2012 – ROK POCHOPENÍ

Osvobození se od strachu z nedostatku nás přivede ke skutečnému bohatství

Skrze přijetí samoty a překonání závislosti nalezneme pravou lásku…

 

informační mandala navigací, textů a meditací, obrazy, kosmoterapie, vesmírná poezie, psychokosmos, znovuspojení, astrologie 

2012 je rokem Merkura, rokem pochopení a prozření, završení cyklu, propojení všeho, čemu jsme se dosud naučili, v jediný celek a osvobození se od opakujících se situací…

Mystické číslo dvanáct je jako jediný celek. Dvanáct znamení Zvěrokruhu jako zkušenost, kterou jsme dlouhou dobu procházeli. Dvanáct domů horoskopu – témata, která jsme zkoumali a skutečnosti a situace, nad kterými jsme meditovali…

Rok 11 nám přinesl nezbytnost volby a tento proces probíhal doslova do posledních okamžiků. Volby mezi starým a novým způsobem myšlení, jednání a pociťování, mezi rolí oběti nebo bojovníka… Podle toho, nakolik jednoznačně jsme se rozhodli pro posun dále, bude v roce 12 pokračovat i proces našeho studia, proces proměny a zasvěcování nás, lidí, tedy žáků v čase, adeptů božství. Na volbách a rozhodnutích učiněných v roce 11 v mnohém záleží, jaké budou lekce, kterými budeme procházet v roce 12…

Jakým způsobem budeme dále vyučováni a zasvěcováni? Nakolik již budeme osvobozeni od individuálních emocionálních a jiných dramat, nakolik dokážeme vědomě utvářet svou realitu?

Ano, Merkur je ve své podstatě žákem, je tím, kdo sbírá informace a poznatky, kdo prochází mnohými situacemi každodennosti a je schopen se z nich poučit, je schopen komunikace a pružného přizpůsobení se okolním podmínkám. Na těle odpovídá za lidský zrak. Je to ten, kdo nám umožňuje dívat se a vidět, skládat nejrůznější oddělené vjemy do jediného, přesného a ničím nezkresleného obrazu reality.

Rok 12 nám tedy pravděpodobně přinese možnost správně, přesně a střízlivě uvidět to, co jsme před tím z nějakého důvodu uvidět nechtěli či nemohli. Toto odložení růžových brýlí nám může přinést rozčarování, ale i poučení a poté to, po čem naše duše tolik touží – svobodu. Proto můžeme mluvit o roce 12 nejen jako o roku Merkura, ale i Urana, tedy jakési vyšší Merkurovy podoby. Toho, kdo již jednoznačně složil všechny informace a poznatky do jediného celku, kdo uviděl s pomocí aktivizace vyššího, kosmického intelektu všechny souvislosti, komu všechny detaily zapadly a složily se do jediné skládanky, kdo nalezl odpovědi a nemusí se již ptát, může prostě jít dále…

Vliv Uranův a Mekurův se tedy budou prolínat – naše mnohaletá bádání mohou být odměněna objevy a mocnými posuny, stejně tak však můžeme být náhlými a překvapujícími, možná i šokujícími změnami vyprovokováni k tomu, abychom se dále učili, abychom se ptali… Klíčem k umocnění změn je hluboký dech – způsob jakým dýcháme, je i způsobem, jakým myslíme. Povrchní, krátký dech, na jaký jsme zvyklí, představuje tendenci nedomýšlet do konce, těkat, nechat se ovlivnit myšlenkami druhých, zůstat na úrovni, kde existuje strach, rozpolcenost, konflikty a rozpory. Vědomý hluboký dech představuje tendenci propojit myšlenky do celku, proniknout hlouběji k podstatě, dovolit si domyslet do konce to, o čem přemýšlíme, uklidnit se na jednotlivá témata, spočinout v přítomnosti…

Snad nejvyšším Merkurovým zasvěcením je aktivizace plného potenciálu naší páté čakry – schopnost vědomě utvářet svou realitu svým myšlením. Poznání a plné vědomí toho, že celý okolní svět je pouhým odrazem stavu naší mysli. To, co se nám nyní jeví jako jakási duchovní fráze či vzdálený ideál bude v jednu chvíli skutečností pro každého z nás. Toto zasvěcení znamená opravdu posun do další, vyšší dimenze existence, o němž se již nějakou dobu, v souvislosti s rokem 12 hovoří…

Jak však vypadá realita? Nakolik je skutečně možné, abychom si byli vědomi každé své myšlenky a nemuseli se obávat toho, co si nejrůznějšími mentálními zplodinami nevědomě vytváříme? Nakolik je naše myšlení stabilně pozitivní a prozářené, nakolik již momentálně myslíme v souladu se zákony vesmíru?

Páté čakře předchází čakra čtvrtá, čakra srdce – tedy schopnost nalézat se ve stavu harmonie a vyrovnání, sebepřijetí, soucitu a harmonického vztahu se sebou i s okolním světem. Jen tehdy, nasloucháme-li svému srdci, můžeme přijít na to, co si doopravdy přejeme, co potřebujeme. Právě taková je podmínka toho, abychom byli jaksi vpuštěni dále, aby nám bylo dovoleno vědomě tvořit svými myšlenkami ze stavu souladu a harmonie… Podle mnohých ukazatelů budeme tedy po většinu roku 12 stále ještě vyučováni těmto mysteriím, budeme se stále učit harmonii a vyrovnávání…

Merkur se 1.1 12 nalézá ve znamení Střelce v blízkosti vzestupného lunárního uzlu. Tento adept božství je již skutečně na úrovni, kdy má nashromážděné znalosti prožívat, uskutečňovat, předávat a přijmout i tu skutečnost, že jeho studium tím zdaleka nekončí. Čemu ještě se tedy budeme po celý rok obzvláště intenzivně učit? Jednoznačně pozitivnímu způsobu myšlení a „živému slovu“, schopnosti obohatit své myšlenky a způsob řeči kontaktem s duchovním světem. Prostoupit mentální tělo jemněžhnoucím nadšením a neochvějnou vítou v to, že každý z nás i lidstvo jako celek projde náročnými zkouškami.

Merkur ve Střelci je ten, kdo se učí na dalekých cestách, v daleké cizině, kdo obohacuje sebe i druhé rozšířeným viděním, kdo do obvyklé každodenní reality vnáší exotické poznatky z jiných kultur. Tak se i my, kteří jsme ve své podstatě jen hosty na planetě Zemi, kosmickými poutníky, bojovníky na své misi, můžeme prožívat dvé životy jako fascinující dobrodružství. Poutníkům a cestovatelům bude v tomto roce samozřejmě obzvláště přáno…

Merkur je v přesném trigonu s Bílou lunou ve Lvu. Zjevně tedy bude velmi intenzivně podpořena naše schopnost tvořivě vyjádřit svou jedinečnost, poléčit a zasvětit ostatní, obdarovat je vědomě dary, se kterými jsme do této reality přišli, se kterými jsme se narodili a postupně je objevujeme, necháváme rozkvétat a zářit…

Kvadratura mezi Merkurem ve Střelci a Marsem v Panně však naznačuje, že mezi našimi úžasnými myšlenkami a ideály a schopností zrealizovat je ve hmotě bude panovat jisté napětí. Snad to bude jen občasné jemné upozornění, spojené s drobnými „poruchami“ na úrovni fyzického těla reality, které bude připomínat, že nadšení a ideály musejí též být do detailů promyšleny a realizovány v hmotě a činech…

Pokud se však řádně střelecky nadchneme a necháme zasvětit shůry, můžeme tuto energii využít na skutečné doléčení a uzdravování a nebudeme pak nepříjemně vyrušováni nezbytností vystřízlivět a řešit únavné problémy každodennosti, která se může proměnit se všemi svými opakujícími se rituály v jednu velkou meditaci…

