Astro-horoskop na listopad 2015

 

Novoluní proběhne 11. 11. 2015 ve znamení Štíra.

11.11.2015

Novoluní bude mít vliv na témata: finance, majetek, sexualita, erotika, intuice, magie a ezoterika, využívání a zneužívání, dluhy, půjčky, hypotéky.

Úplněk nastane 26. 11. 2015 ve znamení Blíženců.

UPLNEK-1

Tento úplněk bude mít vliv na komunikaci, předávání informací, naslouchání a přijímání informací, vzdělávání, cestování, dopravní prostředky.

 

 

Beran

BERAN

Planeta Mars se pohybuje Pannou a přechází do Vah. Berani řeší zdraví a strasti spojené se starostí o někoho. 13/11/2015 přesun Marsu do Vah aktivuje zvýšenou činnost v oblasti smluv, dohod a vztahů. Mars v blízkosti Venuše má silný vliv na peníze a majetek. Stín Černé Luny dopadá na veškeré smluvní ujednání, zde je nutná obezřetnost. Černá Luna přináší osudové zkoušky, ze kterých se poučí.
Novoluní 11/11/2015 otevírá téma peníze a majetek sdílený s další osobou či institucí, jako je banka, úřad, nebo společník. Přinese nový, svěží vítr do této oblasti. Objeví se někdo, s kým je možné uzavřít smlouvu a dohodnout se. Merkur u Slunce a Luny přinese skvělé zprávy. Úplněk dokončí a uzavře téma sourozenci, osoby blízké, cesta nebo dopravní prostředek, úřady a úřední záležitosti. Mars u Černé Luny odkryje nepříjemnost spojenou se vztahem či smluvní dohodou. Zapojení do určitého společenství nebude jednoduché. Prosinec přinese témata: cizina, zahraničí, vzdělávání, úřady a soudy. Aktivita kolem smluv a dohod je také stále otevřená.

 

Býk

BÝK

Planeta Venuše ve spojení s Černou Lunou ve Vahách dá Býkům zabrat. Vše aktivováno Marsem a karmickým uzlem. Čeká jej dohodnutí nových podmínek a pravidel ve smluvních ujednáních. Dohody, podpisy, smlouvání a dohadování. Karmická zkouška přichází ve spojitosti s láskou, penězi a majetkem. K Býkům směřuje nový pracovní partner. Vznikne nové spojení pracovního charakteru, ale i v soukromí dojde k upevnění partnerského svazku. Zde jsou energie otevřeny dětem, tvorbě a partnerům. V druhé polovině měsíce se přesune aktivita do oblasti práce, co bylo slíbeno, je nutné udělat. Dále se bude hlásit o slovo zdraví a zdravotní stránka Býků nebo osoby blízké. Úplněk koncem měsíce dokončí a dokoná situaci s financemi a majetkem. V prosinci budou Býci řešit majetek, který vlastní s další osobou, institucí či bankou. Dále pak zdraví, které je dlouhodobě u Býků důležité téma.

 

Blíženci

BLÍŽENCI

Merkur se pohybuje Štírem. V době novoluní se dostane do blízkosti Slunce a Luny. Listopadové téma pro Blížence je psychika a zdravotní stránka. Měli by si dát pozor na svou osobu. Nepouštět se do riskantních situací. Před úplňkem jste velmi zranitelní. Dlouhodobě nemocným se může přitížit. Mars působí v oblasti domova, rodiny a zázemí, v druhé polovině měsíce přináší aktivitu s partnery a dětmi. Černá Luna společně s Marsem přinese karmickou zkoušku v této oblasti, důležité rozhodnutí a nasměrování. Do úplňku by měli Blíženci ukončit a uzavřít vztahové téma. Dokonat nebo upevnit smluvní ujednání. Po úplňku se ‘‘najdou‘‘. Budou mít jasno. Merkur se pohybuje u Slunce a Saturna. Toto seskupení přinese úřední listiny a smlouvy k podpisu. Prosincové postavení planet podpoří nové partnerství, spolupráci a novou práci.

 

Rak

RAK

Slunce, Luna a Merkur společně působí ve Štíru. Toto seskupení aktivuje partnery, lásky a téma děti. Tvořit, plodit, milovat. Raci mohou potkat důležitou osobu, počít dítě, vytvořit velké dílo. Mars působí v oblasti úřadů, sourozenců, cestování, dopravního prostředku a učení. V polovině měsíce začne ovlivňovat dění v rodině, ženy rodu, domov a zázemí. Úplněk bude mít silný vliv na psychiku. Může přijít zklamání, odtajní se tajemství. Objeví se pomluva či tajemný škodič. Mars s Černou Lunou přinese karmickou zkoušku v rodině či spjatou s domovem. Do Vánoc by měli mít Raci jasno v oblasti vztahů. Prosinec je pouze o vztazích. Pracovních, partnerských, i záletnických. Raci budou muset ukončit a uzavřít veškeré vztahy, smlouvy a jiná ujednání.

 

Lev

LEV

Slunce, Luna a Merkur ve Štíru přináší očekávané téma domov, zázemí, rodina. Lvíci se dočkají svého snu o bydlení, přijde dobrá zpráva týkající se právě této oblasti. Planeta Mars se pohybuje v tématu finance a pomalu se přesune do tématu úřady, cesty za vzděláním, aktivita spojená s láskami, hodnotami a financemi. Černá Luna přináší karmickou zkoušku v úzkých vztazích, úředních listinách a penězích. Novoluní otevře možnost nového domova či pracovního zázemí, a pak jen úřady, dokumenty a neustálé cesty a pendlování. Úplněk ukončí a dořeší splnění přání. Nejprve je ovšem nutné některé osoby nechat odejít. Ujasnit si, koho chci mít vedle sebe, v mé blízkosti. Kde a v jaké společnosti chci být, či se pohybovat. Prosinec přináší partnerství, lásku, tvorbu, děti a výtvory. Lvi začnou vytvářet velké dílo. Ovšem Saturn bude dlouhodobě působit právě v oblasti partnerských vztahů, kdy bude nutné si v této oblasti udělat pořádek a ujasnit si s kým chci žít a s kým chci pracovat. Kam má směřovat má tvorba a do čeho budu nadále vkládat svůj čas.

 

Panna

PANNA

Merkur se pohybuje v blízkosti Slunce a na novoluní se přidá Luna. Mars, planeta aktivity, stále pluje Pannou a tudíž Panny jsou v jednom kole. Přesunem do Vah, v polovině měsíce, si aktivují další důležité téma a tím jsou peníze a majetek. Novoluní otevře úřady, dokumenty a listiny. Sourozenci, dopravní prostředky, cestování. Merkur přináší dobré zprávy. Mars v druhé polovině měsíce bude aktivovat peníze a majetek. Ve spojení s Černou Lunou přinese karmickou zkoušku spojenou s majetkem a penězi. Úplněk dokoná a dořeší Pannám oblast práce, kariéry a životní oblasti. Konec měsíce a prosinec bude ve znamení domova, zázemí a rodiny. Saturn dlouhodobě požaduje vytvořit si domov podle svých představ, usadit se a zapustit základy stability. Jupiter dlouhodobě přeje finančnímu posunu.

 

Váhy

VÁHA

Venuše se pohybuje u Černé Luny, Marsu a karmického uzlu ve Váze, Mars v této konjunkci je ještě na konci Panny. Po novoluní se přesune také do Vah. Váhy budou rekapitulovat své aktivity, přemýšlet a vymýšlet jak dál. Kde chtějí pokračovat a co ukončit v oblasti financí. Novoluní přinese rozhodnutí ohledně peněz. Váhy nebudou vědět co dřív. Budou muset zesílit svou aktivitu na maximum. Postavení planet při novu aktivuje finance a majetek. Možná se budou cítit pohodlně v některé situaci spojené s financemi. Zde se také odehraje důležitá karmická zkouška na téma peníze a hodnoty, láska, snížené sebevědomí. Váhy by se měly chovat diplomaticky za všech okolností. Toto období není jednoduché, ale lze jej zvládnout. Venuše ve vlastním znamení dělá Váhy nepřehlédnutelné, úžasné a okouzlující, a to je třeba využít, ne zneužít. A že bude Černá Luna pokoušet, kdy vypustí své Démony na povrch. Ďáblíci ukrytí hluboko v nevědomí se budou drát ven. A na Váhách bude, aby je udrželi v mezích morálních hodnot. Úplněk koncem měsíce ukončí téma cizina, zahraničí, vzdělávání a soudy, úřední záležitosti. Prosinec přinese úřadování, cesty, ale také aktivitu se sourozencem. Vzdělání a čerpání nových informací.

 

Štír

ŠTÍR

Planeta Mars se pohybuje z Panny směrem do Vah a v jeho blízkosti se vyskytuje Venuše a Černá Luna. Zde se bude odehrávat zásadní situace spojená s partnerem nebo láskou. Upevnit či ukončit vztah, to je dilema pro Štíry. Novoluní přináší nový vítr do plachet. Začíná nová životní kapitola. Na této cestě je třeba učinit kroky směrem ke všemu novému. Ovšem nejprve je nutné ukončit nějakou aktivitu. Popřemýšlet, kam chci směřovat svou aktivitu, zamyslet se nad tím, co nefunguje a tudíž se tím dále nezabývat. Úplněk koncem měsíce bude tlačit do vyřešení záležitostí spojených s penězi a majetkem sdíleným s další osobou, nebo bankou. Dořešit platby či dluhy, hypotéku. Také v této době nemusí vše vyjít podle představ. Prosinec otevírá časovou bránu do minulých životů, Černá Luna zde bude působit v oblasti hodnot, lásky a aktivit z minulosti. Štíři budou napojeni na osoby, společnost nebo prostředí známé z minulosti. Doporučuji nechat si vypracovat karmický horoskop, aby Štíři lépe porozuměli situacím, které nastanou. Konec roku bude ve znamení financí s kterými budou Štíři nakládat.

 

Střelec

STŘELEC

Střelci mají velmi aktivní období a ani nadále tomu nebude jinak. Jupiter působí dlouhodobě v Panně a přeje jim vzestup v oblasti práce, kariery a životní pozice. Mars se přesune do Vah a ke Střelcům přichází osoby a situace, které naplní jejich budoucnost. Novoluní otevírá rekapitulaci jejich života. Psychika poběží na plné obrátky. Střelci by se měli připravit na novoluní v jejich znamení, které proběhne v prosinci. Zde si otevřou novou životní cestu, ovšem nyní je čas zhodnotit dosavadní aktivity. Měli by si dát pozor na svou osobu, jsou nejvíce zranitelní. Toto období aktivuje odkrytí tajemství a tajností, které měly být skryté. Tajní nepřátelé mohou zaútočit zpoza rohu. Střelci se musí připravit na neočekávané situace. Planeta Mars spolu s Venuší a Černou Lunou připraví karmickou zkoušku na téma přátelství, blízké osoby, společnost a společenství. Kam mají patřit a kde nemají být. Saturn bdí přísným okem nad Střelci a dohlíží, aby si odstranili osoby a situace, co nechtějí mít nadále ve svém životě. Koncem měsíce budou nastavovat nová pravidla, nebo ukončovat staré dohody a smlouvy. Zde budou uzavírat partnerství. Slunce, Merkur a Saturn přinese zprávy a úřední písemnosti. Prosinec je nejdůležitějším měsícem roku, zde se Střelci nastartují na novou cestu. Začnou realizovat své nové plány.

 

Kozoroh

KOZOROH

Listopadové planety přinášejí důležitou osobu do života Kozorohů. Měli by jít mezi lidi, do společnosti, kam chtějí zapadnout a patřit. Aktivita bude zaměřená na práci a kariéru. Černá Luna, ta ďáblice, bude působit na pracovní oblast. Ti nespokojení budou chtít ukončit nebo změnit práci. Zde je nutné si uvědomit, zda jde o pouhý rozmar nebo skutečně o touhu po změně. Černá Luna pokouší a nenechá to malé ‘‘co kdyby‘‘ na pokoji. Na jaře 2016 Kozorozi budou mít v této oblasti jasno. Úplněk koncem měsíce odstartuje zdravotní potíže, aktivitu související s nemocí či zdravím. Slunce, Merkur a Saturn přinesou překvapující zprávu. Ukončí se nebo uzavře minulost. Všechno zlé je k něčemu dobré, takže pokud budou Kozorozi připraveni na neočekávané kolem jejich osoby, pak je nemůže nic vyvést z míry. V prosinci budou mít práce nad hlavu. Konec roku přinese nastavení nových smluvních podmínek, pravidel a dohod.

 

Vodnář

VODNÁŘ

Mars se pohybuje Pannou a míří do Váhy. Vodnáři by měli dořešit majetek sdílený s další osobou nebo bankou. Aktivita koncem roku se bude týkat zahraničí, vzdělávání, úřadů a soudů. Ideální čas na cestu do ciziny, navštívit kurz nebo si rozšířit své vědomosti. Vše pod taktovkou Černé Luny, která přinese i skryté touhy, možná až ďábelské nápady. Novoluní přináší kariéru, práci a pracovní aktivitu. Slunce a Luna s Merkurem naznačují, že se o práci bude všude hovořit a psát nebo na ni budou myslet dnem i nocí. Vodnáři si polepší, jejich život dostane nové, lepší rozměry. Úplněk koncem měsíce přinese ukončení a uzavření partnerských či pracovních záležitostí. Vodnáře čekají velké změny. Dohodnou nové partnerské podmínky, nebo ukončí vztah. Přichází nová skupina lidí, společnost, společenství, kam mají namířeno. Noví lidé vejdou do jejich života. Prosinec je měsícem splněných přání, dostanou svou životní příležitost.

 

Ryby

RYBY

Mars v Panně ovlivnil vztahy a dohody Rybiček a přesunem do Váhy aktivuje téma peníze a majetek, který vlastní s další osobou nebo bankou. Zde přijde karmická zkouška díky vlivu Černé Luny, která se pohybuje spolu s Venuší , Martem a karmickým uzlem v oblasti sexuality a financí. Ryby zažijí svou malou sexuální revoluci, pokud nechají plynout své emoce ukryté hluboko uvnitř sebe. Ryby by měly přemýšlet, zda sex nebo peníze stojí za to pokušení, které jim připravila Černá Luna. Novoluní otevře téma rozšiřování vědomostí, napojení na zahraničí, úřední záležitosti a touhu po cestách do ciziny. Úplněk koncem měsíce bude tlačit k dokončení a dořešení záležitosti spojené s domem, bytem, bydlením a ženami v rodině. V prosinci jsou stále aktivní peníze. Konec roku je ve znamení kariéry, práce a nové pracovní , možná i životní příležitosti.

Intuitivní astroložka Daniela Hannah, telefon:736 20 15 87

www.astrokarty.cz

Vaše komentáře

Reklama