Měsíční Merlinova předpověď pro všechna znamení – březen 2020

Říká se: Březen, za kamna vlezem… Co se týká počasí, pravděpodobně to platit příliš nebude, právě naopak, jaro už o sobě dává znát a hlásí se o slovo… Rozhodně ale v normálně běžném životě březen doporučuje zalézt, neřešit, nevměšovat se, nehádat se… Možná si říkáte, proč tolik NE… Ale březen jako třetí měsíc letošního roku není příliš příznivý na řešení čehokoliv, ať už vztahového, profesního, rodinného či přátelského… Není vhodným měsícem cokoliv uzavírat, stejně tak aniž byste si toho všimli, může březen spíše svádět k falešným jistotám, falešným pravdám, ale také intrikám, falši či majetnictví, vlastnictví nebo žárlivosti… Rozhodně v tomto měsíci neuškodí, i pravidlo: „dvakrát měř, jednou řež…“ Jinak hrozí, že důvěru vložíte do něčeho nebo někoho, kdo vás podvede… Ale také můžete podléhat vlastním iluzím, pravdám i domněnkám, takže suma sumárum lehce můžete ztratit i onen pověstný „selský rozum“… Vlastně to, co se nyní tak až moc okatě točí ve světě i na naší domácí půdě je vlastně předzvěstí toho, co přinese březen… Čemu vlastně lze věřit a co je už za hranou… Ale také mohou vyvstávat otázky, kde je vlastně pravda? Kde jsou ony hranice, kam můžu zajít atd… Atd… Atd… Prostě a jednoduše, v březnu si o sobě můžete myslet víc, než jaká je skutečnost nebo si naopak nebudete věřit vůbec, protože kolem vás bude takový zmatek, že bude těžké se v tom všem zorientovat… Budou tendence lhát, vykrucovat se, něco skrývat a zatajovat a další z pestrobarevné mozaiky… Pro březen se vyplatí skutečně věřit jen sobě a možná svým blízkým, ale tendence ošulit, ošálit, podlehnout iluzím, polopravdám bude sice značná, ale ne neřešitelná… Rozhýbou se konečně vztahy a mnozí z vás tak mohou mít možnost poznat, s kým mají skutečně tu čest… Trojkový měsíc je sice o důvtipu i nápadech a myšlenkách, ale neměly by být zneužity jen ve svůj vlastní prospěch… Březen od prvního do posledního dne přinese ponejvíce zkoušky vás samotných, tedy toho čemu skutečně věříte, v co nebo koho dáváte slepě svou důvěru a také proč musíte nosit masky, i když je nechcete… Ústřední kartou měsíce března je LIŠKA, což ostatně není potřeba dál vysvětlovat… Takže, než se do něčeho pustíte, někoho si blíže připustíte k tělu, prověřte si to či ono a dobrou radou na březen je: Mluviti stříbro, ale mlčeti zlato… Ne každý musí za každou cenu znát vaše soukromí, touhy i přání, ostatně snadněji se v tomto měsíci můžete splést i v těch osobách, které se dlouhodobě tváří důvěryhodně a že přijde nějaký ten podraz, rána nebo falešná hra? Inu, svět se kvůli tomu nepřestane točit, život poběží dál a vy tak jedině možná získáte další z cenných lekcí, pokud se neutopíte ve vlastním zklamání a smutku…

BERANŮM a VÁHÁM březen nadělí něco osudového, neplánovaného, nečekaného, ale přesto důležitého pro to, aby poznali svou skutečnou úlohu ve svém životě… Nicméně je ale může osud i zkoušet, přinášet situace nebo události, které dost možná povedou k nějakému vystřízlivění i odhalení ukrytého… Může to být jak k jejich prospěchu, tak i ale k jejich škodě, pokud budou slepě něčemu věřit nebo naopak vzdorovat tomu, co je nevyhnutelné… Důležité ale je, jak se k tomu obě znamení postaví… To bude rozhodujícím faktorem pro další dění… Možná budou konfrontováni sami se sebou, s něčím, co si nastavili nebo do čeho byli vtlačeni a nyní nastal čas se s tím popasovat a splnit tak další z mnoha úkolů jejich duší… Nebude sice jednoduché to přijmout, natož se s tím srovnat, ale iluze, vzdušné zámky, závist i zákeřnost jsou přece jenom aspekty, které obě znamení nutně potřebuji k tomu, aby přestaly být v určitých momentech života naivní nebo bláhoví… Březen jim tak přinese osudové i karmické záležitosti, vztahy i zkoušky, které je buď mohou posílit nebo zlomit.. Já osobně sázím na to první, neb jsem Váha… Ale jisté je, že viditelnější faleš bude pro obě znamení snadněji rozeznatelná, a i když jim může občas přinést nějaké to menší zklamání, nakonec zvítězí jejich vnitřní síla i intuice…

BÝCI by si v březnu měli dávat pozor na své vybudované jistoty… A proč právě na ně? Je to jednoduché… I u nich se budou objevovat náznaky falešných jistot, falešných iluzí a mohou naletět i přesto, že si budou dávat markantní pozor… Nicméně opatrnější by měli být v citech i vztazích všeobecně… tady je hrozba podrazu, úskoků a lstí na prvním místě… Zklamat se mohou v těch, kterým věřili a snadno pozbýt radost v tom, do čeho něco nemalého investovali… Sice se cokoliv kolem nich může jevit stabilně, ale jen na první pohled… Ten druhý už bude skrytý, utajovaný a může se lehce stát, že Býci ztratí pevnější půdu pod nohama a po hlavě skočí do něčeho, čeho by mohli na konci měsíce litovat… Cokoliv stabilního se totiž nakonec může projevit jako hrané či předstírané a než splakat nad výdělkem, bude pro ně lepší, se raději držet trochu zpátky, rozhodně jim to na síle ani elánu neubere, ale vyhnou se trpkým vystřízlivěním…

BLÍŽENCŮM březen nadělí určité zasnění, jakoby výpadek z běžného života… není to ale dáno samotným měsícem, ale touhami a iluzemi, které mohou mít Blíženci tendence si vytvářet… Stejní platí i v případě stavění si vzdušných zámků… Sice je to někam nasměruje, ale cíl může být zamlžený, nepatrný nebo příliš vzdálený tomu, aby ho dosáhli… Přebíhat mohou od ničeho k ničemu, ale stále mohou mít pro druhé takový zvláštní zasněný výraz… tedy svůj vlastní svět, kam se před vším možným budou chtít schovat, ukrýt a izolovat se od ostatních… Rozplynout se ale také pro ně může to, čemu věřili… Stejně tak mohou procitnout i z toho, jak oni sami vnímají sebe a jak je vnímají druzí… Pozor by si měli dávat na dezinformace i na to, že prakticky každý den může být všechno jinak, takže původní plány najednou platit nemusí a všechno se z ničeho nic může otočit o 360 stupňů… Opatrnější by měli být na vztahy i city, zjevně právě tady mohou být i více citově nebo náladově rozkolísaní a nestálí, protože jednou budou chtít něco, podruhé zase ono a ve výsledku vlastně nemusí získat nic nebo sice něco obdrží,a le nakonec s tím nemusí být příliš spokojeni… určitou nápovědou je, snažit se zůstat v klidu, zachovat si nadhled a i když budou sny, budou plány i touhy, bude lepší jejich realizování nebo uskutečňování ještě o pár týdnů odložit…

RAKŮM březen sice nadělí společenské události, společenské dění či větší porci společenských zážitků, ale sami o sobě by to měli být nakonec oni, kdo se pro co rozhodne… neměli by se nechat ovlivnit trendy, informace, strachem nebo něčím, co je vykolejí z jejich běžné dráhy životní cesty… A že takové tendence budou… Ne že by se Raci neměli bavit, nebo se společnosti vyhýbat, ale ne vždy a za všech okolností na ně bude mít společnost jako taková pozitivní vliv… Je tu výstraha před zneužitím jejich důvěry a loajálnosti, ale také tendence podlehnout nějakému pokušení, lákavým nabídkám nebo okatě výhodným nabídkám a to i díky vlastní naivitě nebo bezmyšlenkovitosti… Ne vždy a za všech okolností bude potřeba u všeho být, s každým se setkat a dost možná je právě březen pro Raky měsícem, kdy si mají udělat i chvilku jen sami pro sebe, bez ostatních vnějších vlivů a jen proto, aby vyplnili vlastní prázdnotu… Ona ve skutečnosti ani ta společnost kolem nich nemusí být zrovna tou nejlepší volbou a variantou, což mohou Raci zaregistrovat, ale také přehlédnout… Rozhodně pro ně ale platí, že čím něčeho méně, tím menší zklamání…

Pro LVY může být březen dynamickým i rychlým měsícem… Ne, že by si zrovna připadali, jako by měli právě uběhnout 100m pod 9 vteřin, ale možná i oni sami mohou být příliš rychlí, možná i zbrklí a to nejen v myšlenkách, ale i ve slovech… Především u Lvů platí v tomto měsíci sázka na špatnou jistotu i výběr… A může to být prakticky cokoliv… Sami mohou sobě něco nalhávat nebo se o něčem přesvědčovat, i když skutečnost bude nahony vzdálená tomu, jaké budou jejich představy… Lehce mohou být někým ovlivnitelní, ale i oni sami mohou možná i manipulativně chtít dosáhnout něčeho svého… Stejně tak jako se mohou i falešně snažit se ukolébat nějakým pozlátkem, které ale v následujících měsících ztratí na ceně i významu… Mezi ty trpčí oblasti může patřit láska, city i vztahy… Tady se dá říci, že Lvům příliš přáno nebude… Ne, že by se sekli ve výběru, ale zklamat je mohou jejich vlastní očekávání i touhy nebo nepřiměřená přání… Narazit mohou na nezájem, přehlížení, ale naopak i na intrikování, falešné úmysly i vypočítavost… A bohužel ani nemusí tušit, ze které strany to přijde… Ale i to je může donutit přehodnotit jejich životní postoje, názory nebo hodnoty, na kterých si vlastní život vytvářejí…

PANNY by také v březnu měly opatrněji našlapovat a to zejména v rozhodnutích nebo důležitých krocích, které budou chtít podniknout, nebo ke kterým i ne vlastním přičiněním budou jakoby donuceny… V rozhodujících krocích i rozhodnutích samotných pozor na unáhlenost, zbrklost nebo vlastní netrpělivost… Pokud by něco takového totiž podnikly, je tu reálná hrozba toho, že si později svá rozhodnutí budou vyčítat jako špatnou volbu nebo krok… Ocitnout se ale v tomto měsíci mohou a to jak chtěně, tak i nechtěně na nějakém rozcestí, před volbou nebo na křižovatce, kde buď mohou příliš zbrkle vyrazit ještě na oranžovou nebo naopak do očí bijící zelenou a než se rozkoukají, naskočí najednou červená a STOP stav… Jakákoliv myšlenka, jakékoliv rozhodnutí by proto mělo být pečlivě zváženo, protože budoucí investice je výrazným posunem i krokem pro Panny samotné… Aneb, kdo nic neuspěchá, nic neztratí… Stejně tak by ale měly být opatrné i v případech, pokud je někdo do nějakých rozhodnutí bude nutit nebo tlačit… Tady hrozí, že by mohly pod nátlakem nakonec podlehnout a samy sobě vyčítat, že to měly udělat jinak nebo, že měly ještě nějakou chvíli počkat…

ŠTÍRŮM březen přinese změny a to jak chtěné, tak i ty nechtěné… Inu, prostě změny, vůči kterým se budou muset postavit čelem… Nicméně je tu jedno úskalí, na které mohou narazit a to jak u sebe, tak i u druhých… Tím jsou sice ve výsledku změny, ale vzniklé jako důsledek nějakého intrikování a falše, stejně tak jako se v určitých zbrklých změnách mohou seknout a nevhodně tak načasovat jejich realizaci nebo spuštění… Pravděpodobnou verzí je i fakt, že některé změny přijdou nečekaně, některé podniknou Štíři sami, ale z výsledku už tolik radosti mít nemusí… Udržovat se mohou v mylných nadějích nebo hledat oporu tam, kde ve skutečnosti ani žádná nebude… Nelze přímo tvrdit, že vy v březnu raději nic měnit neměli, ale rozhodně za zvážení to stojí… Ony totiž ani samotné změny nemusí být plně uspokojivé nebo vyhovující a než něco příliš uspěchat, raději bude lepší nechat věci volně plynout, zbytečně nepanikařit nebo nedělat příliš rychlé závěry, když se vlastně ještě ani nic dít nebude… Dané změny budou přesně takové, jaké je Štíři budou chtít mít… Ale než se do něčeho pustí, neuškodí přehodnotit, zda to skutečně má smysl a jestli je vůbec vhodná doba něco měnit, pokud to nebude skutečně nezbytně nutné a v danou chvíli žádoucí…

STŘELCI mohou být z března tak trochu rozčarovaní a nezvykle znejistění… Na vině sice nebudou oni sami, ale spíše to, v jakém sledu a co k nim bude přicházet… Březen pro ně ale jako měsíc celkově může být ve zvýšené intenzitě proměnlivým a vrtkavým… Jednou budou na vrcholu, jindy mohou strmě a rychle padat dolů… To samé lze přirovnat i k jejich emocím a náladám… Jednou zataženo, jindy slunečno a z toho najednou prudký emoční liják… Pozor by si měli dávat na slova, neb občas mohou být rychlejší, než jejich myšlenky… Cokoliv i sebe drobnějšího je může rozčílit a popudit… Okolí, práce, rodina i vztahy… Ne, že by se kvůli tomu museli zavrtat 100m pod zem, ale občasné odstřihnutí od druhých pro ně nebude na škodu, ale spíše pro jejich užitek… Ráno se mohou probudit s úsměvem, v poledně už je bude halit naštvanost a večer jim jejich ventil může bouchnout… Ale na druhou stranu budou i vyjasnění, rozuzlení či rozklíčování… I když to ale v daný moment tak jednoznačně vypadat nemusí… Střelci jako takoví sice také mohou zaznamenat faleš, intriky i možná trpčí procitnutí, ale ne v takové intenzitě jako tomu může být u druhých znamení… Jednoduše a prostě… Přečkejte březen, buďte více ostražitější, ale ne pod vlivem strachu nebo obav či paniky a ve zdraví i ve větším emočním klidu se snažte tímto měsícem proplout s co možná nejmenší úhonou…

VODNÁŘI A KOZOROZI v březnu budou řešit… Řešit a řešit… A zase řešit… Vztahy, přátelství i vlastní naivní důvěřivost umně skrytou pod svými nasazenými maskami… Březen jako takový pro ně nebude problém… Problémem bude spíše něco jiného… Nicméně, ale co je vlastně problém? Dost filozofování a zpátky k oběma znamením… Spíše než problémy je mohou rozhodit nečekané situace, okolnosti a měnící se aktivity, úkoly i předem dohodnuté aktivity z minuty na minutu… Stejně tak je může něco přímo oslnit a naopak stejnou měrou i zklamat, i když se to vůči okolí i druhým mohou skrývat, jak jen budou chtít, ostatní to stejně poznají… Obě znamení se totiž rádi schovávají za masku nepřístupnosti i určitého chladu a to jen proto, že jejich nitro je křehké jako papír… Stejně jako ostatní, i ona obě znamení mohou konfrontovat sami sebe mezi tím, co si nalhávají a tím, co je skutečně pravdivé… Může se stát, že toho občas budou mít doslova nad hlavu, ale na druhou stranu to může být i jejich vlastní vina za to, že toho chtějí tolik zvládnout nebo že si na sebe naloží víc, než mohou unést… Cokoliv i nechtěně tak může být zraněno, ale pozdě bycha honit, pokud půjde o omluvy… Může delší dobu trvat, než se rány zhojí, ale ani tak nemusí být zajištěno, že všechno bude jako dřív…

No a jak jinak, závěr patří RYBÁM a těm březen doslova nadělí štěstí v neštěstí… Ne, že by pro ně byl zrovna březen špatným měsícem, ale oproti jiným znamením jím mohou doslova pod šťastnými hvězdami proplout a než se nadějí, bude najednou konec měsíce a úleva… Budou sice opětovně disponovat nápaditostí i chytrostí, ale bude jim scházet dotažení věcí i okolností do konce.. Sázka na jistotu pro ně v tomto měsíci neplatí, naopak rozhodující bude, jak danou situaci přijmou a vyřeší či uzavřou… I ony totiž mohou podlehnout nějakým klamavým iluzím, snům nebo přáním, které rozhodně nepředčí jejich očekávání, ale vzhledem k tomu, že jim budou přát hvězdy, budou schopny prakticky z čehokoliv bez větší újmy vybruslit… A ještě na tom mohou i nějakým způsobem profitovat… Stejně ale jako i ostatní, i pro ně patří varování před zneužitím vlastních zájmů na úkor druhých, což by sice mohlo vést k nějakému úspěchu, leč s krátkou životností…

Pokud jste dočetli až sem a nevzdali to při prvních řádcích svých znamení, máte vyhráno…Sice může březen přinést nejedno překvapení ať už v dobrém nebo zlém, ale určitě neuškodí nepodléhat zbytečně panice, která zase žat horká není a ani nebude… Sice budou tendence k iluzím i nalhávání si něčeho, ale na druhou stranu může přece jen opět zvítězit zdravý selský rozum… Nenechte se strhnout většinou, ale snažte se zachovat si nadhled i klid a rozvahu… Nikomu tím neublížíte a sami sebe ušetříte od trpkých zklamání, vystřízlivění i ztráty všech iluzí, které jste kdekoliv mohli pochytit… Faleš sice čím dál víc vystrkuje růžky, ale kdo je bez viny, ať hodí kamenem, dlažební kostkou, betonovou traverzou nebo cihlou… Pokud se nenecháte strhnout okolními a ve většině případů zkreslenými vlivy, máte šanci březnem proplout prakticky v klidu a bez větší újmy… V opačném případě… Ale to ať už si každý doplní sám…

 

UPOZORNĚNÍ:
Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků.

Autor článku: Pavel/Merlin

 

Pokud se nenecháte strhnout okolními a ve většině případů zkreslenými vlivy, máte šanci březnem proplout prakticky v klidu a bez větší újmy…

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama