Výklad karet na rok 2017 pro všechny ke kterým se dostane…..

To znamená, že pokud čtete právě tyto řádky, jsou veškeré informace právě pro Vás a na každý měsíc v tomto roce, budete vedeni k určitým akcím spojenými s vibrací karty na daný měsíc.

Přeji všem každý den, nechť jsme obklopeni láskou…

 

Leden- Jednoduchost

Soustřeď se na to podstatné a vyvaruj se přemíry.

Tato karta říká, že je váš život v poslední době příliš složitý. Nastal čas zpomalit a soustředit se na to, čím jste si jistí. Co například doopravdy chcete? Co víte, že určitě nechcete? To jsou základy, které vám později pomohou zodpovědět důležitější otázky.

Dalším důvodem, proč jste si vytáhli tuto kartu, je nutnost urovnat určitou oblast vašeho života – ať už je to váš pokoj, skříň nebo nějaký komplikovaný vztah. Když si kolem sebe uklidíte, bude vaše mysl jasnější a soustředěnější a vy budete mít více energie.

Tato karta může také naznačovat, že příliš usilujete o zdar nějakého projektu. Zkuste vložit svou energii do jednotlivých části. Zaměřte se na jednoduché a jasné části, a tím se zdárně vyřeší celek.

 

Únor- Zbav se stresu

Nevstřebávej stres druhých. Vydechni jej.

Vaše tělo je v poslední době plné napětí, protože lidé kolem vás jsou příliš napjatí a ve stresu. To ve vás vzbudilo pocit, že máte stres i vy sami, i když se to ve skutečnosti týká jich. Tento stres vás negativně ovlivnil, třeba ve vás vyvolal hněvivé a nebo smutné pocity. Možná jste měli i problémy se spaním. Tato karta je důkazem toho, že je na čase s tím něco udělat.

Stres může vše jen zhoršit, proto je důležité se jej zbavit. Zhluboka se nadechněte a přemýšlejte o všem, co ve vás vyvolává pocit stresu. Pak toto vše vydechněte a andělé a jednorožci to odnesou do Nebe, kde se všechno dá do pořádku. Také si protáhněte ruce a nohy, aby se stresu zbavilo i vaše tělo.

Pomyslete na něco, co ve vás vzbuzuje pocit štěstí. Můžete si také popovídat s dobrým přítelem, domácím zvířátkem nebo s anděly a jednorožci. Nemusíte cítit stres, hněv ani smutek. Máte volbu – tak si zvolte jiné myšlenky a pocity. Jednorožci doufají, že si zvolíte pocit štěstí, tady a teď.

 

Březen- Nádherné překvapení

Již brzy se stane něco velmi příjemného! brzy se dočkáte.

Těšte se, již nádherného překvapení. Nesnažte se vypátrat, o co půjde… nebo to nebude překvapení! Namísto toho si užívejte pocitu vzrušení a radosti.

Příjemná překvapení přicházejí v mnoha podobách, jen si jich musíte všimnout. Překvapením může být dárek, který dostanete, nebo laskavost, kterou vám někdo prokáže. Může přijít v podobě nečekané laskavosti, nové příležitosti, nějaké nalezené cennosti nebo dobré zprávy. Tato karta také značí, že se naplňují vaše sny, i když k tomu možná dojde jinak, než jste čekali. I tak budete potěšeni.

Všechna tato překvapení jsou dary lásky. Čím častěji si jich budete všímat a děkovat za ně, tím více darů budete dostávat. Věřte, protože svět vám opravdu velmi rád dává. Svět miluje, když jste šťastní.

Duben- Poznej svou rodinu

Zjisti víc o příbězích a historii své rodiny.

Historie vaší rodiny vás v mnoha směrech ovlivňuje. Tato karta vás žádá, abyste se do-zvěděli něco o minulosti své rodiny. Zjistěte, odkud pocházejí vaši rodiče a jejich příbuzní. Jak se dostali na místo, kde nyní žijí? Jakým nářečím či jazykem mluvili? Jaká povolání vykonávali? Odpovědi na tyto a další otázky vám pomohou lépe porozumět sami sobě. Když poznáte, jaký byl osud vaší rodiny, budete se cítit hrdí na její odkaz a místo, které na tomto světě zaujímá. A poznání své rodiny vám pomůže prohloubit vzájemná pouta.

