Lorna Byrne – Kde byl bůh?

lorna.jpg

Když jsem byla v New Yorku minulý týden, jedno z témat, které stále zaznívalo, byl konflikt a válka ve světě, především pak Izraelsko-Palestinský konflikt.

Neměli bychom se sebou válčit. Už bychom se přes to měli přenést. Nevím, proč nám to tak trvá.

Vzpomínám si na jeden rádiový rozhovor v Jižní Africe, při kterém zavolala do rádia žena a zeptala se na své dva syna, kteří jednoho rána odešli z domova a už se nikdy nevrátili.

“Kde byl Bůh, když ho mé děti potřebovaly?”

Její dva mladí dospělí synové byli zabiti během násilí v Jižní Africe. Vrátily se mi vzpomínky z mé vlastní země, Irska, a problémy, které jsme měli v Severním Irsku. Častokrát jsme slýchávali, jak se něčí otec, syn, matka nebo dcera nevrátili domů. Někde vybuchla bomba nebo se dostali do přestřelky a byli zabiti.

Velmi jsem soucítila s tou ženou. Vím, že Bůh a andělé byli při ní a vím, že vzali duše jejích synů rovnou do nebe. Vím, že se andělé snaží, aby lidé v Jižní Africe naslouchali, aby si uvědomili, že násilí není třeba. Skutečně musíme víc naslouchat! Musíme se snažit a naučit se netoužit po pomstě, když někdo zraní nás nebo naši rodinu. Místo toho se musíme naučit najít mírové řešení. Jinak se budeme točit v bludném kruhu. Každý na světě má svou roli, kterou musí sehrát. Všichni musíme naslouchat. Všichni potřebujeme jeden druhého, nehledě na barvu pleti, národnost, náboženství atd. Všichni máme duši, všichni se potřebujeme navzájem. Jsme vzácní. To je jedna z věcí, které mi Bůh a andělé neustále opakují.

“Modlete se za nás” prosila mě ta žena z rádia. Slíbila jsem, že se budu modlit a že udělám všechno, co mi Bůh a andělé dovolí, abych napomohla míru ve světě. Všichni si musíme neustále pamatovat, že na světě je víc toho dobrého než špatného a že všichni můžeme pomoct svou modlitbou. Modlitba je velmi mocná, ať už patříme k jakémukoliv náboženství. Modlete se jeden za druhého, i za ty, které neznáte.

Požehnání vám, vašim rodinám a milovaným.

Lorna

P. S. Ten anděl na fotce je symbol naděje. Byl vytvořen z kousků skla z válkou zmítané Palestiny a byl vytvořen v Palestině a prodán na pomoc charitě, která bojuje za dialog mezi vírami a pochopení. Našla jsem ho v kanceláři reverenda Cliffa Cutlera z kostela Svatého Pavla ve Filadelfii, kde jsem mluvila na svátek Sv. Patrika.

Zdroj: http://www.andelevmychvlasech.cz

Vaše komentáře

Reklama