Magické číslo duše ví o vás všechno!

Abyste zjistili číslo své duše, musíte v tabulce najít den, kdy jste se narodili. Ve sloupci vedle pak najdete svoje číslo duše. Dále v textu si můžete přečíst jeho popis.

Znalost významu čísla duše může být pomůckou při volbě správného povolání nebo při přijetí jiných rozhodnutí.

Co znamená číslo duše – popis.

Číslo duše 1.

Jednička je číslo impulsivního člověka, orientovaného na vysoké cíle. Hýbe jím individualismus a ten je také určitým impulsem k jednání. Když si stanoví cíl, nedokážou lidé s číslem jedna změnit směr a neochvějně směřují vpřed. Nesnesou při tom žádné omezování a jakékoli překážky odstraňují, jakmile se jen objeví na obzoru. Jedničky jsou nebojácní vůdci, vytrvalí a rozhodní.

Číslo duše 2.

Symbol člověka klidného v chování i jednání. Člověka mírného a taktického, který umí hledat a nalézat kompromisy a neztrácí sebevládu. Působí v něm dvě protikladná založení. Jejich protiváha se ustavičně vyrovnává, což mu umožňuje zachovat klid a rovnováhu. Bližší mu bude role poradce nebo projektanta, než výkonného pracovníka.

Číslo duše 3.

Symbol univerzálnosti. V tomto člověku se spojuje mužská vůle se ženskou láskou. Trojka označuje naprostou protikladnost jeho dvou vnitřních součástí. Číslo tři symbolizuje trojúhelník mezi minulostí, přítomností a budoucností – Zrození, Život a Smrt. Hlavním životním cílem je duchovní růst a pomoc jiným lidem při jejich hledání své cesty a místa v životě.

Číslo duše 4.

Číslo symbolizuje čtyři živly, čtyři roční období a čtyři období života. Tito lidé jsou pracovití, vyrovnaní a uvážliví. Všeho, čeho chtějí dosáhnout, dosahují sami. Při jednání dokážou zaujmout zcela protikladný postoj než druhá strana a přitom jen velmi vzácně dávají najevo emoce. Přesně zachovávají pravidla a pokyny, zároveň však tíhnout k reformám. Čtyřka předjímá úspěch v technických oblastech.

Číslo duše 5.

Číslo člověka, který neposedí, usiluje o sebezdokonalení, hledá a nachází nové zkušenosti. Je to povaha plná nadšení, toužící po dobrodružství a riziku. Rozhodnutí k činu přichází spontánně a náhle. Jeho život ovládá pozitivní založení, vynalézavost, vtip a radost. Směřuje pouze vpřed a uvažuje pouze o dobrém vyústění všeho, do čeho se pustí. Lidé s číslem pět jsou zpravidla velmi aktivní, avanturističtí a pohybliví.

Číslo duše 6.

Tvůrčí osobnost, symbol rodiny a spojení muže a ženy pro vznik nového života. Číslo šest symbolizuje rovněž spojení mezi Bohem a Člověkem. Tito lidé jsou spolehliví, čestní a schopní dosáhnout respektu a zlepšení životních podmínek nejen pro sebe, ale také pro ostatní. Jsou trpěliví, vybaveni od přírody vnitřním magnetizmem. Při uskutečňování svých plánů jsou velmi tvrdí a houževnatí. Zároveň jsou romantičtí, milují umění. Nesnesou žárlivost a nejrůznější sváry. Snadno se domluví s každým. Umějí si získávat přátele. Domácké typy, šťastné v kruhu svých blízkých a příbuzných.

Číslo duše 7.

Sedmička patří mezi Posvátná čísla. Je symbolem tajemství a znalostí. Odedávna se má za to, že sedmička představuje základ veškeré evoluce. Toto číslo znamená sedm dní v týdnu, sedm barev duhy, sedm not hudební stupnice atd.

Člověk s duševním číslem sedm je tvůrčí osobnost s jistými zvláštnostmi. Má velmi dobře rozvinutou intuici, schopnost analýzy, bohatou fantazii, skvělou představivost. To jsou charakteristické rysy těchto lidí. Zpravidla z jejich řad vycházejí talentovaní výtvarníci, básníci nebo jiní umělci.

Číslo duše 8.

Číslo materiálního úspěchu, lidí spolehlivých, schopných dovést vše k dokonalosti. Na jedné straně toto číslo symbolizuje totální převrat, revoluci, na druhé náboženskou zaujatost, filosofické myšlení a neodvratnost daného vývoje, které pohlcují veškeré jednání jeho nositele.

Lidé s číslem osm se liší od jiných lidí. Své city skrývají, proto si o nich lidé myslí, co je zrovna napadne. Jsou spíše osamělí, vzácně nacházejí porozumění u okolí. V profesionální oblasti je číslo symbolem úspěchu v podnikání, nebojácnosti ve všech životních oblastech, zvláště v obchodě a průmyslu. Osmičky jsou lidé nadaní uměním řídit kolektiv. Mají také vynikající administrativní schopnosti.

Číslo duše 9.

Univerzální číslo, nesoucí charakteristické rysy všech jednoduchých čísel. Symbol úspěchu a dokonalosti. Číslo devět je celoživotním zasvěcením svého nositele, odhaluje mu všechna tajemství života, smrti a znovuzrození. Devítka je vysoce intelektuální osobnost vládnoucí velkou fyzickou silou ve všech jejích podobách. Je schopna uvolnit a rozvíjet obrovský potenciál. Úspěch nositele devítky spočívá v tvůrčím a uměleckém nadání. Má zázračné magnetické schopnosti. Hlavním problémem těchto lidí je neznalost cesty, po které mají jít. Často si sami své schopnosti neuvědomují.

Převzaté ze stránek http://www.pronaladu.cz/

Abyste zjistili číslo své duše, musíte v tabulce najít den, kdy jste se narodili. Ve sloupci vedle pak najdete svoje číslo duše. Dále v textu si můžete přečíst jeho popis.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama