PROPOJENÍ ZAČÍNÁ 20.2. AŽ 22.2.2012

 ice-snow.jpg

Mrazivé počasí nám zvolna ustupuje a z hromad zmrzlého sněhu se opět poslušně stává prýštící voda. Ta se samozřejmě nevytvoří najednou, ale pozvolna, vlivem postupného zahřívání okolním vzduchem.

Některé změny kolem nás rovněž neprobíhají skokově, ale postupně v jednotlivých fázích. Každému procesu transformace se však dá více či méně pomoci naším vlastním přičiněním – jsme totiž všichni součástí jediného obrovského celku.

Pojďme proto sami velmi konkrétně a prakticky posunout jednu důležitou etapu změn kupředu. Půjde o jednu jedinou minutu ve třech po sobě následujících dnech – jsou to dny magických číselných kombinací 20.2.2012, nádherně zrcadlové 21.02.2012 a následující 22.02.2012, kde by mělo vše vyvrcholit.

Je velice pravděpodobné, že se díky existujícím propojením, zapojí do této aktivity i mnoho spřátelených webů a tím desítky či stovky tisíců odpovědných lidských myslí v rozmanitých zemích světa, kterým není stav věcí kolem lhostejný, kteří již delší dobu podvědomě cítí, že je změna doslova nevyhnutelná a touží žít naplněným životem docela jinými hodnotami a pravidly, než nám jsou striktně diktovány.

Rozhlédněte se

Vše, co vidíme kolem nás, jsou v podstatě energie o různých frekvencích, intenzitách, formách i projevech. Pro zjednodušení můžeme říci, že hmotný svět je prezentován určitými strukturami obvykle ve třech základních skupenstvích (proto tající led na začátku) a živými organismy v něm.

Nehmotný svět si můžeme opět pro jednoduchost představit jako svět pro nás neviditelného kosmického záření, radiových či televizních vln, jež jsou ve stovkách dosažitelné všude kolem – jen se naladit na správnou frekvenci. Mezi projev nehmotného světa patří i dar energie života samotného, který hmotný svět sám opačně stvořit nedokáže.

Náš domov

Fyzický svět přetváříme tím, že předměty hmotného světa (např. při stavbě domu pomocí stavebních dílů) uskupujeme tak, jak máme v dobře promyšleném průvodním plánu a elegantní představě šikovného architekta.

Vidíte? Kdo tedy vlastně dům staví? Přímo to sice jsou osoby pracující na díle, ale nepřímo samotný architekt, který určuje směr.

brick.jpg

A jsme u toho – žádná změna hmotného světa by se nikdy nemohla realizovat, pokud by nevznikla nejprve konkrétní myšlenka, jak to či ono provést.

Již v Bibli je psáno, že na počátku všeho bylo Slovo, ale už se tam nějak nedostalo, že ještě dlouho před ním musela přijít prvotní myšlenka na jeho vyslovení a význam.

Je přitom zajímavé, že samotná myšlenka na stvoření světa z hmoty je paradoxně zcela mimo něj – tedy mimo hmotný, či chceme-li fyzický svět. Je mu jistým způsobem dokonce nadřazena, neboť plán musí změnám hmotného světa nutně předcházet. Můžeme proto směle říci, že nehmotný svět je velice úspěšně schopen řídit svět hmotný i když to tak na první pohled nevypadá.

Naše myšlenky

brain-gold.jpg

Do nehmotného světa definitivně patří také naše vlastní myšlenky. O nich jsme si již psali více v tomto odkazu. Dále již v rámci zjednodušenínepůjdeme, pouze si připomeneme, že máme jako lidstvo mnohem větší sílu, než si o sobě skrytě myslíme – jen se jí musíme naučit využívat a sjednotit své úsilí.

Vše jsme se dnes naučili již poměrně úspěšně počítat a měřit, takže víme, že například události kolem 11.září 2001 vyvolaly s emocemi lidí a tím společným vědomím lidstva obrovské hnutí, které bylo dokumentováno extrémními výkyvy křivek na grafech registrovaných doslova po celém světě, kam informace dotekla.

Nekončící vlna soucitu, lítosti, porozumění sdělení a souznění s pochopením, že se něco tak obrovského týká doslova každého z nás, bylo skutečně enormní. Bohužel jsme tehdy nevěděli, že to byla také ta nejlepší příležitost, jak již začít věci měnit ve prospěch celku.

Tajné projekty a světová elita

Protože neveřejné vědecké/armádní projekty a světová elita si je velice dobře vědoma toho, co je výše popsáno, je logické, že se z podobných úvah neradují a dělají vše proto, abychom byli názorově roztříštěni a myšlenkově rozdělení.