Linie evoluce, vzestupný a sestupný uzel se nalézají ve znamení Blíženců a Střelce. Zde se opět projevuje nezbytnost propojit v sobě žáka a učitele, opřít se o zkušenost žáka a začít již uskutečňovat, prožívat a předávat nashromážděné poznatky. Intenzivně prozářit své myšlenky a tím i poléčit své tělo a tím i tělo každodenní reality, nebát se nalézt své místo ve společenské hierarchii a spočinout v něm. Všichni, kdo upřímně hledají, jak ostatní učit a léčit, kdo hledají své místo mezi lidmi, způsob, jak vyjádřit své schopnosti, budou touto situací nadále podpořeni, až do 30.8 2012, kdy linie vstupuje do znamení Býka a Štíra…

Proces propojování učitelů a žáků v nás bude ještě umocněn v druhé polovině roku vstupem Jupitera do znamení Blíženců – přesně od 11.6 2012. Učitel a zasvěcovatel se ocitne mezi lidmi, v běžné realitě a bude nucen své znalosti prověřovat v praxi, vystřízlivět z přehnaného nadšení. Možná to přinese i určité rozčarování z toho, že mnohým ideálům jsme ještě velmi vzdáleni, „konec světa“ se blíží a zázraky se stále nedějí….

Naše schopnost učit se, chápat, komunikovat a vyjadřovat se však bude rozšířena a obohacena. Jupiter nás bude učit skutečné síle slova a myšlenky, síle naslouchání sobě samému, síle zpřítomnění. Je možné, že začneme zažívat výsledky a zhmotnění svých myšlenek v mnohem větší intenzitě, než jsme byli doposud zvyklí. Možná se rozšíří chápání toho, co to učení vlastně je – stane se pro nás něčím, co probíhá v každém okamžiku, stejně jako proces myšlení. Stále jsme totiž svými duchovními průvodci vyučováni a zasvěcováni, jen si toho po většinu času nevšímáme. Snad tehdy zažijeme opravdové zázraky a zkušenost sebeléčby…setkání s učiteli a léčiteli v nás…

Jupiter se 1.1 2012 nalézá v prvním stupni znamení Býka. Tento bod v Zodiaku vyjadřuje spojení mezi hlavou /Beran/ a krkem /Býk/, tedy jakousi bránu do těla. V lidském životě je to začátek období mezi sedmi a čtrnácti lety. Právě v tomto věku začíná fáze emocionálního rozvoje, přijetí tělesnosti a pohlavnosti, plné přijetí života v materiálním světě a nastavení našeho vztahu k němu.

Spojení Jupitera s Černou lunou naznačuje, že toto léčení, učení a zasvěcování nemusí být zdaleka příjemným a jednoduchým procesem. Veškeré strachy a nejistota na toto téma, mnohé situace, které jsme v tomto dětském citlivém věku zažívali, nám mohou být různým způsobem připomínány tak, abychom je v sobě mohli vyčistit, vyléčit. Vliv výchovy, podoba vztahu rodičů, atmosféra lásky a harmonie, či izolace, napětí, smutku… To vše určitým způsobem ovlivnilo naše prožívání partnerských vztahů, naše prožívání života v hmotě, mužském či ženském těle, naší schopnost užívat darů hmoty, doslova to, jak se budeme živit, jak budeme jíst, milovat, milovat se…

Ano, Jupiter v Býku nás vyučuje té skutečné, pravé, hlubinné ekologii. Učí nás znovu nalézat harmonický vztahu k sobě jako k muži či ženě, vztah k penězům, svému tělu, nastavení si svých materiálních a emocionálních potřeb a přináší již od června 2011 velké léčení, přehodnocení a osvobození v této oblasti. Věřme, že tento roční tranzit na dalších dvanáct let výrazně napomůže znovunalezení souladu s Matkou zemí, osvobození se z tendence schovávat se do kuličky své vlastní reality a zvolit si správně mezi strachem a láskou…

První přesné spojení Jupitera s Černou lunou nastalo už 20.12 2011. Jupiterův pohyb znamením Býka bude pokračovat až do 11.6 2012. S Černou lunou se spojí ještě jednou, přesně 17.3 2012. Znovu se mohou zintenzivnit pocity strachu z hmotného nedostatku, ze smrti hladem, ze ztráty komfortu a navyklého pohodlí a emocionálních jistot, znovu bude možnost zpracovat hluboce tato témata, aby došlo k reálným změnám.

Již mnohaletá a stále naléhavější nezbytnost přehodnotit, co je skutečná výživa, láska, sexualita, co je pravé bohatství,co znamená chudoba, bude obzvláště zintenzivněna ve dnech kolem 13.3, kdy nastane přesný harmonický aspekt trigon Pluta v Kozorohu s Jupiterem v Býku. Jupiter se v tyto dny zároveň ocitá ve spojení s Černou lunou i s Venuší, ze znamení Panny je tato konstelace podpořena ještě trigonem Marsu. Snad proto můžeme směle předvídat, že mocný a neoblomný, vysoce pravdivý asketa Pluto v Kozorohu bude transformovat či v dobrém smyslu ničit a bořit vše, co už do našeho chápání hmoty už nepatří, všechny staré omezující programy, nižší, démonické projevy… majetnictví, sobectví, hromadění zbytečností a s tím spojené tuhnutí a nepružnost způsobující zbytečně nemoci a potíže nejrůznějšího druhu…

V těchto dnech budeme zřejmě mít obzvláště vhodnou příležitost zamyslet se nad tím, co jsou peníze. Nakolik jsou nám užitečným pomocníkem, prostředníkem a nakolik se jimi necháváme manipulovat a zotročovat. Doufejme, že je začneme již naplno vnímat prostě jako energii, což přivede k velkým užitečným přehodnocením na kauzálním těle lidstva. Možné transformující rozboření iluzorního hmotného zabezpečení tedy bude mít ve skutečnosti velmi dalekosáhlý a pozitivní dopad. Přestaneme se bát o své pohodlí a zajištění a nalezeneme skutečné bohatství spočívající ve spojení s Bohem… A přijdeme na to, že hlavním zdrojem své hojnosti jsme skutečně my sami…

Jupiter s Černou lunou jsou začátkem roku 12 v pozitivním aspektu sextil s Chironem ve znamení Ryb. Chiron, jakožto ten, kdo léčí vyrovnáním,zřejmě bude napomáhat a dávat své požehnání ze sféry skutečně celistvého vidění a chápání toho, co se nám děje. Bude napomáhat vyrovnat se s disharmonickými situacemi a tím je očistit a vyléčit. Napomůže usmíření, přijetí a vyrovnání energií. Vše, co jsme ztratili skrze emocionální zranění nám bude jemněhmotně vráceno – budeme moci pomáhat a porozumět druhým. Přesný sextil Chirona s Černou lunou nastává 4.1 2012, přesný sextil Chirona s Jupiterem bude až 15.2 2012…

 

Na samotném konci znamení Vah se dosud pohybuje planeta Saturn a dostává se tak do prvního domu novoročního horoskopu. Saturn představuje náš cíl a dlouhodobý záměr, jakousi podmínku, úkol, bez jehož splnění nemůžeme dále. Již třetím rokem jsme Saturnem vytrvale a moudře vedeni k vyrovnání a řešení partnerských vztahů, k soustředění se na tuto oblast, odsekání všech vazeb, které nejsou harmonické, pročištění a uvolnění nejrůznějších blokací. Jsme doslova nuceni vnímat vztahy jako energetickou výměnu, která by pro jejich zdravé fungování měla být rovnoměrná, stejně jako je pro zdraví našeho těla nezbytné rovnoměrná výměna mezi jeho jednotlivými orgány a částmi, jejich vzájemná výměna a spolupráce…

Saturn je v prvních dnech roku v harmonickém aspektu trigon s Neptunem ve Vodnáři. Naše odhodlání řešit vztahy a tedy i dělat kroky směrem k uskutečnění dlouhodobých cílů v této oblasti je tedy doslova požehnáno shůry, je doslova inspirováno, božím, andělským vedením. Možná, že v tyto dny či během celého roku, do něhož se horoskop nového roku projektuje, budou mnohé zdánlivě „patové“ situace ve vztazích vyřešeny – ovšem jedině cestou odpuštění a porozumění karmickým zákonitostem. Saturn znamená zodpovědnost, přijetí určitého úkolu, určité situace jako úkolu a rozhodnutí jej splnit, |Neptun je odevzdání svých starostí Bohu, umění přiznat si, že úkol sám nezvládám, pomodlit se, poprosit o pomoc a požehnání. Dovolme tedy, aby nám bylo požehnáno v procesu rozpouštění bariér a bloků,neporozumění a izolace ve vztazích, opuštěnosti – vizualizujme, meditujme a vnímejme, že jsme absolutně propojeni a stále milováni…

Saturn svou několikaletou pouť Vahami ukončí 6.10 2012, kdy vstupuje do znamení Štíra. Co přinese tato situace? Pokud jsme tedy během uplynulých let nalezli sami v sobě dostatek harmonie a vyrovnání, můžeme očekávat výrazné, trvalé energetické posuny a změny. Zesílení vnímavosti, schopnost proniknout hluboko pod povrch jevů až k samotné podstatě a pravdě, osvobození se od hlubokých iracionálních strachů a traumat..

Tento jev však nenastane ze dne na den, bude probíhat pomalu, postupně, bude opět, jako vždy v souvislosti se Saturnem, vyžadovat každodenní práci a systematické kroky. Jeho nepříjemnými projevy však jsou ztráty, omezení a nezbytnost řešit pod tlakem extremních podmínek hluboká a citlivá témata /smrt, sexualita, psychické násilí, manipulace/, ponořit se hluboko do podvědomí, léčit potíže, která dalece přesahují tento život v tomto těle. Saturnská omezení, ale i úkoly a výzvy tedy budou v oblasti doslova intimní a tabuizované/ na těle Štír odpovídá pohlavním orgánům/, v oblasti vody, iracionálna, psychiky, tedy Alenčiny „králičí nory“, do níž víceméně dobrovolně všichni budeme muset zalézt…

Ano, Štír představuje krizové stavy, extremní podmínky, nečekanou smrt, hmotné ztráty, boření a rozpad. Možná budeme konfrontováni s těmito jevy mnohem více, než jsme byli zvyklí… Snad proto, abychom o to více hledali to, co je za pomíjivými formami a tvary. Během přibližně 2,5 roku dojde k mocné proměně a transformaci, doufejme, že v té nejharmoničtější podobě. U jedinců, především těch, kteří se v uplynulých letech věnovali praktické práci s energií, můžeme očekávat skutečný úspěch, trvalé zakotvení možná doposud jen občasně zažívaných stavů. Také však omezení těch, kdo by šli příliš extremní cestou, kdo se vychýlili z rovnováhy, potlačili své pocity a potřeby. Omezeni budou též ti, kdo nejrůznějším způsobem zneužívají své psychické schopnosti k ovládání a manipulaci. Situace Saturna bude tedy velkou zkouškou toho, nakolik jsme skutečně připraveni ke skutečným posunům a změnám…

Síla vlivu Saturna ve Štíru, kde se nalézá po třiceti letech, bude značně umocněna pobýváním vládce Štíra Pluta ve znamení Kozoroha, kde sám Saturn vládne. Taková situace nastala naposledy v roce 1777. Dochází tedy ke vzájemné podpoře dvou mocných bytostí, představujících sílu záměru, schopnost směřovat své energie určitým směrem, překonat obrovské vnitřní i vnější překážky… Jeden z nejsilnějších momentů této situace je pozitivní aspekt sextil Saturna s Plutem, který nastane přesně 27.12 a zobrazuje se též v konstelaci na 21.12 2012, o níž bude dobré se rozepsat ve zvláštním textu. Tento aspekt se ještě dvakrát zopakuje během roku 2013…

Již 3.2 2012 se můžeme vyladit na další významnou astrologickou událost: vstup Neptuna do znamení Ryb, kde se bude nalézat dalších 14 let, až do roku 2025. Neptun je v Rybách vládcem, je u sebe doma a jeho kvality budou tedy velmi zesíleny. Jako ten, kdo je zcela otevřen sdělením shůry, nám v uplynulých 15 letech ve znamení Vodnáře předával Neptun především informace v podobě energií, které vedly k obrovským změnám myšlení a výrazně ovlivnily celé skupiny lidí. Nyní nastane čas k hlubokému prožitku, zklidnění a ztišení mysli, přímého spojení s Bohem v sobě a prostému prožívání a duchovnímu zažívání potravy všech nashromážděných informací. Naše spojení s Bohem bude obrovsky posíleno, snad je možné říci, že se jím prostě staneme a začneme tak doslova vládnout mystickou zkušeností – především schopností nalézat se v přítomnosti, vnímat propojení všech bytostí, Lásku a Jednotu…

Odvrácenou stranou Neptuna však jsou chaos a iluze, zesílení vlivu vody, iracionálna do té míry, která je již destruktivní. Citliví lidé by se měli řádně uzemnit, vyčistit se, dát si do pořádku svá těla, své reality a vyrovnat tak silné neptunské energie protikladným zemitým znamením Panny. Stejně tak mohou pod neptunským vlivem zesílit tendence pročistit notně zakalené podvědomí lidstva. Nečistoty mohou vyplouvat skrze moře a oceány, kterým Neptun vládne. Ty jsou znečištěné i doslova… Vliv transpersonálních planet na celé lidstvo bývá bohužel spíše katastrofický. Posledním smutným příkladem je zemětřesení a záplavy v Japonsku, při tranzitu Urana ze znamení Ryb do Berana 11.3 2011. Doufejme, že schopnost kolektivní meditace, kterou nás Neptun obdaroval v minulých patnácti letech, napomůže ke zmírnění a produchovnění těchto všech procesů.

Vládce Ryb Neptun vytvoří 11.10 2012 pozitivní aspekt trigon se Saturnem /tento se bude ještě dvakrát opakovat v příštím roce/. Opravdu obdařeni, požehnáni budou v tyto dny všichni, kdo se rozhodli pro výrazné posuny na cestě k osvobození a velkému prozření. Saturn ve Štíru, tedy ten, kdo usiluje a směřuje k transformaci, bude jednoznačně pozitivně podpořen Neptunem, tedy tím, kdo dává milost a blaženost jednoty, kdo je již sám o sobě, bez jakéhokoliv úsilí prostoupen božstvím… Právě v tyto dny budeme moci zažít vyjímečnou harmonii těchto dvou prvků, tolik důležitých na cestě pro to, aby byla opravdu Cestou k Bohu, cestou Lásky…

Další, možná v tomto roce jakýsi klíčový vliv bude hrát planeta Uran, nalézající se se 1.1. 2012 v prvním stupni Berana, na samotném začátku, v bodě maximálního spojení se Zdrojem, v bodě Nula, symbolicky též spojeným s tarotovou kartou Blázen… Již druhým rokem jsme díky pohybu Urana v těchto citlivých místech Zodiaku pokračuje „restart“ našich bytostí, během nějž se máme rozpomenout KDO JSME a CO TADY MÁME DĚLAT, proces aktivizace plného potenciálu našich mozků, proces probouzení a sebeobjevování.

Na společenské úrovni již je nějakou dobu otevřeně ventilováno letité skryté napětí a nespokojenost. Demonstrace ve zdánlivě demokratických zemích Evropy, poslední dobou i v Rusku a jinde ve světě – doufejme, že tyto procesy s pomocí dalších transpersonálních planet povedou ke skutečným změnám vědomí, skutečnému osvobození se z manipulativních vlivů námi samými stvořeného „Matrixu“, nikoliv jako před 84 lety kdy stejná situace Urana v Beranu a zneužití árijské filosofie, která s Beranem souvisí, předcházela rozpoutání druhé světové války…

O možnostech konfliktů a potíží v následujích letech vypovídá kvadratura Pluto-Uran /24.6 a 19.9 2012, dále i v roce 13/. Můžeme vidět probouzející se lidstvo, které postupně přebírá zodpovědnost a odhodlání ke změnám, z druhé strany je tu faktor času a již téměř katastrofického stavu planety a životního prostředí. Pluto v Kozorohu představuje právě tento faktor času, nezbytnost jednat, soustředit se, řešit efektivně konkrétní problémy. Jakoby se snažil svou nadliskou vůlí nasměrovat potenciál nových možností, které se v nás otevírají. Pro Urana je to však omezující, stejně jako pro dítě Berana jsou omezující jakákoliv omezení v čase a prostoru, povinnosti, nezbytnosti…

Svoboda a povinnost či převzetí zodpovědnosti za situaci však nemusí být v konfliktu, mohou se vzájemně doplňovat. Pokud by otevřené protesty těchto měsíců a let nebyly dovedeny do konce a zůstaly by pouhou rebelií proti systému, mohl by být tento „systém“, znovu tím, kdo by zmanipuloval a ovládl živoucí lidský potenciál. Ve dnech této významné konstelace se můžeme zaměřit na zmírnění napětí: osvobozujeme se od strachu ze života, přijímáme sami sebe jako jedinečné, nesmrtelné bytosti a objevenou energii můžeme použít na řešení reálných záležitostí, odstraňování překážek, řešení problémů i ve svých konkrétních životech.

Za Uranem se na začátku Berana ocitá Luna v kvadratuře s Plutem a Sluncem, poukazující na co budeme celý rok citliví, k čemu budeme potřebovat hluboký intutivní vhled a moudrost. Budeme mít možnost zpracovat si nejrůznější traumata spojená se začátkem života a doslova se uvolnit do jeho náruče… i přes to, že je to tu tolik náročné… Luna v Beranu tak může napomoci v prouhloubení svobody, kterou Uran přináší. Ponořme se hlouběji do svých hlav a mozků, aktivizujme spojení se svým podvědomím, načerpejme psychickou sílu a ispirace, která nám pomohou vybojovat vítězně svou poslední bitvu… Probuďme se v tomto společně sněném snu, v této virtuální hře!

A ten, kdo se již někdy ve snu probudil, dobře ví, jakou sílu to dává…

Ano, rok 12 představuje skutečně KONEC, konec jedné fáze pobývání v určitých stavech, určitém myšlenkovém a emocionálním rozpoložení, konec iluze, možná i konec dosavadního chápání prostoru a času a omezeného chápání lidství… Možná můžeme mluvit o postupném ukončování, osvobozování, vyplétání se ze zajetí mámivých her mysli a otevírání se novým, svobodnějším možnostem. Proces ukončování a zároveň nového začínání probíhá na nejrůznějších úrovních. Někdo si ničeho nemusí vůbec všimnout, pro někoho již jde o každodenní nepřetržitou práci a sklízení plodů… Někdo již pochopil a došel na konec jedné cesty, jedné etapy…

Vše je tak, jak má být, vše se vzájemně doplňuje v jediném celku, v jediném těle – ovšem viděno již pohledem shůry, ze stavu harmonie a celistvosti…

 

 

Přátelé, užijte si TO!

 

Radostně

Alita Zaurak

 

Zdroj: http://www.mandalia.cz/mandalia/start.htm

Vaše komentáře

Reklama