EDUARD TOMÁŠ – TEĎ PRÁVĚ NEMEDITUJ

Vědomí je trvale a nerozlučně spojeno s tímto vnitřním, živým tichem bytí a blaženosti, ale normálně si je neuvědomujeme. Může si je však uvědomit, kdykoliv se mu zachce, třeba teď, neboť tam je jeho pravý domov.

Uvědomování si ticha

Povšimni si, že jsi tímto uvědoměním si ticha vyloučil bez jakéhokoliv úsilí běžný obsah svého vědomí, tj. myšlenky, kterými bylo vědomí naplněno a zastíněno…

Je to velmi rychlé a účinné cvičení krátké cesty, které je možno cvičit celý den, třeba i v práci, když se to umí. Výsledkem je trvalý stav vnitřního míru. Myšlenky se při něm nemusí úplně vytratit, mohou stínovitě zůstat k okamžitému použití třeba po celý den. Teprve večer nebo ráno při meditaci jim dovolíš zmizet.

Na poznání nemusíš nezbytně čekat dlouho, stačí, když přesuneš svou totožnost z ega do nitra. Nejsi nevědomý, to si jen myslíš. Vmyslel ses do své nevědomosti a stejným způsobem si ji můžeš odmyslet. Věz, že nejsi tělem, myslí a citem, ale uvědom se jako to, čím ve skutečnosti jsi. Odlož zvyk osobnosti tělesné i mentální.

Stále vyciťuj ticho v pozadí mysli (myšlenek), neustále si připomínej, že jsi nejvyšším bytím a proveď to teď hned!

Hledání sama sebe

Hledáš sám sebe. Není to bláhové? Přestaň s tím konečně. Vyciťuj ticho, kterým jsi! Nech se tímto tichem úplně unést… Hledání sama sebe nech začátečníkům! Zdržuje tě od poznání! Začni s tím, že už poznání máš – a to je svatá pravda. Ty sám jsi božský. Vyciťuj ticho vědomím. Toto vědomí, které vyciťuje ticho v pozadí myšlenek, jsi ty! A ticho jsi také…

Skutečností, kterou stále hledáš, jsi už teď. Je jedině třeba, aby sis uvědomil, že je tichem v pozadí mysli. Je těžké si to uvědomit? Vůbec ne. Uvědom si to aspoň na okamžik, ale dělej to často. Častým opakováním se tento okamžik bude prodlužovat. Jenom si nemysli, že jsi od Boha vzdálen nebo že jste dva! Tvé pravé Já je Bůh! Hledající a hledaný je jedno a totéž. Je to bytí – vědomí a blaženost. Úplně však postačí, když je poznáš jen jako bytí. Ticho, vědomí a bytí za myšlenkami ega jsou, resp. je (neboť tyto pojmy vyjadřují tutéž skutečnost) trvalé: můžeš je mít kdykoliv a nikdy ti neuteče. Je za časem a prostorem. Ego a jeho myšlenky jsou v čase a v prostoru. Bezčasý a bezprostorový stav však není mimo tebe. Jsou to tvoje vlastní hlubiny jsoucnosti.

Vyciťuj jejich ticho…

náhled obrázku

(Eduard Tomáš-108 meditací) 

 

Vaše komentáře

Reklama