LORNA BYRNE – NEWSLETTER SRPEN 2012

Drazí přátelé,

kdybyste vidělu tu lásku a soucit, které vůči nám cítí andělé, nikdy byste se necítili nemilovaní.

one-euro-cent.jpg

V jednom nedávném studeném slunečném dni (toto léto jsme si takových užili dost) jsem šla po Maynooth College. Když jsem zašla za roh, kde jsou kamenné schody a zahradní vodopádek, viděla jsem pár ve středním věku, jak se spolu pomalu prochází. Byla jsem poměrně překvapená, když jsem viděla, kolik je kolem nich andělů. Kromě jejich strážných andělů bylo kolem nich tak deset velkých bílých, nebo jak já jim říkám, nezaměstnaných andělů. Co mě zarazilo nejvíc, byly ty výrazy plné lásky a soucitu na tváři každého anděla.

Muž šel velmi pomalu a váhavě a žena měla ruku kolem něj a podpírala ho. Několik andělů šlo před nimi a navádělo je kudy jít. Ti andělé se chovali k oběma tak něžně a láskyplně. Když ta žena zamířila s mužem směrem ke kamenné lavičce o kus dál, jeden z andělů se otočil a vydal se mým směrem. Řekl mi, že ten muž je smrtelně nemocný a brzy půjde domů (do nebe).

Strážný anděl toho muže se na chvíli otevřel a ukazal se mi v mužské podobě. Byl oblečen v těžkém rouchu zlaté, hnědé a švestkové barvy a držel dvě velké ocelové podpěry, podobné těm, které se používají v základech budovy. Ty podpěry byly svislé a přesahovaly i výšku toho anděla, který byl velmi vysoký. Na tváři toho anděla byl výraz velké lásky a něhy vůči tomu muži. Snažil se mu dát sílu k tomu, aby si užíval tento okamžik. Andělé mi řekli, že ten muž moc rád chodí, i když zvládne udělat jen pár rozklepaných kroků, i přesto si velmi užíval sluneční svit na své tváři.

Andělé kolem ženy se předehýbali a vypadalo to, jako by se vzduch mezi nimi a jí třpytil.  Jako by každý kousek její bytosti byl nasycován láskou a něhou, aby měla dostatek lásky a péče pro něho.

Opatrně ho vedla, když si sedl a pak se posadila vedle něj. Velmi láskyplně ji chytil za ruku a ona položila svou druhou ruku na jeho. Bylo nádherné vidět tolik lásky a něhy mezi mužem a ženou.

Vím, že láska, která z ní vycházela, byla posílena tou andělskou. Vím, že jí to pomáhalo, aby byla více silná. Bylo to nádherné vidět.

Připadala jsem si, jak když do toho vstupuji, do této velmi vzácné chvíle mezi těmi dvěma, a i když se mi nechtělo odejít, pokračovala jsem dál v chůzi, až jsem zašla za roh.

Andělé jsou tak dobří v tom, že nám ukazují lásku a péči a že nám dovolují, abychom je také cítili. Tak často to zakrýváme. Požádejte svého strážného anděla, aby vám pomohl cítit jeho lásku a lásku kolem vás. A také ho požádejte, aby vám pomohl projevit lásku vůči ostatním.

andele-a-auto.jpg

Andělé mi ukazují tolik věcí, o které se s vámi mohu podělit. Někdy jsou to věci, které by se mohly zdát docela nicotné, ale když se podíváte víc do hloubky, přináší důležité poselství. Včera, když jsem čekala v supermarketu ve frontě u kasy, mě andělé upozornili na jednu mladou ženu přede mnou, které mohlo být kolem 20. Byli s ní dva andělé a jeden z nich začal napodobovat počítání peníz, takže mi hned došlo, že ta dívka nemá dost peněz. Držela peníze v ruce a vyklouzl jí jeden cent. Viděla jsem ho na zemi, ale když se sehnula dolů, aby ho zvedla, nebyl tam. Hledala ho a já jí pomáhala hledat s ní. Ten jeden cent pro ní byl opravdu důležitý. Věděla jsem, že ho andělé schovali. Zeptala jsem se andělů proč a nabídla jsem se, že jí dám peníze, ale oni řekli že ne, že to je důležité a že ten cent, ať už se zdál nepodstatný, má také svou hodnotu.

Jeden z andělů mi řekl, že za dobrých ekonomických časů v Irsku a i jinde, mnoho lidí ztratilo úctu k penězům a začalo se k nim chovat velmi neopatrně, ne jako k něčemu, co si tvrdě vydělali a čeho by si měli vážit a rozumně použít. Mnoho lidí uvěřilo, že peníze a hmotné věci jsou nejdůležitější věci v životě a že jsou něčím, čím může být měřeno štěstí a úspěch. Každý potřebuje dost peněz na to, aby mohl žít, ale někteří lidé tak zhamižněli.  

Andělé nezpůsobili tyto ekonomické problémy, ale mohou nám z nich pomoct a ukázali mi jeden příklad jak. Učili tuto mladou ženu, která se právě osamostatnila tím, že se odstěhovala od svých rodičů. Učila se hodnotě peněz.

Nakonec to hledání  vzdala a šla zaplatit. Chyběl jí, jak sama věděla, jeden cent. Znovu jsem se zeptala andělů, jestli jí můžu pomoct, ale oni řekli že ne, že ještě má jeden cent někde v peněžence. Začala v ní štrachat, až ho našla. Byla tak šťastná, že ten jeden cent našla. Vážila si jeho hodnoty.

Andělé mi říkají, že si všichni musíme vážit peněz. Pokud jsme ztratili tento respekt, musíme ho znovu získat. Peníze nejsou něco, co bychom měli rozhazovat. Musíme tvrdě pracovat, abychom si je vydělali, a vždy bychom si jich měli vážit a oceňovat je. Musíme mít stále na paměti, že žijí i lidé, kteří mají ještě méně než my, a pokud můžeme, měli bychom jim pomáhat.

Tato ekonomická doba je pro mnoho lidí náročná. Vím, že se andělé snaží nám pomáhat a usnadňovat věci, když jsme pod finančním tlakem. Dělali to i pro mě a mou rodinu v minulosti a vidím, jak někomu pomáhají každý den. Rozumím lidem, kteří mají pocit, že jejich problémy jsou příliš velké na to, aby jim s nimi mohli pomoct andělé, že kdyby při nich opravdu stál mocný strážný anděl a chránil je, neměli by takové problémy. Andělé nezpůsobili tyto ekonomické problémy, ale mohou nám pomoct se z nich dostat.

Někdy však máme tak přesnou představu toho, jak tato pomoc musí vypadat. Žádáme anděly, aby nám pomohli vyhrát v loterii, ale nevšimneme si už šálku kávy, který nám někdo koupil nebo si nevšimneme, jak rychle jsme objevili obchod, kde si můžeme koupit to, co potřebujeme, za poloviční cenu.

Vidím anděly, jak pomáhají lidem tolika způsoby, ale lidé si toho tak často nevšimnou. Neustále dostáváme znamení naděje, ale často je nevidíme. Buďte ostražití a uvidíte, jestli dokážete rozpoznat, jak vám, vaší rodině nebo přátelům andělé pomáhají a usnadňují život, ať už finančně nebo jinak.

Užívám si léto a moc necestuji a snažím se dobít si baterky před velmi nabitým podzimem, kdy  bude Poselství naděje od andělů vycházet různě po světě. Vyjde v USA, Latinské Americe, Švédsku, Dánsku, Finsku, Německu, Holandsku a Kanadě. Budu cestovat do mnoha z těchto zemí v rámci této kampaně. 

lorna---ona-je-tak-krasna.jpg

Požehnání vám, vašim rodinám a milovaným.

Nechť ve svém životě ucítíte přítomnost Anděla Naděje.

Lorna

 

Zdroj: http://www.andelevmychvlasech.cz

 

 

Vaše komentáře

Reklama