KRYON – SÍLA DNA

Ve vaší linearitě to vypadá že musí někam odejít, abych mohl já přijít. A tak to není. Jediné, co musí udělat, je utlumit to, čím je ve 3D a vynést to, čím je v multidimenzionálním stavu a přes jeho vyšší já vystoupí jeho božská část a umožní mi být. A tak to, co vidíte, je směs, nikoliv oddělená představa o Bohu a člověku.

náhled obrázku

O tom učíme. Před 21 lety existovala možnost vyučovat tímto způsobem. Nastal čas. Rok 2010 přináší to, co přinesl, ale ještě není u konce. Nakolik jste se promísili s energií, která je zde? Když vyjdete ze dveří, opět budete ve 3D a budete 3D věcí, když nastoupíte do vašich vozítek a vrátíte se do života.

Kolik z toho, co jste zažili dnes, bude spojeno s touto zkušenosti? Nakolik můžete splynout s výukou? Vaší každodenní zkušenosti by se to zdálo divné a neobvyklé. Když ráno vstáváte, pozdravíte živly v místnosti? Běžně to neděláte.

Když děláte své pochůzky a vidíte ty, které neznáte a nakupujete. Někteří jdete do práce. Co v nich vidíte, co jste v nich předtím neviděli? Je to možné? Jen slabé křupnutí a závoj se otevře a dimenzionalita o které jsme tento víkend učili vás může trvale navštěvovat a vy je začnete vidět v Božích očích. Že si každý z nich zaslouží být tady, jdouc životem jako vy. A že mají akašický záznam a někteří z nich jsou starými dušemi a někteří ne. To není důležité. Protože každý z nich má stejnou DNA jako vy, pouze s odlišnou informací. O tom chci hovořit.

Rodina je stejná. Protože vy všichni máte jádro, kterým je duch. Božský stvořitel světa. Světů. Je nad vámi. A ve vás. A s vámi. Když děláte nejsvětštější věci. Když uklízíte a sekáte trávu, věšíte prádlo, čistíte si zuby (Kryon se směje), Stvořitel světa je tady. Každé jemné pohlazení, které uděláte, když kráčíte životem, je součástí scénáře toho, co zůstane na Zemi, když odejdete.

A je tady akašický zákon o kterém jsem s vámi nikdy nemluvil. Protože i když jste se narodili jako rovni, rovnost nepatří mezi vaše vlastnosti. To znamená, že stará duše zanechá větší otisk, než ta, která zrovna přišla. To je důvod, proč staré duše, které pracují na této planetě, jsou nositeli vlastnosti, aby tedy došlo k trvalému posunu Země, musí se probudit méně než polovina z 1% lidstva.

Existuje něco, co se týká kvantového stavu, co objevila fyzika a co se týká duchovna a to je toto: jakmile se energie dostane kamkoliv, zůstane tam. A když opustíte tuto planetu, všechno, co jste zde uložili, a práce kterou jste udělali, a slzy, které jste uronili a zjevení, která vám přišla, problémy které jste překonali, všechno co jste udělali klečíc před Bohem, chválíc Boha, děkujíc Bohu, plačíc před Bohem, to všechno je zde uloženo a zde zůstane. Všechno.

A není zde žádné rozsouzení a nic není správné a nic není špatné, energie staré duše ukazuje to, co si planeta pamatuje a co používá jako kvocient míry vibrací, který pak posuzuje, co dělat dál. Gaia reaguje na každý váš krok. Tak to vždy bylo. Ale v této nové energii je to mnohem hlubší než kdy předtím.

Už jste někdy opravdu přemýšleli o vaší DNA? Nemůžete ji vidět. Je to skoro mytologie. Jen si pomyslete, že je něco tak malé a přesto je tak důležité a má to ve vašem těle kvantový podíl. Ale kdybych vás mohl na chvíli vzít do toho vnitřního centra a nechal vás pocítit jaká je pravda o vaší vlastní biologické podstatě! Je tam posvátnost a jsou tam záhady, jsou tam systémy. Je tam informace.

Dovolte mi říct, co je první anomálie kterou uvidíte. Dnes jsem se o ni již zmínil. Že ve vašem těle jsou stovky trilionů molekul, které nazýváte DNA totožné a ta, kterou najdete v palci na noze, je stejná, jakou najdete ve svém srdci, nebo v mozku.

A chci vám něco říct. Je tam jednota. Jste zvyklí na třídimenzionální paradigma, kdy je vaše buněčná struktura specializovaná pro orgán nebo orgány, které představuje – ať je to tělní tekutina které říkáte krev, nebo je to kus vaší ledviny nebo srdce nebo kůže. Vy o těch věcech uvažujete jako o jednotlivostech. Myslíte si, že jsou oddělené od ostatních a pracují společně v jednom systému.

Ale ne DNA, protože DNA je jiná. Můžete skoro vidět kožní buňky, ale nikdy tak neuvidíte část DNA. Molekula DNA je v kvantovém stavu sama se sebou. A pokud víte o tom, co je fyzika, tak víte, že je v ní kvalita, které fyzika dala jméno. Nejedná se o duchovní jméno, ani to není jméno které bych dal já. Nazvali to spletenec. To znamená: být v jednotě se vším a v kvantovém stavu: bez času a vzdálenosti.

Pokud máte velikost DNA, jste velmi malí. Řekněme, že jste součástí molekuly DNA a chcete jít na procházku od hlavy až k prstům na nohou. Mohlo by to trvat roky, protože při vaší velikosti je to dost daleko a přesto, DNA mluví jako jeden celek. Ve vašem těle se nachází ve spletitém stavu. Zná všechny ostatní části a mluví spolu navzájem a vytváří pole, které je dynamické. To znamená, že se neustále mění. Ale kvantově.

Kolem vás je pole. DNA je systém vašeho vědomí, není to váš mozek. Váš mozek je elektronický motor, je to spojení vedení, je to biologie, která poslouchá pokyny ze všech oblasti vědomí, kterým je vaše DNA. A toto ještě nebylo objeveno a nebylo potvrzeno, a je to políček do tváře lékařské vědy která říká, že váš mozek má na starosti všechno, a vaše myšlenky, a vaše vzpomínky. A skutečně, ve 3D to tak vypadá. Můžete rozebrat mozek a podívat se na různé laloky a říci: tenhle je stimulován když se stane toto a tento je stimulován když se stane toto. A budete mít pravdu.

Ale je mozek stimulující, nebo je stimulován? Co, když to byla DNA která si zvolila, které části mozku budou aktivovány, když se stane něco, co způsobí interakci? Co když to všechno ona sama řídí? Co když je kolem DNA dynamika a kvantové pole, které jsou vším – které jsou vašim vědomím? A je pro to důkaz? Může existovat takový důkaz? Je to taková neobvyklá věc. Koneckonců, když dojde k poranění mozku, máte příčinu a následek. Když zemře mozek, je to o příčině a následku. Ale znovu; vy si myslíte, že mozek vše řídí. Ale co když je mozek řízen DNA?

Podívejte se na to takto: používání mozku jako stroje. Jsou potřeba součástky. Podíváte-li se na motor, je to velmi podobné – díly jsou specializované a dělají určitý druh činností. Ale nejsou mozkem. Vy sedíte v sedadle řidiče a říkáte motoru, co se má dělat. Vidíte ten rozdíl? Existuje na to nějaký důkaz? Opět říkáme: je všude a není pochopen, ale je tady. To pole kolem vás je inteligentní. Je inteligentní duchovně, je inteligentní fyzicky, je to ředitel celého člověka: mozku, celé vaší fyziologie, celé vaší paměti, všech vašich emocí, to vše tam je. Informace, obrovské množství informací, které z vás činí toho, kým jste

Pokud se člověku stane nehoda, která oddělí míchu, je tu dle 3D modelu paradigma, které říká, že všechny signály přicházejí z mozku a jsou přenášeny přes nervy do toho, co způsobuje, že věci fungují. Je to záhada, protože lidská bytost, která má oddělenou míchu, stále funguje. Řekněme, že je mícha oddělena na krku – dost často se to stává: proč srdce stále bije? Nebylo vám řečeno, že to dělá mozek? Cožpak to není mozek, co vysílá signál dolů do srdce? No, mohu dokázat, že když dáte stimulátor a necháte ho běžet, nebo když neurochirurg přeruší nervy v mozku, mozek evidentně vysílá signály k srdci. Ale teď je mozek odpojen a srdce stále bije!

Nejen to. Trávení pokračuje, i to co by se dalo nazvat sexuální aktivitou, je možné. A mozek je odpojen. Teď se vás zeptám: jak je něco takového možné? Teď vám zasadím ránu: teď DNA vysílá signály prostřednictvím jiného systému! Možná tam je další motor. Možná je tam druhý mozek. Možná je to nehmotné. Možná je to kvantové. Vaše DNA je zodpovědná za daleko víc, než si myslíš, drahý člověče. A to vše tu je, aby jste se na to podívali.

Je v kvantovém stavu sama se sebou a je to krásné. A má to jméno. Pokud vezmete DNA a lidskou bytost a přišli byste z jiné planety a měli byste analyzovat lidskou bytost a měli byste k tomu kvantové nástroje, strnuli byste a zhluboka se nadechli, protože to, co byste před sebou viděli, když byste analyzovali lidskou bytost, by bylo obrovské pole – 8 m široké, které je kolem té lidské bytosti a které je plné posvátnosti. A to světlo by tak svítilo na tyto nástroje. Bytost, která by se na vás podívala by řekla: „Jakou mají moc! Asi bychom je měli nechat být“ – a mnozí to tak dělají. (Kryon se směje). Protože jste pro ně příliš silní.

Jestli je vesmír plný života, jak jsme řekli a v galaxii je život, jak jsme řekli a život je všude, jak jsme řekli, proč vás tedy nenavštěvují častěji? A řeknu vám: navštěvují vás častěji, než si myslíte. A stačí jim jeden pohled a jdou jinam. Protože to je to, co vidí někdo zvenku, s pokročilou technologií, která vidí, pracuje a je obsluhována v kvantovém stavu. Kde je multidimenzionalita stejně bězná jako vaše 3D a nástroje na její měření jsou stejně běžné jako ty, které používáte pro měření 3D věcí.

A tímto chci skončit, protože toto zvláštní poselství není zkouškou odolnosti, jako se to stalo posledně (Kryon směje). Opět bych vám chtěl sdělit, že jste mohli vidět své pole DNA ve spisech starověkých dějin, které vám byly popsány v tom, čemu říkáte Písmo svaté.

Eliáš – znovu to zmiňuji této skupině, aby to viděla a poznala a pochopila: moudrá lidská bytost, jejíž čas byl u konce. Nebyl nemocný nebo zesláblý, jeho čas byl u konce a on to věděl. A zvolil si, že vzestoupí. Takže, v této starší energii vzestup znamená, že vezmete svoji sílu, zesílíte ji na 100% a odejdete s ní. Takže odejdete stejně, jak jste přišli – plně aktivováni. V nové energii má vzestup jiný význam a my jsme o tom mluvili mnohokrát, a to je, že lidská bytost se přesune do dalšího života bez umírání. Nyní se děje spousta vzestupů. Zjevení vytváří vzestupy.

Kolik z vás se může ohlédnout na svůj život, a říct: já to nebyl? Nebo když během probuzení mnoho lidí objeví, že Bůh je v nich a zanechají své staré já někde jinde. Právě jste vzestoupili.

Na závěr vám říkáme toto: rozdíl mezi starou energií a novou energií je velký. Eliáš byl ve staré energii. Velmi staré. A Elíša (Eliseus) byl jeho nástupce. Miloval ho. Milovali jeden druhého, jako to mohou dělat lidské duše spirituálním způsobem – když poznávají Boha v tom druhém. Elíša chtěl moc pokračovat v Eliášově práci. Chtěl si vzít jeho duchovní schopnosti a používat to slovo: duchovní. Téměř jako duchovní plášť, který měla tato lidská bytost, který si on chtěl navléknout a pokračovat v Eliášově práci. Tolik po tom toužil, celým svým nasazením a ostatně, také to dokázal. Eliáš, který byl velmi moudrý, řekl: můžeš to mít, pokud uděláš jednu věc: zaznamenáš můj vzestup. Zapíšeš to – všechno co uvidíš. Tak, aby všichni věděli, jak to vypadá. A on to udělal.

Teď: jak může 3D lidská bytost jménem Elíša popsat mezidimenzionální věci, které nemůže vidět? A odpověď je: nemůže. Ale může alespoň napsat, co viděl ve 3D a co cítil, a jaké bylo jeho poznání. A jsou zde přirovnání, která nemohl zapsat – protože to jeho mozek nezpracoval, ani to nemohl přeložit do 3 dimenzionálních slov. No, ale získal celý obraz.

Jak popíšete co cítíte, když jste zamilovaní?

Pokud by vás v tuto chvíli navštívil Kryon a jeho fluidum by se promíchalo S vašim fluidem, a s fluidem každé lidské bytosti a vy byste nás alespoň na chvíli chytli za ruce, pocítili byste, co to znamená Boží láska, protože byste se cítili doma. Mohli byste o tom psát? Co byste řekli? A kolik slov byste museli použít? Co byste řekli o barvách, které cítíte? Co byste řekli o světle, které k vám zpívá? A jak byste to převedli do 3D? Ani Elíša nemohl, ale dělal to nejlepší co dokázal.

A tak mi dovolte zopakovat, to co řekl: takže vám opět předkládám příběh, který uslyšíte mnohokrát, abyste konečně pochopili smysl toho, proč vám to vůbec předávám. Protože to, co vám chci říct, je, že Elíša viděl Eliášovo pole DNA! Plně aktivované, na sto procent a když tam přišel, zapsal: Eliáš vešel do pole a změnil se ve světlo. Rozpoznal kouli lásky, 8 metrů širokou, plně aktivovanou, zrovna před Elíšou.

A znovu vám to říkám: Eliáš neodjel ve voze, který sestoupil z nebes. Nic nesestoupilo z nebes. Eliáš se změnil na svůj vlastní vůz, na staré vozítko, ve kterém mohl odjet na nebesa. Elíša to všechno zapsal. Říkal, že to skoro vypadalo jakoby měl Eliáš tři koně. Nádherné. 3 energie napojeny na něco, co odvezlo toto vozítko do nebe. Je to příměr, ale opravdu tam byly 3 energie.

A již jsme o tom diskutovali z metafyzického hlediska, co to bylo za energie: jedna z nich byla vyšší já a druhá byla fluidem jeho průvodce a další byla podstatou samotného Boha v jeho DNA. Byly si rovny. Elíša neřekl, že tam byl jeden velký kůň a dva malé, že ne? Byly si rovny. A já vám něco řeknu: je v tom poselství, na které se můžete podívat. A jak ho nazval? Dal mu jméno v hebrejštině: Merkaba. Znamená to „ jet, vézt se“. A je to pole DNA, které má každý z vás až do dneška.

A mohli byste říct: proč již nemáme více takové zprávy? Je to proto, že se to stane jenom jednou? A odpověď zní: ach, ne. Mistrům, kteří opouštějí tuto zemi se stává totéž. A teď to může být matoucí pro ty, kteří myslí na Krista na kříži, protože si nemysleli že uvidí toto. A to vám může něco říct o tom, kdy ten mistr vlastně zemřel nebo nezemřel. A víc už o tom neřeknu. Ale řeknu toto: to, že mistr lásky odešel. Odešel dle svého vlastního plánu, ne dle plánu lidí. A proměnil se v nádhernou kouli světla a odešel stejně jak Eliáš. Za takových okolností, jaké si vybral. Kdy chtěl. Náležitě. A s láskou.

A tak to je. A znovu vám řeknu příběh o síle, kterou máte ve své DNA. A jak zde sedíte na židlích, vzdáleni od sebe jen pár centimetrů, každičký z vás má pole, které se dotýká druhého. A v této místnosti se prolínají ve spleteném stavu a vytváří něco, co je větší než jeden jedinec. A to je důvod, proč, když spojíte své myšlenky v modlitbě a položíte se do toho, bude to rozdílné od toho, kdyby se modlil jen jeden nebo dva nebo tři. A je to vlastnost, kterou máte po tisíce let. Pokud jde o esoterní věcí, ve skupině je víc energie než v jednotlivci. A zrovna jsem vám vysvětlil, proč.

Takže, rodino co s tím uděláte? Chci, abyste vyšli z těchto dveří změněni, nechci abyste zavřeli dveře a svá srdce! Přeji si, abyste odnesli energii na ta místa, která jsou pozemská, když si žehlíte šaty.

Chci abyste řekli: děkuji Ti, Bože za své bytí a za svoji Akášu a za to, jak je to hluboké a jak to prožívám! Děkuji Ti, Bože, za ty, které jsem miloval a za nádherné časy které jsem s nimi v průběhu věků strávil! Kde to pomohlo planetě všude kudy jsem chodil! Představte si něco, co děláte s tak velkou radostí – necítíte jak to pomáhá planetě? Pomáhá. Pokaždé když se smějete. Pomáhá.

A tak toto je poselství, které vám Kryon opět dává:

Nejdůležitější věc na zemi jste vy. Živly reagují na vás. Gaia reaguje na vás. Vy reagujete na vás. A takový je plán a tak to má být. Dáno v lásce. Vytvořeno tak, aby se lidská bytost propojila s tvůrčí energií světa.

Odejděte odsud trochu jiní, než jak jste sem přišli.

A tak to je.

Kryon

Dallas, Texas, v neděli dne 2. prosince 2010

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby. A můj partner znovu ustupuje stranou. V určitém ohledu tím, že tak činí, nedochází k žádné oddělenosti.

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama