RUCE PRYČ OD TÉTO KNIHY!

Stává se vám to i v práci? Když po vás šéf něco chce, uděláte to přesto po svém? A jak je to s vaším partnerem, partnerkou? Jednáte i tady jinak, než se od vás očekává? A jak se chováte ve sportovním klubu, ve společnosti?

Anebo jste jen zvědavý/á?
Co když je snad tato kniha o něčem, co ještě neznáte? Není tomu náhodou tak, že i když si myslíte, že víte, co je život, přece jen potají doufáte, že vás osud najednou příjemně překvapí a stane se něco, co vás konečně vysvobodí z nudné rutiny? Že se zčistajasna objeví něco neočekávaného, malý zázrak, to, co postrádáte – úspěch, šťastné manželství, zdraví. Že odhalíte tajemství života, nebo že se vám konečně vyjasní, proč vlastně, z jakého nesmyslného důvodu jste se ocitli na této planetě právě teď, uprostřed samých šílenců?
Pozorujete puberťáky vyvádějící pod vaším oknem a konstatujete, že všechno jde dolů vodou. Pohlédnete na výpis z účtu a udělá se vám špatně; atmosféra ve firmě je na bodu mrazu a vaše politiky byste viděli nejraději na pranýři?

Život tam venku i ten váš se vám pořád víc vymyká z rukou. Kde je chyba? Proč nedokážete nic změnit?
Dokážete! To nečekané, co jste si tak přáli, je tu!
Leží zde tato kniha. Ve skutečnosti jste dnes zamýšleli dělat něco zcela jiného, ale váš vnitřní hlas vás přivedl právě sem, na toto místo, a spatřili jste tuto neobvyklou knížku s podivným titulem. Koho už jen napadne takovýto název?!

Mne. I já jsem si kdysi myslel, že nic nezmůžu. Dokud jsem neuzavřel pakt se Stvořitelem prosíc ho, aby mi vysvětlil své Dílo, život – ne slovy ale životem samotným. Oním dnem se všechno začalo hýbat: nahoru a dolů, k chudobě, k bohatství, ke kráse i ošklivosti, křížem krážem přes zeměkouli. Myslím to s vámi dobře a chci jen přetlumočit pár zkušeností a zážitků, které vám na beton pomůžou dál. Bude to jako když otec nebo matka radí svým dětem. Zdali se však budou doporučení držet, už věcí rodičů není.

A jak je to s vámi? Myslíte si, že váš názor na svět vychází z vlastních zkušeností a že jím neotřese ani detailní prověrka? Nebo jste toho jen hodně přečetli? Jen si to klidně zodpovězte? a buďte k sobě upřímní.
Vždyť já to neslyším?
Opravdu věříte hloupostem, které se vám okolí snaží od dětství natlouct do hlavy? Například to, že člověk pochází z opice, nebo že stavitelé pyramid transportovaly kameny pomocí dřevěných válců, kvádry, tak těžké, že by je ani dnes nezvedl žádný stroj? Nezamysleli jste se ještě nad tím, proč například vlajka, kterou Američané zapíchli na Měsíci, povívá ve větru, přičemž NASA tvrdí, že tam není atmosféra a tedy ani vítr? Nepozastavili jste se doposud nad zvláštností, že v Německu existuje úřad pro ochranu ústavy, ačkoliv žádnou ústavu nemáme? A proč se naše ústava nenazývá Ústava republiky Německo ale Ústava pro republiku Německo? Uvěřili jste historkám, které naši „osvoboditelé“ napsali do knih dějepisu, dle principu „dějiny píšou vítězové“, i když si vaši rodiče a prarodiče na ně vzpomínali zcela jinak? Koneckonců vždyť byli při tom! Komu jste věřili více? A proč? Čtenáři, kteří četli mé knihy, se těmito otázkami zabývali a pravděpodobně dospěli k určitým závěrům. Neočekávám však, že jsou snad s tímto pozadím obeznámeni všichni. Nejprve se podívejme, jak to vypadá se „všeobecným vzděláním“.
Všechny země světa jsou zadlužené, a proto je na místě otázka: U koho vlastně? Věděli jste, že Spojené státy nemají vlastní měnu, ale že si musí půjčovat dolary od FED, soukromé centrální banky? A věděli jste i to, že pozemkové nemovitosti Spojených států jsou již desetiletí v zástavě u této soukromé cedulové banky? No – je vám to jasné teď?
Možná nyní pochopíte, co nám chtěl přetlumočit redaktor německého deníku Süddeutsche Zeitung, když před loňskými volbami v USA napsal: „Je nepodstatné, zda bude prezidentem George W. Bush nebo Al Gore – šéfem americké centrální banky je Alan Greenspan…“

A věděli jste, že John F. Kennedy krátce před smrtí zamýšlel vydat zákon, jenž by zaručil Spojeným státům vlastní měnu? Jak víme, byl zavražděn. Myslíte si, že šlo o náhodu, když prvním úkonem jeho nástupce, Lyndone B. Johnsone, v prezidentském úřadě bylo zrušení návrhu právě tohoto zákona, který měl zavést od centrální banky nezávislý dolar?

