POSELSTVÍ OD ARIŮ Z 18.10.2011

Témata: Co pro nás znamená datum 28.10., datum 11.11. a doba mezi tím?

Úkoly na 11.11.11 a dobu poté.

Naši milovaní,

Toto období je velice zvláštní až unikátní. Můžete zde zažít retrospektivu záležitostí vyhrocených do pozitiva I negativa z posledních 13000 let. Právě na těchto záležitostech si zřetelně budete moci uvědomit svůj stupeň duchovního vývoje. Pokud vše, co se vám bude dít dokážete přijímat, budete se posouvat rychle ve svém vývoji. Pokud se zaseknete ve svých emocích, dostanou vás do dějů, které si budete muset odžít. Toto období u mnohých představuje duchovní maturitní zkoušky u některých dokonce státnice na vysoké škole. Děkujeme, že působíte transformačními energiemi na společenskou sféru vaší republiky a někteří na celoevropskou sféru. Tyto energie Světla jsou teď velmi potřebné.

Co se týče data 11.11. 2011 nečekejte, prosíme, nic bombastického. Setkají se určité svazky kosmických energií, které budou cíleně působit na mnohá místa této planety. To proto, aby tato synergická energie se mohla „nasát“ do Země a pak ji vyzařovat do svého okolí.

Všech 49 základních energií tvoření se v této době setká v různém paprskovém uskupení a dotkne se určitých míst Země. Díky těmto energiím Země pak bude vyzařovat energie, které budou probouzet neprobuzené a rozvíjet dál již probuzené.

Celá tato doba až do zimního slunovratu je velmi významná a nádherná, protože právě tyto energie vám budou pomáhat, abyste mohli kráčet mílovými kroky na své Cestě. Nebojte se překážek na Cestě. Půjdete-li s upřímností otevřeného srdce, doslova se nad vším prachem cesty budete vznášet.

Milujeme vás. Vaši Áriové

28. říjen je vybrán jako nástup chaosu, kdy se začnou objevovat větší trhliny ve strukturách třetí dimenze. Některé části 3D přestanou být podporovány světelnými bytostmi z jiných dimenzí, zároveň ale bude uvolněno velké množství světla pro planetu.

Pro mnohé bude oslepující a tito lidé ho budou vnímat jako zničující, zkázonosné. Kdo žije ve tmě, neumí se podívat do slunce.

Jaké to bude světlo?

Energie z Galaktického středu a jiných částí vesmíru. Bude uvolněno naráz mnoho nových kódů pro přerod Matky Země.

Do 11.11. půjde o zdánlivý úplný chaos, protože Matka Země potřebuje přijmout tyto energie. Kdo již pracuje ve spojení s Matkou Zemí, má možnost přijímat tyto energie také, přes svou Zemi.

11.11. dojde k probuzení Strážců planety. Jejich propojením vznikne nová energetická struktura jako první fáze zrodu 5. dimenze, kterou již budou moci vnímat všichni. Bude prozařovat skrz 3D. V dalších časových vlnách se budou probouzet další strážci a vznikat další a další struktury až do celkového prostoupení světlem. Toto nelze provést naráz, toto by zničilo veškerý stávající život na zemi a to není záměrem.

Co to pro nás znamená?

V době chaosu zůstat ve svém středu, klidu a posilovat svůj záměr. Nenechat se strhnout, ale vyzařovat pro druhé. Ne silou, ale přirozeností.

Nechytat se zdánlivě pevných bodů zvnějšku, ale zůstat flexibilní a pevný ve vnitřním světle. (udržovat jasný plamen ve svém srdci)

Od 11.11. se propojovat s energií Strážců (světelné bytosti, které se začnou určitým způsobem projevovat, takže je „budete moci vidět“)

Nechat se vést. Realizovat spolupráci, začínají se rodit nové formy práce, tak že vytrvat a spolupracovat. Jsme s vámi, i celý vesmír, nechte se vést.

Začne se po 11.11. zklidňovat chaos?

Začne se prosvětlovat a vy v těch paprscích uvidíte novou realitu, uvidíte sami sebe v 5D, ve všech barvách, takže začne docházet k probouzení lidstva. Bude samozřejmě i tlak temnoty, ale to už není vaše cesta, ty nezpracované části ve vás budete uvolňovat posíleni tou částí vašeho bytí, která vstoupí do páté dimenze.

Bude nutné, abyste scelovali své energie v Já jsem a abyste prosvětlili a dočistili nezpracované věci, bude vás třeba při pomoci těch, kteří se budou světla bát.

Pro nás jste cennými pomocníky v celém procesu, máte zkušenost kruhu inkarnací ve třetí dimenzi. Jste jako poslové světla v terénu.

S láskou vaši Ariové

Mezi 28.10. a 11.11. po bouřlivém období současných dní dojde k naplnění a přílivu velmi krásné a pozitivní energie, které vyvrcholí otevřením brány 11.11.11. Tyto dny jsou pro vás otevřeny v Boží Milosti veškeré „kouty“ vašeho bytí, abyste s láskou mohli propustit a odevzdat další energie, které již nepotřebujete, a ony doposud zůstávaly vaší součástí.

Uvědomujte si tento čas plně a věnujte láskyplnou pozornost svému bytí, svým emocím I stavům. Udělejte si svůj individuální plán (přichází doba vlastního tvoření) a ten naplňujte. Je to stále o vědomém žití „tady a teď“. Boží Milost vám pomáhá projít branou 11.11.11 s co nejvyšší vibrací, láskou a harmonií.

Velký díl temných energií jste již pročistili a vaše životy stále více splývají s Božím plánem. Vy si to uvědomujete a prožíváte.

Vnímejte a vědomě se napojujte každý den na Boží záměr a Boží vůli.Jestliže máte ještě nějaké bloky vůči těmto energiím, tak si je do té doby dočistěte.

Úkoly na 11.11.11 a dobu poté.

Když vaše loďka zamíří do proudu Boží vůle budou vaše úkoly přicházet, procházet a plnit se tak přirozeně, jak je to jen možné. I vám samotným se budou přijímat radostně a lehce.

Toto je úkol této doby – přestat se držet rákosí u břehu a s láskou a vírou vyplout na moře. Jste děti Boží a je o vás postaráno.

Vaši Áriové

Zdroj: e-mail + odkaz na http://www.transformace.info/


Tento soubor poselství ještě není kompletní, ale vzhledem k závažnosti a aktuálnosti tématu zveřejňuji i jen ta 3 poselství, která mám k dispozici. Až ostatní účastnice meditace zašlou své díly poselství ještě článek doplním.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama