MODLITBA ZA SEBELÁSKU

Pomáhej nám přijímat naši vlastní mysl takovou, jaká je, se všemi našimi emocemi, našimi sny a nadějemi.

Pomáhej nám přijímat naše tělo takové, jaké je, se vší jeho krásou a dokonalostí.

Kéž je naše sebeláska tak silná, že už nikdy nebudeme odmítat sami sebe a nebudeme sabotovat své štěstí, svobodu a lásku.

Kéž jsou na lásce založeny všechny naše akce a reakce, všechny naše myšlenky a všechny naše emoce.

Stvořiteli, pomáhej nám posilovat naši sebelásku, abychom mohli změnit strach a drama svého života v lásku a radost.

Kéž je naše sebeláska tak silná, aby nám pomohla zbavit se všech lží, které nám říkají, že nejsme dost dobří, dost silní a dost inteligentní.

Kéž je naše sebeláska tak silná, že už nikdy nebudeme mít potřebu žít podle názorů druhých.

Kéž věříme sami sobě, abychom byli schopni činit rozhodnutí, která činit musíme. Budeme-li milovat sami sebe, nebudeme se vyhýbat žádné odpovědnosti a budeme schopni vyřešit všechny problémy.

Kéž děláme všechno s pomocí sebelásky.

 

 

Obrazek

 

Pomáhej nám milovat sami sebe, abychom už nikdy sami sobě neškodili.

Všichni můžeme být sami sebou a nemusíme předstírat, že jsme něčím jiným jen proto, aby nás druzí lidé přijímali.

Už nepotřebujeme, aby nám druzí říkali, jak jsme dobří, protože víme, čím jsme.

Kéž se radujeme z toho, co vidíme, když se díváme do zrcadla.

Kéž máme na tváři velký úsměv, který zvyšuje naši vnitřní i vnější krásu.

Pomáhej nám cítit tak intenzivní sebelásku, abychom měli radost ze své vlastní přítomnosti.

Pomáhej nám milovat se bez odsuzování, neboť když se odsuzujeme, trpíme pocitem viny, máme potřebu trestat a neuvědomujeme si tvou lásku.

Posiluj naši vůli, abychom byli schopni odpouštět sami sobě.

Očisti naši mysl od emočního jedu, abychom mohli žít v dokonalém míru a lásce.

Kéž je naše sebeláska silou, která změní náš život.

 

 

Obrazek

 

Kéž naše sebeláska změní všechny naše vztahy počínaje vztahem, který máme sami k sobě.

Osvoboď nás od všech konfliktů s druhými.

Kéž jsme šťastni a odpouštíme svým bližním všechny křivdy, které cítíme ve své mysli.

Pomáhej nám milovat se tak, abychom byli schopni odpustit každému, kdo nám v životě ublížil.

Dej nám odvahu milovat své příbuzné a přátele bezpodmínečně.

Pomáhej nám vytvářet nové komunikační kanály v našich vztazích, abychom neměli potřebu ovládat jeden druhého. Pomáhej nám spolupracovat jako jeden tým.

Kéž jsou naše vztahy s příbuznými a přáteli založeny na vzájemné úctě a radosti, abychom se zbavili potřeby říkat jim, jak se mají chovat a co si mají myslit.

Kéž jsou naše romantické vztahy těmi nejkrásnějšími vztahy; kéž máme radost, kdykoli jsme s partnerem.

Pomáhej nám přijímat druhé lidi takové, jací jsou, aniž je posuzujeme, neboť když je odmítáme, odmítáme sami sebe. Když odmítáme sebe, odmítáme tebe.

 

Dnes je nový začátek. Pomoz nám začít nový život, posiluj naši sebelásku.

Pomáhej nám užívat si života, radovat se z našich vztahů a nebát se milovat.

Otevři naše srdce lásce, na kterou máme všichni právo.

Pomoz nám stát se Mistry vděčnosti, štědrosti a lásky, abychom se mohli radovat ze všeho, co jsi stvořil.

Amen.

 

 

(Převzato z knihy Láska, vztahy a přátelství od Dona Miguela Ruize, mistra tradičního toltéckého učení, vyučujícího metodou starých proroků, která pomáhá hledačům pravdy dosahovat postupně stále vyšších úrovní vědomí.)

 

Portrét

Zdroj: http://www.silna-zena.cz/

Vaše komentáře

Reklama