Opravdu jste uvěřili domnělým zprávám, že německý, svobodně demokratický politik Jürgen Möllemann (FDP) spáchal sebevraždu? Anebo že někdejšího mluvčího představenstva Deutsche Bank a poradce exkancléře Helmuta Kohla, Alfreda Herrhausena, zavraždili teroristé RAF?
Několik dní před smrtí v rozhovoru pro Wall Street Journal mluvil Herrhausen o svých plánech „znovu výstavby východního Německa“. V průběhu jednoho desetiletí se východní Německo mělo proměnit v nejpokrokovější evropskou zemi. Mluvil také o programu konverze dluhů třetího světa. Vyjádřil se o tom i v roce 1988 na konferenci Bilderbergerů, setkání největších hospodářských magnátů západní hemisféry.
Nepozastavili jste se tehdy nad tím, že atentát mohl mít úspěch jen proto, že auto Herrhausena prošlo světelnou rampou, která spustila výbušninu jako první a že tedy v konvoji před ním nesmělo jet jiné auto? Tehdejší prezident Spolkového úřadu pro ochranu ústavy Dr. Richard Meier týden po atentátu ve Spolkovém sněmu řekl, že první vůz byl z konvoje, který za normálních okolností tvoří tři auta, stažen. Že by to byla tak šikovně zařídila RAF?
A jak je to celkově s vaší důvěrou k politikům? Proč tedy ještě kráčíte k volební urně?
Ach tak! Že vy jste křesťan/ka?, tudíž věříte, že Ježíš opravdu existoval? Ok. A jste skálopevně přesvědčen/a, že ten, kdo stvořil vše živé, miliardy hvězdných soustav, vtiskl na jednom z pahorků, někde v Palestině, jistému panu Mojžíšovi osobně do rukou dvě kamenné tabulky? A nyní vážně – prohlásili byste něco podobného i na veřejnosti?
Ach tááák, vy jste mohamedán/ka? Tedy, kladu si otázku, zda jste si jist/a, že Alláh považuje za správné, aby se dívkám vyřezával klitoris, aby ženy kráčely s odstupem za mužem a že atentátníka, sebevraha odmění v nebi prémií? Anebo snad patříte k těm, kteří se pousmějí nad zážitky lidí, kteří přežili klinickou smrt, nebo těch, jež tvrdí, že léčí kladením rukou? Nepůsobí to velmi seriózně, však? A jak léčil vlastně Ježíš?
Co si myslíte o lidech, kteří meditují den co den? Úsměv? Bylo by vám do smíchu, i kdyby si někdo utahoval z vaší babičky, která se denně modlí růženec?

Nechte nás konstatovat, že rádi hodnotíme druhé, jejich světonázor, víru, ba dokonce se z něj někdy i vysmíváme. Ale to, čemu sami věříme – například že Ježíš kráčel po vodě, nebo že Marie otěhotněla jako panna – jsou rovněž jen hypotézy. Souhlasíte? Představy, které jsme převzali jako děti, jsou v podstatě zcela nedůvěryhodné, neseriózní, neuchopitelné, a nejsou ani vědecky podložené. Kdyby se tu dnes objevil Ježíš a tvrdil, že dokáže to, co se o něm píše v Novém zákoně, mnozí z nás by se mu vysmáli a někam ho poslali, není to tak? Věříte tomu, co se píše v Bibli, nebo ne? Ne? A Proč jste tedy ještě členem církve?
Ruku na srdce?, konáte důsledně??
Budu mluvit otevřeně. I já jsem byl donucen poznat věci, které se mi vůbec nelíbily. Musel jsem uznat, že to, co nám od dětství vtloukali do hlav, ne vždy odpovídá skutečnosti. A přece mnozí věří tomu, co vidí v televizi, co jim řekli například o útoku na World Trade Center, o vzniku AIDSu a o „úžasných“ účincích chemoterapie anebo očkování. Ale? byli jste někdy tam venku, ve světě? Myslím tak opravdu, zcela sám, sama, s batohem na zádech, v Singapuru, Aténách, Dallasu, Káhiře nebo v pralesích Yucatánu, v Sydney, Džakartě či New Yorku?? A nemám na mysli pracovní pobyt, ale jenom tak, že byste třeba odtud vystartovali někam na cestu, mimo virtuální realitu internetu, bez knih a televize, uprostřed života, tam, kde je skutečný život.
Že ne? Já ano. A na mých cestách napříč zeměkoulí jsem se v nespočetných rozhovorech s lidmi, o nichž se v televizi nikdy nedozvíte, doslechl o věcech, které změnily nejen můj pohled na svět, ale i mé chování a způsob života.

Nepoložili jste si ještě nikdy otázku, proč musíte vlastně platit daně z toho, co jste získali vlastní prací? A proč zlato světa patří jenom pár rodinám, které si rovněž z obchodu s diamanty a nerosty udělali monopol? Rodiny, které před dávnými časy prohlásily, že jim tato Země patří, a od těch dob těží, kolik to dá? A vy přitom i nadále platíte daně a zlobíte se nad neschopností politiků, kteří úspěšně potápějí jednu věc za druhou. Kdysi v Japonsku by tito politici, v případě, že by za sebou zanechali takovou ostudu, sami spáchali harakiri. Dnes je za to odměňují vysokými důchody a pozicemi v koncernech.

Zvláštní svět, ne? A uprostřed toho všeho jste VY.
Já však také, a proto to ještě bude na tomto světě zábava. Ne všichni totiž rezignovali, ne všichni se vzdali. Jsou i tací, kteří si otevírají ústa, kteří se činí perem, nebo prostě pracují na sobě, mění se.

Protože jen když se změní člověk sám, změní se i svět!
Nezamysleli jste se ještě nad tím, proč vlastně nadále pracujete a nevyberete se do světa jako kdysi vaši předkové? Mimochodem, proč jste vlastně chtěli udělat kariéru? Protože jste po tom opravdu toužili anebo jste snad chtěli jen imponovat vašemu otci, rodině, okolí?

Zeptejte se sami sebe: Kdo jsem JÁ, co chci JÁ? Co mi říkají moje city, co bych dělal nejraději já a co mi namlouvá moje „dobrá“ výchova? Je moje práce to, co jsem chtěl opravdu dělat? Rozhodl jsem se pro ni zcela vědomě anebo zde pracuji jen proto, že mě nenapadlo nic lepšího, anebo si to tak vyžádala rodinná tradice?
Zamyslete se, prosím, hluboce a upřímně!
(Dopřejte své mysli na tomto místě malou přestávku, kniha vám neuteče. Nikdo jiný se jí beztak nedotkne?)

No, vraťme se zpět ke knize:
Zdá se vám, že má provokativní název?
Správně! Chci vás vyprovokovat (tak, jak provokuji i sám sebe), abyste zjistili, zdali váš světonázor, pohled na okolnosti vašeho života, stojí na vlastních zkušenostech, nebo na doporučeních rodičů, učitelů, anebo jste je snad jen nekriticky probrali z knih dějepisu a vlivu masmédií. Chci vás vyzvat, abyste si zrekapitulovali váš život.
Proč?

Přál bych si, abyste svůj život využili co nejlépe, abyste byli opravdu šťastní a spokojení. Jak to uděláte, to rozhodnete sami. Já vám mohu poskytnout a vysvětlit mechanizmy, v případě, že je ještě neznáte. A mám pro vás i pár tipů, jak tyto mechanizmy účinně využít.
Dovolte mi však ještě chvilku provokovat:
Proč je na světě kolem tří set rodin, které ve svých rukou soustředily více peněz než vlastní zbytek lidstva? A někteří z vás se možná i zeptají: Proč nepatřím já k jedné z těchto rodin? Proč jsem se v tomto životě na Zemi rozhodl pro jednoduchou rodinu střední vrstvy nebo dokonce chudobu?

Člověče, proč mi tyto otázky nikdo nezodpověděl? Proč mám dojem, že církev mě nechává na holičkách? Proč bych se měl cítit jako hříšník, přestože jsem nikdy nikomu neublížil? Čím jsem se provinil?

Postil jsem se, meditoval, absolvoval autogenní trénink, putoval za svatým Jakubem, roky se modlím Otčenáš – a přece se nic nemění. A bohatí tohoto světa žijí v hojnosti, v ohromných vilách, vozí se v nejlepších autech a létají vlastními letadly, jsou zdraví, a když onemocní, starají se o ně nejlepší lékaři? A kde jsem já?
To vše přece nemůže být pravda!
Něco tu nesedí. Jiný lže a podvádí a žije si v luxusu a já, neustále se snažím, abych nikomu neublížil, zasazuji se o ochranu životního prostředí a zvířat, a přitom se sotva „protloukám“ životem.
Proč je tomu tak?

PROČ jste vzali tuto knihu do rukou?

Opravdu to bylo jen ze zvědavosti? Tak tedy dobře – zvědavost? Budete mít však zájem, i když půjde o jiné náhledy? Přijmete i stanovisko onoho boháče, jednoho z nejbohatších lidí na světě? Opravdu chcete pochopit i jeho způsob uvažování, vědět, v co věří? Jak smýšlí o úspěchu a zisku, zda pokleká před svým Bohem a zda je pokorný tak, jak jste někdy vy?

A nakolik jste ochotni přijmout názory protivníka, vašeho souseda, s nímž se potýkáte, nebo konkurenta v práci? Musíte mít pravdu vždycky vy? A co ten druhý, je snad jeho pohled nesprávný?
Kam až sahá vaše zvědavost?

Pokud jste zbožný křesťan, ptám se vás, zda byste někdy nechtěli prozkoumat tajné vatikánské archivy, a zjistit, jak je to s vaší církví ve skutečnosti? Vždyť když o životě a rodinných poměrech Ježíše bylo vše zveřejněno, tak netřeba nic tajit, není tomu tak? Jste dostatečně odhodláni vsadit všechno, čemu jste celá léta v klidu věřili, na jednu kartu? Riskujete, že se možná budete muset vzdát přesvědčení a doposud servírovaných hypotéz, které jste se učili nazpaměť a přidržovali se jich.
A jak je to s židovským náboženstvím? Proč existuje tajná nauka Kabala? Jsou-li si všichni Židé rovni, proč učenci tajné nauky tyto vědomosti před ostatními skrývají? Co jsou to za tajnosti?
A islám? Proč jsou islámští súfiové „lepší“ muslimové a umějí dělat „zázraky“, přičemž obyčejný mohamedán ne? Co ví súfi navíc, co normální věřící neví? A jak je to s derviši? Také oni si po staletí zachovali tajné znalosti a předávají je pouze zasvěceným. Pokud jste tedy muslim, ptám se vás, zda byste také nechtěli proniknout do poznání dervišů?
Obětovali, vzdali byste se kvůli tomu něčeho? Opravdu byste byli ochotni zpochybnit váš starý světonázor, a pokud se ukáže, že je neúplný nebo nedokonalý, také byste jej změnili?

Podívejme se na to i jinak. Předpokládejme, že jste bankéř, nebo úspěšný student ekonomie odchován naším finančním systémem. Je vaše hlava „dostatečně otevřená“ a zajímáte se i o peněžní systémy, které snad fungují úplně jinak, a možná i mnohem úspěšněji? Co kdyby možná znivelizovali hodnotu toho, co jste se tak dlouho a snaživě doposud učili?

Nuže, očekáváte-li na tyto otázky jasnou odpověď, chcete-li mít v životě konečně úspěch, být zdravý a hledět pozitivně do budoucnosti, samozřejmě, že zde možnost je.

Přečtěte si následující věty a pozorujte se přitom. Naslouchejte, co vám říká srdce, vaše duše, zda s počtem přečtených stran narůstá vaše odvaha, ochota riskovat, chuť a odhodlání vzít život do vlastních rukou, najít sám/sama sebe, a ještě jednou to pořádně roztočit.

Kniha, kterou držíte v rukou, vám může pomoci obrátit naruby zastaralé světonázory – to dokáže na jedničku! Dostatečně jsem to prokázal mými předchozími publikacemi. No, jsem-li také schopen pomoci vám postavit na nohy nový pohled na svět, založen na vašich vlastních zážitcích a zkušenostech? Novou matrix, jež by vám během dalšího života pomohla správně zhodnotit situace a odvážně se rozhodovat?
Neboť o to tu dnes jde: aby se z vás stal suverén, nezávislý na politických doktrínách, cenzurovaných dějinách, na poměrech, organizacích nebo stranách, na názorech rodičů nebo svém okolí. Zkrátka, abyste se osvobodili, samostatně rozhodovali a vyvíjeli – konečně!

To jsou nároky, které kladu na sebe a na tuto knihu – aby vám pomohla osvobodit se a abyste dokázali řídit svůj život sami. Přitom je nepodstatné, zda se to jiným líbí nebo ne!

Neposlouchá se to špatně, že? Nebo se vám tyto nároky zdají příliš hezké na to, než aby se daly uskutečnit? Nechtěli jste se náhodou stejně zbavit všeho tohoto haraburdí, tradic minulých generací, „politicky korektních“ odrhovaček, názorů jiných lidí, které vás jen zatěžují? Nechtěli jste to svému okolí beztak jednou dokázat? Projevit to, co se ve vás skrývá? No, pak kdoví, proč jste od tohoto předsevzetí upustili nebo své plány přesunuli na neurčito a přesouváte je až do dnešního dne?
Zdá se vám, že je už pozdě?

Nikdy, příteli, nikdy. Pozdě není nikdy! Právě dnes je ten nejlepší den začít s něčím novým a já vám přitom rád pomohu.
Přirozeně za předpokladu, že budete ignorovat mou radu a knihu neodložíte. Ale pocítíte touhu stát se mistrem – mistrovat svůj život. Pryč se závislostmi na lékařích, církevních organizacích, stranách a fotbalovém klubu, vysvoboďte se ze zdánlivých závazků, nebo řečeno slovy vědomého člověka – pryč se starou karmou! (Vždyť karma zní podobně jako krám!)

„Žádám“ od vás, jen abyste jedinkrát opomněli vaše zažité postoje a uposlechli hlas srdce – jen to, nic víc!

Nejhorší, co se vám může stát, je, že si na konci knihy pomyslíte: „Ach, kdybych ji raději nebyl vzal do rukou!“
No, nemyslím si, že tomu tak bude.

Tak jako? Jste připraveni? Podívejme se tedy společně na otázku?

z kapitoly: NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD

V březnu 2003 jsem se v Amsterdamu setkal s vel­mistrem jedné belgické lóže. Mohu vás ujistit, že na základě jeho výpovědí je cíl, o který usilují již na do­sah. Od dubna 2003 se obyvatelům Německa, nosi­telům kardiostimulátorů a dětem prominentních ro­dičů, zcela oficiálně implantují pod kůži počítačové čipy. V Nizozemsku, Spojených státech a na Novém Zélandu se to již dělá deset let. Mnoho Němců si ale myslí, že nás toto „znač­kování“ obejde.
Zanedlouho se objeví i bezhotovostní platební styk. V roce 1996 jsem ve Švýcarsku využil služby jednoho bodyguarda. Tento člověk pracoval desítky let pro švýcarskou tajnou službu a během onoho víkendu se konalo i setkání s dvěma dalšími pány z tajné služby. Syn jednoho z těchto pánů byl šéfem? (jméno společnosti autor vyškrtl, pozn. překl.) jedné z největších telefonických firem na světě. Tento mladý muž se chlubil otci, že téměř všechny termi­nály ve Švýcarsku jsou již připraveny a bezhotovostní platební styk může být na celém území zaveden v průběhu jednoho týdne. A to bylo v roce 1996!

Zbývá už jen jedna otázka: akým způso­bem zmizí peníze?
Zdá se, že Novému světovému řádu již nelze zabránit. Pravděpodobně to však má tak být, protože ten je zřejmě součástí vývoje a zrání obyvatel Země. Ještě před několika lety jsme opravdu mohli nasměrovat svět jinak. Kdybychom dnes chtěli ilumináty zbavit moci, museli bychom zrušit úrokový systém a burzy, protože to jsou jejich nástroje. No, dnes se už svět nedá oddělit od systému FED. Je tomu tak „díky“ typicky iluminátskému, velmi „demokratickému“ způsobu zavedení eura a kvůli v posledních deseti letech zrychlenému procesu globalizace. I kdyby se tak stalo, konec iluminátů by znamenal na celém světě totální chaos.
Nový světový řád se uskuteční, protože má být zaveden prostřednictvím uměle vyvolaného terorismu. Na pečeti skotského zednářského ritu je napsáno: „ordo ab chao“, což znamená „pořádek z chaosu“. Zrušením regionálních hranic, podporou násilí, te­levizí, videohrami, nivelizací hodnot, drogami a pornografií posouvají ilumináti svět do chaosu. Vý­sledkem jsou nepokoje, rasová nenávist. Lidé mají strach a dožadují se „silné ruky“. Vláda ji zajišťuje zaváděním legitimací, kontrolou občanů a podobně. To již probíhá a nedá se tomu zabránit. Již v roce 1997 v Berlíně řekl velmistr jisté tajné lóže jednomu mému příteli, že svět cíleně zasáhne vlna terorismu. Vše tedy běží podle plánu?

Ještě úděsnější je informace – co udělat s „neu­žitečnými jedlíky“. Možná vám tento výraz nic neříká, a proto ho objasním.
Na podzim v roce 2003 jsem se v rozhovoru s jistým americkým iluminátem dozvěděl, že nej­větším „problémem“ je pro ně přelidnění. Nejpozději po Global 2000 Report (studie životního prostředí, vypracováním které pověřil v roce 1977 Jimmy Carter americký kongres. Studie zveřejnila vláda USA v roce 1980) zjistili, že jednoho dne by vše mohlo zkolabovat. V roce 2012 by poslední velké naftové pole v Saudské Arábii mělo dosáhnout „peak“ (zenit), a nejpozději tehdy se svět ocitne v nesnázích. (Každé ropné pole má svůj peak, tedy zenit, kdy se na něm nejvíce vydělává. Zpočátku jsou zde pouze náklady spojené s vrtem, později se tyto náklady odepisují a pole začne vydělávat. To trvá, dokud se neodčerpají dvě třetiny ropných zásob. Pak se těží už jen ropa, ve které je stále více nečistot. Musí se čistit a to stojí peníze. Zisky tedy klesají; pozn. autora).
Tedy po roce 2012, když poslední ropné pole do­sáhne svého vrcholu, všechno, co se vyrábí z ropy, se prodraží.

Když jsem řekl, že by tento problém mohly vyřešit volné energie, namítl, že je to jen zdánlivé, protože k topení a k pohonu aut či vlaků se používá jen 20-30 % nafty. Ta je dnes téměř ve všech vý­robcích běžné spotřeby – v barvách, šatech, v papíru, ve všech umělých hmotách, v počí­tačích, v bytových zařízeních, stavbách, hračkách, botách, fotoaparátech, prostě ve všem.

„No toto není hlavním problémem,“ rozvíjel své myš­lenky dál, „horší je, že do roku 2012 silně naroste počet obyvatel. Na jedné straně všechno zdraží a na druhé straně bude stále méně pra­covních míst pro rostoucí počet lidí a tento stav se nedá udržet. Proto již v osmdesáti letech dostaly vlády na africkém kontinentě a v muslimských ze­mích doporučení, aby zvládly problémy s plánováním po­rodnosti. To se však neudálo, a proto to teď musíme vy­řešit my. Vyvinuli jsme zbraně, takzvané etno-zbraně, které reagují na jisté genetické znaky. Pomocí nich můžeme decimovat jen určité části obyvatel­stva, nebo rasy.“

V jeho očích jsou například obyvatelé Afriky jen „neuži­teční jedlíci“, protože nic nevyrábí, pouze požívají, a přitom se ještě i „rozmnožují jako zajíci“. Národy Země přirovnává ke zvířatům, protože se tak chovají. Na lidi je třeba pohlížet jako na stádo a tak s nimi i zacházet. „A co s hovadem?“ zeptal se mě, „označkovat! Proto bude lidem pod kůži implantovaný čip.“ – Taková byla jeho argumentace.

Kromě toho je zde ještě jiná součást hry, a sice velký vliv některých mimozemských inteligencí, kte­ré prý iluminátům nedávají na výběr. Vzpomínáte si, že jsme mluvili o bytostech, které zde na Zemi něco těží? Kdyby „normální“ lidé věděli, co se na naší planetě odehrává, asi by se na věci dívali jinak. A proto se ilumináti snaží odkrýt masám realitu pozvolna, pomocí hollywoodských science-fiction filmů.

O tom také mluvil onen iluminát. Náš rozhovor jsem tehdy sice nenahrál, ale hned jsem si ho zapsal. Na otázku, proč se snaží zavést Nový světový řád, mi odpověděl s úsměvem:
„Pane Holey (občanské jméno autora; pozn. překl.), přece vidíte, že Nový světový řád vlastně již máme. George Bush senior jej v roce 1990 prohlásil zcela oficiálně. Celý svět to mohl vidět v televizi. To už není žádné tajemství. Cesty a zákony směřující k Novému řádu byly připraveny v předstihu.
Nový světový řád bude, jiné cesty není. Sami jste přece ve vašich knihách – které mimochodem všichni známe – psali, že naši planetu navštívili a stále ještě navště­vují cizí kultury. Spojili jsme se s nimi. Potřebují něco odsud a za to nám poskytli technologie. A lidé se přitom diví, jak to, že se od padesáti let tak roz­mohla technická revoluce?
No nemůžeme to lidem říci, zatím ne. S kým by snad měly mluvit a jednat tyto superinteligentní by­tosti? S nějakým arabským šejkem nebo buddhis­tickým mnichem, který se spíše vznáší, než aby krá­čel po zemi? Nebo snad s nějakým Turkem z Anato­lie, s lidmi s ghetta v Mexico-City, sicilským Italem nebo nějakým sedlákem z Alp?
Ti se nehodí na to, aby reprezentovali náš svět. Již od padesáti let byly v našich grémiích zastoupeny bytosti z jiných světů, dokonce v Pentagonu a taky přes UNO působily na urychlení procesu k jedné světovládě.
Prostředky, které nám slouží k dosažení tohoto cíle, nejsou vždy nejhezčí. Kdo se brání, toho zničíme. Budoucnost lidstva je ve vesmíru. A s národy vesmíru můžeme spolupracovat jen tehdy, když vy­stupujeme jako jeden svět. Už nesmí dojít k válce. Proto vnucujeme světu tento druh světovlády, moc jednoho, a lidé si na to zvyknou.
S naším plánem jsme obeznámili všechny světové vlády. Informovali jsme je také o tom, že mají dvě možnosti – spolupracovat s námi dobrovolně nebo z donucení. V zemích, které se postaví proti tomu, dojde buď k válce, revoluci, nebo zničíme jejich eko­nomiky.
Snad si nemyslíte, že mimozemšťan si nechá vysvět­lit korán od nějakého muslima? no a nejpozději tehdy nastane problém. Návštěvníci z jiných světů mají jiné představy o Bohu jako národy této Země. Neznají ani Mojžíše, ani Ježíše, ani Buddhu. Po­chopitelně, mezitím se o nich dozvěděli a taky to re­spektují, ale jen potud, pokud to podporuje klidnou komunikaci s nimi. Víra, která přítomnost těchto ná­vštěvníků neakceptuje, nebo je dokonce považuje za nepřátele, taková víra nemá na tomto světě bu­doucnost. Neboť my připravujeme Zemi na vesmírnou komunikaci. Mnohé skupiny, s kterými spolupracujeme, nejsou ani obyvatelé našeho sluneční­ho systému a do jisté míry nám ani nejsou podobní. Myslíte si, že budou diskutovat s nějakým zarytým fanatikem?
Rozhovory s představiteli různých náboženských směrů nám ukázaly, že se nevzdají dobrovolně svých mylných učení. A proto je rozložíme.“
Změnil jsem téma a obrátil pozornost na děti. Upo­zornil jsem ho na to, že lidé jsou cíleně ohlupováni a nuceni k zábavě, na což odpověděl:
„Jistě. No, přece jen mají svobodnou volbu, mohou si vybrat, na co se dívají. Nejsme původci jen porno­grafických programů, ale i stanic, které vysílají divadelní představení a koncerty. Myslíte si, že já sleduji ně­jakou talkshow? To je něco pro ty poslední z po­sledních. Tuto bandu zaměstnáváme, aby neměla čas dělat hlouposti. O pár let budou mít všechny tyto osoby pod kůží čip a pak už nebudou moci vy­vádět.
Myslíte si, že moje děti a děti našich rodin se ne­chávají ovlivňovat trendy, kterým podléhá zbytek mládeže? V žádném případě. Naše děti mají pěstovaný zevnějšek, jsou elegantní, navštěvují elit­ní školy, ovládají několik jazyků a myslí globálně. Jsou to vůdcové zítřka. Vychováváme je k hrdosti. Podívejte se na dnešní mládež – svěšená ramena, nedokážou se člověku podívat přímo do očí a vůbec, pořádně stisknout ruku nebo vést rozumný rozhovor. Přiznávám to bez okolků ? ano, svádíme je. No, o tom, zda se někdo nechá svést, rozhoduje kaž­dý sám. Každý je zodpovědný sám za sebe.“
Tu jsem mu odporoval:
„Ano, ale i vinou vašich televizních programů jsou lidé bombardováni lžemi a překrucováním histo­rických událostí?“
„To není tak, mladý příteli,“ kontroval mi. „Vy jste přece taky objevil pravdu! (myslí se tím prvotiny autora: Tajné společnosti I. a II.; pozn. překl.) Nedostal jste do rukou spisy a knihy, které jste hledal? A nepotvrdilo se Vám pak to, co jste předtím již tušil nebo zažil? Ne­byl jste to Vy, kdo přišel na kloub mnohým tajem­stvím?
Kdo hledá, ten najde! No, většina lidí vůbec nemá zá­jem hledat. A proto jsou pro nás jako zvířata, ty také nehledají. Jasné? Ten, kdo nepoužívá vlastní rozum a nebojuje za svou svobodu, tomu ani nebu­de chybět.
Informace jsou přece zde! Jsou všude. No ten, kdo nechce vidět, prostě nevidí. Víte přece, že ani my se neschováváme. Nikdy jsme se vlastně neschovávali. Naše symbolika je jasná a viditelná ve značkách fi­rem, v emblémech.
Prostřednictvím televize a novin informujeme lidi o tom, že spějeme ke státu, kde budou všichni pod kontrolou, no nikdo se nebrání. Dobře, uznávám, dlouho jsme lidi chlácholili. Ale přesto – teoreticky měli šanci něco změnit. Na druhé straně však, my nestrpíme, aby naše plány něco překřížilo. To se nesmí stát. A nezabráníte nám v tom ani Vy, pane Holey. Vašim názorům ro­zumím. Do jisté míry jsou dokonce opodstatněné. No, dokážete si osvojit i náš úhel pohledu?
Podařilo se Vám odhalit pouze vrchol ledovce, možná trochu více. Mně jsou však známy okolnosti, které, kdybyste se o nich dozvěděli, také by vás možná vedly k tomu, abyste změnil názor o Novém řádu. Je to podobné jako ve filmu Matrix. Jsou zde masy, více než 95 procent, které nic netuší – ale opravdu vůbec nic. A pak je tu těch zbývajících pět procent, pokud jich vůbec tolik je, kteří mají pocit, že při­cházejí z budoucnosti a jsou nuceni žít v minulosti.
Pane Holey, máme k dispozici technologie, které jsou již dnes na úrovni, tak jak to vidíte v hollywoodských filmech science fiction. A cesta zpátky není. Možná budete jednoho dne stát při mně a dáte mi za pravdu.“
„Zamýšlíte stáhnout peníze z oběhu. Kdy to bude?“ tázal jsem se dál. „To závisí od vývoje jiných faktorů. Dojde k dalším teroristickým útokům, protože pomocí nich může­me zpracovávat masy. Obyvatelstvo Země nás bude prosit, abychom svět učinili bezpečnějším, a to i provedeme, díky technologii, kterou máme k dispo­zici. Peníze zmizí, tento proces proběhne paralelně s jinou událostí, o níž bohužel nemohu mluvit, jinak bych vás už dnes nemohl pustit domů. Rovněž je jasné, že do roku 2012 nepřenecháme arabským zemím poslední ropná pole?“
„A jak je to s volnou energií?“ zajímal jsem se dál?
„Ach, ta přijde. My ji, především v našich podzemních zařízeních, využíváme již celá desetiletí. Také naše dopravní prostředky jsou poháněny jednou její variantou. Mimochodem, vaše země, Ně­mecko, nám v tom pomohla. Byla první, kdo měl úspěchy s antigravitací.
Volná energie bude dostupná, ale pod naší kont­rolou.“

A tak to pokračovalo dál?
Kruté, ne?
Po rozhovoru s tímto člověkem jsem dospěl k závěru, že je přesvědčen o tom, že zastupuje „dobrou stranu“. Podle něho jsou lidé neschopni roz­hodovat sami o sobě, a proto je třeba je vést. A to je úkolem „duchovní elity“, kterou, podle něj, představuje i on.

Co si myslíte vy? Může účel světit prostředky? A jak daleko se přitom může jít?

Já to vidím v souladu se starou moudrostí: „Nečiň ji­ným, co nechceš, aby činili tobě!“
No, ve skutečnosti je to tak, dostaneme se k tomu ještě později, že se zde naplňuje velký a hlavně dalekosáhlý plán. A ilumináti jsou jeho součástí. Ne­milosrdným způsobem demonstrují spícímu lidstvu, že se dobrovolně zřeklo svobody, a že to má konsekvence. V tomto případě slou­ží síle, která „chce stále zlo a činí stále dobro“.
Možná se někdy v budoucnu ohlédneme zpět a řekneme si: „Muselo to tak být.

z kapitoly: NEJLEPŠÍ CESTA K ÚSPĚCHU

A proto vám radím – tvořte, přejte si tak dokonale, jak to jen dovedete. A dejte dál informace od hrabě Saint Germaina, které zde uveřejňuji:

Zhotovte si tabulku. Do levých políček napište co chcete na sobě anebo vůbec, změnit – účes, styl oblékání, práci, partnera, sousede, auto, nebo-li skutečnost, že málo vyděláváte. A pak jsou tu ještě vnitřní okolnosti, které jsou nám nepříjemné. Možná že jste bázliví nebo choleričtí, rychle se rozčílíte, jste pesimista/tka, nebo nám vadí, že neumíte důvěřovat jiným, máte zdravotní problémy?

Při sepisování si položte otázku, když jste nemocný/á, proč vlastně? Možná pak zjistíte, že vás například žaludek, bolí jen v práci. Neboť se na pracovišti necítíte dobře, nerozumíte si s nadřízenými nebo kolegy.
Anebo jste možná vynervováni, máte migrénu nebo deprese z partnera.
Pozorujte přitom své reakce.

Jsem přesvědčen, že každému z nás je jasné, proč máme tu nebo-li onu nemoc. Možná se nedovedeme s jinýma dohodnout. Pak jde o konflikt, nebo o slabost prosadit se?

To znamená že jasně víme, nebo tušíme, že kdybychom měli jiného šéfa nebo nemuseli vykonávat právě tuto práci, zlepšilo by se i naše zdraví. To dá rozum – ne?

…tabulka…

Tuto myšlenku si třeba hned zapsat do kolonky ZA:
“Jiná práce – chci se osamostatnit v tom co mě baví a těšit se na svou práci již ráno když vstávám z postele.“
Do sloupce ZA vpište všechno, co máte na sobě rádi, co se vám na vás líbí, co nejlépe dovedete. Postupně si vytvoříte o sobě obraz. Tuto tabulku si pak znovu a znovu prohlížejte a zamyslete se nad jejím obsahem.

Příklad jak můžete postupovat:
Pan XY je samotář, řemeslně zručný, umí se dohodnout s různými lidmi, rád mluví a ve společnosti přitahuje na sebe pozornost. Miluje cesty autem a letadlem. Nechce mít vlastní dům, stačí mu podnájem, nerad vaří doma, stravuje se raději v restauracích, oblibuje dizajn v oblékání, v bytovém zařízení a líbí se mu hezké ženy. Hraje na kytaru, nejraději sám, a dokonce komponuje. Cení si osobní svobodu. Není členem žádné organizace, spolku nebo sportovního klubu. Nerad bere ohledy na jiné.
Co bychom mu mohli poradit? Představte si sebe v roli terapeuta. Tento pán vás navštíví a chce po vás radu – jaká práce by se pro něj hodila?
Já bych mu poradil, aby se osamostatnil. Založil si vlastní firmu nebo živnost, anebo aby začal samostatně pracovat pro nějaký podnik, například jako jeho reprezentant či obchodní zástupce. Mohl by být i pilotem nebo hudebníkem, dle toho, nakolik je v těchto směrech dobrý. Rovněž by mohl i samostatně pracovat, půl dne, a pak třeba hrát po večerech v hudebních klubech? Nebo by mohl být animátorem na luxusní lodi? Je tu více možností.

Na rozbor si zaplánujte více času, nejlépe několik dní. Saint Germain mi poradil, abych to udělal osamotě během tří dnů. Neboť velmi důležitá je jasná výslední formulace. Když pak jednoho dne potkáme dobrou vílu musíme vědět, co po ní chceme. Proto je důležitá jasná formulace. Když neformulujete jasně, víla toho pro vás moc nemůže udělat a přání se nesplní. A hlavně – nebojte se vyslovit nebo napsat i vaše nejskrytější přání, nechť by byly jakkoliv intimní! Proto klidně napište i to, že se vám třeba nechce pracovat vůbec. Že chcete například jen cestovat anebo se živit svým koníčkem, tím, co vám dělá radost. Tím, co by možná jiní, rozumově založení lidé, za práci nepovažovali.

Funguje to skvěle. Přání, jenž chce nebo-li které uspokojují a posilují pouze naše ego, jsou nesmyslná. Opravdu vždy víme co je pro nás to nejlepší? Tuto otázku bych vám mohl zodpovědět několika příklady z mého života. Přál jsem si toho hodně a také jsem všechno dostal – super auta, ženy, které se mi líbily, spoustu peněz i cesty do vzdálených zemí? Ale neučinilo mě to šťastným.

Proto mě Saint Germain naučil ještě jiný druh manifestace?

z kapitoly: MOJE SMLOUVA SE STVOŘITELEM

A tak konstatujme ještě jednou:
Náhody neexistují! Všechno, co se nám v tomto životě přihodilo, co se právě děje nebo ještě bude dít, jsme způsobili sami. Vše se vrací k nám.
Přitahujeme to dle zákona rezonance. A proto, tak jako není náhod, je pouze rezonance, to, že držíte v rukou tuto knihu, je zákonité. Nyní nastal ve vašem životě okamžik obratu.
Božská jiskra ve vás, nebo váš anděl strážný, nebo jiná neviditelná síla vám touto knížkou, která si k vám našla cestu právě v tomto okamžiku, chce říci: „Příteli, je čas rozhodnut se. Promysli si a prozkoumej, zda si se svým životem spokojen/a. Pokud ne, pak to změň. Nečekej, že to udělá někdo za tebe. Musíš si zodpovědět důležitou otázku – chceš být sluhou nebo pánem, učněm nebo mistrem? Chceš rozhodovat sám nebo o sobě nechat rozhodovat druhými?“
Jen o to jde. „Pohlédni na svůj život. Je-li chaotický, vnes do něj řád. Bojuješ-li, uzavři mír. Když nenávidíš, vnes do svého života lásku.“

Není důležité kdo napsal tuto knihu. Jde jen o vás. Váš úspěch, vaši radost ze života, vaše zdraví!

ANCH-BOOKS vydává knihy zabývající se s tématy vstupu do nového věku.

Zveme Vás začíst se… na: www.anch-books.eu 

Zdroj: http://www.anch-books.eu

http://www.esoterikweb.cz


PROČ jste to udělali?

Proč jste otevřeli tuto knížku navzdory mému varování? Jste snad rebel/ka, myslíte přes kříž, jste pro jiné nepohodlný/á anebo děláte vždycky opak toho, co se vám řekne?

Sdílet tuto pravdu

Reklama

Sledujte na Facebooku

Vaše komentáře

Reklama