MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA PROSINEC 2018 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

Poslední měsíc v roce přináší společně s adventním časem myšlenkovou činorodost, společenské kontakty, ale i komunikace v tomto měsíci nabírá na své důležitosti. Důležité je správně usměrňovat svou energii, nepodléhat panice, nervozitě nebo tendencím všechno na poslední chvíli stihnout, protože právě to může vyvolávat nedůtklivost či kritičnost. Konec roku je i jistou retrospekcí do vlastních životů, co jsme zvládli, co se nám podařilo úspěšně dotáhnout do vítězného konce, ale také o tom, kdo nás opustil, co jsme ztratili nebo co důležitého zasáhlo do našeho života. Stačí se jen letmým pohledem ohlédnout do průběhu letošního roku, který končí. Možná se nechtěně ještě budeme nuceni vyrovnat s minulostí, ale nechme ji spát a zbytečně se do ní nevracejme. Naopak si z ní vezměme důležitá poučení i pochopení toho, čeho se můžeme v roce 2019 vyvarovat a co už nemusíme opakovat. Nechme v tomto adventním prosincovém měsíci působit svou obrazotvornost, plně využít svůj čas nejen pro sebe, ale i pro druhé. Možná potkáme ty, se kterými jsme sdíleli minulost, možná ještě leccos do konce roku vyřešíme. Do nového roku nevstupujme s přílišnými očekáváními, ale spíše se střídmostí. Je to rok nových začátků, které mohou z nejednoho z nás mile, ale i nechtěně překvapit. Přesto se snažme z roku 2019 vytěžit maximum, abychom se na jeho konci mohli spokojeně ohlédnout za tím, co se nám podařilo napravit, co posunout. Abychom našli cestu k vlastní odvaze i sebedůvěře. Abychom na sklonku roku 2019 mohli z upřímného srdce říci: „Ano, JÁ jsem to dokázal….“ Všem přeji poklidný adventní čas, najděte si cestu k těm, které jste přehlíželi, řekněte „miluji tě“ těm, kterým jste to nedokázali ještě sdělit a vychutnávejte si tu atmosféru, která se opakuje jen jednou za celý rok…

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (ryby-lilie-jezdec-jetel-klíč)

Pro Berany bude PROSINEC ve znamení zpráv, novinek či informací, ale také myšlenek nebo představ. Stejně tak ve znamení setkání, rozpohybování nebo větší aktivity. Ve vztazích potom znamením sympatií, náklonnosti, očekávání u jiskření. V profesní sféře ve znamení lehce pozitivního vývoje, příjemných změn nebo aktivit, které budou bavit, neboť jim náleží karta „JEZDEC“. Prosinec je tak pro Berany příslibem odměňování, rozvíjejícího se finančního štěstí i prosperity. Jakoby konečně dosáhli na svou pomyslnou nejvyšší metu, o kterou se snažili po celý rok. Ku prospěchu jim bude ale i náležitá podpora a jistota v rodině. A také v tento adventní čas pochopí, že klíčem k úspěchu jsou jen oni sami. Upevní se tak jejich jistota i stabilita, kterou si museli doslova vydobít krůček po krůčku. Připravit se mohou na příznivé, pozitivní i šťastné zprávy nebo novinky. Třešničkou na třešničce vánočního prosince bude i ustálení jejich jistého štěstí, které možná z ničeho nic, možná záměrně najdou pod vánočním stromkem v podobě těch, kteří jsou jim nejbližší. Odměňování v jakékoliv podobě bude na pořadu dní a prakticky i celého prosince. Jistota a pevnost stability rodinného zázemí je přesně tím hnacím motorem, který Berani potřebují. V kruhu svých nejbližších se totiž cítí nejbezpečněji, ale také nejodvážněji. Už bylo dost paběrkování malých úspěchů, s prosincem jako novým možným startem do roku nového končí období trápení ale doširoka se otevírají nové možnosti a příležitosti, které se více zviditelní v roce 2019. vyloučené není ani to, že i sami sebe mohou Berani překvapit svou pozitivitou, jen pro ně bude důležité vydržet ve svých plánech, nevzdávat se při malých zaškobrnutích. Protože nakonec vše dopadne přesně tak jak má a jak je pro ně předurčeno. Velmi příznivě dopadnou i rodinná či přátelská setkání, návštěvy i pozvání. Takže Berany čeká vcelku poklidný vánoční čas. Rada a doporučení pro Berany na prosinec: „Dosáhli jste tam, kam jste chtěli. Buďte pevní v tom, abyste si toto jisté štěstí udrželi…“

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (ptáci-jezdec-měsíc-jetel-mraky)

Pro Býky bude PROSINEC ve znamení citů a pocitů, ale také snů či toužení nebo iluzí. Také ale ve znamení romantiky, proměnlivých nálad nebo předtuch. Ve vztazích potom ve znamení nejasných pocitů, přecitlivělosti či zážitky z podvědomí nebo touha po mateřství. V profesní sféře ve znamení nervozity, nejasných situací, obav nebo úzkosti, neboť jim náleží karta „MĚSÍC“. Býci by ale adventní prosinec měli vnímat jinak, než jaká se nesou jeho znamení. Intuice, podvědomí i předtuchy jsou tím, co Býky může více provázet. Takže oproti druhým budou tak trochu o krok napřed. Možná je tu a tam potrápí vnitřní nejistota, nervozita nebo proměnlivost nálad, zda všechno zvládnout, ustojí a připraví tak, aby vánoční svátky byly prožity v poklidu. To je může dohnat i do určité hektičnosti, ale… Prosinec jim bude nakloněn i pozitivně. Díky intuici totiž mohou rozeznat tu správnou a jasně rozeznatelnou cestu, dočkají se pozitivnějších i šťastnějších rozrušení nebo je jim pozvedne náladu nejedna příjemná zpráva či novinka. Jakoby se s koncem roku a s příchodem toho nového navrátilo hlubší a upřímnější štěstí. Radost bude střídat později i dobrá nálada, ale tu a tam se přesto může objevit nějaký ten záškodníček v podobě příliš hektického předvánočního úklidu, zmařených záměrů nebo drobnějších kolizí. Není ale nutné díky tomu propadat depresivním náladám, stačí se jen zklidnit, pustiti si dobrou hudbu, dát si dobrou kávu a hned bude po problémech. Býci se sice vyznačují svojí pohostinností, ale není přece třeba péct 30 druhů cukroví, mít kapra i řízky. Vždyť k tomu, aby si vychutnali tento nádherný čas přece stačí pokud budou obklopeni těmi, kteří je milují. Nic víc ke svému štěstí nepotřebují a vyhnou se tak zbytečnému vyčerpání. Rada a doporučení pro Býky na prosinec: „Do důležitých činností zapojte i druhé. Nemusí přece všechno zůstat jen na vás…“

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (park-kniha-kotva-dítě-hora)

Pro Blížence bude PROSINEC ve znamení povolání, profese i kolektivu. Stejně tak ve stálosti i stabilitě, ve znamení naděje i ukotvení či nalezení rovnováhy. Ve vztazích potom ve znamení životního přístavu, jistoty i opory či připoutanosti. V profesní sféře ve znamení spolehlivosti či možnosti vlastního uplatnění, neboť právě jim náleží karta „KOTVA“. Pro Blížence si prosinec nachystal záležitosti spojené s prací, profesí, ale i nadějemi či zázraky. To samo o sobě může zapříčinit nejedno splněné přání a to zejména tam, kde se ukazují jisté nejasnosti či tajemství, zda vše dopadne tak, jak má. Mezi další témata bude patřit i prolomení bariér vzniklých ve vztazích, takže to co ještě se začátkem měsíce může vypadat jako odmítavé, se rázem s nastupujícím adventním časem může uvolňovat. I odmítavá pozvání, návštěvy nebo setkání tak s vánočním časem mohou dopadnout zcela jinak a to ku radosti všech zúčastněných. Opatrnější by ale přesto Blíženci měli být na vlastní tvrdohlavost, ta by mohla lehce i něco velmi příznačného zkomplikovat. Prosinec a jeho magický čas budou odhalovat ale i nějaká ta tajemství, která povedou k novým možným začátkům, i když to ale zrovna lehce vypadat nemusí. Pokud budou chtít Blíženci dosáhnout svého, budou muset tak trochu zvolit cestu kompromisu, protože bez něj se to prostě neobejde. V případě, že si ale budou trvat na svém se na druhé nesmí zlobit, pokud se setkají s jejich odmítavým postojem. Vánoční čas je o sbližování, o usmíření a setkávání. Je přece škoda si něco zbytečně pokazit. Přece jen ale prosinec slibuje i něco velmi zajímavého a příjemného. Možná to samotné Blížence donutí nasměrovat svoji pozornost jinam,než jen na sví potřeby. Možná jsou kolem nich osoby, pro které jsou důležitější, než si myslí, ale blíženecká tvrdohlavost a urputnost je tím, co je od druhých odděluje. Rada a doporučení pro Blížence na prosinec: „Brát vše s lehkostí a nadhledem je zárukou postupu, nikoliv stagnace…“

 

RAK (22.6. – 22.7.): (dopis-mraky-myši-loď-rakev)

Pro Raky bude PROSINEC ve znamení ztrát, pochybností, nedůvěry nebo nahlodání. Stejně tak jako o odročení nebo oddálení. Ve vztazích potom ve znamení rozpadajících se citů, citové chudoby, vlastních pochybností nebo narušování třetí osobou. V profesní sféře ve znamení trápení nebo užírání či možnosti nějaké ztráty, neboť jim náleží karta „MYŠI“. Rakům může tak trochu adventní čas zkřížit plány nebo je lehce potrápit. Ale o nic zásadního nepůjde. Důvodem bude jejich přespříliš silné plánování a rozfázování celého měsíce. Takže se menší trhlinky mohou objevit tam, kde si s něčím až příliš budou Raci jistí. Pokud si plánují nějakou cestu nebo odjezd, může je zaskočit ne zcela příjemné sdělení nebo zpráva, že se to buď ruší ať už z jakýchkoliv důvodů. Jenže… Jenže nakonec přesto může být nakonec jinak, než jak jim to bude předloženo. Starosti, obavy i nejistota se nakonec rozplynou a budou tak moci absolvovat to, co si původně naplánovali. Sice je to krátkodobě svou nepředvídatelností zaskočí, takže nahonem mohou měnit své původní záměry, ale k těm se zase těsně před vánoci mohou opět navracet. Sice je to trochu rozhodí, ale postaví se k tomu svoji račí bojovností. Nebudou se chtít jen tak stáhnout do ústraní, naopak se ještě s větší razancí mohou postavit skutečnosti. Určitě ale neuškodí, pokud si důkladně vše ještě prověří, vyhnou se tak zcela neoprávněným a zcela zbytečným starostem nebo pochybnostem. Takže, i když něco nemusí vycházet podle prvoplánově stanového cíle, nakonec se najde východisko i cesta, jak z toho ven. Jen by si měli Raci dávat pozor na mírnější proměnlivost nálad, obrnit se trpělivostí v případě doručování dárků zásilkovými společnostmi a s nadhledem sobě vlastním vnímat tento adventní čas. Rada a doporučení pro Raky na prosinec: „Trpělivost růže přináší a nic se nejí tak horké, jak se to na zdánlivě jeví…“

 

LEV (23.7. – 23.8.): (kříž-srdce-jezdec-kotva-měsíc)

Pro Lvy bude PROSINEC ve znamení zpráv, novinek či informací, ale také myšlenek nebo představ. Stejně tak ve znamení setkání, rozpohybování nebo větší aktivity. Ve vztazích potom znamením sympatií, náklonnosti, očekávání u jiskření. V profesní sféře ve znamení lehce pozitivního vývoje, příjemných změn nebo aktivit, které budou bavit, neboť jim náleží karta „JEZDEC“. Poslední měsíc roku si pro Lvi přichystal jistou úlevu i oddech, tedy pokud pomineme vánoční shon a kalup. Ale tento adventní čas sice bude na jednu stranu osudovým, ale v jiném slova smyslu, než co Lvy provázelo v předchozích měsících. Pokud pomineme osudové novinky, zprávy i informace, dojde k rozpohybování událostí nebo situací ohledně lásky, citů nebo srdečních záležitostí. Ano je to tak. Osud zamýšlí Lvy v lásce obdarovat, ostatně za celý rok si toho prožili až dost. Přinese možná nové zamilování, ale jeho doménou bude osudová a karmická propojenost. Je tu naděje získat to, po čem Lvi ve svém srdci touží a není vhodnější období, než právě prosinec. Stejně tak jim jistou formou osud bude zúročovat období, kdy museli o cokoliv ve svém životě bojovat. Bude je tak možná obdarovávat nebo odměňovat jistým předurčeným úspěchem, který se do této doby tvářil jako skrytý. Vyloučené není ani to, že kolem Lvů budou jen létat milostné zprávy, sympatie ze všech stran a prohloubí se náklonnost k někomu, kdo v srdci Lvů mohl uvíznout. Možná je zaskočí i jejich vlastní kuráž a razance vyvinout patřičnou aktivitu k tomu, aby získali to, po čem jejich srdce již delší dobu touží. Budou se totiž cítit daleko volnější a svobodnější a mohou si vychutnávat to, co jim nebylo dopřáváno. Nicméně stejně tak se mohou ještě v citech ocitnout před rozhodující zkouškou, která bude mít vliv na další citovou budoucnost. Neměli by si proto nechat nic proklouznout mezi prsty. V příštím roce by se totiž taková šance nemusela znovu opakovat. Rada a doporučení pro Lvy na prosinec: „Vnímejte přicházející zprávy, budou pro vás důležité, leccos v nich pochopíte, pokud budete číst mezi řádky…“

 

PANNA (24.8. – 23.9.): (srdce-liška-slunce-jezdec-dopis)

Pro Panny bude PROSINEC opět ve znamení štěstí, optimismu, energičnosti i tvořivosti, ale také zdárných zakončení, úspěchu, oslav nebo radovánek. Ve vztazích potom ve znamení velké lásky i sympatií, prosluněnosti i bezstarostnosti. V profesní sféře ve znamení skvělých výsledků, odměn nebo velkého úspěchu, neboť jim náleží karta „SLUNCE“. I pro Panny si prosinec nachystal nejedno milé překvapení a opět to v tomto adventním čase bude souviset se srdečními záležitostmi, city i láskou. Přesto by ale Panny na rozdíl od lvů měli být opatrnější. Ne všechno co se zlatem třpytí, zlatem musí být. Láska je může překvapit, ale i zaskočit a to pokud se odkryje jako neupřímná, pokrytecká či předstíraná. Ale i samy Panny by si měly přestat něco nalhávat nebo si něco vsugerovávat, protože narazit mohou jak na faleš, tak i na upřímnost. Ale nemusí ji na první dobrou ihned odhalit. I u nich bude srdečnost a srdečné zprávy či milostná korespondence na denním pořádku. Ať už se bude jednat o přáníčka, vyznání nebo skutečně vyjevené city těch, komu na nich dlouhodobě záleží. Možná u nich osud nesehraje takovou roli jako u Lvů, ale i pro ně jsou přichystána nejedna vánoční překvapení. Díky skrytým zprávám mezi řádky mohou pochopit to, kdo je skutečně a hluboce miluje, ale stejně tak by měly být samy v dlouhodobých vztazích méně žárlivé, sarkastické nebo majetnické. Ať už budou chtít nebo ne, citové záležitosti se rozpohybují do neuvěřitelného tempa, energičnost bude střídat vitalita i síla, takže hravě zvládnout i to, na co by si dříve netroufali, nebo se jim to zdálo zbytečně zdlouhavé. Těsně před vánocemi nabité energií zakončí veškeré přípravy a zbytek roku si už jen budou vychutnávat v zájmu i hledáčku těch, které samy milují, nebo mezi těmi, kteří milují je. Rada a doporučení pro Panny na prosinec: „Vnímejte lásku, zázraky se sice dějí pořád, ale právě te´d ještě více, jen jim věřte…“

 

VÁHY (24.9. – 23.10.): (hora-jetel-rakev-čáp-věž)

Pro Váhy bude PROSINEC ve znamení završování, ukončování, zániku i transformace či šokující a nepředvídatelných situací nebo zlomů. Ve vztazích potom ve znamení ukončování citových problémů, vyprchání nebo zásadní proměny. V profesní sféře ve znamení zakončování, možné výpovědi, ale i vyčerpanosti nebo nemoci, neboť jim náleží karta „RAKEV“. Adventní prosinec si pro Váhy přichystal nejednu překvapivou událost. Ty sice mohou částečně šokovat, ale Váhy brzy pochopí hlubší smysl. Docházet u nich ale bude i významných změnám, které je navedou a vyvedou z dlouhodobějších vnitřních krizí a starostí, ale neobejdou se bez možných ztrát, bolestných zlomů či raněných konců. Nicméně nebude to zase až tak horké, ale… Ale spočívá v tom, že Váhy vlastně budou s definitivní platností ukončovat vše za uplynulý rok. To, s čím byly nespokojené, ale i to, kde se jim nedařilo. Proto možná předsevzetí i rozhodnutí budou stěžejní právě v prosinci pro jejich vstup do nového roku. Dojde tak sice k uvolnění i průlomů stagnujícího štěstí, přesto by ale Váhy neměly opomenout, že i dané změny, byť budou sebevýznamnějších a ukazující nové cesty mohou mít a pravděpodobně i budou mít nastavené pevné limity a hranice, které by za žádných okolností neměly být překročeny. A pravá důvod těchto hranic? Je jednodušší, než se může zdát. Do života Vah se navrátí štěstí, které mohly delší časové období postrádat, ať už v lásce, ohledně financí, v rodinných vztazích nebo v případě profese. Ty nastavené hranice ale budou nutit k tomu, aby Váhy neusnuly na vavřínech a své znovunabití štěstí si chránily a byly schopny si udržet. Pokud to totiž nezvládnou a nechají se ukolébat, ukáže se jejich štěstí jen jako proměnlivé a může se hned po novém roce začít rozplývat. Rada a doporučení pro Váhy na prosinec: „Chraňte si své štěstí, je to nejcennější dar, kterým jste mohly být do nového roku obdarovány…“

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (ryby-had-park-mraky-důtky) 

Pro Štíry bude PROSINEC ve znamení veřejnosti, společnosti, pozvání i návštěv, ale také větší angažovanosti nebo uměleckého prostředí. Ve vztazích potom ve znamení sympatií, schůzek či možné vztahy. V profesní sféře ve znamení společenských kontaktů či zábavy, neboť jim náleží karta „PARK“. Pro Štíry si prosinec přichystal větší společenskou angažovanost, večírky i zábavy. Však po uplynulých měsících na to mají samozřejmě nárok. Ale to by to nesměli být právě Štíři, aby se ještě s koncem roku nesnažili něco dohnat, někam se protlačit či ještě něco zvládnout. Pravděpodobně tak půjdou z kola do kola, aby vše patřičně stihli. Adventní čas totiž vybízí i k častějším setkáváním, pozváním či zábavě, takže možná v jednu chvíli mohou zjistit, že nedokáží být na vícero místech najednou. Stejně tak by ale neměli být příliš rozhazovační, pokud budou chtít potěšit své blízké nebo milované. Mohli by se totiž dostat i do menších finančních potíží nebo komplikací, což by jim za to nestálo. Stejně tak může dojít i k občasným sporům, jaký vhodný dárek vlastně vybrat, zda je lepší to nebo tamto. Ale řídit by se měli heslem, že radost vykouzlí i maličkost, proto by se neměli zaměřovat na příliš okázalé dárky. V lednu by se jim to totiž nemuselo příliš vyplatit. Pokud možno by měli také v prosinci vyhledávat jen tu příjemnou společnost a té negativní se spíše vyhýbat. S narůstajícím předvánočním shonem totiž může být řada lidí kolem nich zbytečně podrážděná, což pro emotivně založené Štíry není žádná výhra. Takže by se lehce mohlo stát, že by se zcela zbytečně mohli zaplést i do situací, které jim ale vůbec nenáleží. A je škoda, aby si tím zkazili adventní pohodu. Opatrnější by měli být ale i na nějaké menší komplikace přesně na vánoce. Ono připálené cukroví, ohořelý stromek nebo pokažená štědrovečerní večeře za to skutečně nestojí. Spíše by si po dlouhých měsících měli dopřát více času pro sebe, vypustit ze svého hektického celoročního tempa a celkově zvolnit. Nový rok pro ně totiž začne celkem svižněji, než by mohli předpokládat. Rada a doporučení pro Štíry na prosinec: „Nikam se zbytečně nehoňte, nic vám neuteče. Nešetřete láskou, ale buďte skromnější v investicích…“

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (květiny-kříž-kniha-myši-dopis)

Pro Střelce bude PROSINEC ve znamení tajemství, skrytých záležitostí či neznámého původu, ale stejně tak v málomluvnosti nebo vnitřní uzavřenosti. Ve vztazích potom ve znamení ještě nedozrálého času, tajností nebo překvapení. V profesní sféře ve znamení dozvědění se něčeho důležitého, o čem ale není nejmenšího tušení, ale také zkoušek, rekvalifikace nebo tajných informací, neboť právě jim náleží karta „KNIHA“. Střelce může adventní poslední měsíc roku tak trochu zaskočit odhalením něčeho, o čem neměli nejmenšího tušení. I pro ně ale prosinec přichystal nejedno vánoční překvapení, do kterého se zapojí osud sám svými plány i záměry. Ale i je bude po právu odměňovat či jim odhalovat skutečnosti vedoucí k jejich další úspěšnosti. To, co jim tento měsíc odhalí bude mít velký vliv na to, co přijde v novém roce. Jak ale s těmito informacemi nebo odhaleními Střelci naloží, bude záležet už jen na nich. Především těsně před vánoci je může něco velmi nečekaně a mile překvapit či se jim odhalí něco, s čím nepočítali. Půjde ale o radost, veselost i láskyplnost, která odhalí své karty. Možná je tak trochu do poslední chvilky bude osud ještě prověřovat v síle jejich vlastní víry, ale radost, kterou z toho mohou vytěžit už nebude chtít vzít zpět. Naopak i je bude odměňovat a to nejen radostnými zprávami, ale i zásadními novinkami, které se budou jednak dotýkat jich samotných, ale také jejich blízkých. Vše, co k nim v prosinci bude přicházet, bude mít svůj skrytý smysl i význam. Možná trochu formálně je tak osud bude připravovat na důležitost roku 2019. A i když se jim ze začátku ona radost i překvapení může zdát nejisté nebo v něm budou figurovat pochybnosti, brzy se v životě Střelců ustálí a zakotví. Rada a doporučení pro Střelce na prosinec: „Nepřestávejte věřit na zázraky i vánoční přání, skutečně se plní, i když to tak vypadat nemusí…“

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (ryby-cesta-myši-lilie-pes)

Pro Kozorohy bude PROSINEC ve znamení ztrát, pochybností, nedůvěry nebo nahlodání. Stejně tak jako o odročení nebo oddálení. Ve vztazích potom ve znamení rozpadajících se citů, citové chudoby, vlastních pochybností nebo narušování třetí osobou. V profesní sféře ve znamení trápení nebo užírání či možnosti nějaké ztráty, neboť jim náleží karta „MYŠI“. Samotný prosinec bude Kozorohy tak trochu zkoušet v jejich vlastní odhodlanosti, spolehlivosti či vlastní důvěře. Pro ně může být tento měsíc tak trochu rozporuplný, protože se bude stáčet především k jejich vnitřním citům a pocitů, ale také k financím. Možná se budou chtít před ostatními vytáhnout, ale neměli by se příliš finančně na konci roku zatěžovat. Společným tématem ale bude rodina, rodinná pospolitost i rodinné zázemí, které může být jakoby rozklížené ještě z předchozích měsíců. Možná to budou samotní Kozorozi, kteří budou postaveni před nutnost volby v tento adventní čas rodinu opět stmelit. Proto by o svých rozhodnutích neměli v nejmenším pochybovat. Vždy jdou s kartami rovnou na stůl, nemažou med kolem pusy a možná to budou právě oni, kdo ještě bude něco zachraňovat. Budou schopni se pro druhé rozdat, a to i přesto, že mohou sami být vnitřně zahlceni pochybnostmi, zda právě to či ono je tím nejvhodnějším dárkem. Či jestli všechny přípravy dokonale zvládnout. Ale jistě, že zvládnou. Adventní prosincový čas tak bude spíše jejich vlastní retrospektivní prověrkou vlastní sebedůvěry. Opatrnější by ale přesto měli být na to, komu pomohou a to zejména finančně. Sice na jednu stranu nebudou hledět na vlastní rozpočet, ale na stranu druhou by mohli být ztrátoví. Stěžejní pro ně mohou být i rozhodnutí, ať už se týkající rodiny, zázemí domova nebo přátel. A příliš by se neměli upínat na to, že jim každý pomůže stejně tak, jako oni pomáhají druhým. S novým rokem by mohlo totiž přijít ne zcela chtěné vystřízlivění. Rada a doporučení pro Kozorohy na prosinec: „Důvěra, důvěra a žádné pochybnosti. Spolehliví jste především vy sami, druzí vám to nemusí dokazovat…“

 

VODNÁŘ (21.1. – 18.2.): (důtky-měsíc-rakev-kotva-kosa)

Pro Vodnáře bude PROSINEC ve znamení završování, ukončování, zániku i transformace či šokující a nepředvídatelných situací nebo zlomů. Ve vztazích potom ve znamení ukončování citových problémů, vyprchání nebo zásadní proměny. V profesní sféře ve znamení zakončování, možné výpovědi, ale i vyčerpanosti nebo nemoci, neboť jim náleží karta „RAKEV“. Vodnáři, stejně tak jako Váhy budou v prosinci bilancovat a ukončovat starý rok. No po pravdě už bude načase za sebou nechat to, co bylo a víc se k tomu nevracet. Mnozí tak mohou ukončit špatné a nefunkční vztahy, ne příliš spokojené zaměstnání nebo za sebou zanechají s definitivní platností minulost jako takovou. Adventní prosincový čas tak pro ně bude zpětným nahlédnutím za uplynulý rok. Co dokázali, kde chybovali nebo co zbytečně ztratili. Možná je může tak trochu šokovat, protože řada z nepředvídatelných situací je může zaskočit svou náhlostí. Ale na druhou stranu by Vodnáři neměli zapomenout, že byla pouze vyslyšena jejich dřívější přání, která možná i nevědomky vyřkli směrem k Vesmíru. Pravděpodobně Vodnáři nepatří k těm znamením, které by vyloženě vánoční svátky či závěr roku milovali, nicméně jejich retrospektivní pohled za uplynulým rokem bude mít svá pozitiva hned s nastupujícím rokem 2019. Takže by rozhodně neměli propadat pocitům bezúspěšnosti, marnosti nebo beznaděje, pokud se jim zrovna v prosinci něco nepodaří. On jim to totiž bohatě vynahradí nový rok 2019. Možná také ne všechno dopadne podle jejich představ, ale bez odpoutání se od minulosti, od všeho co svazuje a brzdí se konec roku neobejde. Pravděpodobnější verzí ale je, že Vodnáři možná uvidí i to, co dlouhodobě přehlíželi, pozitivním aspektem navíc je, že kolem sebe budou mít ty, kteří je mají rádi, což výrazně podpoří jejich odhodlání k další cestě za svým vysněným úspěchem, který na ně čeká. Rada a doporučení pro Vodnáře na prosinec: „Nezoufejte pokud něco končí, dveře jsou již zavřené. Naopak nemějte strach otevřít ty nové…“

 

RYBY (19.2. -20.3.): (ryby-prsten-věž-liška-jezdec)

Pro Ryby bude PROSINEC ve znamení způsobu života, ambicí, odloučení či izolace, ale také o osamělosti, úřadech a institucích či o nadřazenosti nebo neústupnosti. Ve vztazích potom znamením odtažitosti, odstupu či rozluk nebo hrozby rozchodu. V kariéře ve znamení vyšších postů, samostatnosti či autoritářství, neboť jim náleží karta „VĚŽ“. Prosinec si pro ryby přichystal tak trochu pokračování listopadu, i když v té mírnější a nadýchanější adventní atmosféře. I ryby budou nuceny ještě leccos s končícím rokem uzavírat a to zejména ohledně vnitřních citů a pocitů. Možná si budou muset něco přiznat, s něčím se smířit. Ke slovu se ale stejně jako u ostatních znamení dostanou vánoce, vánoční stres či dárky. Opatrnější by měly být ryby v tom, aby něco nepřehnaly a tím mám na mysli přehnané utrácení za to, aby obšťastnily své blízké. Nechtěně by se totiž mohly dostat do finančních komplikací, někomu naletět nebo se nechat nalákat až příliš lákavými půjčkami nebo nabídkami, což by jejich kroky směřovalo nejen tedy do finančních institucí, ale hlavně k těm, u kterých vše zavání pochybností a nedůvěryhodností. Nejedny Rybky by tak mohla po novém roce zaskočit nechtěná zpráva nebo novinka, která by je zatížila víc, než je zdrávo. Opatrnější by ale v tento adventní čas měly být i na vztahy a to nejen ty vlastní. I tady by se je někdo mohl snažit podvést, narušit jejich vánoční pohodu nebo by se nechtěně mohly dozvědět něco, co by jim výrazně pokazilo konec roku celkově. Neměly tedy příliš slepě důvěřovat každé zprávě, která se k nim dostane. Valná většina z nich totiž může být pouze polopravdivá nebo zkreslená s cílem něco narušit, pokazit nebo dokonce i o něco připravit. Prosinec ale jako takový bude více zaměřen i na vtahy celkově, protože i v nich mohou ryby náhle z něčeho procitnout, a díky jejich intuici mohou pochopit souvislosti, které před nimi byly záměrně zatajovány. A mimochodem, neuškodí milé rybky, pokud do konce roku budete mít pod kontrolou i své finanční závazky. V novém roce budete totiž o poznání klidnější, pokud se vám to podaří dotáhnout ještě v letošním roce. Rada a doporučení pro Ryby na prosinec: „Objektivní náhled a trpělivost jsou pro vás cennou devizou, chraňte si ji…“

 

UPOZORNĚNÍ:
Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků. 

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama