ENERGIE ROKU 2012

Ale protože moje vnímání energií a informací z nich plynoucí je poslední dny dost silné, rozhodla jsem se, že i já napíšu pár slov k roku 2012.

Nebudu zde psát o konci světa, ani co vše se stane, ale pojmu tento rok z jiného úhlu pohledu.

A to z pohledu co se máme v tomto roce naučit, a v čem nás všechny, kteří žijeme zde na zemi, energie z vesmíru podporují.

Začněme tedy od začátku. Jak mnozí víte, neustále na nás působí různé energie, například energie čísel v datu narození, životní číslo, číslo roku, energie jména, místa, kde žijeme a tak dále. Působí na nás tedy i energie roku, který právě nastal. Tato energie přináší určité požadavky a podpůrné mechanismy, které ač se to na první pohled nezdá, podporují náš osobní růst. Myslím, že je tedy dobré, o těchto energiích vědět a pokusit se, plout s proudem energetické řeky.

Musím dát zapravdu všem, kteří již přede mnou napsali, že tento rok rozhodně nebude jednoduchý, vše co nemá pevné základy, se otřese, a ve všech možných oblastech života se bude bořit a hroutit vše, co bylo vybudováno bez opravdové potřeby sloužit a pomáhat lidem, pouze za účelem obohacení jednotlivce či skupiny. Přesto si dovoluji napsat, že tento rok může být pro mnohé velmi úspěšný a pro nás všechny velmi poučný.

Energie tohoto roku velmi dobře symbolicky vyjadřují tarotové karty „Viselec“ a „Velekněz“.

Žijeme v době, kdy probíhá velká očista od všeho, co brání lidstvu, aby vývojově postoupilo a neutopilo se v bahně falešné morálky a egoistického a materiálního pojímání bytí na této planetě.

Působí na nás očistný oheň Archanděla Anaela a energie z vesmíru nás nabádá a podporuje, abychom se v tomto roce učili více než kdy dřív přijímat jiný, často naprosto odlišný úhel pohledu na věci, lidi, situace a prakticky na celý svět. Nic už nezůstane při starém a je na nás, jak rychle a dobře budeme schopni nejen vidět, ale i přijímat tento jiný úhel pohledu a jaké to v nás bude vyvolávat emoce. Můžeme propadat zmatku, chaosu a strachu, a tak jako Viselec zůstat přibití svými zvyky, ale také můžeme přijmout to, že ikdyž jsou věci úplně jinak, než jsme zvyklí, nejsou špatně.

Pokud budeme schopni zříci se starých vzorců chování, brzy pochopíme, že nám často největší bolest působí setrvávání a ulpívání ve starých modelech chování, které jsou už pro tuto dobu na zemi přežité a frustrující. Pak v nás povstane nový příval energie Velekněze, který prochází procesem učení sebe i druhých s důvěrou, pevně a beze strachu. Velekněz má také schopnost uskutečňovat vše, co považuje za důležité.

Když se mi honily hlavou informace o energiích letošního roku, potřebovala jsem vyjádřit svoje vnímání a nakreslila jsem obrázek – Strom života.

Strom života symbolizuje každého z nás. Je čas obrátit pohled a pozornost k jeho kořenům, kolem jeho kořenů se nachází vše, tak jako se vše nachází v našem nitru. Přestaňme tedy hledat příčinu nezdaru, nemoci, krize či veškerého trápení kolem sebe a v lidech kolem nás a obraťme svoji pozornost do svého nitra. Najdeme tam vše potřebné pro změnu, která nadchází. Je v nás láska, slunce, modré nebe i plodná zem.

Strom života, tak jak jsem jej nakreslila, je zelený, ale nekvete, ani nedává plody, nehyne, ani nevzkvétá. Stejně je to i s námi. Často svůj život žijeme v zajetí strnulých struktur a naučených vzorců, bez prožitku opravdové lásky, odpuštění, radosti a schopnosti vpustit do svého života něco nového, nejistého. Život je pro nás často velmi těžký a jeho tíhu mnohý z nás nemůže unést, což se projevuje různými nemocemi a psychickými problémy. Zamořená je také oblast vztahů a stále platí oko za oko a zub za zub, také se říká, že ostré lokty je třeba mít, aby člověk přežil.

Můj názor a vnímání s tímto nesouhlasí a proto můj „Strom života“ má dvě srdce. Moje a tvoje – člověče.

Energie roku 2012 přináší podporu, abychom opět nalezli cestu ke svým blízkým, bez pocitu, že se obětujeme, či že jsme zneužívání. Podporuje partnerství, založená na opravdové lásce a kde jsou partneři ochotni se vzájemně učit, pomáhat si a společně růst. Podporuje přátelství, ve kterém můžeme sdílet a vytvářet morální a duchovní hodnoty, bez ohledu na to, zda nám to přinese nějaké materiální výhody.

Rok 2012 může pro nás být odrazovým můstkem k novým možnostem, které se týkají všech oblastí života. Nejvíce se však bude odehrávat v nás a v našich vztazích.

Je na čase žít život tak, abychom my i naše stromy života kvetly a jednou dávaly sladké plody. Učme se naslouchat svému svědomí, přijímejme pomoc, kterou nám vesmír nabízí tím, že podporuje očistu ve vztazích. Pokud přijmeme tuto výzvu a pomoc, můžeme jako lidstvo svůj vývoj obrátit k opravdové svobodě, kterou nespoutává strach a nejistotu nahrazuje důvěra a láska.

Vnímám tento rok plný možností a je jen na nás, zda a jak je využijeme.

Jitka Ježková

Zdroj: http://bojovnicisvetla.blogspot.com

Vaše komentáře

Reklama