ODBORNĚJŠÍ POPIS AUTOMATICKÉ KRESBY

Náš život je mnohdy pro nás nesrozumitelný, nečitelný, dáváme si často otázky a hledáme cesty jak se cítit dobře a radostně, jak být v harmonii, aby nám jako učební lekce nepřicházely stále jen nemoci nebo bouřlivé a bolestivé vztahy.
Pomocí automatické kresby můžeme proniknout do energií které při těchto kontaktech vznikají. Když uvidíme na papíře a v barvách zaznamenány energie například našich konfliktních vztahů, učíme se jim postupně rozumět. Najednou se v nás otevře nová oblast vnímání a my náhle víme co v sobě změnit/přijmout, co nám v takových situacích vlastně brání být sami sebou.
 
Pokud použijete automatickou kresbu a jste připraveni se napojit na své Mistrovské Já, jsou informace pomocí automatické kresby jasné, harmonizující a uzdravující. Stačí si vše uvědomit, vpustit toto poznání do svého života a ŽÍT. 

 Automatickou kresbu považujeme za zvláštní schopnost nebo dar, umožňující kreslícímu mimosmyslové napojení do různých typů energií fyzického, duševního a duchovního těla člověka, jež nelze získat žádným rozumovým poznáním. Automatická kresba se u různých kreslířů liší osobní formou symbolů. Z hlediska kvality, množství a přesnosti informací nejvíce záleží na tom, na jakém stupni duševního a duchovního vývoje kreslící stojí. Pomocí automatické kresby je možné zachytit i jemné toky energií v lidském těle, čakrách, v auře fyzického těla a okolí, ale i v dalších neviditelných rovinách duševního a duchovního těla člověka.

Automatická kresba je diagnostická metoda, která vykresluje energetické poruchy tělesných orgánů, čaker a aury. Její pomocí lze určit patogenní zóny a vykreslit i toky energií. Automatická kresba zachycuje patogenní jevy i u lidí, kteří sice již nemocní, doposud svou chorobu neregistrují a cítí se subjektivně zdrávi. V takových případech může automatická kresba velmi pomoci ve včasném léčení. Nezřídka se stává, že pacient přijde k lékaři pozdě až v rozvinuté podobě choroby, kdy se léčba stává zdlouhavou a nákladnou. Automatická kresba se nejčastěji používá při určování nemocí na dálku. Touto schopností je nadáno nemnoho lidí. Většinou je vrozená a takovýto léčitel – diagnostik u sebe tento talent objeví náhodně časem, eidetickým zřením či jinak. Léčitelka Jiřina tuto schopnost objevila před lety, když její teta, známá léčitelka, s ní probírala léčebné případy v aplikaci na léčbu Reiki a reflexivními masážemi. Využila její mediální schopnosti, s níž již tehdy dosahovala 95 % přesnosti při určování patogenních zón. Mnoho lidí si dnes již plně uvědomuje, že jejich tělo má i duchovní rozměr. Osobní analýza je cestou poznání stavu energie a jejího fungování. Proto moudří léčitelé a lékaři vždy kladli zvláštní důraz na prevenci a včasné podchycení chorob účinnou diagnostikou. Automatická kresba se v tomto případě jeví jako velmi účinná.
Každý člověk, ať už s talentem nebo bez talentu je schopen tvořit. Není to o tom, zda umím nebo „neumím“ kreslit. Tajemství se skrývá v uvolnění, oproštění se od myšlenek a spočinutí ve svém středu, hluboko ve své duši, tady a právě teď …

Automatická kresba – podívej se do sebe
Automatická kresba je prostředek, jak se podívat do sebe, do svého nitra, do niternosti. Je obrazem současného stavu a je také sdělením. Sdělením, co cítím, jak se mám a co potřebuji. Každý se s automatickou kresbou setkal a často ji také používá. Například při telefonování, kdy si jen tak čmáráme po papíře a pod rukou nám vznikají jakési prapodivné obrazce a struktury. Někdy také obrázky. A to je dobrý začátek. Protože pokud se chceme něco o sobě dovědět, je zapotřebí pokračovat a vytrvat.
Kresba terapeutická
Automatická kresba je úžasný fenomén a každý člověk, ať už s talentem nebo bez talentu je schopen tvořit. Není to o tom, zda umím nebo „neumím“ kreslit. Tajemství se skrývá v uvolnění, oproštění se od myšlenek a spočinutí ve svém středu, hluboko ve své duši, tady a právě teď – zachycením toho okamžiku. Kresba jako sdělení je kresba terapeutická.
Smutek touha i radost

U kresby je fantastická její neverbálnost. Repertoár slov se nám zdá často omezený pro vyjádření našeho zoufalství, smutku, radosti, lásky a touhy. Pro toho, kdo praktikuje automatickou kresbu je velice jednoduché nakreslit například tón, akord, píseň, rytmus, báseň, mantru…

Velice snadno lze pomocí symboliky automatické kresby vyjádřit neopakovatelný, krásný i tragický zážitek. To vše je kresba, jsou to jakási slova sdělení „beze slov“.
I když jej adresát „nepřečte“, jedno je jisté. Myšlenka byla adresátovi předána a její energetická vibrace už obstará vše potřebné k tomu, aby se posléze dostala jemně a nenásilně k cíli… Tam, kam byla určena.
Harmonizační obrázky

Jistě jste se již setkali s tzv. harmonizačními obrázky. Jsou to obrazy, které působí na emocionální i fyzické úrovni. Působí také na psychosomatická onemocnění. Intuice zavede bezpečně každého právě k tomu obrazu, který je pro něj nejvhodnější a uzdravující po všech stránkách. Kresba také napomáhá najít cestu k osvobození se od dávných negativních zážitků a emocí. Je to také forma meditace a relaxace.

Často se stává, že napojením se na jemnohmotý svět, pomocí automatické kresby, ztvárňujeme anděly, elfy, víly, bytosti světla. Tyto bytosti se mohou stát strážci a ochraňovateli majitele obrázku.
Jak se podívat do sebe, či napsat dopis beze slov?

…příjemná atmosféra, klid, hudba, pastelky, papír. Nic víc nepotřebujete. Pak už jen stačí vybrat první pastelku, první barvu. Intuice je dobrý pomocník. Začněte malovat. Cokoli. Při uvolněném prožitku kreslení jen klidně a nezúčastněně sledujte svou ruku. Stačí si jen uvědomovat, že kreslíte. Že vaše ruka vládne „mocnou silou“ plnou barev a čar, stejně tak, jako by jste psali jednotlivá slova, která by měla říci vše, co potřebujete sdělit. Vše, z čeho se skládá prožitek okamžiku.
Beze slov do nitra člověka

Existují lidé, kteří dokáží číst v barevných čarách a přijímají vibrace jim určené stejně tak, jako by četli opravdový dopis. Jsou to terapeuti, kteří hledají odpovědi při psychických problémech u dětí i dospělých. Je to pomůcka, jak se dostat beze slov k člověku a pochopit jeho pocity, myšlenky a nálady.

Formou automatického pohybu a kresby se učíme rozumět sami sobě. Kresbu pouze sledujeme, jde skrze nás, nejsme to my kdo maluje, jsme pouze prostředníky.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama