TEST – JSTE SVĚTCI NEBO HŘÍŠNÍCI?


 

 

1. Řídíte se známým příslovím: „ Bližší košile nežli kabát ? “ 
a/ rozhodně ne 
b/ v krajní nouzi by se jím řídit musel 
c/ toto přísloví jsem si oblíbil

2. Byli jste již někdy v manželství nevěrní nebo budete vždy věrní svému partnerovi? 
a/ zůstávám věrný 
b/ nevím 
c/ už jsem v manželství nevěrným byl

3. Žijete, abyste jedli, nebo jíte, abyste žili? 
a/ jím, abych žil 
b/ někdy jím, abych žil, jindy žiji, abych jedl 
c/ žiji, abych jedl

4. Stává se, že někoho ve frontě předběhnete? 
a/ zásadně nikoho nepředbíhám 
b/ ano, ale pouze výjimečně 
c/ ano, poměrně často

5. Dovídáte se, že Váš kolega vyhrál milion korun v loterii. Jaké pocity ve vás taková zpráva vyvolá? 
a/ budete mít velkou radost 
b/ budete sice svému kolegovi výhru přát, avšak ve skrytu duše si řeknete : „ Kéž by se štěstí usmálo i na mne „. 
c/ probleskne Vám hlavou: „ Ten má ale z pekla štěstí! Proč právě on a ne já ?“

6. Uvažovali byste o možnosti, že vyhledáte pomoc terapeuta, abyste se už nerozčilovali pro jakoukoliv hloupost? 
a/ ano 
b/ ne – pokusil bych se s tím vypořádat sám – věřím, že po analýze příčinných souvislostí bych dokázal vyřešit i samotný problém 
c/ v žádném případě

7. Jste ještě stále svobodní, a váš nejlepší přítel nebo přítelkyně začíná chodit s osobou, která vás velmi přitahuje. Pro kterou z následujících možností byste se za takových okolností pravděpodobně rozhodli? „ 
a/ budete se snažit, aby to ti dva na vás nepoznali alespoň po dobu trvání jejich důvěrné známosti 
b/ své city na sobě nedáte znát, ale budete lehce flirtovat, v naději, že objevíte nějaký náznak, že vaše náklonnost by mohla být vzájemná 
c/ hloubku svých citů dáte znát co nejdříve, a uděláte vše pro to, aby vaše láska byla opětována

8. Řídíte se známou průpovědí: „ Jez do polosyta a pij do polopita ? „ 
a/ ano, jím jen tolik, abych neměl hlad 
b/ ano – bylo by však nezdvořilé, kdybychom se jí důsledně řídíli i tehdy, když budeme jídlem a pitím pohoštěni 
c/ne, rád se najím i napiji co hrdlo ráčí

9. Přáli byste si být obdařeni moudrostí Šalamounovou? 
a/ moudrost Šalamounova je darem velice vzácným 
b/ano 
c/ ještě nikdy jsem na něco takového ani nepomyslel(a)

10. Co si myslíte o chlubilech? 
a/ jsou rozkolísaní a trpí pocitem méněcennosti 
b/ nevadí mi 
c/ jdou mi na nervy

11. Věříte v konečné vítězství dobra nad zlem? 
a/ ano 
b/ nejsem si tím úplně jistý(á) 
c/nikoli v současné době

12. Považujete se za nezdolného optimistu? 
a/ ano 
b/ nepovažuji, byť svým způsobem optimistou jsem 
c/považuji se spíše za pesimistu

13. Chybí vám motivace k plnění každodenních úkolů ? 
a/ někdy by snad mohla být větší, ale přesto se musím pustit do práce, kterou by za mně nikdo jiný neudělal 
b/ do určité míry 
c/ do značné míry, je-li to možné, tak se plnění úkolů vyhnu nebo jimi pověřím někoho jiného

14. Snažíte se vyrovnat svým sousedům či známým? 
a/ ani ne 
b/ rozhodně ne 
c/ ano, pokud je to možné

15. Vyhověli jste někdy televizním prosbám nadací o zaslání darů ? 
a/ mnohokrát 
b/ občas 
c/ nikdy

16. Který z těchto popisů nejlépe vystihuje váš vztah k náboženství ? 
a/ věřím v Boha 
b/ agnostik 
c/ ateista

17. Byli jste už někdy tak opilí, že jste nedokázali jít rovně? 
a/ ještě nikdy 
b/ méně než pětkrát 
c/ více než pětkrát

18. Měli by být napravení pachatelé těžkých zločinů opět začleněni do společnosti po odpykání trestu? 
a/ samozřejmě že ano, vždyť zákony chrání i je. Pokud trest odnětí svobody splnil svůj účel, pak je náprava bývalého zločince významným úspěchem společnosti, a tedy i jeho samotného. Přece nemůžeme vzít svévolně právo do svých rukou, abychom jeho izolaci bezdůvodně prodlužovali. 
b/ snad ano, ale jen výjimečně 
c/ některé typy pachatelů ohavných zločinů jsou prý nenapravitelné a neměli bychom je tedy opět začlenit do společnosti. Ani já nevěřím, že by takoví zločinci byli schopni úplně se polepšit.

19. Který z těchto námětů vám nejvíce imponuje? 
a/ vítězství nad nepřízní osudu 
b/ hrdinný čin 
c/ jak se pasáček krav králem stal

20. Považujete cigarety za drogy? 
a/ ano 
b/ nejsem si v této věci jistý 
c/ ne

21. Věříte v účinnost legalizace měkkých drog? 
a/ ne 
b/ možná, že by taková legalizace účinná byla 
c/ ano

22. Myslíte si, že hry o peníze jsou nemorální? 
a/ ano 
b/ jen tehdy, pokud by se místo zábavy staly hazardem 
c/ to si nemyslím, lidé přece mohou dělat co se jim zlíbí

23. Kolik strávíte průměrně hodin denně sledováním televize, aniž byste při tom dělali cokoliv jiného? 
a/ méně než 2 hodiny 
b/ 2 až 4 hodiny 
c/ více než 4 hodiny

24. Vadí vám nadace, které využívají atmosféru vánoc k vybírání peněz na frekventovaných místech ? 
a/ ne 
b/ někdy 
c/ ano

25. Trápí vás výčitky, když si dopřáváte dobrého jídla i pití, a uvědomíte si, že ve světě hladoví miliony lidí? 
a/ ano 
b/ ne, ale asi bych se měl nad tím vážně zamyslet 
c/ ne

VYHODNOCENÍ: 
Za každou odpověď „a“ vám náleží 2 body 
Za každou odpověď „b“ vám náleží 1 bod 
Za každou odpověď „c“ vám náleží 0 bodů 
 

Sedm nectností

lenost

zlobachamtivost

závist

obžerství

chlípnost

pýcha                                                                                             

Sedm ctností

dobročinnost 

poctivost 

mravní síla 

vnitřní klid 

smysl pro spravedlnost 

rozvážnost 

ukázněnost

 

 

 

40 až 50 bodů: 
Svými morálními kvalitami a mravním jednáním jste dosáhli úrovně světců i milosrdného samaritána. 

Jste si asi dobře vědomi toho, že před vámi vyvstal problém, jak se vypořádat s nesnázemi a tlaky přímo souvisejícími s vaší přísnou sebekázní, což nemusí být zrovna snadné, a může vás to i znepokojovat. 

Musíte se smířit s tím, že se jeden od druhého odlišujeme, mimo jiné i svými názory a zkušenostmi. Své bližní byste tedy neměli odsuzovat pouze proto, že jejich žebříček hodnot je jiný, než ten váš. Patřičná míra tolerance by vaší vnitřní očistě prospěla obdobně jako odpovídající životní filosofie a neubližování.

25 až 39 bodů 
Nejste typickými světci ani nenapravitelnými hříšníky a v podstatě se držíte zlaté střední cesty i vlastním mravním uvědoměním. Naskytne-li se vhodná příležitost , tak svým nenuceným chováním dokážete uvolnit atmosféru, občas býváte i podnikaví a někdy vystupujete jako hedonisté. 

Nepochybujte o tom, že každý z nás je v mnoha ohledech světcem i hříšníkem – to platí pro všechny bez rozdílu. Jeden od druhého se však odlišujeme tím, , že buď žijeme převážně jako hříšníci nebo naopak, necháváme se inspirovat životy světců.

Méně než 25 bodů 
Jste typickými hříšníky, kteří se zřekli své svatozáře, pokud jste kdy nějakou vůbec měli. 

To ovšem neznamená, že byste museli být špatní lidé. Máte přece v sobě alespoň tolik upřímnosti, že jste na předchozích 25 otázek odpověděli tak, jak jste odpověděli. Pokud byste si totiž nadržovali, abyste získali více bodů, tak by vám nepatřilo ani toto hodnocení. 

Přestože si asi myslíte, že žijete naplno, tak vám může jen prospět, když dospěje k poznání, že váš život může být příležitostně obohacován vlastní pokornou skromností a uvědoměním si, že jsou lidé, kteří neměli tolik štěstí jako vy a potřebují pomoci.

 

Zdroj: Philip Carter a Kern Russel

převzato…..z …http://www.zdravi4u.cz

Každý z nás někdy zhřeší, ať již v jakékoliv oblasti. Není to ale pro Vás sportem? Přesvědčte se sami a udělejte si test. 

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama