SPOUŠTĚČ OD BOHA – „BLAŽENOST“

Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence a vytvoříš ideální podmínky pro zakotvení energie “Jednoty” nejprve v sobě a pak v magnetickém poli Země. Rámcový text zůstává beze změny a vytváří základ, na kterém se v Tobě šíří boží vibrace, aby byly následně účinné i pro všechny lidské bytosti. Změníme naši Zemi a tady je nástroj pro to daný.

S láskou
Jahn Johannes

 náhled obrázku

Spouštěč od Boha

1. Celý život se řídí zákonem rezonance!
Rozdávám-li lásku, přijde láska ke mně, rozdávám-li  nenávist i já sklízím nenávist. Podíváme-li se na svět takový, jaký v současné době je, pak mu chybí především láskyplné síly, které by vytvořily mír, jednotu, spravedlnost a poctivost. Pokud však sami v sobě nemáme vlastnosti jako je tolerance, schopnost akceptovat, poctivost, mír, radost, soucit, láska apod., nemohou se tyto vlastnosti šířit po celé zeměkouli. Protože každá změna začíná v srdci jednotlivce!

2. Každá buňka lidského těla je světlem!
I naše věda již byla schopna odhalit, že fotony pod pozorováním mění své chování. To znamená, že prostřednictvím našich myšlenek a našich pocitů můžeme přímo zasáhnout do struktury, do chování našich buněk. A toto světlo, které jsme a co nás tvoří, je všude. Protože všechno je ve své nejmenší části – světlo. Stejně tak i každý člověk. Pokud se nám podaří ovlivnit naše buňky a poskytnout jim požadované informace, můžeme je aktivovat, nově nahrát a zaměřit je na to, na co chceme! A takto působí i tento spouštěcí email!

Můžeš se vědomě naladit na kvalitu dané vlastnosti a vytvořit novou realitu pro sebe tím, že přeneseš myšlenkové a emocionální podněty do svých buněk.

Tento dopis je protkán vysokou frekvencí světla ze zdroje existence, a pokud to dovolíš, bude toto světlo okamžitě doplněno i do Tvého tělního systému. Okamžitě pocítíš harmonii se životem a světlo lásky rezonuje s Tebou. To vše se děje na buněčné úrovni a vytváří v Tobě pocit spokojenosti a blaha.

Je to nová orientace, která v Tobě danou vlastnost zakotví. Tento Spouštěč od Boha je velmi účinný a vyžaduje vědomý obrat a jasné: Ano, já chci!

Jakmile 144.000 lidí (počet dokonalosti a stability) zakotví tuto novou kvalitu ve své buněčné úrovni, je tento atribut ustanoven také na planetární úrovni tím, že se usadí v mřížkovém systému  planety Země. To znamená, že s ním mohou rezonovat všichni lidé. Tato mřížková síť Země objímá celou planetu a zahrnuje všechny kolektivně vytvořené záměry; ty temné, stejně jako i ty světelné.

Pokud tedy prostřednictvím našich myšlenek a našich pocitů nasytíme mřížkovou síť Země dostatkem pozitivních světelných záměrů, změní se realita na Zemi. Pak je tu klid a mír, protože to bylo naším záměrem. Je na nás, co vytvoříme, protože tvoříme prostřednictvím našich myšlenek a emocí.

 

Čím více lidí si to uvědomí, se s tím seznámí a také to aplikuje, tím rychleji změníme podmínky na Zemi.

Protože:
MY MÁME TUTO MOC TÍM, ŽE SE ROZHODNEME A UDĚLÁME TO SPRÁVNÉ!

Jakmile si přečteš tento text a máš z něj dobrý pocit, pak můžeš mít okamžitý a přímý přístup k energii Světla.

„Ano, já chci”!

A světlo působí – sice neviditelně – ale ne nepozorovaně! Budeš okamžitě povznesen a uveden do stavu harmonie sám se sebou. Kvalita světla dnešní vlastnosti bude nahrána a zakotvena v Tvých buňkách. Potom pošli tento email pokud možno všem, kteří z Tvého pohledu jsou připraveni pomoci utvářet novou, spravedlivou a mírovou společnost tím, že jsou ochotni nejprve sami v sobě reorganizovat a nově nahrát své buňky.

Je to síla sebeurčení, která nyní může být uplatněna! Pokud dosáhneme počtu 144 000 lidí, kteří tuto vlastnost v sobě usídlí, změní se realita na Zemi v nové dynamice. Tento údaj odráží tzv. „kritické množství”, kterému se dle zákonu rezonance musí podřídit všechno.

 

Pokud chceš podpořit tento proces všemi svými silami a také ve své rodině, skupině přátel či známých vytvořit novou kvalitu života, pak pošli tuto informaci do 14 dnů 14-ti lidem. To vytvoří ve Tvém individuálním prostředí skupinovou energii, která vás v tomto záměru okamžitě utvrdí a stmelí dohromady. (14: Číslo pomoci a uzdravení, 1+4 = 5, pět: Číslo svobody.)

Takto bude ve Tvém bezprostředním okolí okamžitě vytvořena novou realita, protože každý je naladěn na tuto vibraci. Těšte se z ní! Tento velmi silný nástroj mění podmínky na Zemi k lepšímu. Měj důvěru ve svou moc a sílu! Ano, věř si.

Sedmý atribut času: Blaženost

Prosím, udělej si teď 15-ti minutovou přestávku. V klidu vyslovuj nahlas tento záměr a přehraješ si své buňky touto informací:

V BLAŽENOSTI  S BOHEM  JSEM SKUTEČNÝ. ŽIJI  V TÉTO REALITĚ JAKO LIDSKÁ  BYTOST MEZI LIDMI. PROSTŘEDNICTVÍM SVÉ  PŘÍTOMNOSTI NA ZEMI  TVOŘÍM BLAŽENOST PRO BLAHO VŠECH A JAKO SVĚDECTVÍ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI. NAŘIZUJI MÉ BUŇKY TEĎ PŘEHRÁT  PŮSOBIVOU REALITOU BLAŽENOSTI A TUTO VLASTNOST  VE  MNĚ  ZAKOTVIT  A  V MÝCH   BUŇKÁCH   ZAPEČETIT. TAK  JE  TO. 

„Ano, chci.“

——————————

Doprovodný text

Pokud s tímto dopisem souhlasíš, předej ho dál co nejvíce lidem. 

 

Změníme svět, nikdo jiný to za nás neudělá! 

 

A tady je nástroj pro to daný. 

V souladu s životem.

Příští atribut času: Štěstí – bude vyslán do 14 dnů.

Zdroj e-mail + dohledáno http://www.cestyksobe.cz

 

Vaše komentáře

Reklama