teplem, láskou, jídlem a potěšením). Láska duše se neptá, co mi daný člověk přinese. Spíše se ptá: Jakou lekci se s ním mohu naučit?

Čakry jako orgány

Každá čakra představuje ve skutečnosti orgán.

1. čakra je orgánem bezpečí. Kdo nemá uzdravenou 1. čakru, nemůže se cítit v bezpečí, ať pro to on nebo kdokoliv jiný udělá cokoliv.

2. čakra je orgánem blaha.

3. čakra orgánem moci (mocné síly a mocné slabosti) a hierarchie a zdravého sebeprosazení se.

4. čakra vytváří bezpodmínečnou lásku.

5. čakra je orgánem porozumění.

6. čakra je orgánem intuice a vcítění se a možná také úcty.

7. čakra nás spojuje se vším.

Takže čakry máte zdravé, když se cítíte a hlavně i jste v bezpečí, ať se děje cokoliv, cítíte při tom neustále blaho, jste stále ve své moci a skoro pořád cítíte bezpodmínečnou lásku. Rozumíte a dokážete se vcítit do všeho a do všech a jste se všemi a se vším propojeni. Z tohoto popisu je dost zřejmé, že ti nejzdravější z nás jsou občas „nachlazení zdravím“.

A ti ostatní se odlišují jen mírou nemocnosti. To se samozřejmě týká i mě, jediný rozdíl je, že jsem měl to štěstí, že jsem objevil zdá se poměrně rychlou metodu, jak se postupně uzdravovat.

Zatímco tělo a mysl hledají bezpečí a příjemno (i když každé jinak), duše hledá růst a pokrok. Hlava, kdyby mohla, by se násilníkovi vyhnula, tělo se od něj instinktivně odklání, ale duše nám nedovolí odejít, dokud se nenaučíme lekci, kterou nám má „náš“ násilník dát. Proto jsou vztahy tak často tak moc komplikované. Dokud tomu neporozumíme, budeme se v tom plácat a topit. Jakmile pochopíme, co je třeba udělat, aby „nezdravý“ vztah mohl skončit, máme šanci. Přestaneme utíkat, zvládneme lekci a prostě v klidu odejdeme. Pro jiné lidi pak může být nadějí i to, že se můžeme naučit, jak se stát přitažlivými pro vztah a pro druhé lidi. Schopnost mít vztah je naučitelná, jen musíme překročit to, co nám v tom doposud bránilo. Čím víc jsem v souladu sám se sebou, tím víc lidí přitahuji. A najednou si můžu vybírat, komu dovolím do svého života vstoupit, místo toho, abych zoufale hledal kohokoliv, kdo se mnou aspoň chvíli bude.

Autor článku: MUDr. Martin Daniel

Čakry a přirovnání

Za dobu mnohaletého výzkumu přišli lidé na různé souvislosti, které spojují čakry s různými věcmi či jinými záležitostmi. Již jsme si ukázali, které čakře náleží jaká barva, drahokam, typ hudby, tón či mantra. Člověk však zjistil i souvislosti jiné. Například smyslové funkce přiřadil jednotlivým čakrám nebo astrologické „pojmy“ či elementy.

 

 

Přehledná tabulka: části těla, žlázy, hormony

Čakry

Části těla

Žlázy

Hormony

1.čakra

všechno pevné, páteř,kosti, zuby, nehty, nohy, tlusté střevo, řiť, konečník, prostata, krev, stavba buněk

nadledvinky

adrenalin, noradrenalin

2.čakra

oblast pánve, rozmnožovací orgány, ledviny, močový měchýř, vše tekuté – krev, míza, trávící šťávy, sperma

varlata, vaječníky, prostata

estrogen, testosteron

3.čakra

spodní část zad, břišní dutina, trávící systém, žaludek, játra, slezina, žlučník, vegetativní nervový systém

slinivka břišní

insulin

4.čakra

horní část zad, srdce, hrudník a dutina hrudní, dolní část plic, krev a krevní oběh, kůže, ruce

brzlík

thymohormon

5.čakra

plíce, průdušky, hltan, ústrojí hlasu, hrdlo, šíje, čelist

štítná žláza, vedlejší štítná žláza

thyroxin

6.čakra

malý mozek, uši, nos, dutiny, oči, čelo, obličej, část nervového systému

podvěsek mozkový

vasopresin

7.čakra

velký mozek, lebka

šišinka mozková

serotonin

 

 

Přehledná tabulka: principy, smysly, astrologie, elementy

Čakry

Základní princip

Smyslová funkce

Astrologie

Element

1.čakra

tělesná vůle být

čich

Skopec/Mars

Býk, Štír/Pluto

Kozoroh/Saturn

země

2.čakra

tvořivé rozmnožování bytí

chuť

Rak/Luna

Váhy/Venuše

Štír/Pluto

voda

3.čakra

výstavba bytí

zrak

Lev/Slunce

Střelec/Jupiter

Panna/Merkur, Mars

oheň

4.čakra

oddanost

hmat

Lev/Slunce

Váhy/Venuše, Saturn

vzduch

5.čakra

rezonance bytí

sluch

Blíženci/Merkur, Mars

Býk/Venuše

Vodnář/Uran

éter

6.čakra

poznání bytí

všechny smysly, i nadsmyslové vnímání

Střelec/Jupiter

Vodnář/Uran

Ryby/Neptun

 

7.čakra

čiré Bytí

 

Skopec/Saturn

Ryby/Neptun

 

 

Aspektů, které mohou být vztažené k čakrám, může být samozřejmě velmi mnoho. Na závěr si ještě ukážeme v tabulce vztahy pozitivních sil a spánku, což je pro naše tělo velmi důležitý faktor.

 

Přehledná tabulka: jóga, pozitivní síla, spánek

Čakra

Druh jógy

Pozitivní síla

Spánek

1.čakra

hathajóga,

kundaliní – jóga

stabilizující, zemitá

na břiše,

10 – 12 hodin

2.čakra

tantrajóga

čistící, vztahující

poloha embrya,

8 – 10 hodin

3.čakra

karmajóga

proměňující, budující,

očišťující

na zádech,

7 – 8 hodin

4.čakra

bhaktijóga

otvírající, spojující

na levém boku,

5 – 6 hodin

5.čakra

mantrajóga

komunikující, zprostředkující

na obou bocích,

4 – 5 hodin

6.čakra

džňánajóga

poznávací

spánek a bdělý spánek,

4 hodiny

7.čakra

 

transcendující

jen bdělý spánek

 

 

Závěr – cviky, masáže

Cvičení pana K. Sherwooda

Tři velmi účinná kontrakční cvičení k uvolnění blokované energie v čakrách.

Provádění těchto cviků má okamžitě pociťovaný blahodárný a vyrovnávací účinek na celý organismus. Nejlépe je ležet při nich na podlaze nebo sedět s rovnou páteří v lotosovém sedu nebo na patách. Zavřeme oči a zklidníme se. Náš dech je klidný a uvolněný. Někteří cvičící při tom počítají pomalu od desíti do nuly, přičemž při každém čísle klesají hlouběji k dokonalému uvolnění.

1. cvičení: Kontrakce první čakry

Volně vydechneme a pak se pokusíme stáhnout co největší silou břicho dovnitř do spodní části pánve. Nejprve tlačíme řitní a hýžďové svalstvo k sobě a vtahujeme ho dovnitř těla, jako bychom chtěli zabránit vyprázdnění střev. Pak podobným způsobem co nejvíce vtáhneme pohlavní orgány. Nakonec se pokusíme ještě podbřišek v oblasti pupku vtáhnout co nejvíce směrem k páteři. Tento poslední krok cvičení podporuje obě předchozí kontrakce, neboť konečník a pohlavní orgány jsou tak vtahovány zároveň dozadu a vzhůru.

Dosáhli jsme teď stavu maximální kontrakce břicha a pokusíme se ho několik vteřin udržet, než se znovu zcela uvolníme a vrátíme do výchozí situace. Po několika vteřinách klidu provedeme tento cvik v jeho třech postupných krocích znovu a udržíme opět stažení v celé pánevní oblasti po několik vteřin, potom se opět uvolníme.

Celé cvičení pak vykonáme potřetí. Potom si dopřejeme několik minut odpočinku, při němž setrváme s naším vědomím v místech předchozí kontrakce. Tento cvik uvolňuje především blokády v první a druhé čakře a povzbuzuje sílu kundaliní. Vzniklý pocit energie nebo tepla je žádoucí a normální.

2. cvičení: Kontrakce bránice

Setrváváme i nadále v našem uvolněném stavu vnitřního klidu a míru. Dech je klidný a pravidelný. S výdechem se nyní pokusíme vtáhnout bránici nahoru směrem k hrudníku. Přitom jsou zároveň orgány z horní části břicha tlačeny dozadu směrem k páteři. Také toto silné stažení se pokusíme několik vteřin udržet. Pak se na několik vteřin uvolníme a opakujeme toto cvičení ještě dvakrát. V následující chvíli klidu setrváme opět s naší pozorností ještě v této oblasti. Obvykle zde pociťujeme lehké až silné svědění nebo “mravenčení”. Někdo pociťuje také teplo nebo až horko. Tuto reakci vyvolává energetizování čakry solar – plexu. Část uvolněné energie přitom stoupá vzhůru ke čtvrté čakře, která se tímto cvičením také aktivuje. Rozšíří se pocit hluboké vnitřní spokojenosti. Zůstaneme úplně uvolnění a jsme pouze svědky dění.

Po několika minutách klidu přejdeme ke třetímu cvičení.

3. cvičení: Kontrakce krku

Při tomto cvičení nadechneme nosem a zkoušíme z naší uvolněné polohy vtáhnout popř. stlačit zároveň týl a bradu směrem k tělu. Přitom ramena tlačíme nahoru, takže se krk zkracuje. Toto napětí držíme několik vteřin, přičemž se koncentrujeme na náš týl. Potom se opět zcela uvolníme. Po několika vteřinách opakujeme celé cvičení a uvolnění ještě dvakrát.

Toto třetí cvičení uvolňuje energie zadržené v krční čakře a pročišťuje tento důležitý kanál, spojující hlavu a srdce. Když tudy energie znovu protéká, cítíme silné “žhnutí” v týlu a horní části ramen, doprovázené pocitem vnitřní síly, přímosti a sebedůvěry. Síly jin a jang se tímto cvičením harmonizují a vyrovnávají.

Po postupném provedení těchto tří popsaných cvičení se budete okamžitě výrazně lépe cítit. Přesto se doporučuje cvičení nepřehánět. Dvakrát denně, ráno a večer, je zpočátku plně dostačující.

Kdo už má více zkušeností, může tyto cviky praktikovat ve stejném pořadí vícekrát za sebou. Je však zapotřebí stále sledovat svoje pocity. Neměli bychom nikdy překračovat své přirozené vnitřní hranice, které nám jasně ukážou, kdy už máme přestat.

Pro mnoho lidí se staly tyto cviky pevnou součástí jejich života, protože stačí jen pár minut a získáme překvapivě mnoho. Ale není to znalost cvičení, která nás dostává dál, ale jeho každodenní praktikování.

Masáže reflexních zón čaker

Pro mnohé lidi je dnes již známý fakt, že každá část těla a každý orgán má na několika místech těla svoje “reflexní zóny”. Nejznámější reflexní zóny pro celý organismus jsou na chodidlech. Reflexní zóny věrně zrcadlí stav příslušných částí organismu. Je-li nějaký orgán přetížený nebo nemocný, hned se to na nich pozná. Dalšími místy s reflexními zónami jsou např. ruce, obličej, uši, hlava. Rozložení reflexních zón na chodidlech však není jen nejznámější a nejvíce používaný systém tohoto druhu, ale také jeden z nejjednodušších.

Tradiční terapie reflexních zón na nohou spočívá ve speciálních tlakových bodových masážích chodidel. Existuje k tomu již velký počet publikací i schématických vyobrazení a proto nepovažuji na tomto místě za nutné toto více rozvádět.

Ne všichni však možná ví, že také každá ze sedmi čaker má na chodidlech svoji vlastní zónu a máme tedy možnost z těchto míst velmi účinně všechny čakry ovlivňovat. Několika správně umístěnými “hmaty” lze výrazně změnit stav energie v čakrách. Můžete si masáž udělat i sami, ale účinnější a především příjemnější je od druhé osoby.

Podle všech nashromážděných zkušeností, má největší účinek lehká jemná masáž prováděná krouživými pohyby na reflexních zónách čaker. Na rozdíl od známých reflexních terapií je vhodné při tom použít jemný krém.

Masáž započneme s reflexní zónou pro první čakru. Dvě až tři minuty prováděná masáž je dostačující. Měli bychom si uvědomovat tak nějak “vnitřně”, že nejde ani tolik o masáž “hmoty”, jako o práci s energií. Proto také na rozdíl od běžné reflexní terapie není nutné používat větší síly. Nejlepších výsledků je možno dosáhnout, když se jednou rukou lehce masíruje krouživým pohybem reflexní zóna na nártu nohy a zároveň druhou rukou reflexní zóna odpovídající téže čakře na chodidle. Je možné pracovat jedním, dvěma nebo třemi prsty, jak je to podle místa nejvhodnější.

Reflexní zóny pro každou čakru jsou na obou nohách, proto po masáži zóny určité čakry by měla hned následovat masáž té samé zóny na druhé noze.

Masírovaná osoba by vždy měla být klidná a uvolněná. Zároveň je vhodné, aby seděla nebo ležela v poloze, která uvolnění umožňuje. Rozhodně může pomoci, když se masírovaná osoba soustředí na čakru, jejíž reflexní zóna je zrovna masírována. Účinky masáže reflexních zón čaker se zvyšují, jestliže masírujeme zónu krouživým pohybem a to ve směru, který odpovídá směru otáčení příslušné čakry. Zjevně je tímto způsobem optimálně povzbuzován a vyrovnáván přirozený tok energie.

Během ošetření nebo po něm dochází někdy k určitým ozdravným reakcím. Někdy se může zažít také uvolnění emocí, které se projeví pláčem nebo smíchem. Reakce by se neměly potlačovat, protože se jedná o účelovou samoregulaci našeho organismu.

Po masáži reflexních zón čaker by měl pacient ještě chvíli zůstat v klidu. Při tomto závěrečném “odpočinku” doporučuji, aby pacient svým “vnitřním” zrakem prozkoumal celé tělo a snažil se zjistit nějaké změny.

Terapii se doporučuje opakovat každý druhý den, přičemž by měla být dodržena řada sedmi masážních dnů v řadě.

Iva Hédlová podle svých zkušeností a informací z internetu

Zdroj: www.zdravi4u.cz

Vaše komentáře

Reklama