Tato karta také říká, že jste možná právě teď ovlivňováni svou minulostí. Žádá vás, abyste si vzpomněli na jakékoliv předešlé zážitky související s vaší současnou situací. Vybavujete si například nějaký zážitek, při němž jste cítili strach nebo bolest? Tato karta naznačuje, že se musíte zbavit této minulé energie, například tak, že si o svém zážitku pohovoříte s poradcem nebo s důvěryhodným přítelem, vypíšete se z toho nebo požádáte své anděly, aby vás vyléčili. Třeba se ona událost stala tak dávno, že už jste na ni zapomněli? Můžete požádat své vnitřní já – nejlépe ve chvíli usínání – aby vám pomohlo rozpomenout se na to, co potřebujete vědět.

Ta nejdůležitější doba ve vašem životě je právě teď, takže není nijak přínosné věnovat zkoumání své rodinné minulosti přílišné množství času. Její pochopení vám ale rozhodně pomůže více si užívat vašeho současného života. Udělejte si tedy čas na to, abyste se své rodiny a své mysli zeptali na pár otázek ohledně minulosti, ale většinu energie věnujte vychutnávání všech současných okamžiků.

 

Květen- Rohodně ano

Odpovědi na tvou otázku je důrazné „Ano!“

Pokud budou vaše vnitřní myšlenky pozitivní, pak se to, na co se ptáte, určitě stane. Budete-li věnovat pozornost svým myšlenkám, pocitům, slovům nebo vizím, které k vám opakovaně přicházejí, můžete uspíšit splnění svých tužeb. Když vás toto vnitřní vedení vyzývá, abyste podnikli nějaký jednoznačný pozitivní krok, je důležité, abyste tak učinili. Pokud například cítíte silné nutkání zavolat jisté osobě, udělejte to. Vaši andělé vás budou vždy vést k činům, které budou mít pozitivní a zdravý dopad na vás i ostatní.

Tato karta vás žádá, abyste odhodili pochybnosti a obavy a věřili, že všechno dobře dopadne. Vaše touhy se splní a pravděpodobně se tak stane způsobem, který předčí vaše nejlepší očekávání. Představte si, že se váš sen už vyplnil a zapojte přitom svůj vnitřní zrak a své pocity. Stačí, když v sobě budete přiživovat víru a naději a budete jednat, kdykoli k tomu ucítíte impuls.

 

Červen- Láska léčí strach

Síla tvé lásky může násilníkům a rozhněvaným liliem pomoci přestat se bát.

Lidé, kteří jsou nahněvaní, se ve skutečnosti bojí, aby se nedostali do potíží – dokonce i dospělí a lidé s důležitými funkcemi. Když tedy potkáte někoho, kdo se chová jako neurvalec, pamatujte si, že se ve skutečnosti jen bojí. Pokud se na takového člověka taky rozzlobíte, jen tím přiživíte jeho strach.

Strach můžete vyléčit láskyplnými myšlenkami. Snažte se vidět dobro v každém člověku, včetně sebe. Uvědomte si, že ve skutečnosti chce být každý šťastný. Nikdo není rád neurvalý. Nikdo není rád naštvaný. Neurvalci a vzteklouni jsou velmi osamělí, protože jejich zloba od nich ostatní lidi odhání. Můžete jim tedy pomoci tím, že na ně budete hodní.

Také byste měli být hodní sami na sebe a poslouchat svůj vnitřní hlas, který vám říká, jak se vyhnout nebezpečí. Budete-li se někdy bát, zavolejte anděly, zvláště archanděla Michaela, aby vás ochránili. Vaším nejlepším ochráncem je láska, neboť vám váš vnitřní hlas pomáhá poznat lásku, která je uvnitř každého člověka. Bude zdrojem vaší síly, ať se děje cokoliv.

 

Červenec- Pravda

Ano, to, na co se ptáš, je pravda.

Tato karta říká, že váš názor na tuto situaci je správný. Pravdu už znáte, i když je ukryta hluboko ve vašem srdci. Zastavte se na chvilku a vnímejte, co vám říká vaše tělo. I ono zná pravdu a odhalí vám ji, stačí se jen zastavit a naslouchat mu.

Pravdu můžete vyslechnout i od svých andělů. Zavřete oči, zhluboka se nadechněte a v duchu položte otázku. Pak naslouchejte slovům, která vám přijdou na mysl. Vaši andělé vždy říkají pravdu. Používají slova a pocity lásky a tepla, i když vám říkají něco, co nechcete slyšet třeba vás žádají, abyste učinili nějakou životní změnu, na kterou se ještě necítíte připraveni.

Tato karta vás také žádá, abyste říkali pravdu sobě i ostatním. Jestliže chcete mluvit jako andělé a vyjadřovat se láskyplnými slovy a činy, je pravdomluvnost tou nejlepší volbou. Pokud se bojíte říkat pravdu, požádejte archanděla Michaela, aby vám dodal odvahu a ochránil vás. Také vám pomůže zvolit vhodná slova a činy tak, aby to všem přineslo to nejvyšší dobro.

 

Srpen- Naslouchej svým pocitům

Nenech se od ostatních přemluvit k něčemu, co se příčí tvému mínění.

Tato karta upozorňuje, že vás možná někdo požádá, abyste udělali něco, co se příčí vašemu mínění. Patrně budete mít nutkání vyhovět, abyste dotyčného potěšili. Možná se bojíte, že když odmítnete, přestane vás mít dotyčný rád. Tato karta vám ale připomíná, že je velmi důležité, abyste předtím, než cokoli uděláte, naslouchali svým skutečným pocitům. Musíte se sami za sebe rozhodnout, co je správné a co ne.

Pokud cítíte zmatek, promluvte si s někým, komu věříte, například se svou matkou, otcem, učitelem nebo nejlepším přítelem. Můžete se také obrátit na své anděly. Nakonec se ale stejně musíte sami rozhodnout, co pro vás bude nejlepší. Podnětem k tomuto rozhodnutí musí být váš vnitřní hlas, nikoli tlak zvenčí.

Zvolte takové řešeni, se kterým budete dlouhodobě spokojeni. Některá rozhodnutí přinášejí radost jen dočasné, později se dostaví pocit zklamání. Ta nejlepší řešení vám přinesou pocit štěstí na velmi, velmi dlouho.

K tomu, abyste rozeznali své opravdové pocity, budete potřebovat klid. Zavřete dveře svého pokoje a vypněte všechno, co dělá hluk. Zavřete oči a zhluboka dýchejte. Pak v duchu položte otázku a naslouchejte: naslouchejte svému tělu, svému srdci a své mysli. Zapište si všechno, co vás napadne, co vidíte, slyšíte a cítíte zevnitř. Pak udělejte to, o čem ve svém srdci víte, že je správné.

 

Září- Shledání a loučení

Brzy uvidíš, že tato změna je pozitivní.

Váš život se mění a vy možná cítíte, že jej nemáte příliš pod kontrolou. A přece jste v této době změn v bezpečí a je o vás postaráno. Během svého života projdete mnoha změnami. Jak se budete loučit se starým a vítat nové, naučíte se, že změna je součástí života každého člověka.

Je možné, že při loučení cítíte smutek a bojíte se, co vás v budoucnu čeká. Tato karta říká, že brzy poznáte nové přátele. Ale ani teď nejste sami, neboť budou vždy existovat vaši staří přátelé a členové vaší rodiny, kteří vás milují a záleží jim na vás. Proto jim prosím povězte o svých pocitech.

Změna vám pomáhá zbavit se toho, co jste přerostli. I když se s minulostí rozloučíte, láska a lekce, které jste se naučili, budou navždy bezpečně schované ve vašem srdci. Jsou jako poklady, které si s sebou ponesete celý život.

Přivítejte nové lidi, místa a události, které k vám přicházejí. Na vaší budoucnosti není nic, čeho byste se měli bát: je šťastná, skvělá a přinese vám spoustu radosti.

 

Říjen- Prarodiče

S některým z prarodičů tě pojí výjimečné pouto, které nemůže být nikdy přerušeno.

Tato karta vám připomíná, jak moc vás vaši prarodiče milují. S babičkou nebo dědou nebo s oběma vás pojí výjimečné pouto a jejich láska vám právě teď pomáhá. Ať se děje cokoli, tato láska vás bude vždy spojovat. Stále se budete navzájem milovat a pomáhat si, i když třeba budete žít velmi daleko od sebe. Je tomu tak proto, že toto speciální pouto, které sdílíte, existuje všude – dokonce i v Nebi!

Díky vaší lásce je váš prarodič velmi šťastný, ale na vás také velmi pyšný a chce vám pomoci objevit vaše skryté vlohy. Pokud byste potřebovali jeho pomoc, stačí jen požádat! Můžete tak učinit prostřednictvím tiché duševní konverzace, dopisu nebo přímé žádosti. Váš prarodič udělá, cokoli bude v jeho silách a pravděpodobné vám pomůže ještě lepším způsobem, než si vůbec dovedete představit. Vy jemu nejlépe pomůžete tím, že budete šťastní a zdraví. Co nejlépe se o sebe starejte, chovejte se správně a váš prarodič na vás bude i nadále ve všech směrech velmi pyšný.

 

Listopad- Dokonči co jsi začal/a

Začal/a jsi něco důležitého, a teď je na čase to dokončit.

Na začátku projektu jste nadšení, protože je to něco nového a jiného. Toto nadšení vám dává spoustu energie. Díky němu jste také ochotni věnovat svému úkolu mnoho času. Jakmile však toto vzrušení opadne, ztratíte možná o věc zájem. V tomto okamžiku to možná vzdáte. Jestliže máte mnoho nedokončených projektů, je vaše mysl roztěkaná. Nedodělané úkoly na vás dotírají, což není nic příjemného.

Tato karta vás žádá, abyste se vrátili k důležitému projektu vy už víte, který to je a dokončili jej. Tím, že něco dokončíte, se stáváte více organizovaní a také budete mít důvod být na sebe hrdí. Tento konkrétní úkol vám také pomůže s vašimi většími cíli. Proto je důležité jej dokončit!

Ve skutečnosti je snazší něco dokončit, než se potýkat s pocity, které v nás nedokončený projekt vyvolává. Nejsnadnějším způsobem, jak jej dokončit, je denně na něm chvíli pracovat. Co můžete dnes udělat pro to, abyste dokončení projektu uspíšili? Pokud si nejste jistí, požádejte své anděly a jednorožce o pomoc. Mohou vám vnuknout nápady a poslat energii, abyste mohli dokončit to, co jste začali. Až bude úkol hotov, poděkujete jim i sobě!

 

Prosinec- Léčitel

Máš schopnost ostatním pomáhat a léčit je.

Tato karta říká, že máte léčitelské schopnosti, které mohou pomoci lidem a zvířatům, aby se cítili lépe. Už teď umíte mnoha způsoby léčit a časem se prostřednictvím knih, kursů a osobní zkušenosti naučíte nové metody.

To, že jste si vytáhli tuto kartu, je výzvou, abyste věřili ve svou schopnost léčit. Léčitelskou práci nevykonáváte jen vy sami: být léčitelem znamená být otevřený Božské lásce protékající vámi a také lidmi, zvířaty nebo situacemi, které z ní mohou mít prospěch. Požádejte své anděly, aby vám s vaší léčitelskou prací pomohli. Mohou zodpovědět vaše otázky, pomoci vám s učením a vést vaše léčení.

Svou schopnost léčit můžete uplatnit i sami na sobě. Čím více věříte v lásku, tím lepší budou vaše léčitelské schopnosti. Požádejte své anděly, aby prohloubili vaši víru, a oni to s radostí udělají.

 

 K výkladu použity karty Kouzelní jednorožci od Doreen Virtue

Zpracovala Andělská paní www.andelskapani.cz, možno šířit s aktivním odkazem.

Vaše komentáře

Reklama