Je k tomu používána celá řada chytře a velmi nenápadně implementovaných nástrojů, mezi něž bezpochyby patří různě deformované druhy náboženství, nesmyslné rozdělení moci a tím světových zdrojů a naše myšlení programované tím směrem, jak je nastaveným Systémem požadováno – viz tento odkaz.

Demokracie – názor většiny?

Je nejvyšší čas toto vše obrátit a doslova nekonzumovat světové zdroje podle pravidel, která z velice zištných důvodů určuje několik nejmocnějších rodin světa, ale začít tvořit takový svět, jaký si přejí miliony a miliardy běžných rodin, pro které jsou hodnoty jako štěstí, spokojenost a láska nade všechny ekonomické modely. Doma po nedělním obědě peníze jednoduše nejsou třeba, všimli jsme si?

Vyjmenované hodnoty se totiž nedají za nic na světě koupit, musí se prostě vlastní pílí nechat vzniknout a udržovat, protože si tak sami přejeme a protože to tak chceme.  Viz tento důležitý citát.

Člověk a planeta

Možná jsme nad naším bytím takto kriticky ještě nepřemýšleli, ale člověk je v podstatě jediný tvor na planetě, který musí za svůj vlastní život po celou dobu jeho trvání platit. Doslova a do písmene.

Pokud nechceš skončit na ulici, snaž se a vydělávej, plať všechny účty, poplatky a daně, plať za zboží i služby, plať za všechno, co vidíš kolem. Můžeš si klidně koupit i pozemky na Měsíci. Jsi-li právě nemocný, zaplať si za lékaře, léky a léčbu, zaplať si za své zdraví i za svůj život.

Žádný jiný tvor na planetě podobné nesmysly dělat nemusí, pouze a jedině dle jeho vlastních slov „nejmoudřejší bytost na vrcholu evoluce“ – člověk. Ostatní tvorové do života dostávají automaticky přesně to, co právě potřebují v kombinaci s tím, o co se musí též sami zasloužit.

Není to přinejmenším podivné, že celá planeta funguje na zcela jiném základě a v podstatě mnohem lépe, než se snaží po celá staletí přežívat lidstvo? Není to třeba proto, že je kosmický model fungování vytvořen jejím architektem mnohem důmyslněji, než ten, který si uměle vytváří člověk?

Dosti slov a nyní o co přesně půjde

wake-up-call.jpg

Nastavte si budík, mobil, připomínku, cokoliv, protože půjde o jednu jedinou minutu

– přesně ve 12:00 našeho času se 20., 21. a 22.2.2012 pomyslně zastavíme a soustředěnou vizualizací našich myslí vyšleme jasný signál, co a jak přesně chceme (nikoliv co nechceme – pozor na to).

Zapomeneme na všechny nesmyslné domněnky, předsudky a negativní postoje, že to je stejně k ničemu a jdeme do toho s tím, že to funguje. Tečka. Jedna jediná minuta za to stojí, ne?

Vše postavíme do roviny, že jsme již cíle dosáhli, nikoliv že to tak možná někdy bude – v dalším článku bude vysvětleno proč.

Vyšleme jasný impuls vděku a obdivu, jak úžasnou a krásnou máme planetu – matku Zemi a na ní vytvořený harmonický svět, do kterého vše dokonale zapadá jako kousky puzzle – včetně nás samých.

Vyšleme myšlenku, že je svět již zcela oproštěn ode všeho (především lidského) zla, násilí, chamtivosti, chudoby, zloby, závisti a nenávisti. Vyšleme myšlenku upřímného porozumění a pochopení druhých bez jejich soudu i vděk za to, že jsme aktivní součástí tohoto obrovského živého celku v úsilí o lepší svět.

Přejeme všem ve svém okolí to nejlepší, co si sami dokážeme představit. Totéž pozitivní poselství přání dobra a všestranné hojnosti odesíláme nejen druhým bytostem, ale i všem živým tvorům a rostlinám na planetě, neboť i oni jsou součástí všeho kolem a nemůžeme je opominout.

Společně a jednotným hlasem Srdce člověka odeslaná myšlenka je základní stavební kámen pro zjemnění všech stávajících hrubohmotných dějů a posunutí transformace na naší planetě směrem k lepšímu zítřku a přiklonění se k ušlechtilým hodnotám. To věděli již staří Mayové a respektují to dodnes.

Čím více osob se k této aktivitě připojí, tím bude mít společná myšlenka větší sílu, proto prosím přepošlete odkaz, nasdílejte jej do různých komunitních sítí, pošlete info mailem, zapojte se. Díky všem za pomoc.

Každý z nás je nyní důležitý a každá pozitivní myšlenka je velice potřeba.

Mnoho štěstí

Aridan

Zdroj: http://www.jinestranky.cz

Vaše komentáře

Reklama