ZLO NEEXISTUJE

 

„Je všechno, co existuje, stvořené Bohem?„

Jeden ze studentů nesměle odpověděl: „Ano, je to

stvořené Bohem.„

„Stvořil Bůh všechno?„ ptal se dál profesor.

„Ano, pane,„ odpověděl student.

Profesor pak pokračoval: „Jestli Bůh stvořil všechno,

znamená to, že Bůh stvořil i zlo, které existuje. A díky

tomuto principu: naše činnost určuje nás samotných,

tedy Bůh je zlo.„

Když toto student vyslechl, ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený.

Najednou zvedl ruku jiný student. „Pane profesore, mohu vám položit otázku?„

„Samozřejmě,„ odpověděl profesor.

Student se postavil a zeptal se: „Existuje chlad?„

„Co je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě nikdy nebylo chladno?„

Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval: „Ve skutečnosti, pane, chlad

neexistuje, v souladu se zákony fyziky je ve skutečnosti chlad pouze nepřítomnost tepla.

Člověka a předměty můžeme popsat a určit jejich energii na základě přítomnosti anebo

vytvoření tepla, ale nikdy ne na základě přítomnosti či vytvoření chladu. Chlad nemá svoji

jednotku, kterou ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom mohli

popsat to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.„

Student pokračoval: „Pane profesore, existuje tma?„

„Samozřejmě, že existuje,„ odpověděl profesor.

„Znovu nemáte pravdu, tma stejně tak neexistuje. Ve skutečnosti je tma díky tomu, že není

přítomno světlo. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit. Můžeme

zkoumat paprsek za paprskem, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku, ve které

bychom ji mohli měřit. Tma je jen pojem, který si vytvořili lidé, aby pojmenovali

nepřítomnost světla.„

Následně se mladík zeptal: „Pane, existuje zlo?„

Tentokrát profesor nejistě odpověděl: „Samozřejmě, vidíme to každý den, brutalita ve

vztazích mezi lidmi, trestné činy, násilí, všechno toto není nic jiného, než projev zla.„

Na to student odpověděl:

„Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost dobra, tedy Boha.

Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo přichází tak, jako když přichází tma,

nebo chlad – tedy v nepřítomnosti světla, tepla a lásky.„

Profesor si sedl.

Albert Einstein keby si prečítal našu stránku!

Ten student byl mladý Albert Einstein.

Zdroj: fórum na MOJE PRAVDY

Vaše komentáře

Reklama