KUMRÁNSKÉ SVITKY

Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny 

v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století……..

PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ

Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory :

Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum.

Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme ?

Usmál se a řekl :

Jste světlo světa.

Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.

V každém z vás je Vesmír.

Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku.

Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.

– Jaký je smysl života ?

Život je cesta, smysl i odměna.

Život je tanec lásky.

Vaše poslání je rozkvést.

Být je veliký dar.

Váš život je součástí historie Vesmíru.

Život je krásnější než všechny teorie.

Život je důvod k oslavě.

Život je cenný sám o sobě.

Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.

– Proč nás pronásleduje neštěstí ?

Co jste zaseli, to také sklízíte.

Neštěstí je vaše volba.

Chudoba je výtvor člověka.

Hořkost je plod nevědomosti.

Když obviňujete, ztrácíte sílu.

Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí.

Probuďte se.

Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe.

Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci.

Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem.

Nedělejte ze svého života živoření.

Nedovolte davu, aby zničil vaši duši.

Ať bohatství není vaším prokletím.

– Jak přemoci neštěstí ?

Neodsuzujte se.

Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští.

Nesrovnávejte a nerozdělujte.

Za všechno děkujte.

Radujte se, neboť radost koná zázraky.

Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní.

Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost.

Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne.

Modlete se, ale neobchodujte s Bohem.

A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.

– Jak dosáhneme štěstí ?

Šťastní jsou ti, kdo  jsou vděční.

Šťastní jsou ti, kdo  jsou klidní.

Šťastní jsou ti, kdo  našli ráj v sobě samém.

Šťastní jsou ti, kdo  přijímají dary s radostí.

Šťastní jsou ti, kdo  hledají.

Šťastní jsou ti, kdo  jsou probuzení.

Šťastní jsou ti, kdo  naslouchají hlasu Božímu.

Šťastní jsou ti, kdo  naplňují svá poslání.

Šťastní jsou ti, kdo  poznali jednotu.

Šťastní jsou ti, kdo  se meditací přibližují k Bohu.

Šťastní jsou ti, kdo  žijí v harmonii.

Šťastní jsou ti, kdo  vidí krásu světa.

Šťastní jsou ti, kdo  se otevřeli Slunci.

Šťastní jsou ti, kdo  plynou jako řeky.

Šťastní jsou ti, kdo  jsou připraveni přijmout štěstí.

Šťastní jsou ti, kdo  jsou moudří.

Šťastní jsou ti, kdo  si uvědomují sami sebe.

Šťastní jsou ti, kdo  milují.

Šťastní jsou ti, kdo  vychvalují život.

Šťastní jsou ti, kdo  tvoří.

Šťastní jsou ti, kdo  jsou svobodní.

Šťastní jsou ti, kdo  odpouštějí.

– V čem je tajemství hojnosti ?

Váš život je nejcenější šperk v klenotnici Boha.

Bůh je šperk lidského srdce.

Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná.

Čím více dáváte, tím více dostáváte.

Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým.

Nevyčítejte si bohatství.

Štěstí stojí na prahu vašeho domu.

Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato.

Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.

– Jak žít ve světle ?

Žijte naplno každý okamžik svého života.

Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.

Vězte, že co je uvnitř, to je i vně.

Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci.

Člověk je zárodek Slunce.

Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle.

Jasná mysl je jako záře tisíci Sluncí.

Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.

Jak dosáhnout harmonie ?

Žijte prostě.

Nikomu neškoďte.

Nezáviďte.

Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.

Zasvěťte život kráse.

Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.

Jednejte s bližními otevřeně.

Změňte minulost.

Přinášejte do Světa něco nového.

Naplňte tělo Láskou.

Staňte se energií Lásky.

Láska vše oduševňuje.

Kde je láska, tam je Bůh.

– Jak dosáhnout dokonalého života ?

Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí.

Nešťastní zůstávají otroky.

Štěstí miluje svobodu.

Radost je tam, kde je svoboda.

Pochopte podstatu štěstí.

Otevřete se světu a svět se vám otevře.

Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.

– Jaká je podstata reality ?

,,Já“ je jméno Věčnosti.

Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality.

Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně.

Když najdete odpověď na otázku ,,Kdo jsem ?“, odpovíte si na všechny otázky.

Stanete se příčinou svého štěstí.

A podíval se na všechny s láskou a dodal :

„Ticho mnohé odhalí.

Buďte sami sebou.“

......Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě.

Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama