MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA SRPEN 2017 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

 

Srpen sám o sobě přináší vibraci č. 8 (Vibrace čísla osm přináší čas, v němž může člověk po změnách znovu získat rovnováhu a klid a vytěžit z předcházejících zkušeností pochopení a sílu. Osmička je číslem karmy a rovnováhy, úspěch tohoto období tedy závisí na tom, jak si člověk vedl v uplynulých sedmi měsících. Karma je řetěz příčin a následků – dávání a braní, spravedlnosti a nespravedlnosti, akce a reakce – který trvá, dokud není dosaženo přirozené rovnováhy a tato rovnováha nezůstane zachována. To je klíč k životu a celému jeho smyslu. Lidé by měli jednat poctivě a přinést jim to právě v tomto měsíci může velký úspěch, Měli by mít na paměti, že i v obracené formě se jim může navrátit to, co zaseli nebo učinili či pro co se rozhodli. Červenec byl takovou menší přípravou před tím, co bude následovat v srpnu. Nejvíce tento měsíc pocítí právě Lvi a s jeho koncem částečně i Panny.)

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (prsten-jetel-věž-strom-ryby)

Pro Berany bude SRPEN měsícem ve znamení vlastní životní cesty, zastavení, přehodnocování, ustrnutí, ale i samostatnosti či egoismu, ve vztazích potom znamením oddělenosti, vnitřní osamělosti, borcení starých zásad, nepochopení nebo neústupnosti či odloučení. V pracovní sféře znamením většího podílu samostatnosti, úspěšnosti, ale vykoupené neoblíbeností, neboť jejich dvorní kartou je „VĚŽ“. I na Berany dolehne karmický měsíc, nicméně oni sami budou přehodnocovat to, co chtějí a co nechtějí ve druhé polovině roku. Nejvíc jim ale v tomto měsíci prospěje jejich vlastní samoty, určitá izolovanost od druhých. Potom si totiž budou moci dovolit přehodnotit ve vlastním tichu to, čeho ještě chtějí dosáhnout, co chtějí napravit, kde dosáhnout vyšších snů a jak si např urovnat své vlastní životy. Pro ostatní znamení by to mělo znamenat jediné, nechat Berany v klidu rozjímat, příliš je do ničeho nenutit. Větší roli také u Beranů sehrají vztahy a to hlavně ty dlouhodobé, všude tam kde byla krize nebo ve vztazích založených na závislosti po materiálním a finančním zabezpečení, kde byly problémy se bude odhalovat, bude se zviditelňovat a nejen pár tak může být na hraně odloučení, rozchodu nebo rozvodu. Ale i v těch vztazích, kde je určitý stereotyp či vyhořelost neuškodí prospěšná samota, navrátí to jistým způsobem do vztahů jiskru. Řešit ale budou i finance, jak moc ovlivňují jejich životní standard, co jsou pro ně schopni obětovat a co se kolem nich dá ještě změnit. Nicméně se Berani v srpnu zaměří i na vlastní životní cestu, na své zdraví i na znovuzískání životního, vztahového, zdravotního nebo finančního štěstí. I je čeká sklizeň toho, co zaseli v první polovině roku, právě srpen odhalí možné nedostatky nebo naopak přebytky…

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (kříž-věž-měsíc-kotva-jetel)

Pro Býky bude SRPEN měsícem ve znamení citů, pocitů, předtuch, ale i romantiky, nejistoty či vnitřního napětí. Ve vztazích znamením snů, představ, ale i iluzí stejně tak opakovaného scházení a rozcházení, v pracovní sféře ve znamení úspěchu, uznání, ale i nervozity, obav nebo úzkosti, neboť jejich dvorní kartou je „MĚSÍC“. I na Býky čeká měsíc bohatý na osudové záležitosti, situace, zkoušky i lekce. V jednu chvíli toho může být tolik, že budou muset ze světa okolních zmatků utéct do své samoty, protože právě tato samota pro ně bude stejně jako pro Berany prospěšná v tom, že si utřídí, co chtějí a co nechtějí. Opatrní by měli být i na přílišné nervové vypětí, na druhou stranu jim ale prakticky ve všem bude předurčený úspěch, na co sáhnou, to se jim podaří, mohou tak dosáhnout nebývalých úspěchů, které jsou jim mimoděk předurčeny osudem. Ten navíc bude notně zasahovat do jejich života, ale především „šťastnou shodou náhod“, řešeními i úspěšnými zakončeními, bude se ale také promíchávat s pracovní sférou, kde nejen bude podsouvat slova uznání s chvály, ale bude přinášet i odměny nebo štěstí, nicméně ale také bude nutit a tlačit do naplnění jistých životních poslání nebo k nalezení toho správného směru. Pozor by si jen měli Býci dávat na to, aby se příliš k něčemu nebo někomu neupnuli, stejně tak jako by měli být opatrní na možné deprese, které mohou vést až k osamělosti a to platí především u nezadaných Býků. Na prvním, druhém i třetím místě bude u nich zištnost, pohostinnost a pokud zrovna v tomto měsíci mají dovolenou, neuškodilo by, kdyby maximálně vypnuli a jen si užívali léta…

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (loď-pes-měsíc-myši-klíč)

Pro Blížence bude SRPEN stejně jako pro Býky měsícem ve znamení citů, pocitů, předtuch, ale i romantiky, nejistoty či vnitřního napětí. Ve vztazích znamením snů, představ, ale i iluzí stejně tak opakovaného scházení a rozcházení, v pracovní sféře ve znamení úspěchu, uznání, ale i nervozity, obav nebo úzkosti, neboť jejich dvorní kartou je „MĚSÍC“. Všeobecně budou Blíženci více hloubaví, přemýšliví a zasnění, což jim může přinést nečekaný úspěch. Ale i na ně dolehne karmický srpen a to ohledně přátelství. Budou rozpoznávat, kdo do v jejich životě sehrává důležitou roli a naopak, kdo tam již nepatří. Občas budou sami sebou nejistí, tak trochu labilní nebo povrchní, ale omluvou pro ně je, že se bude vyplavovat to, co je delší dobu svazovalo. Jen by se to nemělo zvrtnou do rezignace na všechno. Díky tomu mohou ztratit i pro ně důležité šance či se budou objevovat jejich nenaplněné touhy. Častěji také mohou mít pochybnosti, zda je všechno správné, nicméně obrat u nich nastane pravděpodobně až v září. Vyhýbat by se tak měli všemu riskantnímu nebo pochybnému, jedině tak si udrží zdravé sebevědomí. Ohroženy nebo znejistěny mohou být ale i jejich životní jistoty či v případě cest a cestování se mohou také vyskytnout nejistoty nebo obavy. Jisté pro ně ale je, že mohou leccos lehce získat, dobrou radou pro ně je, že mají vydržet ve svých plánech, protože nastane dobrý obrat, objeví se nové možnosti a vše se nakonec uskuteční přesně tak, jak si Blíženci přáli a jejich další cesty tak budou bezpečné. Více u nich Ale může být přetížená psychika, na to by si měli dávat pozor, stejně tak jako i na větší nervové vypětí. Nicméně srpen pro ně nebude špatným měsícem, sklidí jen to, co zaseli. Ale ani jim se nevyhne osud a osudové záležitosti či se více bude projevovat jejich karmická minulost a naplnění z ní. Jejich cesta tímto měsícem je především jejich vnitřní a vlastní, právě tady se nejvíce budou zviditelňovat potlačovaná nebo záměrně skrývaná témata…

 

RAK (22.6. – 22.7.): (jetel-park-dům-hvězdy-kříž)

Pro Raky bude SRPEN měsícem ve znamení domova, zázemí, stability, jistoty, ale také ve znamení setkání, rovnováhy či dobrotivosti. Ve vztazích potom znamením nechuti ke změnám, nepružnosti, ale i důvěryhodnosti či uzavřenosti, v pracovní sféře ale znamením jisté a dobré práce či naplnění, nicméně také tak trochu ve znamení workoholismu, neboť jejich dvorní kartou je „DŮM“. Narozdíl ale od Lvů si spíše budou užívat léto v plném rozsahu, i když ani je neminou osudové záležitosti, setkání, události nebo situace. Více se budou právě ohledem rodiny, rodinných příslušníků i domova cítit šťastnější a spokojenější, přicházet budou intuitivní vnuknutí, nápady, přesto o sobě ale jejich karmická minulost bude dávat vědět. Něco nepodstatného či dlouhodobě nedořešeného se ukončí, budou přicházet šťastné konce, ale také na ně čekají příznivé události či velké štěstí. Trochu víc zkaleným obdobím mohou být menší rány osudu, plnit budou své minulé karmické dluhy, ať už vzniklé v nedávné minulosti nebo v té, která pochází z minulých životů. Budou se ale více bavit, setkávat, navštěvovat nebo podnikat společenské akce. Osud bude hlavním hráčem v srpnu, což Raci mohou, ale nemusí pocítit, záležet bude na nich, jaká zatížení si s sebou nesou. Nicméně… Nicméně i když se všechno může jevit jako neřešitelné, přijdou za pár dní vyjasnění a vystřídá je spíše opětovně radost i štěstí. V mnohém ale bude osud také Rakům něco v pozitivním a šťastném slova smyslu navracet. Srpen nebude zase až tak těžký měsíc, jejich plány se budou uskutečňovat a pokud bude ještě čas na dovolenou, měli by ji Raci smysluplně využít, určitě se jim to bude hodit do dalších měsíců, ono přece jen s načerpanými silami jde hned všechno lépe a snáz…

 

LEV (23.7. – 23.8.): (klíč-kosa-dům-srdce-ptáci)

Pro Lvy bude SRPEN stejně jako pro Raky měsícem ve znamení domova, zázemí, stability, jistoty, ale také ve znamení setkání, rovnováhy či dobrotivosti. Ve vztazích potom znamením nechuti ke změnám, nepružnosti, ale i důvěryhodnosti či uzavřenosti, v pracovní sféře ale znamením jisté a dobré práce či naplnění, nicméně také tak trochu ve znamení workoholismu, neboť jejich dvorní kartou je „DŮM“. Objevit se ale také kolem nich v srpnu a v souvislosti s bydlením mohou náhlé a nečekané události nebo situace, mnohdy na hraně nepříjemností, týkat se tu může nejen sousedských vztahů, ale také smluv nebo pevnějších jistot, které náhle budou jakoby nejisté. Častěji se ale také kolem nich mohou v srpnu objevovat spory, nedůtklivost či raněnost a to nejen v životě samotném, ale především ji mohou více pocítit v lásce a citech, jsou to náhlé a nečekané situace, kterým se ale Lvi a Lvice nemohou vyhnout. Často se také budou dostávat do rozporu se sebou samotnými a nemalou roli v tom sehraje i osud a karmické lekce. Počítat mohou i s častou hektičností, změnou vlastních názorů, se silnými výkyvy nálad, ale také s mohutnějším stresem nebo napětím. Jde především o jejich měsíc, uzavírat se budou určitá témata nebo to, co nebylo uzavřeno, objevovat se budou lidé, se kterými mají Lvi nevyrovnané účty, připravit by se tak měli na možné vysilující rozhovory, na doplácení na vlastní chyby a omyly, ale i na možné hádky či příliš nebezpečnou hektičnost, která může skončit i vážnějším zastavením. Prožívat také mohou i nečekané starosti všude tam, kde si předtím byli silní a jistí a stejně tak mohou i odvracet zlo, ale s příliš velkou námahou nebo úsilím či mohou dosáhnout úspěchů, ale s příliš velkým vypětím. Navíc jako třešničkou na dortu se mohou zjevit náhlá možná ohrožení všech jejich dosavadních jistot. Není ani vyloučené, že pokud něco získají, velmi rychle o to zase přijdou… Klidnější pro ně bude spíše až konec měsíce, kdy se jim výrazně od všeho uleví…

 

PANNA (24.8. – 22.9.): (srdce-kříž-rakev-liška-kniha)

Pro Panny bude SRPEN měsícem ve znamení úplnosti, završení, zlomu či vyvrcholením krize, stejně tak trápením. Ve vztazích znamením problémových citů, k zásadním proměnám nebo k rozpadu citů. V pracovní sféře potom znamením možného ukončení, vyčerpání či příliš problémových situací, neboť jejich dvorní kartou je „RAKEV“. Tato karta ale nesymbolizuje jen smutek, nicméně i u Pannen zasáhne osud v plné síle, bude je nutit odpoutávat se od všeho, co je nenaplňuje, co je svazuje a omezuje, stejně tak jako od toho co je mrtvé a uměle udržované. Bude se to dotýkat všech životních oblastí, ale nejvíce se to může projevit v citech, lásce a vztazích. Ať už Panny budou chtít nebo ne, budou nuceny přehodnotit, jak jsou na tom vlastně s láskou a vztahy, jestli kolem nich není víc problémů a láska nezmírá, než je radost a její prožívání. Na druhou stranu je ale čeká osudovost, nová možná osudová propojení, která ovlivní jejich odpoutávání. Budou tak vyvstávat skrývaná osudová tajemství, ale také samy Panny mohou chtít něco ohledně lásky skrývat. Budou procitat s něčeho doposud falešně prožívaného, především z toho, v čem pravděpodobně samy sebe klamaly. Větší roli také sehraje žárlivost, vypočítavost nebo manipulace, ale láska by neměla být tím, co je v srpnu zastaví. Naopak díky tomu a osudovým záležitostem, odkrytým tajemstvím, pochopením mohou konečně najít to, po čem jejich srdce vnitřně touží, to co by skutečně chtěli. Budou procitat ze špatných snů nebo ze zaběhlých modelů vztahů, aby konečně objevily to, co je kolem nich, ale co pro svou dosavadní zaslepenost nemohly vidět…

 

VÁHY (23.9. – 23.10.): (jetel-medvěd-cesty-věž-had)

Pro Váhy bude SRPEN měsícem ve znamení volby, rozhodnutí, křižovatek, ale také alternativ, rozcestí nebo výběru. Ve vztazích potom znamením rozpolcenosti, odkládání, ale i křižovatek, kde bude nutno se rozhodnout jak a kam dál. V pracovní sféře znamením rozhodování nebo nových alternativ, neboť jejich dvorní kartou jsou „CESTY“. Víceméně budou hledat východiska všude tam, kde zafungovala nerozhodnost. Rozhodnutí mohou být šťastná a bezpečná, ale také povedou k novým začátkům. Nicméně nejvíce budou souviset s nějakou jim blízkou ženou. V tomto případě ale pro ně nejvhodnější doba k rozhodnutí bude stáhnutí se do své samoty a do ústraní, aby si promysleli a zvážili všechno možné další kroky. Neměly by ale podléhat nerozhodnosti, ta by je mohla zavést do slepé uličky. Stejně tak se díky svým rozhodnutím budou snažit vyhnout dalším problémům nebo budou volit cestu určitých oklik. Pozor by si ale měly Váhy dávat na to, že špatná rozhodnutí mohou namísto štěstí přinést do dalších měsíců větší problémy, není ani vyloučené že ze svých rozhodnutí mohou mít i strach a budou se jim snažit vyhnout nebo se z nich vykroutit. I určitá odloučenost ale povede k rozhodnutí nebo k možným východiskům, navíc i odloučení do kterého se dostaly bude pro ně prospěšné a právě v srpnu budou nuceny se postavit face to face všemu, čemu se bránily. Docílit by ale Váhy měly v konečném výsledku přesně těch rozhodnutí, která se budou nabízet. Díky tomu, že mají silně vyvinutou intuici, neměly by se splést. I pro ně bude srpen měsícem karmy a karmických naplnění z minulých životů. Záležet bude na tom, jak se k těmto tématům postaví, ale svá rozhodnutí, respektive jejich důsledky pocítí více až s koncem měsíce nebo ve svém měsíci září…

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (čápi-klíč-lilie-prsten-park) 

Pro Štíry bude SRPEN měsícem ve znamení rodiny, intimnosti, sexu, upřímnosti, ve vztazích znamením silné sexuální přitažlivosti, harmonie i upřímnosti, v pracovní sféře potom ve znamení pohody, neboť jejich dvorní kartou je „LILIE“. V tomto karmickém měsíci na ně budou čekat změny, a to dost velké, neboť se nejvíce dotknou rodiny či partnerských vztahů. Vyloučen nemusí být ani přírůstek do rodiny nebo výrazně pozitivní změny. Ty navíc budou pevné, jisté a neměnné. Nicméně budou Štíři procházet i společenskými změnami, měnit vlastní postoje nebo názory na okolí i na lidi v něm. Pro ně budou změny nevyhnutelné. Vtahy jim budou přinášet větší jistotu i jistá pouta. Kde byly nesváry, dojde k usmíření. Kde je ve vztahu posun, může dojít k zásnubám nebo žádosti o ruku. Stejně tak na ně čekají jisté události nebo situace ve spojitosti s rodinou, rodinnými členy nebo potomstvem. Budou ale také společensky velmi aktivní, jsou tu častá pozvání, setkání i návštěvy. Změny ale výrazně u Štírů zahýbají celým měsícem, ale ani toto znamení se nevyhne karmickým a osudovým záležitostem, jen pravděpodobně v mírnější formě, než u některých jiných znamení. Budou si leccos uvědomovat a kladen bude důraz na jejich spolehlivost. Kde byl nesoulad, bude nastolena harmonie. Prakticky se jim bude dařit na všech frontách, ale právě srpne nejvíce může zahýbat s jejich specifickým znakem a tím je právě sexualita. Jakoby budou více přitažliví a vyhledávaní opačným pohlavím, nicméně opatrní by měli být na to, aby nesklouzli do nějakých dobrodružství, ze kterých si nemusí odnést zrovna příjemné vzpomínky nebo následky, které se nemusejí projevit hned, ale spíše až v dalších týdnech nebo měsících…

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (srdce-čápi-rakev-jetel-věž)

Pro Střelce bude SRPEN stejně jako pro Panny měsícem ve znamení úplnosti, završení, zlomu či vyvrcholením krize, stejně tak trápením. Ve vztazích znamením problémových citů, k zásadním proměnám nebo k rozpadu citů. V pracovní sféře potom znamením možného ukončení, vyčerpání či příliš problémových situací, neboť jejich dvorní kartou je „RAKEV“. S tím budou souviset i změny a to všude tam, kde to bude nutné. Budou významné, ale pravděpodobně bolestné. Nejvíce tyto změny pocítí Střelci ohledně lásky a vztahů. Právě tady jakoby bude docházet k odpoutávání i osvobozování se od všeho co zžíralo, trápilo nebo zmíralo. S definitivní platností tak mohou zpřetrhávat staré citové vazby. Na jednu stranu budou jakoby zoufalí, na druhou stranu ale na sebe štěstí jakoby bude nechávat čekat. I změny mohou být krátkodobé a proměnlivé a šťastné jen na chvíli, jakmile odezní, může se navrátit do původních kolejí. Nemělo by se zapomínat, že jednou ano, podruhé možná, ale potřetí už ne… Také by si měli Střelci ve změnách umět nastavit ty správné hranice a limity, jinak se neustále bude kolem nich něco opakovat. Svádět ale také může srpen ke krátkým letním románkům, ze kterých může vzejít trpčí vystřízlivění. Občas totiž neuškodí, pokud se Střelci jakoby stáhnout do své samoty, bude pro ně víc než prospěšná, a stejně tak neuškodí, pokud se aspoň na chvílí stáhnout a budou z povzdálí jen tak pozorovat dění okolo nich. Srpen pro ně může být náročnější, ale zcela ne evidentně tak jako září a říjen…

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (loď-liška-jezdec-medvěd-důtky)

Pro Kozorohy bude SRPEN měsícem ve znamení zpráv, informací, myšlenek, představ, ale i nápadů, pohybu či větší aktivity. Ve vztazích znamením sympatií, náklonnosti, myšlenek na někoho, ale také o jiskření a očekávání. V pracovní sféře potom znamením pozitivního vývoje, i když lehce, ale také o příjemných změnách, o svobodomyslnosti nebo o rychlých jednáních, neboť jejich dvorní kartou je „JEZDEC“. Kozorozi budou hodně komunikovat, vyřizovat a zařizovat. Také ale mohou častěji cestovat, ať už služebně, na dovolené nebo jen tak za zábavou. Tady by ale měli mít v pořádku vše co je motorové, mohou se totiž nepředvídatelně objevit nebo projevit skryté vady, které by pozdržely jinak báječnou dovolenou. Sami ale také budou zapojovat iniciativu, nicméně neupřou si ani menší nepatrné konflikty nebo drobnější hádky, nicméně čelit také mohou falší od starších osob, ať už z rodiny či blízkého okolí. Právě tady mohou častěji narážet na lež nebo faleš či určitou zkreslenost. Zprostředkovaně k nim ale také mohou odléhat výmluvy právě daných osob. Sami Kozorozi by si ale měli dávat větší pozor na vlastní vypočítavost nebo manipulativní záměry, protože i na ně bude doléhat tíha osudu, osudových zkoušek i lekcí. Ne všechno kolem nich bude růžové, opatrní by měli být na vlastní chybné myšlenky, ale také na vychytralé či lstivé nebo zákeřné úmysly. Nicméně narážet mohou i na setkání, od kterých by ale neměli příliš očekávat, jedině tak budou schopni se vyhnout problémům nebo tomu, o co vlastně nestojí…

 

VODNÁŘ (21.1. – 20.2.): (jetel-had-dům-cesty-rakev)

Pro Vodnáře bude SRPEN stejně tak jako pro Raky a Lvy měsícem ve znamení domova, zázemí, stability, jistoty, ale také ve znamení setkání, rovnováhy či dobrotivosti. Ve vztazích potom znamením nechuti ke změnám, nepružnosti, ale i důvěryhodnosti či uzavřenosti, v pracovní sféře ale znamením jisté a dobré práce či naplnění, nicméně také tak trochu ve znamení workoholismu, neboť jejich dvorní kartou je „DŮM“. Kde byly komplikace, okliky či problémy budou východiska, alternativy a problémy si jakoby samy od sebe najdou cestu ven. Kdo bude hledat nové bydlení, tomu bude přát štěstí, kdo si bude chtít užívat pohodu a klid, bude je mít. Přesto by si ale Vodnáři měli dávat pozor na nedůvěryhodné osoby v okolí, pozor na zmatky či menší problémy. Ale to spíše podle toho, jaká bude momentální situace. Nicméně právě v srpnu může u Vodnářů často fungovat nerozhodnost, kdy sami nebudou vědět, jak se správně rozhodnout a mohou se tak ocitnout i ve slepé uličce. Budou se ale nakonec muset přece jen rozhodnout, aby jejich další směry byly stabilní. Vnést štěstí i spokojenost jim ale může do života jistá žena, která je může okouzlit, zaujmout nebo se s ní seznámí. Rozhodně by ale Vodnáři neměli trávit čas jen doma, i když tam se budou cítit nejšťastnější. Určitě neuškodí podnikat společenské akce. Nicméně zkomplikovat jim jejich štěstí mohou drobnější problémy, neshody nebo nedorozumění. To se ale brzy poté vysvětlí a opět zavládne letní pohoda. Jako jedno z mála znamení mohou tento karmický měsíc Vodnáři prožít tzv. „s rukama za hlavou“. Jejich doba přijde spíše až se zářím, kdy budou nuceni leccos rozběhlého uzavírat nebo dořešovat…

 

RYBY (21.2. -20.3.): (liška-cesty-ptáci-kosa-lilie)

Pro Ryby bude SRPEN měsícem ve znamení krátkých trápení, malých komplikací, nervozity, ale i podrážděnosti nebo spěchu či neklidu. Ve vztazích potom znamením roztěkaných citů, stresu nebo nejistoty, ale také možného úletu. V pracovní sféře potom znamením nervového vypětí, menších nepříjemností nebo shonu, neboť jejich dvorní kartou jsou „PTÁCI“. Nicméně zažívat budou náhlé a nepředvídatelné situace či události, ať už v souvislosti s rodinou nebo ohledně nich samotných. Stejně tak se mohou dočkat nečekaného a spontánního sexuálního dobrodružství, ale také náhlých rozhodnutí, která budou mnohdy hbitá, ale neměla by být ukvapená nebo zbrklá, protože by si později Ryby mohly právě tato rozhodnutí vyčítat jako špatná. Čelit ale také mohou náhlých lžím, falši nebo pomluvám, či se k nim z jiné strany budou dostávat, stejně tak by si měly dávat pozor na falešné intriky v rodině, ale také na častější spory nebo napětí. Opatrné by ale měly být i na zbytečné řeči, diskuse nebo rozhovory, stejně tak se mohou občas dostat i do sporu se sebou samými a dělat si kolem sebe falešné a naprosto zbytečné starosti. I u Ryb se mohou projevovat karmické záležitosti, ale ne v takové razanci nebo tak viditelně jako u jiných znamení, přesto se jim ale nevyhnou. Občas budou mít pocit, že nic nestíhají, že jsou pod tlakem nebo příliš velkým stresem, ale je to jen znamení, že ne všechno je tak horké jak to vypadá. Na druhou stranu se ale právě Ryby mohou těšit i na pozitivnější a radostnější rozrušení, nebude o ně nouze..

 

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Respektuji autor. Práva obrázků. Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. 

http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/ 

Autor článku: Merlin

Vaše komentáře

Reklama