Měsíční Merlinova předpověď pro všechna znamení – duben 2020

Duben nám klepe na dveře a mě se původně chtělo napsat, že BERANI, BÝCI, BLÍŽENCI, RACI, LVI, PANNY, VÁHY, ŠTÍŘI, STŘELCI, KOZOROZI, VODNÁŘI A RYBY stráví většinu měsíce dubna doma, ale to by byla příliš krátká předpověď, kterou byste mi nakonec omlátili o hlavu…  No ale ani tak si nejsem zcela jist, zda duben naplní očekávání o konci současné situace… Spíše cítím, že duben přinese něco zcela jiného, to o čem se delší dobu mluví, šušká, konverzuje i debatuje… Ano, řeč je o nutných změnách a kdo ještě nepochopil, že vše ohledně současné situace je osudové a karmické, možná právě v dubnu změní názor a pochopí i nepochopitelné… Duben totiž, co by 4 měsíc bude především zaměřený na vnitřní sílu, na popasování se s problémy, ale také bude zaměřený na vůli, víru i odhodlanost, protože právě osud ještě přinese nejedno překvapení, nutné změny, které se už delší dobu hlasitě hlásí o slovo, ale také vygradování či kulminaci toho, co už mělo skončit, ale stále je uměle udržované při životě… Jedno ale budou mít všechna znamení společné… A to právě OSUD a jeho moc navrátit vše postupně do původního stavu, než se vše vymklo kontrole… I to si vyžádá ještě nezbytné a nevyhnutelné změny, které mohou být provázené zvraty, zlomy i nečekanými a mnohdy překvapujícími zakončeními a rozuzleními, bohužel často provázené i bolestnějšími konci… Budou to ale nutné změny pro to, aby se něco pozvolna mohlo do budoucna i dalších měsíců navracet do normálu, nicméně bude to měsíc, kdy ještě zmrzne úsměv na tváři, dojde humor i radost… Respektive radosti bude na rozdávání v případech, kdy se něco podaří zvrátit, zachránit nebo vyléčit… Půjde ale také o měsíc návratů, ale návratnosti osudu za naše pozemské chyby, a nelze tvrdit, že se v dubnu něco uvolní nebo se současná situace zlehčí nebo více stane řešitelnou… Spíše bude duben prověrkovým a zkouškovým obdobím, protože ekonomika se ještě nerozběhne, a navíc se čím dál víc mohou objevovat finanční starosti, problémy či i vlastní finanční zdroje budou nebo mohou prudce vykazovat nedostatek nebo se projeví rychlejší vysychání finančních zdrojů… Pozor by si všechna znamení měla dávat bez výjimky na situace, kdy sice bude už už radost na spadnutí, ale to záhy vystřídá zase něco negativního… Proto i duben bude hodně o víře, vůli i naději a je zbytečné mazat med kolem pusy, že s koncem dubna bude vyhráno a vše se vrátí do normálu… Rozhodujícím měsícem tak pravděpodobně nebude duben, ale spíše až květen, kdy dojde k poklesu i stagnaci šíření nákazy… No a nyní se podíváme blíže na jednotlivá znamení… Konec dubna totiž ukáže jeden fenomén a to, jak dalece jsou lidé schopni slevit ze svých nároků, ze svého komfortu a zda jsou schopni přijmout i bolestnější cestu ven z toho, v čem jsou, protože i ony nutné a nezaměnitelné změny pomohou vystoupit z krize a mít objektivnější náhled na to, co všechno mělo současné období přinést… Bude se rozpadat staré a nefunkční, ale i to zažité a to proto, aby se v následujících měsících mohlo pozvolna rodin nové…

BERANŮM duben nadělí něco jednak něco osudového a karmického, ale také jim v mnoha ohledech bude podsouván klíč k odpovědím, klíč k úspěchu i klíč k tomu, alespoň v omezené formě prožívat radost… I díky vlivu osudu se mohou připravit na něco jistého a nevyhnutelného, na změny, které je někam popostrčí nebo ukáží jejich slabiny a praskliny, nutné k tomu, aby je Berani pozvolna začali řešit nebo se díky intuici zaměřili na to, co jim to má vlastně sdělit… Klíč k úspěchu je totiž zakódovaný v nich samotných a i přesto, že je pro ně letošní rok zkouškový, mohou najít klíč k uznání, hojnosti i prosperitě… Duben ale může svádět i k tomu, zaměřit svou pozornost na druhé, více se o ně zajímat, ale zase nepřekračovat únosnou mez, kdy už by to mohlo být vnucováním… Objevit s ale může i nějaké nutné zlo, aby pročistilo tíživou atmosféru, která se nad Berany vznáší… A klidně mohou dát průchod svým emocím, mohou bouchnout jako ucpaná kamna, protože je a bude potřeba se uvolnit od všeho nahromaděného trápení, starostí i vlastního vnitřního boje… Uleví se jim a možná i díky tomuto upuštění páry budou schopni více zvládat vše s nadhledem a klidem…

BÝKY bude v dubnu s největší pravděpodobností provázet naděje i víra, že není tak špatně, aby nemohlo být lépe, i když nejednoho z nich může potrápit nejen vynucená změny ohledně financí, ale také např. Ohledně kariéry…Ale i k nim postupně budou přicházet ať už v malé nebo větší formě nevyhnutelné změny… Touha vystoupit z vlastního stínu, ale také touha něco změnit, tedy respektive to, k čemu se odhodlávali delší dobu, ale stále jim chyběla ona pověstná síla a odhodlanost či vůle… Býci tak v dubnu mohou ostatním ukázat, co se v nich ukrývá za vnitřní sílu a možná i oni samy budou nuceni přijmout nejednu ze změn, tedy změn kterých se jako znamení bojí a nemají je tudíž příliš v lásce… Ukázat ale světu mohou i své skryté schopnosti, svou sílu i pohostinnost a často mohou být všude tam, kde bude potřeba pomoc, pomocná ruka nebo třeba jen slova útěchy… Stejně jako i u jiných znamení, tak i u Býků ale může docházet ke stavům, kdy budou nuceni něco ukončit, z něčeho se vyvázat či zpřetrhat svazující a často i uměle udržovaná pouta při životě… Až s koncem měsíce se možná budou schopni opět svobodně nadechnout, ale po celý měsíc mohou být konfrontováni s tím, co v minulosti sami zaseli…

BLÍŽENCŮM a LVŮM duben připraví tak trochu pochybovačné či nejisté období, kde bude prověřována jejich víra, naděje ale i jejich vlastní vnitřní a často před zraky druhých skrývané obavy, nejistota či strach, ale i pochybnosti o sobě samých… Tak jako u jiných znamení i oni budou procházet nutnými změnami, kde se budou bortit zažité hranice, vzorce i modely či se zcela opačným efektem ukáže to, v čem se často skrývala radost, kterou ale ani jedno ze zmiňovaných znamení nevidělo nebo přehlíželo… Nutno dodat, že se tak obě znamení budou muset postavit tváří v tvář realitě… Uvědomit si skutečnou podstatu života a vymanit se z vlastních iluzorních představ či očekávání… I k nim tak možná slabšími vlivy, ale možná i těmi razantnějšími bude vstupovat osud a brát či odměňovat podle zásluh i podle toho, jak často se chybovalo, kde byl vlastní prospěch, či dokonce vše může přinést i ztrátu toho, na čem se až příliš lpělo a výjimkou tak nemusí být ani vybudované jistoty či finance… Nicméně s koncem měsíce už mohou obě znamení na vše pohlížet jinýma očima a zaměřit tak svou podstatu na něco skutečně důležitého, což vše zbytečné odsune do věčných lovišť… nakonec i starosti odezní, přijde překvapení i radost, i když bude nutné si ji chránit, aby znovu neodezněla…

RAKY, VÁHY a RYBY v dubnu mohou potrápit nějaké komplikace, svízelný průběh změn nebo výsledky změn dostavující se často delšími oklikami, kdy nebude zcela jasný konkrétní cíl nebo smysl toho, proč se tak děje… Pro všechna tři znamení bude tak duben obdobím určitých obav i nejistoty, co bude dál, ale také prověrkou jejich víry i naděje, že vše nabere ten správný směr… Možná občas propadnou trudomyslnosti nebo depresivním stavům, ale i to bude v pořádku… Bude nutné, aby si uvědomili skutečnou váhu i moc toho, co ještě mohou dokázat a že víra a naděje je vždy tím posledním, co zmírá… Možná je občas rozhodí nebo zklamou dané změny, ale i ty ve výsledku mohou být prospěšné proto, aby ukázaly nový směr, vystoupení z vlastní komfortní zóny i z vlastního životního stereotypu… Dostaví se ale i ty nutné změny, které dlouho volaly po pozornosti, ale které byly pro nedostatek zájmu opomíjeny, což sice na jednu stranu může usebrat radost, ale na stranu druhou ji zpětně později opět navrátit, pokud se podaří husarský kousek a dojde na nějakou záchranu něčeho, co na začátku měsíce vypadalo ztracené… Na závěr je tu ještě dodatek, že zásadní vliv na život všech tří znamení může mít nějaká žena, která osvětlí obzory, ukonejší a ukáže i pomocnou ruku… Může jít, ale nemusí o spřízněnou duši, nicméně tato žena tak pro jednotlivá znamení může být i stěžejním bodem v dalším pokračování jejich životní cesty…

PANNY si v dubnu mohou připadat více osamělejší, a to i přesto, že budou v rámci možností obklopeni druhými… Potýkat se ale spíše mohou se svou vlastní vnitřní uzavřeností vůči druhým, stejně tak jako mohou být nuceny z něčeho vystoupit nebo se na něco naopak více zaměřit… určité potíže nebo problémy by mohly nastat v případě úředních osob či jednání s úřady, ale také jsou tu pro ně zásadní změny, nicméně limitovány nějakými hranicemi, které by neměly být překročeny… Ostatně to ale mohou být i samy Panenky, kdos i bude určité limity nebo vymezení stanovovat, ne všechno jim totiž bude po chuti a mnoho z daných nevyhnutelných změn bude pro ně jakoby startovní metou, aby vyčistily svůj současný způsob života i to, kým se ve skutečnosti obklopují… I pro ně tak duben bude měsícem vlastní retrospekce, vlastních vystoupení z minulosti i odpoutání se od všeho, co by je mohlo zpět do minulosti táhnout… Možná se s někým budou muset rozloučit, možná i ony budou někým rozloučeny, ale i to je přínosem do budoucna, aby se něco nového mohlo objevit a vstoupit do jejich života…

ŠTÍRŮM duben nadělí tak trochu hektičnost, nervozitu i napětí, protože nebudou schopni posedět na jednom místě a budou chtít být všude, kde to bude třeba… Nicméně ne vždy a za všech okolností se to setká s pozitivním ohlasem, takže není vyloučené, že se občas Štíři stáhnou i do vlastního úkrytu před vnějším světem… I osudově a karmicky je pro ně připraven tak trochu víc rozrušující měsíc, pozor by si měli dávat na to, aby citelně a nechtěně někoho nebodli svým štířím bodcem, mohlo by to nakonec nejen druhé, ale i je zranit… Střídat se také budou dny nudného klidu s větším rozčeřením poklidných hladin, což je sice na jednu stranu může vykolejit, ale na stranu druhou budou disponovat silou navrátit vše do normálu… Důležité bude pro ně to, v jakém vlastním vnitřním klidu budou, protože od toho se budou odvíjet i okolní situace nebo události… Potrápit je mohou vztahy, finanční neslučitelnost či otázky související s kariérou a profesním zaměřením… Na radosti jim nepřidá ani to, pokud se objeví nějaký dárek nebo odměna, protože i to je nakonec může postavit do situace, kdy se něčeho budou muset vzdát, takže i radost z nabitého se může změnit ve zklamání, pokud dojde na nějaké nečekané investování… I změny se tak mohou projevit jako hektické nebo se dostaví nerozhodnost, zda je důležité a nutné dané změny přijmout, nebo zda je neodsunout na vhodnější dobu, až vše odezní…

STŘELCE v dubnu zaskočí osudové i karmické ocitnutí se na křižovatce, rozcestí či před zásadním osudovým rozhodnutím, které bude mít vliv prakticky na každou z životních oblastí… I oni se tak budou muset s něčím rozloučit, něco i opustit a propustit a něco nechat být, protože na ně čeká něco nového, ale bez nutných procesů opouštění starého se to neobejde… Díky změnám ale mohou být o krok napřed a to v případech, kdy se ve změnách objeví vícero nových směrů nebo možností, ať už k vlastní realizaci nebo dalším krokům… Pokud nepodlehnou trudomyslnosti i panice či beznaději, budou se jim kolem prostředka měsíce rýsovat a ukazovat nové cesty, nové alternativy i možnosti, jak vše obrátit ve svůj prospěch a nastavit si nová a neotřelá pravidla… I je tak zasáhne vliv osudu a karmy, ale proto aby v nutných případech byly schopni uzavřít minulost, a bez obav vzhlížet k budoucnosti… Možná jim radost vykouzlí nějaký dárek, pozornost nebo i milý a upřímný úsměv, ale také to mohou být oni sami, kdo se i přes nepřízeň situace bude snažit nejeden úsměv rozdat druhým… Jediné, co by je mohlo zpomalit nebo zastavit je nerozhodnost, což se může projevit jako určitá Achillova pata… Bude ale nutné nepropadat panice, ale pevně stát na svých nohou, protože už květen může otevřít nové brány i pomyslné dveře k novým příležitostem a k uvolnění z okovů současné situace…

VODNÁŘI A KOZOROZI v dubnu mohou nebo budou svou pozornost stáčet nejen k novým začátkům, ale i ke svým potomkům nebo finančním a majetkovým jistotám… V něčem ale oproti jiným znamením mohou být naivní nebo možná až příliš lehkomyslní, což jim ale následující období může ztížit, protože i nové začátky se oproti představám mohou o slovo hlásit komplikovaně nebo svízelné… I nejednoho Kozoroha nebo Vodnáře se projeví i silnější karmická pouta nebo vazby k dětem, ale také k financím či vztahům… Nic samo o sobě ale nemusí být komplikované, pokud si to obě znamení komplikované neudělají… Často se jim právě vztahy s dětmi mohou jevit jako vyčerpávající, ale jen proto, že jim vlastní potomci mohou nastavovat zrcadla… I to může donutit obě znamení k tomu, přehodnotit své životní priority, nebýt tak příliš upjatí,a le dát průchod i své dětské nevinnosti, nebo vlastními vnitřnímu dítěti, které touží po spontánnosti, ale té se mu z nějakých příčin nedostává… Možná dané období dubna bud epro obě znamení signálem naučit se mít dětskou radost z každé maličkosti, nevěnovat pozornost jen těm přiškrceným a příliš zkostnatělým dogmatům, které určuje současný život… právě duben pro ně může být měsícem, kdy by si měli více hrát, prožívat a nezapomínat na to, že život je krásná skládačka, kde oni jsou těmi aktéry, kteří tuto skládačku dávají dohromady…

Pokud jste dočetli až sem a nevzdali to při prvních řádcích svých znamení máte vyhráno…Duben sám o sobě bude nutit vystoupit ze starých vzorců a modelů či ze starých a nefunkčních společenských dogmat a předsudků… I to, co se nyní děje a ještě bude v dubnu pokračovat není ničím jiným, než osudovým a karmickým záměrem navrátit vše do původního stavu, který se vymkl kontrole… Možná to všechno přiměje všechny pozměnit svůj dosavadní způsob života, to k čemu stáčí pozornost a také to, kde zbytečně investují svou energii, tolik potřebnou pro řešení skutečně důležitých věcí… Hlavní slovo v nadcházejícím měsíci tedy bude mít osud, jeho plány i záměry, ale také lekce a zkoušky, které mají přimět lidstvo zvolit jinou cestu, netěžit a nevracet se neustále do minulosti, ale také si uvědomit, že současný stav je vyústěním jejich předchozích a minulých činů, které nezvládli… Možná osud zamíchá všemi dostupnými oblastmi, možná je rozloží na prvočinitele, aby je následně znovu a pozvolna skládal do nových ucelených rozměrů… Možná chce jen sdělit lidstvu, že už to přehnalo a že nastal čas zúčtování s tím, jak se lidé snaží o neustálé obchcávání osudu a zvelebování toho, že oni jsou tím, kdo osud řídí… Právě následující i současné měsíce nicméně nasvědčují opaku… Možná lidstvo o něco přijde, ale jen proto, aby si uvědomilo, že je potřeba si více vážit toho, co jim osud, ale i celá planeta vlastně dává a čeho si přestali vážit…

UPOZORNĚNÍ:
Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků.

Autor článku: Pavel/Merlin

Duben sám o sobě bude nutit vystoupit ze starých vzorců a modelů či ze starých a nefunkčních společenských dogmat a předsudků…

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama