MATKA MEERA – ŽÁDOST O POMOC

náhled obrázku

MM: Jestliže si něco přejete – např. lásku, pravdu nebo odvahu – musíte o to požádat. Když Boha pokorně a láskyplně o něco požádáte, dostanete to. Musíte však prosit celým svým srdcem, tak se vaše srdce může vyprázdnit a Bůh je může naplnit. Jestliže je v něm však nějaká pýcha, nemůže je tolik naplnit. Bůh vám chce dát všechno; vy se musíte jen naučit, jak mu to dovolit. Potřebujete se Bohu odevzdat. Odměnou vám bude blaženost a poznání.

O: O co bych Tě měl žádat?

MM: Žádej o vše – stejně jako dítě žádá svou matku o všechno bez ostychu. Nepřestávej s mírem v mysli nebo čistotou v srdci či s odevzdáním se. Žádej vše. Nebuď spokojen s ničím menším, než se vším. Jestliže budeš žádat, budeš dostávat. Když budeš dostávat, budeš muset nést odpovědnost.

O: Slyšel jsem od svých přátel, že pomáháš lidem, kteří to potřebují. Je to pravda?

MM: Ano.

O: Pokud máme nějaké problémy, pomůže, když Ti napíšeme? Nebo se stačí jen modlit?

MM: Někteří oddaní s velkým srdcem chtějí vždy psát o každém problému. Vždy se obrací k Matce. Jiní oddaní s převažující myslí nechtějí psát, protože se obávají, že si zapamatuji jejich problémy, které chtějí zatajit. Obecně platí, že lidé by měli psát o svých problémech a následně dostanou přímou pomoc. Někteří lidé mohou dostat své odpovědi přímo skrze modlitbu, zatímco modlitby mnoha dalších nejsou tak hluboce upřímné, a proto nedostávají odpověď tak rychle. Mnoho lidí psaní o svých problémech odkládá, ale když konečně dopis napíší a odešlou, tak mnohdy obdrží odpověď bezprostředně, ještě dřív než dopis obdržím. Každý člověk se musí rozhodnout sám, zda napsat či nikoli.

O: Když Tě lidé prosí o pomoc, prostě řekneš ano. Jak jim pomáháš?

MM: Existují různá světla, která slouží k rozličným účelům. Posílám právě to Světlo, které je potřeba.

O: Jak přichází Boží Milost?

MM: Boží Milost přichází a mnohokrát nás přivádí do různých zlomových situací, které si sice sami nepřejeme, ale které jsou pro nás navzdory tomu požehnáním, protože si jejich prostřednictvím můžeme zmenšit karmu. Milost se může projevovat různými způsoby.

O: Ráda bych Tě propagovala ve svém okruhu přátel?

MM: Jen žádnou publicitu. Jestliže tví přátele potřebují pomoc nebo mají problémy, pak s nimi o mně můžeš hovořit. Dostane se jim pomoci. Jejich víra se zvětší.

O: Mám velký rozpor v tom, že Tě chvíli miluji a jindy ne. Můžeš mi pomoci?

MM: Nezáleží na tom, jestli mě miluješ nebo ne. Jestliže potřebuješ pomoci, pomohu ti. Má pomoc si neklade žádné podmínky. 

Každý pátek, sobotu, neděli a pondělí mezi 16-17 hodinou (německého času) Matka Meera odpovídá na otázky prostřednictvím její sekretářky po telefonu.

Požádat Matku Meru o pomoc můžeš vnitřně, napsat jí dopis nebo zatelefonovat.

Adresa pro zaslání dopisu (jen v němčině nebo v angličtině):

Mother Meera 

Oberdorf 4a

65599 Dornburg – Thalheim

GERMANY

Telefonní číslo, kde se můžete ptát na své otázky Matky Meery.

0049-6432-508833 

Odpověď dostanete prostřednictvím Adilakšmí 

„Jestliže potřebujete mne nebo moji pomoc, pomohu vám, ať jste na jakkoli cestě. Žádný rozdíl v tom pro mě není. Všechny cesty vedou ke stejnému cíli. Jde o to, uvědomit si své Nevyšší Božské Já.“

Matka Meera 

zdroj: http://www.mmdarsancr.cz/

http://www.megabajt.cz

Vaše komentáře

Reklama