Test na Alzheimera

* Zhoršování paměti, projevující se zapomínáním zcela nedávných událostí a jmen.
* Další zhoršování paměti, projevující se neschopností vybavit si data nebo nalézt známou cestu domů.
* Stále obtížnější rozhodování.
* Pokles zájmu o své zaměstnání a koníčky.
* Pokud jste některou z těchto známek zpozorovali u svého partnera, jednoho z rodičů, sourozenců či přátel je nutné tento stav konzultovat s lékařem!

Stádia choroby:

1. stadium:

Pouze mírné a často přehlédnutelné příznaky:
Zhoršování paměti – zejména pro zcela nedávné události.
Přechodná časová dezorientace – neschopnost vybavit si, jaký je den, měsíc a rok.
Prostorová dezorientace – neschopnost poznat známá místa, např. nemocný nepo- znává, že je ve vlastním bytě.
Ztráta iniciativy a průbojnosti.
Obtížné hledání slov.

 

2. stadium:

Významné výpadky paměti – včetně jmen členů vlastní rodiny.
Snížená schopnost postarat se sám o sebe – nutnost pomoci při mytí nebo oblékání.
Časté případy, kdy se nemocný člověk ztratí nebo zabloudí i na známých místech.
Zhoršování řečových schopností.
Halucinace – bludy.

 

3. stadium:

Obtíže při příjmu potravy, nutnost pomoci další osoby.
Neschopnost poznat přítele a dokonce i členy vlastní rodiny.
Obtíže s chůzí – někdy až upoutání na lůžko.
Neudržení moči a nebo stolice.
Významné poruchy chování.

 

Test ke zhodnocení kvality paměti a orientačních schopností

1.Zeptejte se vyšetřovaného, kolik je mu let.
2.Zeptejte se, kolik minut zbývá do nejbližší celé hodiny.
3.Řekněte vyšetřovanému nějakou adresu a požádejte ho, aby si ji pamatoval. Po skončení testu jej požádejte, aby ji zopakoval.
4.Zeptejte se, jaký je právě rok.
5.Zeptejte se vyšetřovaného ne adresu místa, kde se právě nacházíte.
6.Zeptejte se vyšetřovaného na jména dvou osob, které nesporně dobře zná a které se v tu dobu nacházejí poblíž.
7.Zeptejte se vyšetřovaného na datum jeho narození.
8.Zeptejte se vyšetřovaného, v kterém roce vypukla první světová válka.
9.Zeptejte se vyšetřovaného, jak se jmenuje současný prezident.
10.Požádejte vyšetřovaného, aby počítal sestupně od dvaceti do jedné.

Za každou správnou odpověď je 1 bod. Pokud vyšetřovaný dosáhne skóre 6 nebo méně, je vhodné zajistit další vyšetření u lékaře.

 Autor: PhDr., PaedDr. Petr Nečas, CSc., Ph.D.

Vaše komentáře

Reklama